Skip to content

Sokobanja

Reklame


Sokobanja smestaj
Apartmani Bajić
Apartman Stanojevic, Sokobanja
Pansion Sunny
Apartmani Markovic
Javna licitacija za zakup zemljišta
Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08 i 41/09) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.list opštine Sokobanja» broj 13 /2009), predsednik opštine Sokobanja je dana 01.4.2010 godine, doneo

ODLUKU O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI SOKOBANjA i o raspisivanju OGLASA ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANjE U

ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

- Predmet javnog nadmetanja -

1. Raspisuje se oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Sokobanja u sledećim katastarskim opštinama: Beli Potok, Trgovište, Nikolinac, Blendija i Šarbanovac. Licitacioni korak iznosi 500,00 dinara.

2. Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koje je predmet izdavanja u zakup, može se izvršiti u zgradi Opštine Sokobanja, u kancelariji br. 16 svakog radnog dana od 9 do 12 časova. Kontakt osoba je Vladimir Rakić, tel. 018830030 lokal 614.

3. Zemljište iz ovog oglasa daje se u viđenom stanju i zakupac se ne može pozivati na njegove fizičke nedostatke.

4. Obilazak poljoprivrednog zemljišta, koje se daje u zakup može se izvršiti:
za KO Beli Potok dana 11.5.2010.godine od 9,00 časova
za KO Trgovište dana 11.5.2010.godine od 12,00 časova
za KO Nikolinac dana 12.5.2010.godine od 9,00 časova
za KO Blendija dana 12.5.2010.godine od 12,00 časova
za KO Šarbanovac dana 13.5.2010.godine od 9,00 časova

5. Ukoliko nakon raspisivanja Oglasa za javno nadmetanje za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini dođe do promena površine iz oglasa po bilo kom zakonskom osnovu dalji postupak davanja poljoprivrednog zemljišta u zakup će se sprovesti samo za tako utvrđenu površinu zemljišta.

6. Sve troškove koji nastanu po osnovu zakupa poljoprivrivrednog zemljišta u državnoj svojini snosiće lice koje dobije to zemljište u zakup.

7. Zemljište iz ovog Oglasa daje se u zakup isključivo za poljoprivrednu proizvodnju i ne može se koristiti u druge svrhe.

8. Zemljište iz ovog oglasa ne može se davati u podzakup.


II
– Uslovi za prijavljivanje na javno nadmetanje-

1. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ima:
-pravno i fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

2. Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje ponuđač dokazuje originalnim dokumentima, odnosno overenim fotokopijama i to:
- lična karta za fizička lica, odnosno, izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) za pravna lica;
- važeći izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava;

3. Ponuđači su dužni da zajedno sa prijavom za javno nadmetanje dostave dokaz o uplati depozita u tačnom dinarskom iznosu navedenom u tabeli iz tačke I ovog oglasa.
za svako javno nadmetanje pojedinačno, na račun Opštinske uprave opštine Sokobanja broj:840-749804-49.

4. Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti nakon javnog nadmetanja. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u godišnju zakupninu. U slučaju

da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća.

5. Ukoliko izlicitirana cena prelazi dvostruki iznos početne cene, potrebno je da najpovoljniji ponuđač, u toku nadmetanja, dopuni depozit do 50% izlicitirane cene.

6. Javno nadmetanje će se održati ukoliko bude blagovremeno dostavljena najmanje jedna prijava.

7. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u prvom i drugom krugu nemaju pravna i fizička lica koja nisu ispunila sve
obaveze iz ranijih ili tekućih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini kao i ona koja su izvršila ometanje poseda poljoprivrednog zemljišta ili koja su

narušavala nesmetano odvijanje bilo kog dela postupka javnog nadmetanja prilikom davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup.


III
– Dokumentacija za prijavljivanje na javno nadmetanje –


  •  formular za prijavljivanje (popunjen u celosti i potpisan);
  •  dokaz o uplati depozita;
  •  lična karta za fizička lica, odnosno, izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) za pravna lica;
  •  važeći izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava.


Formular prijave i adresirane koverte, odnosno štampane nalepnice sa adresom
opštine, se mogu preuzeti svakog radnog dana na pisarnici Opštine Sokobanja. Potrebno je
da se ponuđač blagovremeno upozna sa saržajem formulara prijave.

Prijava na oglas se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše:

Na prednjoj strani:
- Adresa: Opština Sokobanja, ulica i broj: Svetog Save br.23, Komisiji za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
- Broj javnog nadmetanja (navesti i KO).

Na zadnjoj strani:
- ime i prezime/naziv i adresa ponuđača

Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija.


IV
– Rok za podnošenje prijave -

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 12,00 sati, dana 17.5.2010.godine. Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Opštinske uprave

Opštine Sokobanja do navedenog roka. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


V
– Javno nadmetanje -

Javno nadmetanje za davanje u zakup zemljišta iz tačke I. ovog Oglasa održaće se u zgradi Opštine Sokobanja , ulica i broj: Svetog Save br 23., i to:

1. K.O. Beli Potok dana 18.5.2010.godine sa početkom u 10,00 časova;
2. K.O. Trgovište dana 18.5.2010.godine sa početkom u 10,20 časova;
3. K.O. Nikolinac dana 18.5.2010. godine sa početkom u 10,40 časova;
3. K.O. Blendija dana 18.5.2010. godine sa početkom u 11,00 časova;
3. K.O. Šarbanovac dana 18.5.2010. godine sa početkom u 11,30 časova.


VI
- Plaćanje zakupnine -

Zakupnina će biti preračunata u evre po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan javne licitacije.
Zakupnina se plaća unapred u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.VII
– Sredstva obezbeđenja plaćanja -


Najpovoljniji ponuđač je u obavezi da u roku od 7 dana od pravosnažnosti odluke dostavi dokaz o uplati zakupnine u iznosu utvrđenom pravosnažnom odlukom o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, umanjenom za iznos uplaćenog depozita, koje će dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko Opštinske uprave Opštine Sokobanja.

Za ugovore čiji je rok trajanja duži od jedne godine zakupac plaća zakupninu najkasnije do 30.septembra za svaku narednu godinu zakupa, a uz uplatnicu za prvu godinu zakupa  dostavlja i :
  •  garanciju poslovne banke u visini godišnje zakupnine poljoprivrednog zemljišta ili
  •  rešenje o upisu hipoteke na nepokretnosti u visini dvostruke vrednosti godišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta ili
  •  ugovor o jemstvu jemca
  •  skladišnica.

Ukoliko zakupac ne dostavi uplatu iz stava 2. ove tačke ugovor o zakupu se raskida a zakupnina će biti naplaćena iz sredstava obezbeđenja naplate.
Ovu odluku objaviti u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave "Službeni list opštine Sokobanja", na oglasnoj tabli Opštinske uprave Sokobanja i mesnim kancelarijama,preko
lokalnih medija i na veb strani, s tim što će se rok za podnošenje prijava računati od dana objavljivanja u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave « Službeni list opštine
Sokobanja ».

Broj: I 01-320-31/10-01 PREDSEDNIK OPŠTINE
Dana:01.4.2010.godine Dimitrije Lukić


Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy
 

Reklame


Vila Čair
Kaskade & Panonija - pansion i apartmani
Apartmani Banjica
Vila Natalija
Apartmani Relax
Apartmani Erdeljanov

Doček Nove godine

Doček Nove godine Sokobanja

PrijavljivanjeZaboravili ste lozinku?
Nemate nalog? Napravite nalog

Kontakt

Info centar Soko Banja 018-833-988 info@soko-banja.org

Smeštaj

Sokobanja

Prethodne i ove godine privatni smestaj sokobanja 2018 je postao popularan zbog vaucer Sokobanja sobe mogućnost. Mnogi stanodavci ponudili su ovu mogućnost gostima. Cene smestaja u sokobanji 2018 iste su kao i lane. Izdavanje stanova u Sokobanji kao i izdavanje sobe Sokobanja kao i sobe sa kupatilom u Sokobanji sada se nude preko vaučera. Soko banja smestaj sada se nudi na nekoliko načina u nekoliko kategorija:

Sokobanja vaučeri

Statistika

Na sajtu su trenutno 0 gost/a i 0 clan/a.
mod_vvisit_counterDanas123
mod_vvisit_counterJuce352
mod_vvisit_counterOve nedelje1328
mod_vvisit_counterOvog meseca2648