Skip to content

Rtanj - drevna piramida ?!
Duh Rtnja


Centar za istraživanje i ekologiju „Duh Rtnja“ i „Kreativna misao“ poziva sve zaljubljenike prirode, avanture i piramidalnih graĆ°evina da se pridruže dešavanjima na planini Rtanj tokom multidisciplinarne istraživaĆØke konferencije pod nazivom „Rtanj drevna piramida ili remek delo prirode ?!“. Predstavnici istraživaĆØkog centra „Duh Rtnja“ u saradnji sa razliĆØito profilisanim predstavnicima nauĆØne misli izneti dosadašnja istraživanja koja u mnogome upuƦuju da je sadašnji konstrukcijski izgled ove mistiĆØne planine nastao verovatno pod uticajem ne prirodnih sila. Njen precizan piramidalni ( geometrijski ) oblik i odliĆØne pobuĆ°ivaĆØke predispozicije geomorfološke strukture Rtnja u energetskom pogledu, u sprezi sa komponentama koje izuĆØava oblast piramidologije tj. energetike piramida, ovog gorostasa na tlu Srbije može mapirati na karti mreže piramidalnih graĆ°evina sveta.

Organizovan je i zanimljiv prateƦi program dešavanja ĆØiji je cilj da privuĆØe pažnju šireg javnog mnjenja i zainteresuje i pokrene razmišljanja o ovom nesvakidašnjem prirodno - kulturnom dragulju na planini Rtanj. Tako Ʀe pored terenskih istraživanja i merenja usmerenih ka novim spoznajama planine Rtanj kao piramidalne graĆ°evine, izvesti i muziĆØki sadržaj u vidu koncerta i dj nastupa u vibracijama ambijentalne i "hiling" muzike koji Ʀe se odigrati u botaniĆØkoj bašti. Zanimljivo je da Ʀe posetioci i gosti tokom ove multidisciplinarne istraživaĆØke konferencije moƦi i pored planinarenja i izleta u prirodi da uživaju u izložbi slika sa temom Rtanj, pogledaju dokumentarne filmove o Rtnju i Bosanskim piramidama, posmatraju zvezde teleskopom, prikljuĆØe se branju samoniklog bilja ali i da izmere liĆØni energetski biopotencijal i snime sopstvenu auru.

Sve nabrojano i još mnogo toga se održava u turistiĆØko-ugostiteljskom kompleksu „Rtanj“ u naselju Rtanj u periodu od 13. do 15. Avgusta 2010. godine i apsolutno je besplatno i otvoreno za sve. Jedini deo ovog istraživaĆØkog vikenda koji Ʀe biti brojĆØano ograniĆØen zbog tehniĆØkih i produkcijskih kapaciteta je sama konferencija „Rtanj drevna piramida ili remek delo prirode?!“ za koju je neophodna predhodna prijava. UĆØešĆ¦e na konferenciji se ne naplaƦuje niti se snose troškovi kotizacije. Više informacija o ovom nesvakidašnjem dogaĆ°aju kao i prijave svih zainteresovanih za konferenciju se vrše putem internet stranice www.duhrtnja.com preuzimenjem kontakt upitnik prijave ili na mejl duhrtnja@gmail.comPREDAVAƈI I TEME

 • Dr Semir OsmanagiƦ – Piramide u svetu i BiH
 • Prof. dr Ljubo Ristovski – Polikontrastna interferentna fotografija i njena primena na Rtnju ( PIP ) – Harry Oldfield technology
 • Dr Dragan NešiƦ –geomorgološka struktura Rtnja
 • Dipl. Ing. elektrotehnike Goran MarjanoviƦ – Rtanj u funkciji multidimenzionalnog ferkfentnog oscilatora
 • Dušan NiniƦ – Rtanj piramida – DA ili NE!?
 • PeĆ°a MilosavljeviƦ – Geometrija Rtnja
 • Saša NaĆ°feji – Energetika piramida na modelu Rtnja


O PROJEKTU

Rtanj

Multidisciplinarni istraživaĆØki projekat “Rtanj drevna piramida ili remek delo prirode!?”, je pokrenut na inicijativu centra za istraživanje i ekologiju “Duh Rtnja”, sa ciljem da se kroz nauĆØno-istraživaĆØke i terensko-laboratorijske forume, radionice, eksperimente i merenja, relizuje što veƦi broj zasebnih nauĆØnih disciplina. Tako dobijene reference bile bi dragocene za unapreĆ°enje postojeƦih i buduƦih spoznaja u istraživanjima Rtnja i zaštiti njegovog prirodnog i kulturnog nasleĆ°a.

Projekat je otvoren za sve individue, grupe, nauĆØnike i istraživaĆØe, fakultete, institute i kompanije koje svojim uĆØinkom mogu doprineti unapreƦenju postojeƦih i sticanju novih spoznaja ove neobiĆØne planine.

Dosadašnja istraživanja centra “Duh Rtnja” u mnogome upuƦuju na moguƦnost da je sadašnji oblik planine Rtanj pretrpeo i NE prirodne, geometrijski posmatrano, planske intervencije na svom reljefu.

Završnica ovogodišnjih aktivnosti je izdavanje multidisciplinarnog zbornika radova sa multimedijalnim DVD dodatkom. Ovo izdanje pored tema zaštita životne sredine i ekologija, imati za temu i istraživaĆØke oblasti kojima se bolje može sagledati planina Rtanj u funkciji piramidalne graĆ°evine. Posebno Rtnja u funkciji alternativnog energetskog generatora, biojonizatora i multidimenzionalnog frekfentnog oscilatora.

IZDVAJAMO IZ ISTRAŽIVAƈKOG PROGRAMA

rtanj


Prof. dr Ljubo Ristovski - Institut za bioenergetska merenja i istraživanja u osnivanju.  Snimanje Rtnja Polikontrastnom interferentnom fotografijom ( PIP ) Dr Hari Oldfild.
Dipl. Ing. elektrotehnike Goran MarjanoviƦ - Eksperiment sa "nehercijanskim" Teslinim kalemovima i PIP Tehnologijom.

PRATEƆI PROGRAM

Koncert ambijentalne muzike – TUNDRI ( Healing music )
DJ Denny & DJ Psychomental (Soundmute.org) - Ambijentalni muziĆØki mix
Rekreativno istraživaĆØki uspon na Rtanj – PK “Šiljak”, Boljevac

PROJEKCIJE DOKUMENTARNIH FILMOVA- Traganje za ĆØudesnim - Rtanjska piramida – Premijera pilot epizode  dokumentarne serije. Autor Dr Bojan DimitrijeviƦ, Produkcija: UMS (Unlimited Multitalented Stars)
- Film o procesu meĆ°unarodne verifikacije piramida u Bosni i Hercegovini projekta "Arheološki park - Bosanska piramida Sunca"
- Arheološka iskopavanja u Bosanskoj dolini piramida
- 40 dana – projekat Balkanološkog instituta u Beogradu. Film govori o razlici balkanskog i zapadnog poimanja vampira.  Autor: Boris ƐuriƦ i Bojan ƐokoviƦ, Produkcija: Studio Prodigy

PREDSTAVLJANJE KNJIGE"Piramide s pet kontinenata zauvek menjaju sliku naše prošlosti... a time i buduƦnosti".
Dr Semir OsmanagiƦ

Izložba slika i fotografija - Rtanj
Merenje ljudskog biopotencijala
Fotografisanje ljudske aure
Snimanje dokumentarnog filma o planini Rtanj “Artan” – Studio Prodigy
Snimanje dokumentarne serije o planini Rtanj – Unlimited Multitalented Stars
Snimanje zabavno avanturistiĆØke serije o planini Rtanj – Emisija OffRoad Avantura - Studio Prodigy


BITNE NAPOMENE

Oragnizator shodno vremenskim prilikama i drugim vandrednim okolnostima može prilagoditi i izmeniti program dešavanja na terenu, tokom istraživaĆØkog karavana i uspona na Rtanj. U sluĆØaju lošeg vremena multidisciplinarna istraživaĆØka konferencija se neƦe odložiti. Organizator je pripremio i alternativne programe koji Ʀe se održati u turisitĆØko-ugostiteljskom kompleksu Rtanj.


!!! Gosti turistiĆØko-ugostiteljskog kompleksa RTANJ,  koji noƦe  u "Depadansu" tokom trajanja ovog dogaĆ°aja imaju zagarantovano mesto na mulidisciplinarnoj istraživaĆØkoj konferenciji "RTANJ DREVNA PIRAMIDA ILI REMEK DELO PRIRODE" i tokom filmskih projekcija  jer time doniraju dalja istraživanja Rtnja. Svi ostali gosti i zainteresovani se mogu prijaviti na konferenciju i uzeti aktivno uĆØešĆ¦e na ovom dogaĆ°aju i buduƦim dešavanjima na Rtnju putem mejla duhrtnja@gmail.com ili info kontaktima turistiĆØko ugostiteljskog kompleksa "Rtanj". Ovo navodimo jer su zbog produkcijskih i organizacionih ograniĆØenja mesta na pomenutim programskim dešavanjima ograniĆØena.  Sva ostala prateƦa dešavanja i istraživaĆØki program je besplatan.  UĆØešĆ¦e na konferenciji se ne naplaƦuje niti se snose troškovi kotizacije.

PreporuĆØeni smeštaj i rezervacije

TuristiĆØko ugostiteljski kompleks - RTANJ

+381 (0) 30 61 870
+381 (0) 30 63 384
+381 (0) 64 8615 743
e-mail: milenium@ikomline.net , www.mileniumrtanj.comPROGRAM DOGAƐAJA SA SATNICAMA


PETAK 13.08.2010.

 • 08:00 Polazak ka Rtnju
 • 10:00  Prva stajna taĆØka na autoputu na benzinskoj pumpi kod iskljuĆØenja za ParaƦina ili kod obližnjeg nadvožnjaka. Ukoliko meteorološke prilike   budu zadovoljavajuƦe, kamerom je moguƦe zabeležiti vrh Rtnja koji je sa te stajne taĆØke vazdušnom linijom udeljan u pravcu jugoistoka 70 Km.
 • 10:15  Prelaskom vrha “ƈestobrodica” poĆØinje oblast  jaĆØeg energetskog potencijala zbog uticaja bipolarne elektromagnetne anomalije.  Naselje Izvor, koje je na 13 Km od iskljuĆØenja sa autoputa, je poĆØetak podruĆØja veƦih razlika u elektromagnetnim vrednostima. Prostire se sa leve i desne strane puta ka Boljevcu u narednih 20 km i vrednosti je  - 5 mGal . U potezu puta od 5 Km,  na svakih 500 metara je prelaz iz negativne u pozitivnu magnetnu anomalnu vrednost  za po jedan miligalvan koja svoj maksimum u ovoj oblasti dostiže od  mesta Lukova sa vrednošĆ¦u + 5 ( mGal).
 • 10:30 Radni doruĆØak na izvoru reke Crni timok. Krivi vir.
 • 11:30 Stajna taĆØka na putu za Jablanicu  koji poĆØinje na 3 Km levo od ulaska u mesto Lukovo. Snimanje Rtnja iz pravca severo-zapada.  
 • 12:00 Obilazak obližnjeg izvora poznatog po verskim obredima Vlaha.
 • 12: 15 Parking motela BalaševiƦ
 • 12:30 Poseta lokacije napuštenih rudarskih objekata, briketarnice i dela upravne zgrade rudnika.
 • 13:00 Kamenolom
 • 13:30 Reka Rašinac, izvor i stara vodenica
 • 13:45 Poseta lokacije magnetne anomalije sa  + 16 mGal max. Jedna od nakoliko lokacija gde su ove vrednosti najjaĆØe su na 130  m od mosta ka mestu Mirovo u pravcu naselja Rtanj  kretajuƦi se iz pravca magistralnog puta ParaƦin – ZajeĆØar. Dužine je oko 200 metara, a pored puta sa leve strane se prostire polukružno u dužinu 150 metara a sa desne u elipsoidnom obliku dužine oko 600 metara.
 • 13:55 Snimanje starog rudarskog okna u naselju Rtanj i napuštenih rudarskih objekata.
 • 14:00 RuĆØak ( TuristiĆØko ugostiteljski kompleks – Rtanj )
 • 15:30 Lokacije sa koje se vide vrhovi “Baba” 1040 m i “Šiljak” 1565 m. Mesto je lokacija ispod kojeg je po merenjima metodom prostiranja niskofrekfentnih talasa patentom “Orao”, idikovan  veliki  podzemni vodeni tok orijentisan u pravcu vrha “Baba”.
 • 15:40 Obilazak lokacije sa koje se zbog drugaĆØijeg ugla geometrijski bolje sagledava vrh  “Baba” kao elipsoidna stepenasta piramidalna konstrukcija  i vrh “Šiljak”. Put ka selu Rujište.  
 • 15:45 Po potrebi kratko zadržavanje na  jednoj od lokacija ispod koje se prostire  podzemni prolazom dimenzija 3x3 metra,  koji je kilometrima orijentisan pravcem  Rtanj – BuĆØje.
 • 16:00 Lokacija kamenolom ka naselju Nikolinci.
 • 19:00 Najkasnije da se istraživaĆØki konvoj vrati u naselje Rtanj . Baza istraživaĆØkih aktivnosti i dogaĆ°aja je turistiĆØko-ugostiteljski kompleks “Rtanj”.
 • 19:30 VeĆØera
 • 20:00 Okupljanje sa predstavnicima “Arheološki park –Bosanska piramida Sunca”.
 • 20:15 Centar za istraživanje i ekologiju “Duh Rtnja”- Uvod dosadašnjih istraživanja Rtnja. Snimanja, Intervjui
 • 21:30 Radni sastanak  ( pripreme pred konferenciju )


SUBOTA 14.08.2010.2010.
 
 • 08:00 DoruĆØak
 • 09:00 Okupljanje ostalih uĆØesnika i medija u naselju Rtanj ( TuristiĆØko ugostiteljski kompleks Rtanj )
 • 09:10 Predstavljanje plana aktivnosti, dogaĆ°aja i uĆØesnika u istraživaĆØkom poduhvatu sa demonstracijom opreme:
 • 09:30  Formiranje istraživaĆØkog konvoja i  obilazak lokacija južne strane Rtnja.
 • 10:00 Sokobanja ,
 • 10:30 Poseta mestu Vrmdža, Latin grad .
 • 13:00 Poseta lokacije Vrmdžansko jezero .
 • 16:00  Kraj dnevnih terenskih aktivnosti i povratak u naselje Rtanj ( TUK Rtanj - Milenijum Grup )
 • 17:00 VeĆØera
 • 18:00 PoĆØetak muziĆØkog programa u botaniĆØkoj bašti “Rosalijum”. Okupljanje pred konferenciju. DJ Denny & DJ Psychomental (Soundmute.org)
 • 19:30 Multidisciplinarna istraživaĆØka konferencija “Rtanj drevna piramida ili remek delo prirode ?!” Naselje Rtanj, ( TUK Rtanj - Milenijum Grup ), Gornja sala.
 • 22:00 Koncert ambijentalne muzike – Marjan BabiƦ ( Tundrija ) – Tundri. Lokacija:  “Rosalijum”
 • 23:00 Miroslav KovaĆØ – Transnadrealni performans poezija. Lokacija “Rosalijum”
 • 23:15 DJ Denny & DJ Psychomental (Soundmute.org) lokacija: “Rosalijum”NEDELJA 15.08.2010.

 
 • 08:00  Osvajane vrha “Šiljak” Rekreativno – istraživaĆØki pristup
 • 17:00 Povratak u neselje Rtanj
 • 17:30 VeĆØera
 • 18:00 Projekcije dokumentarnih filmova:
 • 18:15 Traganje za ĆØudesnim - Rtanjska piramida – Premijera dokumentarne serije. Autor: Dr Bojan DimitrijeviƦ, Produkcija: UMS ( United Multitalented Stars )
 • 19:00 Film o procesu meĆ°unarodne verifikacije piramida u Bosni i Hercegovini projekta AP BPS
 • 19:30 Arheološka iskopavanja u Bosanskoj dolini piramida
 • 20:00 40 dana – projekat Balkanološkog instituta. Film govori o razlici balkanskog i zapadnog poimanja vampira Autor: Boris ƐuriƦ i Bojan ƐokoviƦ, Produkcija: Studio Prodigy
 • 21:00 ZakljuĆØci multidisciplinarne istraživaĆØke konferencije
Komentari (2)Add Comment
X files
napisao Scully&Mullder , 07, August, 2010
Here we come ;)
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +3
...
napisao Дуче , 11, August, 2010
. . . и онда је мрмот замотао чоколаду, сео у летећи тањир и одлетео !

Видео и Пекавле из кафану ! ! ! ;)
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: -1

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy
 

Statistika

Na sajtu su trenutno 0 gost/a i 0 clan/a.
mod_vvisit_counterDanas131
mod_vvisit_counterJuce227
mod_vvisit_counterOve nedelje1283
mod_vvisit_counterOvog meseca2803