Skip to content

Tribina "Obrazovanje za sve"

 Savez u√®itelja Republike Srbije (SURS), Centar za interaktivnu pedagogiju (CIP) i Centar za obrazovne politike (COP), uz podršku Fonda za otvoreno društvo i u saradnji sa timom projekta „PruŇĺanje unapre√įenih usluga na lokalnom nivou – DILS” Ministarstva prosvete pokre√¶u kampanju “Svi u školu, budu√¶nost za sve” kojom se podrŇĺava obrazovna inkluzija zasnovana na osnovu Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja Republike Srbije iz 2009.

U okviru kampanje ''Svi u školu, budu√¶nost za sve'', u Sokobanji je u Velikoj sali opštine Sokobanja odrŇĺana Tribina „Obrazovanje za sve“, u utorak 19. aprila 2011.

Tribini su prisustvovali predstavnici roditelja, Crvenog krsta, Centra za socijalni rad, Kancelarije za mlade, Omladinske organizacije O-2 ,Zdravstvenog centra, Romskog udruŇĺenja, udruŇĺenja „Zeleno srce“ i odbojkaškog kluba “Ozren“ koja sara√įuju sa školama, √®lanovi IRK-e, predstavnici osnovne škole, srednje škole i predškolske ustanove- nastavnici, profesori,vaspita√®i, stru√®ni saradnici.

Tribini je prisustvovalo 125 polaznika od toga 104 prosvetna radnika i 21 predstavnik gra√įanstva.Zna√®ajno je da su tribini prisustvovali predstavnici osnovne škole iz Sumrakovca, Podgorca, kao i osnovne,srednje škole i predškolske ustanove iz Boljevca . Pošto se kampanja ne odrŇĺava u njihovom gradu,u Sokobanji su imali priliku da i oni u√®estvuju u tribini i razmene iskustva sa ostalim kolegama.

U√®esnike i izlaga√®e na tribini pozdravila je Tanja Nikoli√¶, gradska ve√¶nica opštine Sokobanja daju√¶i punu podršku odrŇĺavanju tribine , kao i zna√®aju same inkluzije za celokupno društvo.Posebno je naglasila da je lokalna samouprava spremna da pomogne i iza√įe u susret u rešavanju svih problema koji se budu javili. Zatim je u√®esnike pozdravila lokalna koordinatorka kampanje Zdenka Milivojevi√¶, zahvalila se prisutnima na odzivu i podsetila sve na zna√®aj razmene iskustva i dobre prakse inkluzivnog obrazovanja u Sokobanji.

Izlagaèi na tibini bili su:
1.Mirsada Topalovi√¶,savetnik ŠU Zaje√®ar-fascilitator tribine
2.Slavko Nikoli√¶, savetnik ŠU Zaje√®ar.
3.Marija Krstiæ, psiholog-èlan IRK
4.Dragana Goluboviæ, profesor raz.nastave-prezenter primera dobre prakse

Prosvetni savetnik, Slavko Nikoli√¶ govorio je o zakonskim regulativama i inkluzivnoj školi. Mirsada Topalovi√¶ govorila je o individualizovanom pristupu i individualnom obrazovnom planu kao i o ulozi inkluzivnog tima. √ąlan interresorne komisije, Marija Krsti√¶ govorila je o ulozi interresorne komisije. Da je sve ovo primenljivo sa dosta uspeha u praksi, svojom primerom dokazala je u√®iteljica Dragana Golubovi√¶.. Prezentacije su bile jasne, razumljive i dobro prezentovane.

Nakon pauze, otvorili smo diskusiju koja je po√®ela pitanjima prisutnih. Bilo je trinaest zanimljivih pitanja za predava√®e. Pitanja o inkluzivnoj obrazovnoj praksi, odnosila su se na saradnju sa roditeljima, vrednovanje rada nastavnika i uslove za rad u inkluzivnim odeljenjima, motivisanje u√®enika u školi, i sl.

Odgovorili su na postavljena pitanja, a zatim je majka jednog de√®aka prenela svoja iskustva u vezi sa teško√¶ama svog deteta sada u√®enika srednje škole.Njegov problem je disgrafija koja je prepoznata još u osnovnoj školi, tako da se u√®enik dalje usmerio ka pravilnom izboru srednje škole, dobio neophodnu podršku i prevazišao problem uz pomo√¶ stru√®nih lica. Po završetku tribine videla su se lica zadovoljnih posetilaca. Tribina se odvijala u prijatnoj atmosferi.Od izuzetnog zna√®aja je bila pomo√¶ koleginica iz UD Sokobanja, kao i tima za IO osnovne škole.

OdrŇĺavanje tribine propra√¶eno je od strane TV i radio Sokobanje.

Lokalni koordinator
Zdenka Milivojeviæ
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy
 

Statistika

Na sajtu su trenutno 0 gost/a i 0 clan/a.
mod_vvisit_counterDanas142
mod_vvisit_counterJuce227
mod_vvisit_counterOve nedelje1294
mod_vvisit_counterOvog meseca2814