Skip to content

Sokobanja

Reklame


Sokobanja smestaj
Apartmani Bajiæ
Apartman Stanojevic, Sokobanja
Pansion Sunny
Apartmani Markovic
Stru√®no osposobljavanje nezaposlenih lica ‚Äď pripravnika ‚Äď volontera
Opštinska uprava Sokobanja u saradnji sa Nacionalnom sluŇĺbom za zapošljavanje Filijala Zaje√®ar, ispostava Sokobanja raspisuje Konkurs za u√®eš√¶e u finansiranju nezaposlenih lica VII stepena stru√®ne spreme, u svojstvu pripravnika – volontera, bez zasnivanja radnog odnosa, radi osposobljavanja za samostalan rad u struci i polaganja pripravni√®kog odnosno stru√®nog ispita.
optina sokobanja

OPŠTINSKA UPRAVA SOKOBANjA U SARADNjI SA NACIONALNOM SLUŇĹBOM ZA ZAPOŠLjAVANjE – FILIJALA ZAJE√ąAR, ISPOSTAVA SOKOBANjA RASPISUJE KONKURS ZA U√ąEŠ√ÜE U FINANSIRANjU STRU√ąNOG OSPOSOBLjAVANjA NEZAPOSLENIH LICA – PRIPRAVNIKA – VOLONTERA


I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA


Opštinska uprava Sokobanja u saradnji sa Nacionalnom sluŇĺbom za zapošljavanje Filijala Zaje√®ar, ispostava Sokobanja raspisuje Konkurs za u√®eš√¶e u finansiranju nezaposlenih lica VII stepena stru√®ne spreme, u svojstvu pripravnika – volontera, bez zasnivanja radnog odnosa, radi osposobljavanja za samostalan rad u struci i polaganja pripravni√®kog
odnosno struènog ispita.

Tokom trajanja pripravni√®kog staŇĺa pripravnici – volonteri ostvaruju pravo na:

1. nov√®anu pomo√¶ u mese√®nom iznosu od: - 14.000,00 dinara za lica sa najmanje √®etvorogodišnjim visokim obrazovanjem, u trajanju do 12 meseci
2. obraèun i uplatu doprinosa za sluèaj povrede na radu i profesionalne bolesti u skladu sa zakonom

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANjE

Uslovi:
Pravo u√®eš√¶a na Konkursu imaju poslodavci:
 • preduzetnici i privatna preduze√¶a
 • poslodavci koji su direktni ili indirektni korisnici budŇĺeta opštine Sokobanja, kojima je zakonom, odnosno pravilnikom predvi√įeno angaŇĺovanje nezaposlenih lica radi obavljanja pripravni√®kog staŇĺa i polaganja stru√®nog ispita, bez zasnivanja radnog odnosa, po osnovu ugovora o stru√®nom osposobljavanju
 • drŇĺavne ustanove i preduze√¶a
 • koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih
 • koji imaju kadrovske i druge kapacitete za stru√®no osposobljavanje lica
 • koji angaŇĺuju nezaposleno lice koje se vodi na evidenciji Nacionalne sluŇĺbe za zapošljavanje – Filijala Zaje√®ar, ispostava Sokobanja i
 • ima visoko obrazovanje,
 • nema radnog iskustva u struci za koju se osposobljava

Dokumentacija:
- zahtev za u√®eš√¶e u finansiranju na propisanom obrascu,
- dokaz o registraciji
- dokaz o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih za mesec koji prethodi mesecu u kojem je podnet zahtev (kopije overenih PP OPJ i PP OD obrazaca).

Nacionalna sluŇĺba zadrŇĺava pravo da traŇĺi i druge dokaze relevantne za odlu√®ivanje o podnetom zahtevu.

III DONOŠENjE ODLUKE

Nakon podnošenja zahteva Komisija za razmatranje zahteva poslodavaca donosi odluku o u√®eš√¶u u finansiranju stru√®nog osposobljavanja nezaposlenih lica.

IV ZAKLjU√ąIVANjE UGOVORA

Nacionalna sluŇĺba i korisnik usluga zaklju√®uju ugovor kojim √¶e urediti me√įusobna prava i obaveze.

V OBAVEZE POSLODAVCA

Poslodavac je u obavezi:
 • da u roku od 15 dana od dana dostavljanja Odluke zaklju√®i ugovor o stru√®nom osposobljavanju sa nezaposlenim licem i dostavi dokaze o tome,
 • da osposobi pripravnika – volontera za samostalan rad u struci
 • da pripravniku – volonteru organizuje odnosno omogu√¶i polaganje pripravni√®kog, odnosno stru√®nog ispita
 • da pripravniku volonteru izda odgovaraju√¶i sertifikat/uverenje o stru√®noj osposobljenosti
 • da predstavnicima Nacionalne sluŇĺbe za zapošljavanje – Filijala Zaje√®ar, ispostava Sokobanja i opštinske uprave opštine Sokobanja omogu√¶i obilazak svojih radnih prostorija pre donošenja Odluke o u√®eš√¶u u finansiranju stru√®nog osposobljavanja nezaposlenih lica.
 • da predstavnicima Nacionalne sluŇĺbe za zapošljavanje – Filijala Zaje√®ar, ispostava Sokobanja i opštinske uprave opštine Sokobanja omogu√¶i kontrolu realizacije ugovornih obaveza.

VI OSTALE INFORMACIJE

Zainteresovani poslodavci dostavljaju traŇĺenu dokumentaciju na adresu Nacionalne sluŇĺbe za zapošljavanje – Filijala Zaje√®ar, ispostava Sokobanja, ul. Nemanjina bb.
Dodatne informacije i obaveštenja u vezi sa konkursom mogu se dobiti u NSZ Filijala Zaje√®ar, ispostava Sokobanja na telefon 018/830-654.
Konkurs je otvoren od dana objavljivanja ( 27.05.2011.god.) do utroška raspoloŇĺivih finansijskih sredstava.


Zainteresovani poslodavci dostavljaju traŇĺenu dokumentaciju na adresu Nacionalne sluŇĺbe za zapošljavanje – Filijala Zaje√®ar, ispostava Sokobanja, ul. Nemanjina bb. Dodatne informacije i obaveštenja u vezi sa konkursom mogu se dobiti u NSZ Filijala Zaje√®ar, ispostava Sokobanjana telefon 018/830-654. Konkurs je otvoren od dana objavljivanja ( 27.05.2011.god.) do utroška raspoloŇĺivih finansijskih sredstava.

Izvor: Opština Sokobanja
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy
 

Reklame


Vila √ąair
Kaskade & Panonija - pansion i apartmani
Apartmani Banjica
Vila Natalija
Apartmani Relax
Apartmani Erdeljanov

Doèek Nove godine

Doèek Nove godine Sokobanja

PrijavljivanjeZaboravili ste lozinku?
Nemate nalog? Napravite nalog

Kontakt

Info centar Soko Banja 018-833-988 info@soko-banja.org

SmeŇ°taj

Sokobanja

Prethodne i ove godine privatni smestaj sokobanja 2018 je postao popularan zbog vaucer Sokobanja sobe moguænost. Mnogi stanodavci ponudili su ovu moguænost gostima. Cene smestaja u sokobanji 2018 iste su kao i lane. Izdavanje stanova u Sokobanji kao i izdavanje sobe Sokobanja kao i sobe sa kupatilom u Sokobanji sada se nude preko vauèera. Soko banja smestaj sada se nudi na nekoliko naèina u nekoliko kategorija:

Sokobanja vauèeri

Statistika

Na sajtu su trenutno 1 gost/a i 0 clan/a.
mod_vvisit_counterDanas118
mod_vvisit_counterJuce222
mod_vvisit_counterOve nedelje118
mod_vvisit_counterOvog meseca3539