Skip to content

Sokobanja

Reklame


Sokobanja smestaj
Apartmani Bajić
Apartman Stanojevic, Sokobanja
Pansion Sunny
Apartmani Markovic
Piramida krasi Srbiju, a zbunjuje nauku

Merenja kod Vidovdanske crkve


Rtanj i dalje ne miruje. Ova rečenica je utoliko apsurdna što se odnosi na naša savremena saznanja o ovoj planini. A činjenica je, po svemu sudeći, da ovaj primaidalni gorostas u srcu Srbije – nikada nije ni mirovao. To je iskustvo ekipe naučnika i entuzijasta okupljenih u Centru za ekologiju i istraživanje „Duh Rtnja“. Kao i proteklih godina, i ove sezone nastavljaju da proučavaju fenomene koji se zbivaju na ovom čudnovatom mestu, sa ciljem da dosegnu, kako kažu „do spoznaje prirode ove planine i svojstava koje ovakvo gigantsko trostrano piramidalno telo u vremenu i prostoru može da ima kao krajnje efekte“.Energopotentne tačke

Treće oko i jedan od lidera ovog projekta Saša Nađfeji već gaje iskrenu, istovetnu istraživačku strast prema fenomenima u centralnom delu naše zemlje. Ovaj skromni stručnjak uvek svoj doprinos stavlja u drugi plan ističući znanja svih različitih eksperata koji ulažu pozitivnu energiju u proučavanje ovog fenomena.
-Danas se postavlja pitanje da li je Rtanj drevna piramida ili remek delo prirode – počinje priču Nađfeji.- Da li je on perfektan geometrijski oblik koji je nastao pukim sleganjem tla i uticajima atmosferskih prilika? Postoje li indicije da se u našoj prošlosti neka inteligentna sila potrudila da ovaj izdvojeni krečnjački masiv planski dobije pravilan oblik piramide?
Nađfeji i naredniim pitanjima objašnjava svoje posvećeništvo ovom fenomenu.
- Zašto postoje mnoge podudarnosti planine Rtanj u odnosu na poznate svetske piramide? Zašto je nebo ovog područja Srbije poznato po najvećem broju viđenja luminiscentnih pojava neidentifikovanih letećih objekata?
Podsećamo da je „Treće oko“ od početka uz istraživački tim „Duha Rtnja“ i da smo se, zajedno s vama čudili i divili neobičnim rezultatima koje su naučnici donosili sa ove planine. Od pravilnih proporcija koje postoje kroz vrlo jasno izražene matematičke relacije, do burnih reakcija koje su stigle i od elitnih stranih poklonika nauke ali i njenih još nedokazanih metoda.

Pitanja, pitanja... Odgovori još „vise“ u vazduhu, ali se mora ka njima...


 Kako kaže Nađfeji, „sve ove pojave koje na Rtnju svakodnevno otkrivamo, samo delimično mogu da zadovolje ljudsku radoznalost“.
Upravo zato je proteklog meseca ovaj raskošan izazov opet okupio stručnjake različitih profila da ponovo započnu jedno od niza eksperimenata koji će se ove godine odvijati na ovoj planini. Rezulutati su veoma intrigantni, a sve govori kako će se pred nama, očigledno na Rtnju odvijati bezmalo spektakularno, vrelo istraživačko leto.
- Posebnu pažnju ovog puta poklonili smo energopotentnim tačkama – kaže naš sagovornik.- Jop početkom maja je ugledni fizičar Goran Marijanović, inače nosilac Teorije o kvatiranoj gustini energija i funkciji Rtnja u svojstvu multidimenzionalnog frekventnog oscilatora, obavio više preciznih merenja na lokalitetu Vidovdanske crkve. Ista merenja odvijala su se i na obližnjem lokalitetu neistraženog istoimenog arheološkog nalazišta u podnožju Rtnja.
I ranije se, kaže Nađfeji, znalo za neobičnost tih mesta i njihovom blagotvornom dejstvu na zdravlje ljudi. To su pokazala i prošlogodišnja snimanja polikontrastnom interferentnom PIP kamerom od strane profesora dr Ljube Ristovskog, ali ove godine je otkriveno i nešto posebno.
- To je neverovatno jako električno polje u oblasti Vidovdanske crkve – nastavlja naš sagovornik.- Za ovaj fenomen ne postoji naučno objašnjenje, jer u blizini nema ni dalekovoda ni električnih uređaja, dakle ne postoji ni jedan izvor koji bi izazvao ovakvo polje.
Marjanović je na drugom arheološkom lokalitetu izveo eksperiment pustivši u pogon Teslin trafo, sa hercijanskom (klasičnom) zavojnicom, ali i sa nehercijalnskom koju je Marjanović sačinio po Teslinim i svojim nacrtima. Ono što je bilo zapanjujuće, posle tih proba, jeste da su instrumeni pokazali prisustvo negativinih zračenja i anomalije sa vremenom!

Nebične „slučajnosti“


-Kuriozitet je činjenica da je u ponovljenom merenju na istoj lokaciji, ali nakon rada Teslinog transformatora uočen „negativan otklon“ kazaljke instrumenta za šta trenutno nema racionalnog objašnjenja – nastavlja on.- Zato će u narednim merenjima biti cilj da se u sličnim uslovima razjasni uočeni efekat koji je bio praćen i teško objašnjivim sinhronicitetima. Nizom gotovo neverovatnih „slučajnih“ događaja spojenih u nekoj svojoj sadržajnoj svrsishodnosti. Na istoj lokaciji su se tokom ovog i ranijih eksperimenata dešavale fenomenološke pojave koje upućuju na razmišljanja o pojmu i shvatanju vremena.
Fenomen o kojem Nađfeji govori odnosi se na dve poruke tokom eksperimenata putem sms koje su imale sadržinu vezanu za usklađivanje vremenskih zona. Takođe, tokom prvog januara ove godine na istoj lokaciji pristigla je sms poruka mobilnog operatera sa pozitivnim željama ali – za 2014. godinu!

Magloviti vrtlog?


 Tokom eksperimenata sa hercijanskim transformatorom jedna od fotografija izdvojila se po svojoj neobičnosti u vidu maglovitog vrtloga oko Marijanovićevog asistenta. Naknadno je proveravan digitalni zapis fotografije za koju je utvrđeno da joj nije menjana izvornost podataka, niti da je bilo naknadnih obrada.
Kako objašnjava Nađfeji, primećeno je kod više ljudi tokom boravka na Rtnju da foto i video kamere nisu uvek „poslušne“, a takođe, kod novih automobila sa bogatijom elektronikom, displeji i pokazivačke table nisu bile u funkciji u blizini ovih energetskih polja.

Istraživački festival


Novi istraživački festival na Rtnju dočekaće u julu i avgustu brojne stručnjake iz Srbije, Evrope i sveta u periodu od 29. jula do 7. avgusta. Plan je da ovu manifestaciju prati rad 30 istraživača i 15 predavača. Merenja će obuhvatiti domen mehaničkih talasa: infra i ultra zvuk, ali i geopatogena, bioenergetska i druga magnetna zračenja. Takođe, biće obavljena i aerofoto, ali i snimanja polikontrastnom interferentnom fotografijom (PIP).
Sve ovo pomoći će jasnijim zaključcima i detaljnijim analizama fenomena Rtnja.
PREGLED IZVRŠENIH MERENJA - Goran Marjanović

Uredjaji:

 1. TRIFIELDR METER, Model 100XE, Made in USA.

Iako se uglavnom koristi za detekciju električnog, magnetnog i radio-frekventnog “smoga”, ovaj uredjaj omogućuje merenje veoma malih promena jačine iznimno slabih statičkih (DC ili "prirodnih") električnih i magnetnih polja kao i direktno merenje snage izvora radio i mikro talasa.

Za merenja promenjivog magnetnog polja uredjaj ima dva merna opsega. Prvi je namenjen za merenje magnetnog polja od 0 - 100 miligaussa a drugi, precizniji opseg, namenjen je za merenje magnetnog polja od 0 - 3 miligaussa.

Merenje promenjivog električnog polja moguće je u opsegu od 0 - 1000 V/m.

Radio i mikrotalasna merenja omogućuje ugradjeni detektor EM talasa za opseg frekvencija od 100 KHz do 2,5 GHz, čiji je intenzitet zračenja (power density) od 0.01 - 1 mW/cm2.

 

2. Teslameter TM40, LC Electronic, made in Germany.

Meri promenu jačine magnetnog poljau opsegu od 0 – 1999 nT (nano Tesla). Obzirom da je 1 miligauss = 100 nT, ovaj uredjaj omogućuje vrlo precizna merenja veoma slabih magnetnih polja.

 

Prirodne vrednosti, granica bioloških efekata:

 Postojani deo magnetnog polja Zemlje (DC, prirodno magnetno polje) na njenoj površini je oko 30 mikro Tesla (0.3 gaussa ili 30 000 nT). Prosek za Srbiju je 47,5 mikro Tesla dok je u području Zlota jačina magnetnog polja čak 150 mikro Tesla. Drugi deo Zemljinog magnetnog polja čine promenjiva polja mnogo manjeg intenziteta koja potiču od uzročnika u zemljinoj kori, usled Sunčeve aktivnosti, Sunčevog vetra i sl. Različitih su perioda - od nekoliko godina do desetih delova sekunde, faza i amplituda – od nekoliko nT do nekoliko desetina nT.

Prirodno, statičko, električno polje na površini Zemlje ima vrednost od oko 150 V/m i opada sa visinom dok njegove standardne prirodne fluktuacije imaju prosečnu vredenost od oko 0.0001 V/m. Ukućnimuslovima, električnapoljaobičnovarirajuod 1 - 2 V/mali usledradabrojnihelektričnihuredjajaovavrednostmožedostići5 - 40 V/mau blizini električnih uredjajai preko 200 V/m.

Biološkiefektielektromagnetnih polja na čoveka počinju se ispoljavati ukoliko je jačina ACmagnetnogpoljablizu3 miligaussa, jačina ACelektričnogpoljaveća od 1 kV/miako je intenzitet radioilimikrotalasnogzračenja veći od približno0.1 mW/cm2.

 

Merenja:

 

1. Prva merna tačka bila je Čestobrodica, na samom prevoju.

Izmereno magnetno polje: M = 4 nT,

Izmereno električno polje: E = 30 V/m

Izmereno radio/mikrotalasno polje: R/m< 0.01 mW/cm2

 

2. Silazni deo puta sa Čestobrodice, kontroverzna nizbrdica na kojoj vozila usporavaju (vidi se Krivi Vir sa leve strane).

M = 4 nT,

E = 20 V/m

R/m< 0.01 mW/cm2

             Napomena: pri laganom pomeranju uredjaja napred-nazad i/ili levo-desno, uočeni su izuzetno jaki pikovi na mernom opsegu 0-3 miligaussa. Nagli, izuzetno oštri i vrlo snažni otkloni kazaljke (do maksimuma mernog područja) na uredjaju 1., ukazuju na mogućnost i veliku verovatnoću postojanja veoma velike vrednosti statičkog (DC) magnetnog polja u toj oblasti. Naknadna merenja će pojasniti uočeni efekat ali trenutno, drugo objašnjenje nemamo. Naglašavamo da pikovi ovakvog intenziteta i oštrine nisu uočeni ni na jednoj drugoj mernoj tački.

 

3. Ulaz u naselje Rtanj, preko puta hotela.

M = 30 nT,

E = 50 V/m

R/m< 0.01 mW/cm2

 

Napomena: nešto jače magnetno i električno polje može se objasniti blizinom voda električne mreže.

 

4. Crkvica, stara, u oltaru.

 

M = 4 nT,

E = 70 V/m

R/m< 0.01 mW/cm2

 

Napomena: Ovako veliku vrednost E polja isti uredjaj pokazuje na udaljenosti 1 m od (CRT) TV ekrana. Ipak, na ovoj lokaciji, u krugu od više stotina metara,  nije uočen nikakav električni vod, uredjaj ili bilo šta drugo što bi moglo izazvati ovako veliku vrednost električnog polja. Za ovaj efekat nemamo objašnjenje.

 

5. Livada ispred nove crkvice,

 

M = 4 nT,

E = 30 V/m

R/m< 0.01 mW/cm2

 

6. Kamenje na lokaciji sa jakim bioenergetskim zračenjem /prema merenju Prof.Dr. Lj.Ristovski, PIP kamera/

M = 6 nT,

E = 60 V/m

R/m< 0.01 mW/cm2

Napomena: U blizini ove merne tačke postoji električni vod. Jačina magnetnog polja na banderi u visini čoveka iznosila je 24 nT. Velika vrednost E polja može se objasniti blizinom tog električnog voda ali ipak, zbog njegove relativno velike udaljenosti od oko 10 m, to ipak ne bi morao biti jedini a pogotove ne i ključni razlog …

 

Završna razmatranja:

 Nakon izvršenih merenja na mernoj tački 6 uključeni su Teslini transformatori sa klasičnom i specijalnom zavojnicom da bi se video uticaj ambijentalnog polja na njihov rad. Ovaj deo analize će biti dat u posebnom radu. Ipak, ono što se pokazalo kao pravi kuriozitet je činjenica da je u ponovljenom merenju na istoj lokaciji - ali nakon rada Teslinog transformatora uočen “negativan otklon” kazaljke instrumenta 1 u položaju 0-3 miligaussa, za šta trenutno nemamo nikakvo racionalno objašnjenje. Iako veoma mala u kvantitativnom smislu, razlika u ravnotežnom položaju kazaljke kada je instrument isključen i njenog “negativnog” položaja kada je instrument uključen, što je dokumentovano filmskim zapisom, ne bi smela biti zanemarena jer ukazuje na vrlo neobičnu promenu magnetnih osobina tla (ili vakuumske strukture, ili …?), najverovatnije usled dejstva bioenergetskog polja Tesline dodatne zavojnice /emisija bio polja ovog kalema je potvrdjena iz kancelarije Dr. H.Oldfield-a, konstruktora PIP kamere/ i njene afirmativno-destruktivne interakcije sa ambijentalnim bio-poljem na toj lokaciji. Činjenica da uredjaj 2, iako osetljiviji, nije zabeležio nikakvu promenu, može se objasniti time što on prikazuje samo digitalizovane vrednosti. U svakom slučaju, trudićemo se da narednim merenjima u sličnim uslovima pojasnimo uočeni efekat koji je bio praćen i teško objašnjivim sinhronicitetima – nizom gotovo neverovatnih “slučajnih” dogadjaja spojenih u nekoj svojoj sadržajnoj svrsishodnosti, a što nam se na istoj lokaciji dešavalo i ranije …

Dalja, brojnija i raznovrsnija merenja, uključujući i domen mehaničkih talasa: infra i ultra zvuk, geo-patogena, bioenergetska i druga zračenja iz oblasti suptilnih energija biće nam osnov za detaljniju analizu i jasnije zaključke.

foto: M Ninić / V Božinović, tekst: Zoran Nikolić

Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy
 

Reklame


Vila Čair
Kaskade & Panonija - pansion i apartmani
Apartmani Banjica
Vila Natalija
Apartmani Relax
Apartmani Erdeljanov

Doček Nove godine

Doček Nove godine Sokobanja

PrijavljivanjeZaboravili ste lozinku?
Nemate nalog? Napravite nalog

Kontakt

Info centar Soko Banja 018-833-988 info@soko-banja.org

Smeštaj

Sokobanja

Prethodne i ove godine privatni smestaj sokobanja 2018 je postao popularan zbog vaucer Sokobanja sobe mogućnost. Mnogi stanodavci ponudili su ovu mogućnost gostima. Cene smestaja u sokobanji 2018 iste su kao i lane. Izdavanje stanova u Sokobanji kao i izdavanje sobe Sokobanja kao i sobe sa kupatilom u Sokobanji sada se nude preko vaučera. Soko banja smestaj sada se nudi na nekoliko načina u nekoliko kategorija:

Sokobanja vaučeri

Statistika

Na sajtu su trenutno 0 gost/a i 0 clan/a.
mod_vvisit_counterDanas129
mod_vvisit_counterJuce352
mod_vvisit_counterOve nedelje1334
mod_vvisit_counterOvog meseca2654