Skip to content

SIMPOZIJUM ‚Äú DANI INTERNE MEDICINE‚ÄĚ I PNEUMOFTIZIOLO҆KA SEKCIJA SLD
SIMPOZIJUM “ DANI INTERNE MEDICINE”
04. I 05.11.2011. GODINE
PNEUMOFTIZIOLOŠKA SEKCIJA SLD 06.11.2011. GODINE

Sokobanja, Hotel Moravica
Preliminarni program

 

04.11.2011.godine - petak
Sesija: Fizikalna medicina I rehabilitacija
 1. “Zna√®aj fizi√®kog treninga u rehabilitaciji kardiovaskularnih bolesnika”- Prof. dr Milica Lazovi√¶, Institut za rehabilitaciju, Beograd
 2. “Efekat botulinskog toksina tip A na korekciju dinami√®kog ekvinusa stopala kod dece sa cerebralnom paralizom” – Mr. sci dr Hristina √ąolovi√¶, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Niš
 3. “Rehabilitacija bolesnika nakon ugradnje endoproteze kolena” – Ass.dr Marija Spalevi√¶, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Niš
 4. “Zna√®aj individualnog kineziterapijskog tretmana u le√®enju pacijenata sa kineziofobijom u sklopu hroni√®nog bolnog lumbalnog sindroma”- Mr.sci dr Anita Stankovi√¶, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Niš
 5. “Merenje koštane mineralne gustine i dijagnoza osteoporoze” – Dr sci med Rozita Filipov, Institut Niška Banja
 6. “ Primena i zna√®aj respiratorne rehabilitacije kod obolelih od astme”- dr Branka Jovanovi√¶, , Specijalna bolnica “ Sokobanja”, Sokobanja
 

05.11.2011.godine -subota
Sesija: Respiratorna medicina i rehabilitacija
 1. “Astma – Epidemija 21. veka” – Akademik Prof. dr An√įelko √źor√®ev, Klinika za pulmologiju i imunologiju Skopje, Makedonija
 2. “Fenotipovi astme u dece – da li sadašnji vodi√®i omogu√¶avaju optimalno le√®enje?” – Prof. dr Branimir Nestorovi√¶ , Medicinski fakultet Beograd, Univerzitetska de√®ija klinika , KC Srbije
 3. “Šta je novo u dijagnostici i le√®enju hroni√®ne opstruktivne plu√¶ne bolesti u cisti√®noj fibrozi” – Prof. dr Predrag Mini√¶, Medicinski fakultet Beograd
 4. “HOBP – ju√®e, danas, sutra” – Prof. dr Marija Miti√¶-Miliki√¶, Medicinski fakultet Beograd
 5. “Da li HOBP po√®inje još u detinjstvu?”- Prof. dr Zorica ŇĹivkovi√¶, Medicinski fakultet Beograd
 6. "Znaèaj preoperativne pripreme za hirursko leèenje obolelih od karcinoma pluæa i HOBP"- Prof. dr Dragan Subotiæ, Grudna hirurgija, KC Srbije
 7. “Efekti sprovo√įenja respiratorne rehabilitacije u Specijalnoj bolnici “ Sokobanja” “- Dr sci med. Ljiljana Isakovi√¶, Specijalna bolnica “ Sokobanja”
 8. “Respiratorna rehabilitacija pulmoloških oboljenja dece” – Mr.sci med. Mirjana ŇĹivanovi√¶, Specijalna bolnica “ Sokobanja”, Sokobanja

Sesija: Akutna stanja u kardiologiji:
 1. "Akutni bol u grudima" РProf. dr Zorana Vasiljeviæ , Medicinski fakultet Beograd
 2. "Akutna stanja u srèanoj insuficijenciji"- Prof. dr Petar Seferofiæ , Medicinski fakultet Beograd
 3. "Le√®enje akutnog infarkta miokarda"- Prof. dr Biljana Putnikovi√¶ - Toši√¶, Medicinski fakultet Beograd
 4. “Primarne perkutane koronarne intervencije” – Prim. Dr sci med Nebojša Krsti√¶, Klinika za KVB KC Niš
 5. dr Saša Veljkovi√¶ - " Plu√¶na tromboembolija - prikaz slu√®aja"

Svaka sesija bi√¶e akreditovana kao KME u vidu kursa i nosi√¶e do 6 bodova za pasivno u√®eš√¶e i do 12 za predava√®e.
Kotizacija : 3000, 00 din ( sa PDV-om)


06.11.2011. godine – nedelja
Pneumoftiziološka sekcija SLD

Tema: Aktuelnosti u hroniènoj opstruktivnoj bolesti pluæa
 1. ”Astma i HOBP – sli√®nosti Ii razlike”- Prof. dr Ivana Stankovi√¶, Klinika za plu√¶ne bolesti i tuberkulozu Knez Selo, KC Niš
 2. “Savremeni pristup u le√®enju HOBP” – Prof. dr Zorica Lazi√¶, Medicinski fakultet Kragujevac
 3. “Geneti√®ka osnova HOBP” – Dr.sc. Marija Stankovi√¶, Institut za molekularnu bilologiju Beograd
 4. “Gubitak miši√¶ne mase u HOBP i efekti respiratorne rehabilitacije u prevenciji”- Ass. Dr Zorica √Üiri√¶, , Klinika za plu√¶ne bolesti i tuberkulozu Knez Selo, KC Niš
 5. “HOBP – da li dame imaju prednost?”- dr Ivana Filipovi√¶, Specijalna bolnica “ Sokobanja”


Sastanak √¶e biti akreditovan kao KME u vidu kursa i nosi√¶e do 6 bodova za pasivno u√®eš√¶e.
Kotizacija se ne plaæa.


Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy
 

Statistika

Na sajtu su trenutno 1 gost/a i 0 clan/a.
mod_vvisit_counterDanas211
mod_vvisit_counterJuce211
mod_vvisit_counterOve nedelje2269
mod_vvisit_counterOvog meseca7430