Skip to content

Sokolek za novi vek
√ąesto je naŇ° nobelovac Ivo Andri√¶ o radu novi prostorima i mislim da je njegova izjava upravo definiŇ°em prostore a drugo obavezuje sve nau√®ne i i ljudi koji se bave i trese u Sokobanji da radim taj taj njegov a a re√®enica u prvo bude vodilja za dalji razvoj ovoga mesta. Ivo Andri√¶ je boravi√¶e da mi prostorima zapisao da kaŇĺe ja ne znam Ň°ta tu pomaŇĺe da li je to vaŇ° duh Da li je voda da li su Da li je ovo sun√®ano ste da li je to kiselo mleko da li su to ljudi na ovim prostorima ali se ja posle boravka u Sokobanji cele godine ose√¶am izuzetno dobro nakon boravka na Ozrenu.

Utisci posetilaca su razli√®iti jedni su govorili da se nakon boravka ose√¶aj odmorni da im se vra√¶aŇ° snaga u celom drugi se hvale Kako diŇ°u punim plu√¶ima i ne znaju Ň°ta je razlog poboljŇ°anja njihovog opŇ°teg stanja ali do ne√®ega svakako ima.Oobolelih od astme boraviti na Ozrenu retko imaju napade guŇ°enja a ima i onih koji su se preseljenjem u Sokobanju izle√®ili od te bolesti ili su u najmanju ruku bolest stavi pod kontrolu godinama ljudi svih krajeva Srbije ali Evrope dolazi na Ozren radi koriŇ°√¶enja prirodnih elemenata.

Izuzetno √®ist vazduh sa velikim procentom kiseonika i zna√®enje i sadrŇĺajno zone i negativnih jona blagotvoran je za ljudski organizam stru√®ni neki kaŇĺu da je vazduh na Ozrenu koje dodatno oplemenjen Radonom jedinstvena u svetu i preporu√®uje se svima a naro√®ito decu. Ono Ň°to je zanimljivo jeste √®injenica da su najbolji rezultati u pogledu koncentracije ne bi ti nisi ona na Ozrenu bori√¶ima i Banjici. Ako ostanem zna√®e ima podatak da je koncentracija negativnih jona najve√¶a upravo u ranim jutarnjim √®asovima zadnjih godina dolazi se do novih saznanja o negativnim jonima i o novim teorijama jedna je dosta i energija negativnih jona koristi za brŇĺi transport kiseonika naime ukoliko ima viŇ°e negativnih jona kiseonik brŇĺe prodire u krvi. Druga teorija koja kaŇĺe da su sve organske materije pozitivnog naelektrisanja a √ąinjenica je da su alergeni u glavi nom organske prirode po toj teoriji negativni joni privla√®i pozitivne pri√®amo zajedno oteŇĺaju i padaju na pod te bolesnik manje izloŇĺen Ň°tetnim supstancama ono Ň°to se pouzdano zna jeste da je koncentracija pozitivni i ona najve√¶a u zatvorenim prostorijama a da upravo obolelima od bolesti plu√¶a odgovara boravak na √®istom vazduhu i u prirodi

Lekovitost Sokobanje znali su joŇ° i stari Rimljani. A prvi pisani podaci o Sokobanji kao naselju poti√®u iz 1413 godine u vreme MiloŇ°a Obrenovi√¶a Sokobanja je bila najpoznatija i najpose√¶enija banja u Srbiji bez milosti prvi put u Sokobanju doŇ°ao 1834 godine kako bi sa toplom vodom le√®i reumu te iste godine naredbom Kneza MiloŇ°a da se staro tursko kupatilo koje po√®ivaju na starim rimskim termama obnovi sagra√įene novo wc i funkcionalnije kupatilo sa miloŇ°evom kadom u centralnom delu kupatila koja sa√®uvana i danas.

Amam rimsko kupatilo poznat je kao tursko smeŇ°tena je na ivici lekovite vode banja razvrstane su najno kisele sumporne floride oligomineralne i radosti i do raznovrsnih promene u organizmu lekovite vode banje sadrŇĺaj i jod voŇĺnje kobalt bakar i joŇ° neke elemente chasto zanemarljivim ali za √®oveka veoma koristan koli√®ina more pripada grupi  kalcijum magnezijum hidroksid Bonaca hiperterm zna√®i za razliku od prethodnih od ove ekipe treba to zna√®i da ima visoku temperaturu od 40 do 45 stepeni.

Oligomineralna ostali minerali su u u u manjem obimu te lekovita voda. Pored ovih minerale sadrŇĺi gasa radon i odre√įenu zovu elektromagnetizma. Ovde se prvenstveno koristi za kupanje Travertino troje kod dece imam mehani√®ko dejstvo ima hemijsko dejstvo na toplotu toplotno dejstvo se prenosi preko temperature vode zna√®i ovo da ima veliki toplotni kapacitet daj mi malo bruto platu sprovodio pasito pasito toplota brŇĺe zato i odredi vreme ovaj za koje se √®ovek ne moŇĺe da kupi hemijsko dejstvo se izraŇĺava preko onih minerala koji ulaze u sastav mehani√®ko dejstvo je prakti√®no pritisak vode za hidrostatski pritisak ujutro da vrŇ°i na odre√įene delove tela sve to skupa zajedno √®ine jednu celinu koja je nedvosmisleno dokazala da ne moŇĺe da se napravi pokuŇ°avaju magiju laboratoriju pa da se napravi od vode ispod MiloŇ° kog sastava Kako Ň°to te lekovite da se Uredi svi drugi odnosi ph ovi i temperature me√įutim nije ni pribliŇĺno niti bilo ima sli√®nosti sa tom prirodnom pojavom morate prvo zato mnogo druga√®ije uradila i i i organizovala priroda izuzetno √®uvaŇ° ovo je darove i za mirne vode i vaŇĺi pravilo da oni su tople ne mogu da se √®uju u plastici mineralne su ne mogu sa metalima

Da√¶e bog vidimo kerami√®ka ima da se vodi iu svim tim nalaziŇ°tima od ranijih doba Rimljana su uglavnom na nju ne√¶e ostati kerami√®kih cevi koje su vodili vodu indikacija za za ovu bol jer sam vanzglobni reumatizam za miŇ°i√¶e mijalgija degenerativno oboljenje zglobova i kostiju razmatrao Barska stanja kod Ňĺenske bolesti od nek si ti neplodnost jer toplota Ň°iri odre√įeni krvne sudove i da popravlja krvotok regeneriŇ°e tkivo u sadejstvu za Ň°iŇ°anje toplota minerali radom koji se nalazi i odre√įenu dozu magnetizma svi zajedno da jedan balon veliki u√®inak na na i uticaj na ljudski organizam koji za svoj odre√įeni na√®in to prihvata i tako reaguje le√®enje inhalacijom zasniva se na udisanju gasova pare ili rasprŇ°eni √®estica radioaktivne vode u vazduhu inhalacije se primenjuje iz dva razloga udisanjem lekovite materije direktno dolaze i lepi se na zidove sluzokoŇĺe disajnih puteva bronhija i alveola druge pogodnosti Ň°to lekovite materije neophodni organizmu bolje prolaze kroz plu√¶a u telo nego kroz organi za varenje kada se pije voda ili kroz pore na koŇĺi prilikom kupanja inhalacijom kroz disajne organe i od najbrŇĺe stiŇĺe do Ň°titne Ňĺlezde Brundo nerava stupido zglobova ara dondo nadbubreŇĺne i drugi Ň°leper minerali direktno potiskuju Ň°tetne materije iz organizma i one se odstranjuju u obliku sekreta iskaŇ°ljavanja sokobanjske zdravstvene ustanove opremljeni su najmoderniji Nikola torijum ima ali i drugim ure√įajima ZaŇ°to bolje koriŇ°√¶enje prirodnih faktora u le√®enju i oporavak

Rtanjski √®aj raste i berze na planini Rtanj u blizini Sokobanje jedinstvena u svetu po svom sastavu i moŇĺe se na√¶i samo namenskog √®ajevi za le√®enje bolesti organa za disanje kao Ň°to su u grudima i kaŇ°alj moŇĺe koristiti kao diuretik za izbacivanje viŇ°ka te√®nosti i poja√®avanje znojenja
Za kim protiv bolesti jetre i Ňĺu√®nih kanala ubija bakterije i gljivice a moŇĺe primeniti kao sredstvo protiv nadutosti i gr√®eva u stomaku dobro se pokazao i u le√®enju dijabetesa jer je izme√įu ostalog gasi Ňĺe√į Ko je endemska vrsta dobro si pokazao i u le√®enju dijabetesa jer izme√įu ostalog i gasi Ňĺe√įpomo√¶ le√®enju svojih pacijenata jer s obzirom da imamo to na dohvat ruke i u ve√¶im koli√®inama misako dnevno kuvamo i delima svojim pacijentima Rtanjski √®aj nije slu√®ajno izabran Rtanjski √®aj za upotrebu u medicinske svrhe kod plu√¶nih pacijenata sa bolestima jer s obzirom na svoja imunog je ona svojstva to je pove√¶anje imuniteta on ima i konkretna lekovita svojstva
Pre svega radi stene puteve a to je da ovakva Ň°iri bronhije i deŇ°ava iskaŇ°ljavanje Ň°to je nama vrlo korisno u svakodnevnoj praksi i da letim Ň°to delimo letke √®aj svojim pacijentima tima obezbe√įujemo i sigurno sigurnost restovani uneli dovoljno te√®nosti i da Ň°to je bitno u procesu le√®enja jer iza proces iskaŇ°ljavanja i razre√įivanje sekreta koji mu√®i se plu√¶ne pacijente.

Vrlo bitna adekvatna hidratacija organizma lekovita svojstva rtanjskog √®aja su nadaleko poznata a samim tim Ň°to se nalazi u naŇ°oj neposrednoj blizini smatramo to jednom velikom prednoŇ°√¶u u svakodnevnoj praksi namenskog √®aje viŇ°estruka i kako nema dokazanih neŇĺeljenih efekata svakako moŇĺete da ga pijete ako imate bilo koji zdravstveni problem koji smo naveli kao Ň°to sam naziv kaŇĺe pravi se od biljke ruskog √®aja ovo biljka stru√®ni naziv ima satureja Montana ona iz porodice usnatica ono Ň°to vam je cena u narodu oblika poznata je kao √®ubar vrijesak ili gorska metvica biljka jako retka pa je samim tim i vrednost √®ajaveca biljka raste kao PuŇĺ bob visina sad videla moja daughter 10 cm u donjem delu stabljici su od drvene listovi su uzani deo linearno lancetasti cvetovi su sakupljeni pri vrhu stabljike uvid u stvari ti svetovi su beli ruŇĺi√®asti ljubi√®asti detect cveta od avgusta do oktobra stanica na kojima raste ozbiljna jer su upravo zna√®i neki kretenski kamenjari i paŇ°njaci baŇ° kao Ň°to imamo ovde deo biljke koji se koristi jer se taj nadzemni deo sa listovima i cvetovima biljka se dere odsecanjem zna√®i gore-dole gornjeg dela fabrike u toku cvetanja ili pre cvetanja nakon toga ostavite da se biljka zna√®i u ravnomernom svoju osuŇ°i biljka se koristi kao ruski √®aj a naŇ°la svoju primenu i u kulinarstvu kao za√®in ono na osnovu √®ega se biljka koristi kao da turski √®aj jeste upravo njen hemijski sastav a taj sastav √®ine √®ine etarska ulja li√®i na tanjir i √®ine derivati sir√¶etne kiseline flavonoidi i taj to upravo po√®inje jako vredna tako√įe i onaj afrodizijak pa je u narodu poznata i kao muŇ°ki √®aj neki travari ovih krajeva tvrdo da se ona moŇĺe primenjivati i kao tonik odnosno za ja√®anje uopŇ°te ja√®anje stanje organizma me√įutim to ve√¶ nije fizi√®ki dokazalo samo priprema rtanjskog √®aja jako jednostavno zna√®i jednu kaŇ°i√®icu rotorskog √®aja preliti klju√®alom vodom poklopite ostavite da odstoji 15 do 20 minuta nakon toga procediti mogu se popiti 3 Ň°olje √®aja dnevno i to predjela i
i svega ovoga navedenog ja bi rekla da je to njima pravu vrednost a to je upravo rekla sam narodna medicina smatra da skita i zbog svog sastava ima dejstvo kao tonik koji ja√®a i podmla√įuje celo telo u narodu se ratarski √®aj smatra afrodizijakom pa ga √®esto zovu i muŇ°ki √®aj poznavanje i koriŇ°√¶enje lekovitih voda
na prostoru Sokobanje ima dugu tradiciju materijalni tragovi ukazuju na iskoriŇ°√¶avanje joŇ° iz perioda vladavine Rimljana bila intenzivna koriŇ°√¶ena je u periodu Turaka sokobanjski termalni izvori 10 u√®enika u Srbiji prve hemijske analize ovih voda poti√®u joŇ° iz 1835 godine kada Sokobanjska voda postaje √®uvena po svojim osobinama njena lekovitost i dejstvo na organizam porede sa jagodama Bad GaŇ°tajn a u Austriji termomineralni izvori Sokobanja javljaju se duŇĺ toka reke Moravice Banjica 1 i Banjica 2 nalazi se na levoj obali reke na mestu njenom izlaza iz topografski klisure temper tura vode iznosi do 32 stepena celzijusa dok je ph vrednost 1,33 Ň°to zna√®i da je voda neutralnog do slabo alkalna  bez boje ukusa i mirisa u vodi preovla√įuju katjoni natrijuma magnezijuma i kalcijuma u pogledu avionskog sastava dominiraju hidrokarbonati hloridi i sulfati prema internacionalnoj plastifikacija izvore  kalcijum-karbonat termalna voda Sokobanja termalna voda Sokobanja u medicinske svrhe koristite kupanjem inhalacijom uz primenu savremenih postupaka balneoterapije fizioterapije kineziterapije i aerosol terapija u zato Ň°to je Cijalis drŇĺavnim ustanovama medicinske indikacije vodosta bronhijalna astma hroni√®ni bronhitis i reumatizam stanja nakon povrede i lakŇ°e i hirurŇ°kih intervencija poviŇ°eni krvni pritisak mineralne vode Sokobanji svojom toplotom hemijskim sastavom elektromagnetskom i osmanskom snagom jonizacije uti√®u na ljudski organizam direktno i indirektno direktni uticaj vrŇ°i se preko koŇĺe ili preko sluzokoŇĺe Ňĺeluca i sluzokoŇĺe disajnih puteva indirektni uticaj ispoljava se neŇ°to kasnijekupanje i pijenjem kupanje je naj√®eŇ°√¶i oblik le√®enja i predstavlja spoljaŇ°nju upotrebu termalne vode transformacija i prenos protesta glavnu ulogu igra koŇĺa u celoj koŇĺi se najpre izazivaju promene funkcije i razmene materija osim promena u samoj joŇ° vaŇĺnije je uloga koŇĺe kao prolaznu sredine za ulazak u organizam bioloŇ°ki aktivnih materija pijenje vode je tako√įe upotrebiti banjskom le√®enju ali u manjoj koli√®ini I samo kod odre√įenih bolesti pijenjem ove godine izaziva se hipertermija odnosno Ň°irenje krvnih kapilara sluzokoŇĺe Ňĺeluca i creva tople vode umiruju gr√®enje Ňĺeluca i creva a hladne DraŇĺe i poja√®avaju periklis ti pijenjem mineralne vode unose se u organizmu elektroliti i jorgan je materija i halacion se vrŇ°i udisanje gasova pare ili raskoŇ°nih √®estica mineralne vode udisanjem se omogu√¶ava unoŇ°enje i lokalno dejstvo na sluzokoŇĺu bronhija i alveole druga povoljnosti u tome Ň°to neki materijal lekovitog dejstva bolje prolaze kroz plu√¶a i nego kroz organi za varenje i koŇĺa i kola√®i o mineralnim sastojcima izazivaju se promene mineralne ravnoteŇĺe u organizmu a razne soli naneti na sluzokoŇĺu disajnih puteva mogu uticati na lu√®enje sekreta iskaŇ°ljavanja inhalacija mineralnom vodom rasprŇ°ena u specijalnim aparatima stranim gestovima isparenjima iz prirodnih izvora postiŇĺe se dvostruko dejstvo primarno lokalno na sluzokozu blizini puteva je li dolazi kasnije sekundarno dejstvo na pojedine ne organa i tkiva svog specifi√®nog sastava Pre svega je namenjena za pacijente sa raznim neuroloŇ°kim oboljenjima a u danaŇ°nje vreme je vrlo
Videlo se da je vrlo korisna i kao anti-stres terapija u cilju smanjenja hroni√®nog stresa jer kupujem ovaj vodi dolazi do opuŇ°tanja celokupnog organizma i samim tim ublaŇĺavanje posledica stresa ili specijalna bolnica u Sokobanji izgra√įena je 1977 godine radi le√®enja nespecifi√®nih plu√¶nih bolesti
u ovoj bolnici uspeŇ°no se le√®i astma akutni i hroni√®ni bronhitis emfizem bronhiektazije kao i le√®enje i rehabilitacija degenerativnih reumatskih bolesti i stanja posle povreda lokomotornog sistema neuropatije akutne kardioloŇ°ke bolesti koriŇ°√¶enjem lekovitog faktora termalnih voda i vazduh napunim kiseonika pomaŇĺu se i standardni medicinski tretman donacija u de√®jem uzrastu kod dece koja boluju od astme kako bi se boravkom na √®istom vazduhu i primenom respiratorna rehabilitacija spre√®ilo pogorŇ°anje bolesti po povratku ku√¶i i dosta uspeha imamo sa ovim vidom terapije tako Ň°to nam sam i roditelji deca koji svake godine dolazi kod nas je prijavio da su deca imala manji broj pokuŇ°avaju da se pogorŇ°ava bila ovakva je ukoliko su ih igrali Ň°to se ti√®e odraslih pacijenata respiratorna rehabilitacija je pre svega bitno da pacijenti koji boluju od hroni√®ne opstruktivne bolesti plu√¶a naro√®ito za pacijente koji imaju teŇĺe stadijumi ove bolesti zna√®i kojima su pare na trbuŇ°noj funkciju zna√®ajno smanjili naro√®ito za one koji imaju potrebu i za hroni√®nu kiseonikom terapijom s obzirom da je to bolest koja je progresivna i koja koju treba treba koristiti sve mere kako bi se spre√®ila Jana ubrzana progresija 21 toga rehabilitacija i postojim vodi√®ima za le√®enje ove bolesti moŇĺda i vaŇĺnije vidster u odnosu na medikamentna terapija Ň°to se ti√®e postupaka koji se primenjuju respiratorna rehabilitacija posle inhalacije veŇĺbe disanja i neŇ°to Ň°to je najvaŇĺnije za ove pacijente trening i stene muskulatura Koji oni u√®e i da samkoje najbolje odgovara bolesniku i njegovom stanju delovanjem na nervni i endokrini sistem √¶elija mozga miŇ°i√¶a koja je formirana zbog velikih potreba stanovniŇ°tva za brzo dostupnoŇ°√¶u u hitnim stanjima ovakvog zida odeljenja tako da izaŇ°la centar Sokobanje i za turiste zna√®ajno da ukoliko do√įe do nekog akutnog kardioloŇ°kog doga√įaja imaju na raspolaganju u svojoj blizini koronarna jedinica pored toga Ň°to koronarna jedinica zbrinjava ako sam KardioloŇ°ka stavlja kao Ň°to su akutni infarkt srca teŇĺina kriza edem plu√¶a puŇ°a√®a tromboembolija i druga stanja nas internisti rade i kompletnu neinvazivnu kardioloŇ°ku dijagnostiku ҆to zna√®i test optere√¶enja ultrazvuk srca 24 √®asovno pra√¶enje nekad javi kad moŇĺeŇ° pritiska i specijalisti√®ke preglede tako√įe specijalisti√®ka sluŇĺba pored internisti√®ke sadrŇĺi muŇ°ku alergoloŇ°ko pedijatrijskoj fizijatrijska specijalisti√®ku osim medicinskih usluga Specijalna bolnica Sokobanja apartmani i wellness program koji su se nametnuli kao potreba savremenog na√®ina Ňĺivljenja i to u cilju ublaŇĺavanje stresa i posledica stresa lekovite vode Sokobanja na raspolaganju su svima koji Ňĺele da unaprede svoje zdravlje i spre√®i bolest i to kupanje u autenti√®nom ambijentu turskog kupatila iz doba MiloŇ°a Obrenovi√¶a ili kupatilu Banjica a na raspolaganju su i razne vrste masaŇĺa svojom veli√®inom kao i poloŇĺajem i oblikom planina Rtanj i oduvek privla√®ile veliku paŇĺnju pripada karpatskom lancu i predstavlja prirodni fenomen kraŇ°kog reljefa i zavrŇ°ava skoro pravilnom kupom u podnoŇĺju sastavljen od peŇ°√®ara i stena ali viŇ°e mi delovima od kre√®njaka masivan i jedinstvena oblik piramide ima svoje geometrijski specifi√®nosti 101 trougla piramide matemati√®ke zakonitosti u duŇĺini njenih krakova i ugao koji zaklapaju ti brakovi je toliko daleko otiŇ°ao da postoji matemati√®kim zakonitostima preciznost ove do 1.600 decimale da postoji fizi√®ko i zakonitosti riba sposobnost da apsorbuje i da tebi to je to je dalo objaŇ°njenje i pretpostavku trtanj ima ogromnu snagu u svom elektromagnetnim zra√®enjem a koje re√®i apsorbuje i koje koje moŇĺete raditi legende o monstrumima krst u velikom broju rimskih imperatora sa ovih prostora za joŇ° neobjaŇ°njene fizi√®ke pojave na ra√®unu kao zaŇ°tita od navodne apokalipsa 2012 godine doprineli su da bude predmet interesovanja medija ali i nauke i proŇ°losti muzikom a danas nau√®nim saznanjima o elektromagnetizma RTS oko kotira na lestvici interesantnih prirodnih lekovitih resursa istraŇĺivanja pokazuju mnogo toga predvode ili toj planini pojavila u veliki broj stru√®njaka nau√®nika iz 20 zemalja koji su da kaŇĺem to javi preko preko 1.000 kilograma opreme elektro opreme Kako savrŇ°eno merenja i dokazali da su stvarno nema mnogo mi slike ali da ima fizike za ljubi √¶e da na zemlji bio preduslov magnetizam i svega toga ne priznaje paprike 1 games merenje pravi Belgija nismo naŇ°li da pojedina mesta na kojima je ja√®ina elektromagnetnog zra√®enja zbog tebe gausa sve nam je dalo to zapravo da po√®nemo da razmiŇ°ljamo jednom drugom pravcu elektromagnetna pobu√įivanje koje postoje na tom delu dolazi do toga da da se stvara gas radon Mi smo proŇ°le godine na evropskoj konferenciji o lekovitom faktoru prikazali taj fenomen planine sa definicijom da je taj katalizator klime sokobanjske kotline odnosu svog okruŇĺenja koliko se ne uticaj elektromagnetizma u medicini poznatije u kontrolisanim odnosno u bolni√®kim uslovima iskustveno Ayrton pruŇĺa 1 novi pogled na pristup u le√®enju prirodu iŇ°li smo dotle da smo jednu grupu pacijenata kojima je ovo prethodno oŇ°te√¶enja vodili sadrzati mestima objektivno smo izmerili putu funkciju spojite protoke a tip kamerama termovizijski smo pa registrovali ste putne promene koje se vide jedino na terasu i tako boravkom od jednog sata na tom prostoru uz celo vreme konzumiranja rtanjskog √®aja na ponovnom pregledu Mi smo naŇ°li daleko velike pozitivne promene i u policiji u strukturi slika dirigent kamera bi√¶e tek biljnih vrsta raste samo na ovoj planini a od njih svakako je najpoznatije Rtanjski √®aj na latinskom nazvan saturea Montana na prostoru od 1 do 900 1.000 metara najviŇ°e raste kada biljka po bronhodilatator udes u Ňĺu√®i kod asmati√®ara Ň°iri bronhije i obratno da to nije slu√®ajno da ste baŇ°tu odnosno da se u Sokobanji Sokobanja najuspeŇ°niji mesto za le√®enje oŇ°te√¶enja respiratornog sistema stem bronhitisa kod dece i i odraslih delovanjem kroz elektromagnetno polje i sekundarnim kroz organski √®aj koji samo sa ovih prostora ima lekoviti u√®inak na ljudski organizam otkriva nam samo deo istine o sebi krilatica u zdravom telu zdrav duh skoro da si izgubila iz svakodnevnog Ňĺivota savremenog √®oveka u sebi ormani od na√®ina Ňĺivljenja sve manje vremena posve√¶uju se odmor u Ň°etnju i rekreaciju tek kada se organizam pobuni ili se pojave znaci bolesti po√®injemo da razmiŇ°ljam o odmoru Idealno mesto za odmor i Ň°etnju je upravo Sokobanja kojima obiluje mnoŇ°tvo parkova √®ist vazduh kvalitetne termalne vode idealno su mesto za odmor i rekreaciju koriŇ°√¶enja prirodnih faktora u Sokobanji se organizuje fizikalna rehabilitacija respiratorna gimnastika bronhijalna drenaŇĺa kao i savremena terapija medikamentima dobrom oporavku ali odmoru doprinosi pogodna klima u vazduh malo vetrova i magle imala kolebanja temperature ҆etnja je od velike koristi za naŇ° organizam zato Ň°to ja√®a miŇ°i√¶e i koŇ°tano-zglobni sistem poboljŇ°ava cirkulaciju i prokrvljenost celog organizma Ň°titi od demencije smanjuje ili odrŇĺava telesnu teŇĺinu pove√¶ava kapacitet plu√¶a i srca doprinosi smanjenju stresa i napetosti poboljŇ°ava rad probavnog sistema i popravlja raspoloŇĺenje nije svaka Ň°etnja lekovita i zato trebaju biti ispunjeni neki uslovi trajanje Ň°etnje mora biti dovoljno dugo ih od mora biti dovoljno brz da bi imala optimalni u√®inak vreme trajanja je minimalno 30 do 45 minuta u po√®etku se moŇĺe krenuti i sa kra√¶im Ň°etnjama i postepenim produŇĺenjem vremena do neophodnog minimuma trajanja predobra i za zdravlje i za bolesne jer pozitivno uti√®e na mnoge hroni√®ne bolesti kao Ň°to su dijabetes i hipertenzija Osim toga ublaŇĺava i napada astme prevenira Ň°log infarkt pa √®ak i karcinom Ň°etnja pozitivno uti√®e i na naŇ°u psihu jer smanjuje nivo stresa ublaŇĺava simptome depresije i poboljŇ°ava raspoloŇĺenje vra√¶aju√¶i nam pozitivnu energiju preporuka je da √¶e dnevno ne hoda manje od jednog sata Ň°etnje pre spavanja izuzetno korisno jer omogu√¶ava da se lakŇ°e zaspim Ň°etnje organizmu prija i lagano veŇĺbanje pogotovo u prirodi na √®istom vazduhu ili je dostupno viŇ°e kiseonika izlaganje suncu uti√®e na popravljanje raspoloŇĺenja oporavku kao i o√®uvanju zdravlja organizma umnogome ti pomo√¶i boravak u Sokobanji specijalna bolnica u Sokobanji pomaŇĺe respiratorna rehabilitacija je prirodna celina u de√®ijem uzrastu kod dece koja boluju od astme kako bi se boravkom na √®istom vazduhu i primenom metoda respiratorna rehabilitacija pogorŇ°anje bolesti po povratku ku√¶i i dosta uspeha imamo sa ovim vidom terapije tako Ň°to ne postanu roditelji i deca koji svake godine dolazi kod nas samih prijavio da su deca imala ma√įarski broj pokuŇ°aja da se pogorŇ°ava bila ovako Ň°alju Koliko su ih igrali Ň°to se ti√®e odraslih pacijenata respiratorna rehabilitacija je pre svega bitno za pacijente koji boluju od hroni√®ne opstruktivne bolesti plu√¶a naro√®ito za pacijente koji imaju teŇĺe stadijumi ove bolesti zna√®i kojima su parametri puŇ°enje funkciju zna√®ajno smanjeni naro√®ito za one koji imaju potrebu i za hroni√®nu kiseoni√®nih terapijom s obzirom da je to bolest koja je progresivna i koja koju treba za koju treba koristiti sve mere kako bi se spre√®ila i ona ubrzana progressive tojest do toga rehabilitacija i postavim vodi√®ima za le√®enje ove bolesti moŇĺda i vaŇĺniji vid terapije u odnosu na medikamentna terapija Kako iskoristiti sve prednosti koje vam Sokobanja no√¶enje priroda √¶e vam pomo√¶i da se opustite oja√®ati svoj imunitet i uŇĺivate a lepote Sokobanje ozrena i okolnih izletiŇ°ta pomo√¶i √¶e vam da se izborite sa umorom depresijom i loŇ°em raspoloŇĺenju
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy
 

Statistika

Na sajtu su trenutno 0 gost/a i 0 clan/a.
mod_vvisit_counterDanas19
mod_vvisit_counterJuce295
mod_vvisit_counterOve nedelje833
mod_vvisit_counterOvog meseca19