Skip to content

Sokobanja

Reklame


Sokobanja smestaj
Apartmani Bajiæ
Apartman Stanojevic, Sokobanja
Pansion Sunny
Apartmani Markovic
Banja JoŇ°anica

Na petom kilometru od Sokobanje, kod Trebi√®ke √®esme, put se odvaja za manje poznatu, ali veoma zna√®ajnu, Ňĺivopisnu banju Jošanicu. Ona se nalazi u severo-zapadnom delu Sokobanjske kotline, izmedju zapadnih ogranaka Rtnja i isto√®nih padina planine Bukovika. Blagodeti njenih lekovitih voda koristili su stari Rimljani i svi oni koji su osvajali ove krajeve posle njih. Turci su je srušili do temelja za vreme svog povla√®enja, tako da je dugo ostala neotkrivena i nepoznata. Za oŇĺivljavanje ove banje vezane su mnoge pri√®e, legende, verovanja, ali i mukotrpni napori meštana da ubede nadleŇĺne u zna√®aj i blagotvorno delovanje njenih izvora.

 

Banja Jošanica
Banja Jošanica

 

Do sada nije bilo nekih zna√®ajnijih prou√®avanja i valorizovanja ovog prirodnog le√®ili√®ta koje se još uvek nalazi u senci Sokobanje u √®ijoj se blizini nalazi.

Ovim tekstom sam pre svega hteo da ukaŇĺem na izuzetne prirodne potencijale Banje Jošanice (povoljna klima, termalni izvori, lekovito blato - peloid, atraktivna okolina), koji predstavljaju polaznu osnovu za razvoj turizma, kao i na neophodnost unapredjenja društvenog sektora turizma, kao i na neophodnost kreiranja kompleksnije turisti√®ke ponude, a sve u cilju intenzivnijeg razvoja turizma.

 

TURIZAM

Prirodne pogodnosti šire okoline Banje Jošanice predstavljaju osnovu za razvoj izletni√®kog turizma. Okolina Banje Jošanice bogata je šumom i u ovoj netaknutoj prirodi postoje idealne mogu√¶nosti za aktivan odmor u prirodi i rekreaciju. Ovaj vid turizma pre svega je mogu√¶e aktivirati na lokalitetima Vrelo i Sokolovica.

Lekovite vode
Lekovite vode Banje Jošanice

Što se tice restoranskih kapaciteta u Banji Jošanici postoje dva restorana društvene ishrane - „Jošanica” i „Veljkovi√¶“. S obzirom da gosti Banje Jošanice stanuju u privatnom sektoru, sa pove√¶anjem turisti√®kog prometa javila se potreba za izgradnjom restorana. Sa izgradnjom restorana „Jošanica” se po√®elo 1972. godine, a restoran gostima nudi bogat asortiman jela i pi√¶a. Pošto je u pitanju restoran u banjskom mestu √®ija je namena pre svega ishrana banjskih gostiju, velika paŇĺnja se posve√¶uje pripremi dijetetskih jela, namenjenih gostima narušenog zdravlja.

Restoran Jošanica u svom sastavu ima: kuhinju, salu za ru√®avanje sa pomo√¶nim prostorijama, priru√®ni magacin, ofis, terasu, kancelariju i dva sanitarna √®vora. Restoran „Jošanica” u svom sastavu takodje obuhvata i recepciju preko koje je i posredni√®ka delatnost kod prihvata banjskih gostiju od strane privatnih stanodavaca.

Restoran radi sezonski, medjutim zbog veli√®ine sale i pogodnosti za razli√®ita slavlja, koristi se i van glavne sezone. Od skora je otvoren nov ugostiteljski objekat u privatnom vlasništvu - Veljkovi√¶, koji takodje nudi gostima kompletan asortiman jela i pi√¶a.

Lokalitet Vrelo je udaljen od Banje Jošanice 6.5 km i do njega se stiŇĺe vijugavim šumskim putem. Ovaj prostor je idealan za jednodnevni izlet. Netaknuta priroda, √®ist vazduh, ov√®arske kolibe i prostrane livade predtavljaju atraktivnost, naro√®ito za posetioce iz velikih urbanih sredina. I na ovom lokalitetu su pronadjeni izvori tople i hladne mineralne vode. U neposrednoj blizini Banje Jošanice je i lokalitet „Sokolovica”, u atraktivnom prirodnom ambijentu i sa crkvom Sv.Jovana Glavoseka.

 

STANOVNIŠTVO

Sokobanjska kotlina je bila naseljena još u Rimskom periodu o √®emu svedo√®e brojni ostaci materijalne kulture (vojna utvrdjenja, kupatila, grobnice, putevi). Period turske vladavine je na ovim prostorima obeleŇĺen burnim dogadjajima. Medjutim, intezivno naseljavanje na ovom prostoru bilo je tokom 19 veka, naro√®ito u vreme Prvog srpskog ustanka.

Jošanica poseduje odredjenu atraktivnost, tako da je osim Sokobanje ona jedino mesto na teritoriji opštine Sokobanja koje belezi lagani porast broja stanovnika. Ovo naselje ima oko 1600 stanovnika. Ina√®e od ukupno 1600 stanovnika na radno sposobne (izmedju 15 i 64 god.) otpada 68.8%, dok stanovništvo starije od 64 godine u√®estvuje sa 15.6% u ukupnom broju stanovnika.

Stanovništvo Jošanice se uglavnom bavi poljoprivredom. Osim jednog dela stanovništva, koje izdaje sobe turistima, ne postoji ve√¶e interesovanje za upotpunjavanjem turisti√®ke ponude. Medjutim, izgradnja hotelijerskih i restoranskih kapaciteta svakako bi doprinela zapošljavanju ve√¶eg broja stanovnika Jošanice u tercijalnim delatnostima i u velikoj meri bi uticala na pove√¶anje interesovanja za razvoj turizma.

Crkvica
Crkvica

Tako je tek 1962. godine, na temeljima starog kupatila iz 1905. godine sagra√įena današnja banja, sa nekoliko izvora i kupatila, √®ija voda dostiŇĺe do 35 stepeni.
Svedok burnih vremena kroz koje je prolazilo ovo ljupko selo i banja na padinama Bukovika, je mala crkva posve√¶ena Uspenju Svete Bogorodice, podignuta u √®etrnaestom veku, najstarija u ovom kraju. Sa√®uvana je najviše zahvaljuju√¶i √®vrstim, debelim zidovima, koji se nisu mogli lako porušiti, tako da se na Ňĺivopisu i danas nalaze tragovi dima, koji je obavijao crkvu posle nekoliko paljevina. Više puta obnavljan je krov, ikonostas i ostali delovi od drveta, ali su zidovi sa prozorima-puškarnicama odoleli svim rušenjima. Sa spoljne strane prozori podse√¶aju na male proreze u zidu, kroz koje je vršeno osmatranje, a njihova širina se u unutrašnjosti znatno uve√¶ava, da bi se moglo rukovati oruŇĺjem i osmatrati na više strana.

Da bi izgledala što niŇĺa i bila što manje uo√®ljiva, jednim delom je ukopana u zemlju, tako da se stepenici nalaze sa unutrašnje strane. Iako se nalazi na podbarnom zemljištu, blizu potoka, dobro izgra√įeni i duboko ukopani temelji u√®inili su da do danas zadrŇĺi svoj prvobitni izgled. U selu √¶ete √®uti i legendu o prelasku crkve sa jedne na drugu stranu puta. Ovo se danas objašnjava time što je u davnašnja vremena put išao pored potoka, ispod crkve, a današnji, novi premešten je iznad crkve.

Crkva Uspenja Svete Bogorodice nalazi se odmah pored nove crkve i nedaleko od starog crkvenog konaka, u kome postoji mala zavi√®ajna postavka muzejskih eksponata. NaŇĺalost, zgrada je u veom lošem stanju, pa su posete odloŇĺene za neka bolja vremena.

 

ZDRAVSTVO


Analizom prirodnih potencijala Banje Jošanice, navedeno je da ona raspolaŇĺe termomineralnim izvorima, povoljnim klimatskim karakteristikama i lekovitim blatom (peloidom). Na bazi ovih elemenata razvio se zdravstveni turizam koji trenutno predstavlja dominantan vid turizma u ovoj banji.

Leèenje u banji se odvija pod stalnim nadzorom lekara, a terapijski tretmani koji se u njoj primenjuju su:- balneo-terapija - fango-terapija.- kreno-terapija - peloidna-terapija

      Indikacije za le√®enje u Banji Josanici su slede√¶e:Lekovito blato Peloid

    * Stoma√®na oboljenja:
    * √®ir na Ňĺelucu i dvanaestopala√®nom crevu,
    * hroni√®no zapaljenje Ňĺeluca i spušten Ňĺeludac,
    * oboljenja tankog i debelog creva,
    * stanje posle preleŇĺane zutice,
    * oboljenja mokra√¶nih i genitalnih organa,
    * pesak i kamen u bubregu,
    * zapaljenje bubrega i bešike,
    * oboljenja prostate,
    * zapaljenja jajnika,

      Reumati√®na oboljenja:

    * stanje posle reumaticne groznice,
    * hronicni i inflamatorni reumatizam,
    * degenerativni reumatizam (artoze, spondiloze),
    * ekstra artikularni reumatizam,
    * posledice trauma i ratnih ranjavanja,
    * oslabljenja cirkulacija krvi,

      Ostala oboljenja:

    * še√¶erna bolest,
    * anemija i sniŇĺen krvni pritisak,
    * neuroze,
    * klimatske tegobe,
    * koŇĺne bolesti.

      Kontraindikacije:

    * akutna oboljenja koŇĺe, disajnih organa i zglobova;
    * bronhijalna astma u akutnom i teŇĺem stanju;
    * tuberkuloza na bilu kom delu tela.

 

Dakle, Banju Jošanicu odlikuju izuzetna lekovita svojstva koja √®ine polaznu osnovu za razvoj savremenijeg zdravstvenog turizma. Za njegov intenzivan razvoj neophodna je pre svega adaptacija terapijskog bloka (na prvom mestu sale za peloidnu terapiju) i izgradnja stacionara.

 

 

Reklame


Vila √ąair
Kaskade & Panonija - pansion i apartmani
Apartmani Banjica
Vila Natalija
Apartmani Relax
Apartmani Erdeljanov

Doèek Nove godine

Doèek Nove godine Sokobanja

PrijavljivanjeZaboravili ste lozinku?
Nemate nalog? Napravite nalog

Kontakt

Info centar Soko Banja 018-833-988 info@soko-banja.org

SmeŇ°taj

Sokobanja

Prethodne i ove godine privatni smestaj sokobanja 2018 je postao popularan zbog vaucer Sokobanja sobe moguænost. Mnogi stanodavci ponudili su ovu moguænost gostima. Cene smestaja u sokobanji 2018 iste su kao i lane. Izdavanje stanova u Sokobanji kao i izdavanje sobe Sokobanja kao i sobe sa kupatilom u Sokobanji sada se nude preko vauèera. Soko banja smestaj sada se nudi na nekoliko naèina u nekoliko kategorija:

Sokobanja vauèeri

Statistika

Na sajtu su trenutno 1 gost/a i 0 clan/a.
mod_vvisit_counterDanas74
mod_vvisit_counterJuce201
mod_vvisit_counterOve nedelje1976
mod_vvisit_counterOvog meseca3273