Skip to content

Sokobanja

Reklame


Sokobanja smestaj
Apartmani Bajić
Apartman Stanojevic, Sokobanja
Pansion Sunny
Apartmani Markovic
Koncept sokobanjskog turizma

Ono o čemu lokalni sokobanjski političari vole da govore su njihove uspešne posete sajmovima, seminarima i kongresima na kojima su prezentovali Sokobanju i ujedno se i lepo proveli, jeli i pili. Sokobanja je više puta dobijala razna priznanja, titule i nagrade na tim manifestacijama. Činjenica je da je Sokobanja simpatična mala banja u kotlini koja poseduje pitomu floru i faunu, ima interesantno kulturno istorijsko nasleđe, ali takođe je i činjenica da je reč o siromašnoj opštini koja je van glavnih zbivanja i tokova novca u Republici Srbiji.

Tim povodom potrebno je naglasiti šta je sve u Sokobanji potrebno uraditi da bi sa krajnje margine postala interesantnija ne samo turistima iz zemlje i inostranstva, već i potencijalnim investitorima i ktitorima. Da bi se sadašnje nezadovoljavajuće stanje u ovoj opštini poboljšali, potrebno je najpre identifikovati uzročnike koji koče razvoj i pronaći modele za otklanjanje i revitalizovanje istih.

U socijalnom i demografskom pogledu:

•    potrebno je stvoriti uslove za zapošljavanje i angažovanje svih obrazovnih i kvalifikacionih struktura stanovništva,
•    potrebno je stvoriti uslove i angažovati seljake da proizvode biološki zdravu hranu, da se bave proizvodnjom i domaćom radinošću, pomoći im da se bave intenzivnim stočarstvom i ratarstvom i pronaći im put za plasiranje proizvoda,
•    Potrebno je obnoviti, renovirati i izgraditi infrastrukturne objekte na gradu i u selima. Činjenica je da u mnogim selima Domovi kulture ne rade, bioskopi ne postoje, pošte nema. Demografsko, kulturno i ekonomsko oživljavanje bi trebalo da bude jedan od ključnih zadataka razvoja opštine.

U ekološkom pogledu:

•    Zaustaviti proces neracionalnoj eksploataciji prirodnih resursa i degradaciji prirodne, životne sredine,
•    Potrebno je uskladiti korišćenje poljoprivrednog, šumskog, građevinskog i turistički atraktivnog zemljišta,U ekonomskom pogledu:

•    Pokretanje razvoja privrednih i vanprivrednih delatnosti,
•    Dinamizacija razvoja turizma opštine zasnovana na dugoročnim osnovama i tržišnim kriterijumima
•    Integralnim razvojem zdravstvene delatnosti i drugih komplementarnih delatnosti,
•    Bolje organizovati razmeštaj turističko ugostiteljskih objekata, zdravstvenih kapaciteta i turističke lokalitete,
•    Razvijanje inostranog turizma i angažovanje stranog kapitala za investiranje u turističku infrastrukturu i suprastrukturu i komplementarne delatnosti

U  duhovnoj sferi:

•    Potrebno je da se materijalnom, kulturnom i istorijskom nasleđu da posebna atraktivnosti koja bi bila konkurentna,
•    Potrebo je čuvati, revitalizovati i reklamirati kulturno nasleđe
•    Potrebno je osavremeniti i osvežiti javne kulturne, obrazovne, turističke i upravne organizacije mladom radnom snagom, koja je bolje obučena, savremenija, koja poseduje viši nivo opšte kulture i opšteg znanja i koja bi više primenjivala nauku i tehnologiju u osmišljavanju razvoja Sokobanje.

Potrebno je biti svestan činjenice da je Sokobanja degradirana zbog dugogodišnjih sankcija, ratova, odsustva inostranih turista i kapitala. Takođe, nepovoljan saobraćajni položaj u odnosu na važnije domaće i međunarodne tokove kao i neizgrađena politika u domenu svojinskih odnosa i modela privatizacije u sektoru turizma i ugostiteljstva, neadekvatan tretman gostiju i pozicija Sokobanje u Prostornom planu Srbije čine da ova banja bude na margini glavnih turističkih kretanja. Za razliku od prethodnih, unutrašnja ograničenja su daleko brojnija i izraženija sa direktnim negativnim uticajem. Izdvajamo:

•    Nedovoljno izgrađena, neadekvatna, nekvalitetna i nepovezana turistička infrastruktura
•    Nedostaju odgovarajući objekti za prečišćavanje otpadnih voda
•    Neizgrađena komunalna infrastruktura
•    Neadekvatna uređenost banjskog prostora
•    Nekvaliteta i neopremljena saobraćajna infrastruktura
•    Neplansko, stihijsko i nenamensko korišćenje banjskog prostora, naročito u centralnog zoni koji poprima oblik visokog stepena saturacije i hipertrofirane izgradnje. Ovaj faktor ima dalekosežne posledice na kvalitet turističkog prostora, a samim tim i na održivost turizma na nivou cele opštine
•    Nedovoljna osposobljenost preduzeća i stručnih institucija za izvođenje procesa prestruktuiranja turističkih preduzeća
•    Nedovoljna ekonomska razvijenost opštine, nedostatak kapitala i permanentna nelikvidnost privrede uzrokovali su stalno smanjenje investicija u turizam, naročito u profitabilne turističke projekte i sadržaje. Turizam je izgubio kvalitetnu ponudu, osiromašila je turistička ponuda, dok je na drugoj strani konkurencija ojačala, tako da Sokobanja mora nuditi niže cene od aktuelnih tržišnih
•    Dosta sporo se menja tradicionalni lokalni mentalitet stanovništva koji je velikim delom uključen u pružanju turističkih usluga.
•    Nedostaje organizovan i permanentan rad na razvijanju turističke i ekološke kulture. Potrebno je formirati opšti banjski ambijent i ponašanje primereno potrebama savremenog turizma.
•    Analize su pokazale da su javne službe i institucije u Sokobanji organizaciono i kadrovski nekompletirane za kompetentno izvršavanje svojih obaveza, da nemaju osećaja za ekonomsko samoodržanje, poslovnu dinamiku i savremeni preduzetnički mentalitet.

Šta je neophodno uraditi ?

•    Potrebna je zaštita i unapređenje sastava šuma i njihovo proširivanje radi njihovog uticaja na kvalitet vazduha i mikroklimu prostora.
•    Zaštita od požara i stroga zabrana krčenja i čiste seče i krađe šuma, kako bi se zaustavila erozija
•    Intenzivnije pošumiti ogolele površine na Rtnju
•    Zaštititi šumske sisteme i staništa u cilju bogatijeg i raznolikijeg fonda divljači.
•    Otkrivati bolesti šuma i obavljati zaštitu
•    Kontrolisano i ispravno branje lekovitog bilja i šumskih plodova radi očuvanja vitalnih vegetativnih delova i njihove dalje održivosti na ovom prostoru
•    Poboljšati i strukturno poboljšati visoku vegetaciju
•    Potrebno je toplifikovati  Sokobanju u cilju smanjenja korišćenja uglja, mazuta i drveća, koji zagađuju vazduh emitujući čađ, ugljendioksid i druge gasove
•    Izgradnja zaobilaznice oko Sokobanje i rekonstrukcija gradskih ulica i puteva ka selima, uz odgovarajuću sanaciju i povećanje propusne moći
•    Eliminacija divljih đubrišta koja osim što ružno izgledaju, uzrokuju neprijatne mirise.
•    Potrebo je revitalizovati obradive površine koje su napuštene i pretvorene u utrine i pašnjake
•    Obezbediti navodnjavanje obradivih površina u doline reke Moravice u cilju poboljšanja kvaliteta zemljišta
•    Regulisati korito reke Moravice i zabraniti odlaganje smeća, leševa i kabastog otpada u i pored reke
•    Kontrolisati upotrebu hemijskih sredstava u poljoprivredi radi očuvanja boniteta zemljišta i podizanja ekološkog kvaliteta proizvoda
•    Potrebno je definisati zone izvorišta i ležišta termomineralnih voda i zaštiti ih
•    Potrebo je izgraditi nov i savremeniji sistem za prečišćavanje otpadnih, komunalnih i industrijskih voda radi efikasnije zaštite Moravice, Bovanskog jezera, flore, faune i podzemnih voda•    Potrebno je eliminisati divlje deponije i smetlišta na obalama reke Moravice i drugih vodotoka, a ljude koji zagađuju vodotoke najstrožije kazniti za primer ostalima
•    Zaštititi sve značajnije izvore pitke vode i izvorišne zone važnijih vodotoka – pošumljavanjem, zabranom gradnje u blizini i zabranom kaptaže za privatne potrebe
•    Zaštiti obale Bovanskog jezera od neplanske gradnje vikendica i nekvalitetnih i nesigurnih septičkih jama
•    Uspostaviti permanentnu kontrolu kvaliteta pitke i mineralne vode kako bi se mogle pravovremeno preduzimati odgovarajuće zaštitne mere
•    Potrebo je uvesti čiste tehnologije u proizvodnim procesima
•    Rekonstruisati vodovod dovoljnog kapaciteta za uredno snabdevanje tokom letnje sezone
•    Dogradnja kanalizacione mreže za odvod komunalnih, padavinskih i industrijskih voda kao i gradnja iste u ruralnim naseljima i predgrađima.
•    Podizanje komunalne higijene na viši nivo
•    Uređenje i proširenje gradskih ulica, trotoara i parkinga radi smanjenja gradske gužve, aerozagađenja i buke
•    Uređenje i adekvatno opremanje izletničkih punktova i vidikovaca (naročito na Ozrenu)
•    Inoviranje i dosledna realizacija Generalnog urbanističkog plana
•    Zaštita, revitalizacija i turistička prezentacija kulturno-istorijskih i graditeljskih vrednosti Sokobanja, kao i crkava i manastira na ovom području
•    Zaštita i revitalizacija antropogenih obeležja seoskih naselja i njihovo uključivanje u turističku ponudu Sokobanje
•    Uspostavljanje i funkcionisanje ekološkog monitoringa radi praćenja, kontrole i preduzimanja mera zaštite životne sredine
•    Zaštiti prirodne parkove i adekvatno ih opremiti i aktivirati
•    Predložiti i pokrenuti postupak za proširenje regionalnog prirodnog parka Ozrenske livade (park prirode) na celokupan prostor ove planine, s obzirom na izvanredne prirodne turističke i zdravstvene vrednosti, kao i višestruki značaj na budući turistički razvoj Sokobanje
•    Utvrditi i zaštiti zone sa izuzetnim ambijentalnim, ekološkim i turističkim vrednostima.

 

Link: štrokavosti u Sokobanji

Komentari (2)Add Comment
A?
napisao Oki , 12, November, 2006
Zatecen sam svim ovim iznetim. Ko bi se jos svega ovoga setio ?!?!
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
Kao komentar vise Srbovanje
napisao Goran Cvetkovic , 03, March, 2008
Lepo je to sve ovo sto pise, ali Srbi ne bi bili Srbi kada komsiji krava ne bi bila ko civava.
Dok su nicale divlje vikendice na obalama jezera pod zastitom lokalnih mocnika nikom nista, a kad sam se pojaviop sa projektom etno brvnare-vikendice sa nepropusnom septickom jamom, receno mi je da ne mogu da gradim, pa cak mi je bila i gradjevinska inspekcija, posle zemljanih radova, a oko mene se zidaju vikendice, podizu dodatni spratovi na vikendicama i nikom nista.
Sta reci @Pravda je slepa@, ali i selektivna ne vazi isti zakon za sve.
Razmislite malo o tome u Sokobanji.
Kanalizacione vode Sokobanje gde se izlivaju?
Kanalizacione vode vikendica pored puta Aleksinac-Sokobanja gde se izlivaju?
Ko ima na jezeru gradjevinsku dozvolu? Niko-koliko ja znam.
Itd, itd. Ali korupcije ima svuda, pz razmislite o tome?
Da li je vlast u sluzbi gradjana ili gradjani u sluzbi vlasti.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy
 

Reklame


Vila Čair
Kaskade & Panonija - pansion i apartmani
Apartmani Banjica
Vila Natalija
Apartmani Relax
Apartmani Erdeljanov

Doček Nove godine

Doček Nove godine Sokobanja

PrijavljivanjeZaboravili ste lozinku?
Nemate nalog? Napravite nalog

Kontakt

Info centar Soko Banja 018-833-988 info@soko-banja.org

Smeštaj

Sokobanja

Prethodne i ove godine privatni smestaj sokobanja 2018 je postao popularan zbog vaucer Sokobanja sobe mogućnost. Mnogi stanodavci ponudili su ovu mogućnost gostima. Cene smestaja u sokobanji 2018 iste su kao i lane. Izdavanje stanova u Sokobanji kao i izdavanje sobe Sokobanja kao i sobe sa kupatilom u Sokobanji sada se nude preko vaučera. Soko banja smestaj sada se nudi na nekoliko načina u nekoliko kategorija:

Sokobanja vaučeri

Statistika

Na sajtu su trenutno 1 gost/a i 0 clan/a.
mod_vvisit_counterDanas145
mod_vvisit_counterJuce193
mod_vvisit_counterOve nedelje710
mod_vvisit_counterOvog meseca710