Skip to content

Reklame


Sokobanja smestaj
Apartmani Bajiæ
Apartman Stanojevic, Sokobanja
Pansion Sunny
Apartmani Markovic
Sokobanja
Odlièna popunjenost hotela
hotel zdravljakTrenutna popunjenost kapaciteta Hotela Zdravljak i Hotela Turist je 80%. Jul, avgust i septembar mesec su skoro popunjeni. Specijalna bolnica „Banjica” do 8. juna rezervisana je za rekreativnu nastavu. Specijalna bolnica dugi niz godina sezonu radi sa preko 60 – 70 % popunjenosti kapaciteta u predprodaji. Još uvek ima slobodnih mesta za individualne goste.
 
OpŇ°tina Sokobanja obeleŇĺila slavu Svete Trojice
crkva Liturgijom, litijama i se√®enjem kola√®a Opština Sokobanja u nedelju je obeleŇĺila svoju slavu, Svete Trojice. Sveta liturgija odrŇĺana je u crkvi Sv. PreobraŇĺenja Gospodnjeg. Posle liturgije , slavska povorka je prošla centrom grada do zgrade opštine, gde je se√®enjem slavskog kola√®a obeleŇĺen ovaj dan.
 
Najbolji u√®enici nagra√įeni
osnovna skolaPredstavnici fondacije u√®enika gra√įanske škole ratne generacije 41/45 godine i ove godine uru√®ili su nagrade najboljim u√®enicima 8. razreda, u√®eniku generacije i najboljem sportisti OŠ "Mitropolit Mihailo". Direktorka Sokobanjske osnovne škole Jelena Milenovi√¶ kao i svake godine uru√®ila je zahvalicu predstavnicima ratne generacije.
 
Znaèaj aqua parka za Sokobanju
aqua park "Radovi na izgradnji kompleksa otvorenih bazena na Podini odvijaju se prema predvidjenom planu. Mogu da izrazim zadovoljstvo do sada izvedenim radovima, njihovom dinamikom i kvalitetom i nadam se da √¶e u skladu sa odredbama Ugovora po√®etkom septembra Sokobanja dobiti jedan zaista kvalitetan i reprezentativni kupališni kompleks" izjavio je predsednik opštine Sokobanja, Dimitrije Luki√¶ prilikom obilaska gradilišta.
 
Sre√įivanje letnje pozornice u Resniku
resnik pozornicaMesna zajednica Resnik uz pomo√¶ Opštine Sokobanja otpo√®ela je sre√įivanje letnje pozornice u ovom selu. Kada bude završena rekonstrukcija pozornice, ona √¶e biti stecište kulturnih doga√įanja u Resniku kao i u turisti√®koj ponudi Sokobanje, kaŇĺe Dimitrije Luki√¶, predsednik opštine Sokobanja.
 
49. Me√įunarodni festival Prva harmonika Sokobanje
prva harmonika√ąetrdeset deveti po redu festival Prva harmonika Sokobanje odrŇĺava se u Sokobanji. Takmi√®enje ima 3 faze: √®etvrt-finale, polu-finale i finale. √ąetvrt-finale √¶e se odrŇĺati 10, 11 i 12 juna, 8 i 9 jula √¶e biti polufinale dok √¶e finale biti 12 i 13 avgusta. Kad su polufinale i finale u pitanju mladje kategorije takmi√®e se prvog dana, a starije drugog. I ove godine ima 8 kategorija.
 
ProglaŇ°eni pobednci konkursa ‚ÄúKreativna Ň°kola‚ÄĚ
kreativna-skolaNastavni√®ki tim osnovne škole „Mitropolit Mihailo“ iz Soko Banje sa radom „UŇĺinajmo zajedno“ i tro√®lana ekipa Vrša√®kog Školskog centra „Nikola Tesla“ sa projektom „Više od igre“, pobednici su ovogodišnjeg konkursa “Kreativna škola”.
 
59. Nauèno-struèni skup psihologa Srbije - Sabor 2011.
sabor-psihologa-srbije59. Nau√®no stru√®ni skup - Sabor psihologa Srbija bi√¶e odrŇĺan u periodu od 1. do 4. juna 2011. godine u Sokobanji. Glavna tema i radni naziv skupa je „NAŠ IDENTITET I DRUŠTVENE PROMENE". Pored toga, u planu je odrŇĺavanje i nekoliko pozvanih plenarnih predavanja, kao i okruglih stolova na aktuelne teme u oblasti psihologije.
 
Kongres ukazao na teme i dileme
vrnjacka-banjaU organizaciji UdruŇĺenja banja Srbije 17. i 18. maja 2011. godine u Vrnja√®koj Banji je odrŇĺan  Tre√¶i Kongres banja Srbije sa me√įunarodnim u√®eš√¶em. U periodu vrlo ozbiljne tranzicije banja Srbije, neophodnosti privatizacije da bi se dosegli evropski trendovi, standardi i popunjenost. Kongres se kretao izme√įu primera dobre prakse u svetu, pre svega Austrije i Slovenije, i predloŇĺene strategije razvoja u Srbiji.
 
IV de√®iji ekoloŇ°ki festival u Sokobanji
deciji-ekoloski-festivalDe√®iji ekološki festival, √®etvrti po redu, odrŇĺan u Sokobanji u subotu 28.05.2011. godine, u okviru kojeg su mališani mogli da steknu razna znanja o o√®uvanju Ňĺivotne sredine. Maskembal je bio vrlo interesantan i Ňĺiteljima i gostima Sokobanje koji su u velikom broju, uklju√®uju√¶i i roditelje, došli da prate mališane u njihovoj šetnji kroz centar grada.
 
Jubilej Etnos-a
etnos-Etnološka radionica „Etnos“ obeleŇĺava 10 godina postojanja. 8 maja ove godine, navršilo se punih 10 godina od osnivanja - “Etnos“ je registrovan kod Saveznog Ministarstva pravde 8. maja, 2001. godine saznajemo od predsednice UO „Etnosa“, Nade Stojkovi√¶. √ąlanovi Etnološke radionice pripremaju obeleŇĺavanje ovog za njih zna√®ajnog jubileja.
 
Stru√®no osposobljavanje nezaposlenih lica ‚Äď pripravnika ‚Äď volontera
nsz i opstina sokobanja Opštinska uprava Sokobanja u saradnji sa Nacionalnom sluŇĺbom za zapošljavanje Filijala Zaje√®ar, ispostava Sokobanja raspisuje Konkurs za u√®eš√¶e u finansiranju nezaposlenih lica VII stepena stru√®ne spreme, u svojstvu pripravnika – volontera, bez zasnivanja radnog odnosa, radi osposobljavanja za samostalan rad u struci i polaganja pripravni√®kog odnosno stru√®nog ispita.
 
Srbija nema prave turistièke klastere
motel Balaševi√¶Strategijom razvoja turizma Srbije do 2015. predvi√įeno je formiranje turisti√®kih klastera s ciljem uspešnijeg pozicioniranja zemlje na me√įunarodnom turisti√®kom trŇĺištu. Strategijom je predvi√įeno da se formiraju √®etiri glavna klastera - Vojvodina, Beograd, Jugozapadna Srbija i Jugoisto√®na Srbija.

 
De√®iji ekoloŇ°ki festival
ekoloski festival 2011 De√®iji ekološki festival se i ove godine tradicionalno po √®etvrti put odrŇĺava u Sokobanji 28.maja 2011. Nastavnici i u√®enici iz cele Srbije promovisa√¶e ekologiju u pesmi, pri√®i i slici. Sve planirane aktivnosti odvija√¶e se u prirodnom okruŇĺenju u cilju razvijanja ljubavi prema prirodi i promovisanja Ňĺivota u skladu sa prirodom.
 
Rezultati konkursa "Kreativna Ň°kola 2010/2011"
kreativna skolaNa konkurs „Kreativna škola 2010/2011.“ pristiglo je 139 radova. Centralna komisija je od 13 predloŇĺenih radova za nagradu, na osnovu kriterijuma objavljenih u konkursu, donela odluku da se I nagrada - osnovnoj školi "Mitropolit Mihailo” iz Sokobanje za rad pod nazivom "UŇĺinajmo zajedno".
 
Rezultati knjiŇĺevnog konkursa "Jutro nad Ozrenom 2011"
 Na ovogodišnjem konkursu „Jutro nad Ozrenom 2011“ u√®estovalo je ukupno 257 pesnika iz svih krajeva Republike Srbije kao i dvadesetak pesnika iz inostranstva. Stru√®ni Ňĺiri pregledao je 775 pesama i doneta je odluka da se Prvo mesto dodeljuje diptih pesmi „PRELjA-BRDO“ koju je na konkurs poslala Kaja Nikoli√¶ Stojanovi√¶ iz RaŇĺnja pod šifrom „Zavi√®aj“.
 
Ozrenski pulmoloŇ°ki dani
ozrenski pulmoloski daniSpecijalna bolnica za plu√¶ne bolesti "Ozren" - Sokobanja i Pneumoftiziološka sekcija Srpskog lekarskog društva 28. i 29. maja 2011. godine u Sokobanji odrŇĺa√¶e tradicionalne Ozrenske pulmološke dane. U opširnijoj vesti moŇĺete pro√®itati preleminarni program predavanja kao i ostale informacije.
 
FK Trebiè - FK Omladinac B 4:1
utakmicaU 19. kolu Opštinske lige Sokobanja FK Trebi√® je pobedio FK Omladinac iz Blendije sa 4:1 u utakmici odigranoj u nedelju 15.05.2011.godine, na glavnom stadionu na Podini, sa po√®etkom od 17:30 h.
 
Svetski Dan izazova 2011
svetski dan izazova 2011 Dan izazova (Challenge Day) je najzna√®ajnija, tradicionalna, me√įunarodno priznata i afirmisana manifestacija √®iju realizaciju kordinira TAFISA. Za Dan izazova je rezervisana poslednja sreda meseca maja, a ove godine to je sreda, 25. maj 2011. godine. Konkurent opštine Sokobanja √¶e ove godine biti grad Porto Real iz Brazila.
 
IV FOTO IZAZOV - Sokobanja - Zauvek moja!
foto izazov Svaki u√®esnik treba da, uz popunjenu prijavu, dostavi najviše 5 fotografija, u koloru i isklju√®ivo u digitalnom formatu, na CD-u, li√®no u prostorije Organizacije za turizam, kulturu i sport Sokobanja, ili poštom, na adresu ul. Trg Oslobo√įenja br. 2, 18230 Sokobanja. Fotografije treba da budu dimenzija 20 x 30 cm, rezolucije 300 dpi.
 
Doprinos lokalne zajednice inkluziji
inkluzijaBolju razmenu informacija, svakako, a time i prepoznavanje dece kojoj je potrebna dodatna podrska i  angazovanje lokalnih institucija na potpunijem ukljucivanju dece iz osetljivih grupa u program obaveznog obrazovanja. Upravo tome je doprinelo organizovanje tribine i ostale aktivnosti koje su sprovedene u okviru kampanje “Svi u skolu, buducnost za sve”.
 
Predsednik Tadiæ posetio Sokobanju
Tadi√¶ na proslavi √źur√įevdanaCentralna proslava √źur√įevdana, slave Demokratske stranke, odrŇĺana je u Sokobanji. Tom prilkom u svojevrsnoj ulozi i doma√¶ina i gosta bio je predsednik Demokratske stranke i predsednik Republike Srbije Boris Tadi√¶.
 
Kongres banja kroz teoriju i praksu
3 kongres banja 3. Kongres banja Srbije sa me√įunarodnim u√®eš√¶em (Vrnja√®ka Banja 17-18 maj 2011.) objedini√¶e ove godine i teoriju i praksu. Osnovne teme Kongresa su „Primeri dobre prakse“ “Trendovi u spa industriji Evrope”  „Alat za brz ekonomski napredak u spa industriji”, “Pristupa√®an turizam – izazov za odrŇĺivi turizam u Evropi: trendovi, brendovi i najbolja praksa” i  “Uspešno poslovanje uz pomo√¶ hotelskog i spa ben√®markinga”.
 
Sokobanjska izletiŇ°ta spremna za turiste
1 maj Sokobanjski parkovi, šetalište i izletšta uredjeni su za predstoje√¶e prvomajske praznike. Gosti i meštani √¶e u nedelju uve√®e imati priliku i da posete koncert grupe „Apsolutno romanti√®no“ koji OTKS organizuje u centru Sokobanje ispred Miloševog konaka.
 
Pehar Dejvis kupa u Sokobanji
pehar-dejvis-kupa-u-sokobanjiU vreme prvomajskih praznika, u Galeriji-Legatu Miluna Mitrovi√¶a bi√¶e izloŇĺen pehar Dejvis kupa, koji je prošle sezone osvojila teniska reprezentacija Srbije, i svi stanovnici i gosti Sokobanje ima√¶e jedinstvenu priliku da uŇĺivo vide i fotografišu ovaj vredan sportski trofej.
 
Koncert "Vesko i kuriri"
 U okviru projekta "Ma slikaj se i ti sa svojim problemom..." koncert ce se odrŇĺati ispred muzeja u Sokobanji 30.4.2011 sa po√®etkom u 21h. Nastupi√¶e grupa Vesko i kuriri. Na koncertu √¶e biti proglašeni pobednici za konkurs "Ma slikaj se i ti..." gde √¶e nagradu osvojiti najlajkovaniji problem
 
Planinarski uspon na Devicu
mosor nis Najviši vrh je √ąapljinac пlaninе Devicе, visok 1187 metara, a po obliku najistaknutiji vrh, i svakako jedan od najlepših vidikovaca juga Srbije jeste Oštra √®uka (1070 m). Na jednodnevnoj akciji u ponedeljak, 2.maja 2011.godine, osvajanje ove planine po√®e√¶emo sa prevoja koji razdvaja Ozren i Devicu, a nalazi se u ataru sela Jezero, na starom putu Niš - Sokobanja.
 
Eko karikature na OTP bankomatima
bankomat Zastanite kod izloga OTP banke i pogledate karikature sa X Bijenala ekološke karikature Sokobanja 2010. Preko 200 karikaturista iz 47 zemaja bavili su se temom Ekologija-šume i vode. Oni na duhovit i crno-humoran na√®in iznose svoju zabrinutost za budu√¶nost naše planete, njenih vodenih površina i biljnog sveta.
 
Tribina "Obrazovanje za sve"
 Savez u√®itelja Republike Srbije (SURS), Centar za interaktivnu pedagogiju (CIP) i Centar za obrazovne politike (COP), uz podršku Fonda za otvoreno društvo i u saradnji sa timom projekta „PruŇĺanje unapre√įenih usluga na lokalnom nivou – DILS” Ministarstva prosvete pokre√¶u kampanju “Svi u školu, budu√¶nost za sve”
 
Prezentacija "Sokobanje" u Parizu
specijalna bolnica sokobanja U rezidenciji ambasadora Srbije u Parizu 22. marta odrzana je prezentacija 5 Specijalnih Bolnica u 5 banja Srbije medju kojima je bila i Specijalna bolnica "Sokobanja". Zainteresovanost za koriš√¶enje usluga naših banja i koriš√¶enje usluga Sokobanje i Specijalne bolnice Sokobanja je velika, izjavila je Ljiljana Isakovi√¶.
 
<< Pońćetak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeca > Kraj >>

Rezultati 61 - 90 of 1048

Reklame


Vila √ąair
Kaskade & Panonija - pansion i apartmani
Apartmani Banjica
Vila Natalija
Apartmani Relax
Apartmani Erdeljanov

Doèek Nove godine

Doèek Nove godine Sokobanja

PrijavljivanjeZaboravili ste lozinku?
Nemate nalog? Napravite nalog

Kontakt

Info centar Soko Banja 018-833-988 info@soko-banja.org

SmeŇ°taj

Sokobanja

Prethodne i ove godine privatni smestaj sokobanja 2018 je postao popularan zbog vaucer Sokobanja sobe moguænost. Mnogi stanodavci ponudili su ovu moguænost gostima. Cene smestaja u sokobanji 2018 iste su kao i lane. Izdavanje stanova u Sokobanji kao i izdavanje sobe Sokobanja kao i sobe sa kupatilom u Sokobanji sada se nude preko vauèera. Soko banja smestaj sada se nudi na nekoliko naèina u nekoliko kategorija:

Sokobanja vauèeri

Statistika

Na sajtu su trenutno 0 gost/a i 0 clan/a.
mod_vvisit_counterDanas184
mod_vvisit_counterJuce211
mod_vvisit_counterOve nedelje2242
mod_vvisit_counterOvog meseca7403