TECHNO ZONE => Raèunari i Internet => : Dacha 10 April, 2007, 03:21:15 PM: PC novosti i zanimljivosti
: Dacha 10 April, 2007, 03:21:15 PM
Evo jednog posta u kome mozete da stavljate neke vesti i zanimljivosti vezane za racunare,internet....

Yahoo Mail dobija poštansko sanduèe neogranièenog kapaciteta

Kompanija Yahoo saopštila je da æe od maja ove godine korisnicima svoje usluge besplatne elektronske pošte Yahoo Mail omoguæiti neogranièen kapacitet poštanskog sanduèeta.

Poveæanje kapaciteta poštanskog sanduèeta prigodno æe obeležiti desetogodišnjicu usluge Yahoo Mail koja je pokrenuta 1997. godine. Predstavnici kompanije najavili su da æe uvoðenje neogranièenog kapaciteta trajati nekoliko meseci.

Ostaje da se vidi kako æe na ove najave iz kompanije Yahoo reagovati njen konkurent, kompanija Google, koja od 2004. godine takoðe nudi uslugu besplatne elektronske pošte Gmail. Ta usluga je u poèetku imala poštansko sanduèe kapaciteta 1 GB, a nakon nekoliko poveæanja kapacitet sanduèeta trenutno iznosi 2,5 GB.

Korisnicima usluge Yahoo Mail je kapacitet poštnskog sanduèeta 2005. godine poveæan sa 100 MB na 1 GB.

Iako æe korisnicima usluge Yahoo Mail na raspolaganju stajati poštansko sanduèe neogranièenog kapaciteta, predstavnici kompanije su najavili donošenje pravila za njegovo korišæenje, ali nisu izneli nikave detalje o tome.


: Odg: PC novosti i zanimljivosti
: Dacha 10 April, 2007, 03:22:47 PM
Virus maskiran kao beta verzija IE7

Miko Hiponen, rukovodilac istraživaèkog odeljenja kompanije F-Secure, posavetovao je poèetkom ove nedelje korisnike raèunara koji su poslednjih dana primili poruku e-pošte u kojoj im se nudi da preuzmu drugu beta verziju Internet Explorera 7, da to nikako ne èine. Po njegovim reèima radi se o novom virusu koji zavarava primaoce poruka e-pošte maskirajuæi se kao beta verzija IE7, tako da poruku treba obrisati.

Iako se virus krajem prošle i poèetkom ove nedelje nije raširio u veæoj meri, Hiponen smatra da je njegovo pojavljivanje znaèajno iz više razloga. Pre svega, grafièki izgled poruke deluje kao da ona zaista dolazi iz Microsofta, a virus se preuzima biranjem hiperveze koja se nalazi u poruci što otežava spreèavanje njegovog širenja. "Slanje hiperveze je izgleda postalo popularno meðu autorima virusa, a èini se da ima bolji uèinak nego slanje priložene datoteke sa virusom", kaže Hiponen.

Rizièna poruka e-pošte nosi naslov "Preuzimanje Internet Explorera 7" (Internet Explorer 7 Downloads), a navodno dolazi sa adrese admin@microsoft.com. Plava slièica ("u Microsoftovom stilu", kaže Hiponen) korisnicima nudi preuzimanje druge beta verzije IE7; ako korisnik mišem odabere slièicu preuzeæe datoteku IE 7.exe, u kojoj se krije virus Grum.A.

Pojavljivanje virusa Grum.A zabeležile su i druge antivirusne kompanije. Prema tvrdnjama antivirusnih struènjaka iz kompanije Sophos PLC, virus Grum se širi tako što krade adrese iz adresara inficiranog raèunara i na njih šalje sopstvenu kopiju koristeæi protokol SMTP. Druge karakteristike virusa Grum još uvek nisu utvrðene, ali prema reèima Grejama Klulija, starijeg tehnièkog savetnika kompanije Sophos PLC, virusi slièni Grumu obièno na napadnutom raèunaru instaliraju program za beleženje korisnikovih otkucaja na tastaturi kako bi došli do njegovih liènih podataka. Na taj naèin je moguæe uspostaviti mrežu zaraženih raèunara i iskoristiti ih za pokretanje hakerskog napada uskraæivanjem usluga, dodaje Kluli.

Antivirusne kompanije su izvestile da neki filtri za blokiranje neželjenih poruka e-pošte zasada uspešno blokiraju novi virus. Te kompanije su opasnost od virusa Grum.A oznaèile kao "umerenu", ali i savetovale korisnike raèunara da budu oprezni. To se posebno odnosi na korisnike Windowsa, pošto se èini da Grum napada samo korisnike tog operativnog sistema. Antivirusni struènjaci su još jednom podsetili korisnike Windowsa da je Microsoft objavio konaènu verziju Internet Explorera 7 u oktobru prošle godine, tako da je malo verovatno da se radi o verodostojnoj reklamnoj kampanji kompanije.


: Odg: PC novosti i zanimljivosti
: Dacha 14 April, 2007, 07:43:22 PM
 Multiformatni hibridni DVD disk

Nekolicina inženjera kompanije Warner su pokušali da daju svoju viziju hibridnog formata buduænosti, pokušavši da na taj naèin daju doprinos okonèanju rata izmeðu razlièitih DVD formata sledeæe generacije. Alan Bell i Lewis Ostrover su došli na ideju o višeslojnom hibridnom disku, koji bi bio kompatibilan sa svim aktuelnim formatima, ali i dolazeæim HD-DVD i Blu-ray formatima. Ceo koncept se zasniva na razlièitim talasnim dužinama koje laseri koriste da bi èitali diskove, te je na taj naèin moguæe kreirati višeslojni disk, koji bi najprostije reèeno izgledao ovako - prvi sloj bi bio sloj klasiènog CD ili DVD medija, drugi bi bio HD-DVD, a sledeæi bi bio Blu-ray sloj. Ovakav disk trostrukog formata bi bio nešto skuplji za proizvodnju od aktuelnih rešenja, ali ukoliko bi ga celokupna industrija usvojila bio bi èak - jeftiniji. Mnogi najavljuju hibridne plejere i hibridne diskove, da li æe nekome poæi za rukom da "pomiri" dva teško suprotstavljena tabora, ili æe pak jedan od dva tabora odneti pobedu - vreme æe pokazati.


: Odg: PC novosti i zanimljivosti
: Dacha 14 April, 2007, 07:45:10 PM
 Samsung SpinPoint T hard disk

Od svih kompanija koje proizvode Serial ATA hard diskove, Samsung je možda najmanje agresivan kada je tržišni nastup u pitanju, što se donekle može opravdati èinjenicom da je za razliku od kompanija kao što su Seagate, Maxtor, Western Digital i drugi njegov portfolio daleko raznovrsniji, pošto je firma gigant na polju elektronske industrije i deluje na skoro svim poljima. Ipak, njihovi SpinPoint T hard diskovi namenjeni tržištu desktop raèunara se mogu meriti sa diskovima gore navedenih kompanija. SpinPoint T poseduje gustinu zapisa od 133 GB po ploèi, 8/16 MB keš memorije u zavnisnosti od modela, kao i proseèno vreme pristupa od 8.9 milisekundi. Ono što je Samsung krasilo i po èemu su njihovi diskovi postali prepoznatljivi jeste kultura rada, gde se pre svega misli na akustiku kojoj Samsung tradicionalno obraæa posebnu pažnju.


: Odg: PC novosti i zanimljivosti
: Dacha 14 April, 2007, 07:47:33 PM
Seagate pobija svetski rekord

Kompanija Seagate Technology je nedavno objavila rezultate prikazivanja magnetskog snimanja, time postižuæi svetski rekord od 421Gbit/in². Tokom demonstracija korišæene su vertikalne glave za snimanje a mediji koji su kreirani trenutno dostupnom opremom opravdali su moguænosti Seagate-a da unaprede tehnologiju za buduænost bez velikih tehnoloških promena ili kapitalnih dodataka. Ovakva demonstracija je oèigledan dokaz kontinuiranog momenta inovacije disk drive-a i reafirmisanja kada se zahtevaju i kapacitet i pristupaènostIzvor: IT-svet


: Odg: PC novosti i zanimljivosti
: Dacha 14 April, 2007, 07:48:16 PM
Plastika otporna na vatru?

Kompanija Sony je uspela da proizvede plastiku otpornu na vatru i to od odbaèenih DVD diskova. Nova plastika otporna na vatru je napravljena od starih DVD diskova (85%), novog usporivaèa gorenja, stiren elastomera i neorganskog punjenja. Sony navodi da je nova plastika otporna na vatru bolja od trenutno dostupnih i jeftinija zbog upotrebe otpadnih materijala. Nova DVD disk plastika može da se koristi za izradu PC kuæišta. Nije poznato kako je Sony došao na ideju da reciklira DVD-ove, ali æe sigurno naæi na odobravanje korisnika.


: Odg: PC novosti i zanimljivosti
: Dacha 14 April, 2007, 07:50:12 PM
 MSI P965 Platinum matièna ploèa

MSI je dizajnirao i izbacio na tržište MSI P965 Platinum matiènu ploèu, baziranu na Intel P965 Express èipsetu. Ono što je kuriozitet kod ove ploèe jeste što je u pitanju, kako tvrdi MSI, prva ploèa sa podrškom za Crossfire dualni grafièki režim na Intel P965 platformi. Ipak, ploèa ne poseduje dva PCI Express x16 slota, veæ jedan PCI Express x16 i jedan PCI Express x4 slot, tako da æe dve grafièke karte imati ukupno 16+4 staza dostupno za svoje potrebe. Ploèa podržava poslednje Intelove Core 2 Duo procesore, dolazi sa LGA775 podnožjem, kao i podrškom za dvokanalne DDRII 800/667/533 standarde, i FSB od 1066/800/533 MHz. Tu je i 6+1 SATA2 portova sa podrškom za Matrix RAID, HD Audio, Gigabit LAN, kao i dva PCI slota


: Odg: PC novosti i zanimljivosti
: Dacha 14 April, 2007, 07:53:45 PM
 TDK razvio najmanji NAND flash èvrsti disk za raèunare

Japanska kompanija TDK je objavila da je razvila èvrsti disk na osnovu NAND flash memorije koji je najmanji u svojoj klasi. Velièina diska je u rangu sa velièinom diskova notebook raèunara, ali se za razliku od njega ne oslanja na pokretnu rotirajuæu mehaniku, veæ na šesnaest 16-gigabitnih èipova NAND flash memorije koji povezani daju 32 GB raspoloživog prostora. Prema tvrdnjama kompanije TDK, disk je oko 20 procenata manji od tipiènog 2.5" diska za notebook raèunare, manji je potrošaè i poseduje manje rizike od otkazivanja zbog izostavljanja pokretnih delova. Disk nosi oznaku GBDriver RA5, poseduje ATA interfejs i radi u UltraDMA mode2 režimu, a maksimalne brzine èitanja i upisivanja podataka iznose 33.3 MB u sekundi.


: Odg: PC novosti i zanimljivosti
: Dacha 14 April, 2007, 07:54:26 PM
 Intel ide na integraciju procesora, memorijskog kontrolera i GPU-a

Istina je da neke vesti koje se plasiraju u javnost èesto budu bez osnova, ali je istina i da se do veoma važnih informacija može doæi i na najbanalniji naèin. Iako se prièalo da AMD planira da integriše ATI grafièka jezgra u svoje procesore, izgleda da æe prvo rešenje na tom polju ponuditi - Intel. Novinari sajta Inquirer su objavili tekst konkursa za posao u kome Intel decidno navodi (izmeðu ostalog) da traži inženjere koji æe se prikljuèiti njegovom grafièkom odeljenju u Folsomu u Kaliforniji i koji æe raditi na novom grafièkom jezgru, koje æe potom biti integrisano zajedno sa procesorom i memorijskim kontrolerom u jedan èip. Naravno, u ovom trenutku nije poznato da li Intel planira da ponudi tržištu GPU rešenje nešto više klase od onih kakvi su do sada izlazili na tržište (jeftini grafièki èipovi sposobni za obavljanje osnovnih operacija, pretežno korišæeni u poslovnim desktop i notebook raèunarima), ali vreme æe dati odgovor.


: Odg: PC novosti i zanimljivosti
: Dacha 14 April, 2007, 07:55:03 PM
Uskoro RFID èipovi na DVD diskovima?

U pokušaju zaštite autorskih prava i spreèavanja kopiranja došlo je do stvaranja novih RFID èipova koji bi se uskoro mogli pojaviti na DVD diskovima i koji æe šifrovati jedinstvene identifikacione oznake svakog prodatog DVD-ja. Još uvek nema dostupnih informacija o tome koji æe detalji biti šifrovani, ali je objavljena informacija da æe ovi diskovi omoguæiti praæenje diska od fabrike do DVD plejera. Cilj ovakvog poteza je da kuæni DVD plejeri budu u moguænosti da prepoznaju èipove i da odbiju da reprodukuju diskove koji su kopije ili nisu u odgovarajuæem regionu.


: Odg: PC novosti i zanimljivosti
: i 15 April, 2007, 12:00:06 PM
Phoenix BIOS samo za Windows Vistu

Evo još jednog primera Microsoftove prljave igre... Naime, jedan od proizvoðaèa BIOS-a, kompanija Phoenix Technologies, je najavila  usku saradnju sa Microsoft-om  i prilagoðavanju njihovih BIOS-a  Windows operativnim sistemima još pre par godina, ali najnovija vest je  prevršila svaku meru! Phoenix je ponosno objavio da je  kreirao BIOS za raèunare koji radi samo sa MS Windows Vista operativnim sistemom (da, da, neæe raditi èak ni sa WIndows XP sistemom). Ovo je i potvrðeno nakon dual boot instalacije XP-a i OpenSuSE Linuxa na Toshiba notebook raèunarima. Ko ne veruje, može da potraži detalje na http://www.linuxquestions.org/questions/showthread.php?p=2705017#post2705017...


: Odg: PC novosti i zanimljivosti
: i 21 April, 2007, 03:19:55 PM
Od Bila Gejtsa tražio programe

 Vlasnika kompanije Majkrosoft i najbogatijeg èoveka na svetu Bila Gejtsa iznenadio je mladiæ koji je posle sveèane dodele nagrada najboljim studentima na jednom od najprestižnijih fakulteta u Pekingu istrèao na binu zahtevajuæi besplatne kompjuterske programe za sve.

Mladiæa je odmah uhapsilo obezbeðenje, a gosti, koji su se sve vreme ponašali kao da se ništa nije dogodilo, ubrzo su èuli njegov uzvik: "Nemojte da me bijete".

Bil Gejts je u zvaniènoj poseti Kini, gde prati razvoj korporacije Majkrosoft na tom tržištu i gde æe uèestvovati na nekoliko biznis foruma.

Momak koji je javno izrazio nezadovojstvo zadržan je na policijskom ispitivanju.

Izvor: B92


: Softverski problemi ugasili Skype
: Sale-X 20 August, 2007, 09:21:22 AM
(http://www.ekapija.com/dokumenti/skype_170807.jpg)

Više od 220 miliona korisnika Skype, od kojih neki taj besplatan softver koriste i u svakodnevnom poslovanju, veæ nekoliko dana imaju poteškoæe koje su izazvane softverskim pogreškom.

Popularnost Skype dosegla je vrhunac u trenutku kada su mnoge male tvrtke, radi smanjenja svojih troškova odrekle se u potpunosti ili pak u velikoj mjeri klasiène telefonije i okrenule se ovom iznimno jeftinom naèinu komunikacije s kolegama odnosno korisnicima.

Predstavnici Skype, dijela inaèe mega poznatog eBaya baziranog u Luksemburgu, naglašavaju kako njihovi inženjeri danonoæno rade na otklanjanju problema. Iako je otkriveno o kakvoj je pogrešci rijeè, ipak nije poznato kako je do nje došlo, objašnjava izvršni direktor Sykepa Kurt Sauer, te dodaje kako je rijeè o nizu dogaðaja èija geneza se zasad ne može u potpunosti protumaèiti.

Kurt Sauer je pojasnio takoðer kako je rijeè o softverskoj pogrešci koja postoji u svakoj inaèici od poèetka postojanja ovog popularnog softvera 2003. godine što je na kraju dovelo do potpunog pada mreže i onemoguæavanja bilo kakve komunikacije. On takoðer napominje kako dosad nikad nije bilo ovakvih poteškoæa i da je od poèetka ovo dosad najveæi problem s kojim se susrela kompanija i njezini korisnici.

Skype omoguæuje besplatno telefoniranje, video razgovore s drugim korisnicima ovog softvera, a što je za mnoge male tvrtke i privatne korisnike važnije i mnogo jeftinije meðunarodne pozive. Rješenje je bazirano na peer-to-peer infrastrukturi, što znaèi da ne postoji centralni server nego se veza ostvaruje direktno izmeðu korisnika.


: Majkrosoft ukida JPEG format?
: Sale-X 13 October, 2007, 11:23:55 PM
Majkrosoft ukida JPEG format?
Autor: B. Tasiæ | 29.08.2007 - 08:45

Najpoznatiji fotografski format JPEG odlazi u penziju - nasledio ga je Microsoftov format HD Photo.

Meðunarodna organizacija zadužena za standardizaciju formata zapisa digitalne fotografije trebalo bi da tokom sledeæih meseci donese odluku o prihvatanju novog standarda koji bi trebalo da zameni sveprisutni JPEG. Kandidat za naslednika je Microsoftov format HD Photo, za èije usvajanje poèinje izglasavanje nacionalnih odbora Joint Photographic Expert grupacija.

Naslednik JPEG-a biæe poznat i pod imenom JPEG XR. Novi format bi trebalo da ponudi poveæanje kvalitete uz moguænost snažnije kompresije podataka. JPEG format podržava dubinu boja od 8 i 12 bita po kanalu, dok HD Photo podržava do èak i 32 bita.

HD Photo možete pronaæi kod novog operativnog sistema Windows Viste.

Novi format nudi fotografima moguænost skladištenja veæeg broja podataka i veæeg dinamiènog raspona boja koji snima senzor digitalnog fotoaparata. Jednostavno reèeno, JPEG format koji je stvoren poèetkom devedesetih godina više ne zadovoljava kriterijume koje donose nove tehnologije.
Osim tih tehnièkih moguænosti, kvalitet fotografije neæe zauzimati više prostora na hard-diskovima jer HD Photo nudi i lossy i lossless kompresije.

Izvor: Blic


: Google najavio reklame u YouTube video zapisima
: Sale-X 13 October, 2007, 11:25:44 PM
Google najavio reklame u YouTube video zapisima

(http://www.bench-market.com/news/2007-08/20/5306-5097youtubegeneric.jpg)

Google je objavio da æe napraviti krupne promene naYouTube servisu, desetak meseci nakon što je potrošio 1.65 milijardi dolara da bi došao u njegov posed. Poèetkom sledeæe godine æe korisnici imati tu èast da uživaju u reklamama u YouTube filmovima. Reklame æe biti integralni deo video zapisa i trajaæe izmeðu 10 i 15 sekundi. Navedeno je da æe biti pozicionirane u donjoj petini ekrana sa video zapisom. Za sada nema planova o naplaæivanju pristupa video zapisima ili o nekoj vrsti pristupa koja bi omoguæila izbegavanje pojavljivanja reklama. U planu je i mehanizam automatskog blokiranja sadržaja na koje neko poseduje autorska prava. YouTube servis trenutno broji oko 72 miliona korisnika.

Izvor: Bench-Market


: Odg: PC novosti i zanimljivosti
: Sale-X 13 October, 2007, 11:26:56 PM
Microsoft širi razvojni centar u Srbiji

(http://www.mtsmondo.com/slike/vesti/000/676/v67697p0.jpg)

Na osnovu izuzetnih rezultata ostvarenih u prethodne dve godine, kompanija "Majkrosoft" (Microsoft) je odluèila da nastavi sa investiranjem u nove poduhvate koji æe biti realizovani u "Majkrosoftovom" Razvojnom centru u Beogradu.

Ove jeseni planiran je poèetak rada na dva nova projekta: SQL Server Spatial Libraries i OCR (Optical Æaracter Recognition).

Projekat SQL Server Spatial Libraries ima za cilj razvoj tehnologija za procesiranje prostornih (geografskih) podataka koje æe omoguæiti Microsoft SQL Serveru, svetski renomiranom sistemu za upravljanje bazama podataka, podrsku za uredjaje koji poseduju GPS (Geographical Positioning System) funkcionalnost.

OCR projekat fokusiran je na unapredjenje tehnologija za prepoznavanje štampanog teksta koje su veæ danas deo nekih "Majkrosoftovih" proizvoda. Rezultati koji æe biti ostvareni u Beogradu doprineæe integraciji OCR funkcionalnosti u najvažnije "Majkrosoftove" proizvodne linije.

"Majkrosoftov" Razvojni centar u Srbiji (Microsoft Development Center Serbia) osnovan je u septembru 2005. godine kao grupa specijalizovana za primenu savremenih tehnologija mašinskog uèenja na razvoj prepoznavaèa rukopisa i matematièkih formula. Godinu dana kasnije, proširen je za još jedan tim, koji je angažovan na projektovanju i izradi sistema za analizu strukture knjiga.

Zahvaljujuæi novim projektima, Centar æe otvoriti 14 novih radnih mesta i pružiti jedinstvenu šansu struènjacima iz Srbije i regiona da steknu dragoceno iskustvo i da kroz "Majkrosoftove" proizvode dosegnu milione korisnika širom sveta, navedeno je u saopštenju beogradske kancelarije "Majkrosofta".
Dodatne informacije o projektima i novim radnim mestima dostupne su na web lokaciji http://www.microsoft.com/scg/mdcs.

Izvor: MTS Mondo