ZABAVA => - Zanimljivosti iz zemlje i sveta - => : misscheaf 27 June, 2008, 01:26:17 PM: Otkrivena bista Nikole Tesle u Japanu
: misscheaf 27 June, 2008, 01:26:17 PM
U japanskom gradu Jokohami, glavnom gradu prefekture Kanagava, otkrivena je danas bista Nikole Tesle, jednog od najveæih svetskih nauènika i pronalazaèa u oblasti fizike i elektrotehnike.

Bista je, u prisustvu ambasadora Japana u Srbiji Tadaši Nagaija i otpravnika poslova u srpskoj ambasadi u Japanu Snežane Jankoviæ, otkrivena u "Istorijskom muzeju elektriène energije" u Elektrodistribuciji u Jokohami, saopštila je japanska ambasada u Beogradu.

Na postolju biste piše - genije pronalazaka koji je napravio buduænost polifaznim sistemima i tehnici bežiène komunikacije, njegova velika dostignuæa su zadužila celokupan ljudski rod.

Bista Nikole Tesle u Jokohami je ujedno i prva bista ovog nauènika u Japanu, èije postavljenje je inicirao predsednik Udruženja poštovalaca dostignuæa Nikole Tesle, Hirašita Osamu, koji je i prikupio sredstva za izradu biste.

Uèesnici ceremonije su dobili novèanice od po 100 dinara sa likom Nikole Tesle, kao i primerak prigodne poštanske marke izdate u Srbiji povodom 150.roðendana Nikole Tesle, navedeno je u saopštenju dostavljenom Tanjugu.