TECHNO ZONE => Mobilni telefoni, Palm, OS.s => : Dacha 18 May, 2007, 03:30:24 PM: Mobilni operateri u Srbiji(ponude,cene,novosti)
: Dacha 18 May, 2007, 03:30:24 PM
Evo mesta gde cemo pokusati da Vam predstavimo operatere mobilne telefonije,njihove ponude,cene i novosti vezane za njih!Ovo nije mesto gde mozete da diskutujete o tome koji Vam je operater drazi,ko je po Vama bolji i slicno,ovo je mesto gde predstavljamo njivove ponude!!!


: Odg: Mobilni operateri u Srbiji(ponude,cene,novosti)
: Dacha 18 May, 2007, 03:33:42 PM
Telekom MT:S 064 - 065 - Vesti, cene, usluge

Prepaid: Cene usluga:

TOKI TARIFA   

Vrsta usluge   Cena bez PDV-a   Cena sa
PDV-om (18%)
Cena prvog i drugog minuta poziva po minutu   9,00   10,62
Cena treæeg i èetvrtog minuta poziva po minutu   7,20   8,50
Cena svakog narednog minuta   3,60   4,25
Cena poziva Friends & Family brojeva po minutu   4,50   5,31
Definisanje ili promena F&F broja, nakon 3 besplatna   100,00   118,00
SMS poruka ka nacionalnim destinacijama   2,40   2,83
SMS poruka ka inostranim destinacijama   6,25   7,38
MMS poruka ka nacionalnim destinacijama   10,00   11,80
GPRS prenos podataka, za 1 kB   0,05   0,059
WAP preko GSM - viša tarifa, cena po minutu konekcije (radnim danima od 8.00 do 22.00 èasova)   7,00   8,26
WAP preko GSM - niža tarifa, cena po minutu konekcije (radnim danima od 22.00 do 8.00 èasova, vikendom i državnim praznicima)   4,00   4,72

TIPI TARIFA   

Vrsta usluge   Cena bez PDV-a   Cena sa
PDV-om (18%)
Viša tarifa - jak saobraæaj, cena po minutu razgovora (radnim danima od 8.00 do 22.00 èasova)   12,00   14,16
Niža tarifa - slab saobraæaj, cena po minutu razgovora (radnim danima od 22.00 do 8.00 èasova, vikendom i državnim praznicima)   5,00   5,90
Cena poziva Friends & Family brojeva po minutu   4,50   5,31
Definisanje ili promena F&F broja, nakon 3 besplatna   100,00   118,00
Slanje SMS poruka svakog dana od 01-02 h   0,80   0,94
SMS poruka ka nacionalnim destinacijama   2,40   2,83
SMS poruka ka inostranim destinacijama   6,25   7,38
MMS poruka ka nacionalnim destinacijama   10,00   11,80
GPRS prenos podataka, za 1 kB   0,05   0,059
WAP preko GSM - viša tarifa, cena po minutu konekcije (radnim danima od 8.00 do 22.00 èasova)   7,00   8,26
WAP preko GSM - niža tarifa, cena po minutu konekcije (radnim danima od 22.00 do 8.00 èasova, vikendom i državnim praznicima)   4,00   4,72

NETI TARIFA   

Vrsta usluge   Cena bez PDV-a   Cena sa
PDV-om (18%)
Cena za minut poziva prema 064/065 brojevima (svakog dana od 00.00 do 24.00 èasova) do 120-te sekunde   7,00   8,26
Cena za minut poziva van mreže 064/065 (svakog dana od 00.00 do 24.00 èasova) do 120-te sekunde   11,00   12,98
Cena za minut poziva prema 064/065 brojevima (svakog dana od 00.00 do 24.00 èasova) posle 120 sekundi   4,20   4,96
Cena za minut poziva van mreže 064/065 (svakog dana od 00.00 do 24.00 èasova) posle 120 sekundi   6,60   7,79
Cena poziva Friends & Family brojeva po minutu   4,50   5,31
Definisanje ili promena F&F broja, nakon 3 besplatna   100,00   118,00
SMS poruka ka nacionalnim destinacijama   2,40   2,83
SMS poruka ka inostranim destinacijama   6,25   7,38
MMS poruka ka nacionalnim destinacijama   10,00   11,80
GPRS prenos podataka, za 1 kB   0,04   0,047
WAP preko GSM - viša tarifa, cena po minutu konekcije (radnim danima od 8.00 do 22.00 èasova)   7,00   8,26
WAP preko GSM - niža tarifa, cena po minutu konekcije (radnim danima od 22.00 do 8.00 èasova, vikendom i državnim praznicima)   4,00   4,72

Meðunarodni pozivi   

Zona   Cene bez PDV-a   Cene sa PDV-om (18%)
I   30,00 din/min   35,40 din/min
II   33,00 din/min   38,94 din/min
III   39,00 din/min   46,02 din/min
IV   72,00 din/min   84,96 din/min
V   88,00 din/min   103,84 din/min


: Odg: Mobilni operateri u Srbiji(ponude,cene,novosti)
: Dacha 18 May, 2007, 03:35:04 PM
Bel tarifni profili(link)
http://www.mts.telekom.yu/index.php?ID=2110

Profesionalna tarifa(link)
http://www.mts.telekom.yu/index.php?ID=2111

Poslovna tarifa(link)
http://www.mts.telekom.yu/index.php?ID=2112

Mobilni interner(link)
http://www.mts.telekom.yu/index.php?ID=2115

Specijalne tarife(link)
http://www.mts.telekom.yu/index.php?ID=2114

Medjunarodni pozivi(link)
http://www.mts.telekom.yu/index.php?ID=2113


: Odg: Mobilni operateri u Srbiji(ponude,cene,novosti)
: Dacha 18 May, 2007, 03:38:50 PM
mt:s express

Od sada, da biste kupili neki od BEL paketa sa telefonom dovoljno je da pozivom broja 064/790 iz svoje fotelje, naruèite paket i saèekate da Vam ga dostavimo na željenu adresu. Ovu moguænost imaju:

    * Naši buduæi korisnici koji mogu da dobiju novi 064 ili da po želji izaberu 065 broj
    * Postojeæi postpaid korisnici koji nisu do sada kupovali neki od naših paketa sa telefonom
    * Postojeæi postpaid korisnici koji su kupili neki od naših paketa sa telefonom, ali im je isteklo minimalno trajanje ugovora od dve godine
    * Postojeæi prepaid korisnici koji žele da preðu na postpaid uz zadržavanje svog broja

S obzirom da ovim putem zakljuèujete postpaid ugovor neophodno je da nam uz prijatan razgovor sa nekim od naših operatera dostavite Vaše liène podatke. Uz to æete odabrati adresu i doba dana u koje želite da paket bude isporuèen.

Nakon toga, za maksimalno 96 sati u bilo koji deo Srbije, doneæemo Vam poruèeni paket sa telefonom na dostavljenu adresu i to bez ikakvih dodatnih troškova, po istoj ceni kao da ste ga kupili u nekoj od mt:s poslovnica.

U našem mt:s express paketu dobiæete poruèeni telefon u originalnom pakovanju sa garancijom, postpaid SIM karticu i primerke ugovora koje treba da potpišete. Paket preuzimate lièno, pri èemu donosiocu potvrðujete identitet važeæim dokumentom.

I to nije sve, otišli smo i korak dalje:

    * Svaki 100. korisnik koji putem mt:s express usluge naruèi postpaid paket dobija poruèeni telefon besplatno.
    * Svaki 500. korisnik koji putem mt:s express usluge naruèi paket dobija poruèeni telefon besplatno, i u prvih šest meseci korišæenja osloboðen je plaæanja meseène pretplate za izabrani tarifni profil.
    * Svaki 1000. korisnik koji putem mt:s express usluge naruèi paket dobija poruèeni telefon besplatno, i u prvih 12 meseci korišæenja osloboðen je plaæanja meseène pretplate za izabrani tarifni profil.

Korisnici koji su ovim putem osloboðeni plaæanja meseène pretplate, imaæe pravo da svoj tarifni profil promene u drugi, s veæom meseènom pretplatom, i u tom sluèaju æe u prvih šest odnosno 12 meseci plaæati razliku izmeðu pretplate novoizabrane i prvobitno odabrane tarife, do isteka ovog roka.

Uvereni smo da je mt:s express nešto što ste dugo èekali, zbog èega æemo se truditi da u okviru ove usluge obezbedimo stalnu atraktivnu ponudu razlièitih modela mobilnih telefona.

Vaš mt:s


: Odg: Mobilni operateri u Srbiji(ponude,cene,novosti)
: Dacha 18 May, 2007, 03:40:07 PM
Mobilna telefonija Srbije (MTS) uvela je od ponedeljka, 5. februara novu uslugu - "Nazovi me" koja pripejd korisnicima koji ostanu bez kredita omoguæava da besplatno upute zahtev prijatelju da ih pozove.

Poruke se mogu poslati svim korisnicima MTS mreže mobilne telefonije tako što se ukuca *140*, zatim željeni telefonski broj u internacionalnom formatu sa znakom # na kraju
(*140*993816XXX#) i pritisne dugme za poziv.

Osoba kojoj je upuæen zahtev dobiæe SMS poruku koja glasi - "Molim te nazovi me, nemam dovoljno kredita".

Korisnici na raspolaganju imaju 30 besplatnih "Nazovi me" poruka meseèno. Ovu uslugu pripejd korisnici ne mogu da koriste kada se nalaze u inostranstvu.Izvor: MTS-Mondo


: Odg: Mobilni operateri u Srbiji(ponude,cene,novosti)
: Dacha 18 May, 2007, 03:41:06 PM
"Telekom" uveo besplatnu uslugu - servis za potrošaèe

Korisnici "Telekom" mreže tokom juèerašnjeg dana poèeli su da dobijaju SMS-ove u kojima ih obaveštavaju o uvoðenju nove usluge ove kompanije pod nazivom "Servis za potrošaèe". Ubuduæe, zainteresovani æe moæi aktiviranjem ove usluge da dobijaju veliki broj korisnih informacija - o ispravnosti proizvoda, opasnim aditivima, cenama...

- Zainteresovani korisnici æe prijavom na sistem redovno dobijati besplatne SMS-ove sa razlièitim informacijama iz oblasti zaštite potrošaèa - od ispravnosti i rezultata testiranja proizvoda, opasnih aditiva, cena i izveštaja inspekcijskih organa, do korisnih informacija o kvalitetu usluga. Takoðe, o ovlašæenim i neovlašæenim zastupnicima poznatih brendova, bezbednim proizvodima i uslugama za decu, novostima u zdravstvenim, bankarskim i ostalim uslugama na našem tržištu - kažu u "Telekomu".

Aktiviranje ove usluge vrši se na broj 7744 i košta deset dinara bez PDV, a poruke zatim stižu besplatno. Odjava ove usluge takoðe košta deset dinara. Aktiviranje ove usluge vrši se slanjem poruke sa liènim podacima - ime i prezime, datum i mesto roðenja na pomenuti broj.

Reè je o usluzi koju je "Telekom" uveo povodom 15. marta - Svetskog dana zaštite potrošaèa, a u saradnji sa Nacionalnom organizacijom potrošaèa.

M. C.

Izvor: Blic


: Odg: Mobilni operateri u Srbiji(ponude,cene,novosti)
: Dacha 18 May, 2007, 03:41:51 PM
Mobilna telefonija Srbije (MTS) od 1. maja ove godine ponudila je novi "My BEL" postpejd paket, u kome svi pozivi ka "My BEL" brojevima koštaju 2,9 dinara za minut, a u vreme održavanja Egzita i manifestacija koje podržava MTS, pozivi ka svim takvim brojevima biæe besplatni.

SMS poruke u vreme trajanja Egzita i manifestacija koje podržava MTS naplaæivaæe se 0,5 dinara, na ukljuèene 3G servise neæe biti plaæanja dodatne nadoknade, video pozivi ka svim "My BEL" brojevima u vreme Egzita biæe besplatni, dok æe MMS poruka koštati osam dinara.

"Surfovanje" po Interenetu, preko GPRS-a, biæe 50 odsto jeftinije u odnosu na ostale postpejd korisnike, a svakog meseca korisnik æe imati 150 besplatnih SMS poruka i 150 besplatnih minuta razgovora u okviru 064/065 mreže.

Izbor "My BEL" tarifnog profila podrazumeva zakljuèenje ugovora u jednoj od poslovnica MTS-a na poèetni period od najmanje 24 meseca, s meseènom pretplatom od 500 dinara.

Svi korisnici koji predju na "My BEL" postpejd paket, automatski stièu pravo na popuste pri kupovini karata za buduæe koncerte i manifestacije koje budu organizovali i podržavali MTS i Egzit.

Korisnici æe imati i eksluzivno pravo kupovine karata pre njihovog pojavljivanja u maloprodaji, uz moguænost besplatnog preuzimanja posebnog sadržaja sa MONDO WAP portala i besplatne informacije o zanimljivim sadržajima i dešavanjima, navedeno je u saopštenju.


Izvor: MTS-Mondo


: Odg: Mobilni operateri u Srbiji(ponude,cene,novosti)
: Dacha 18 May, 2007, 07:17:35 PM
Telenor 063 - 062 - Vesti, cene, usluge

Prepaid: Cene usluga:
Poziv ka 062 ili 063 - 7.50 din/min
Poziv ka ostalim nacionalnim brojevima - 11.34 din/min
SMS - 2.2 din/sms
MMS - 10.00 din/poruka


: Odg: Mobilni operateri u Srbiji(ponude,cene,novosti)
: Dacha 18 May, 2007, 07:20:09 PM
Pro 30(link)
http://www.telenor.co.yu/?section=services&page=186

Pro 60(link)
http://www.telenor.co.yu/?section=services&page=185

Pro 90(link)
http://www.telenor.co.yu/?section=services&page=184

Pro 200(link)
http://www.telenor.co.yu/?section=services&page=183

Pro 400(link)
http://www.telenor.co.yu/?section=services&page=182


: Odg: Mobilni operateri u Srbiji(ponude,cene,novosti)
: Dacha 18 May, 2007, 07:22:49 PM
Korisnicki centri(link)
http://www.telenor.co.yu/?section=services&page=95

Call centar(link)
http://www.telenor.co.yu/?section=services&page=96

Govorni automati(link)
http://www.telenor.co.yu/?section=services&page=102

Podesavanja-automatska-(link)
http://www.telenor.co.yu/?section=services&page=103

Podesavanja PC i Laptop racunari(Link)
http://www.telenor.co.yu/?section=services&page=90


: Odg: Mobilni operateri u Srbiji(ponude,cene,novosti)
: Dacha 18 May, 2007, 07:23:37 PM
Novi Postpaid paketi

Svet komunikacija je svet u pokretu jer razlièiti ljudi imaju razlièite potrebe i navike. Razumeti ih i odgovoriti na njih za nas predstavlja izazov.
 
Tri nova Telenor tarifna paketa, svaki i u prepaid i u postpaid varijanti, predstavljaju širok izbor i kombinaciju opcija. Tarifne pakete smo prvo prilagodili Vašem ritmu i navikama, a onda otišli jedan korak dalje.
 
Sa idejom da Vam pomognemo da napravite pravi izbor, unutar svakog tarifnog paketa koji ste prethodno izabrali prema sopstvenim potrebama, sada imate opciju i da sami odaberete naèin plaæanja koji Vam više odgovara: dopunama u prepaid, odnosno meseènim održavanjem broja (planiranje troškova) u postpaid varijanti.* od ponedeljka do petka (0d 16h do 8h ujutru) i tokom celog vikenda.
 
 
Fiksna nadoknada za svaki  zapoèeti razgovor je 1,5 dinara.
Cene su prikazane u dinarima, bez PDV-a.

Izvor: Telenor


: Odg: Mobilni operateri u Srbiji(ponude,cene,novosti)
: Dacha 18 May, 2007, 07:24:05 PM
Novi Prepaid paketi

Osluškujuæi potrebe i navike svojih korisnika Telenor po prvi put u Srbiji svojim korisnicima nudi moguænost kupovine inicijalnog prepaid paketa sa željenim tarifnim paketom.

    *
      Inicijalni prepaid paket sa tarifnim paketom Jedna cena je dostupan na tržištu po maloprodajnoj ceni od 200 dinara, sadrži 200 dinara inicijalnog kredita i 20 besplatnih poruka.
    *
      Inicijalni prepaid paket sa tarifnim paketom Moje vreme je dostupan na tržištu po maloprodajnoj ceni od 200 dinara, sadrži 50 dinara inicijalnog kredita i 100 besplatnih poruka.
    *
      Inicijalni prepaid paket sa tarifnim paketom Više prièe je dostupan na tržištu po maloprodajnoj ceni od 500 dinara, sadrži 750 dinara inicijalnog kredita i 50 besplatnih poruka.* od ponedeljka do petka (0d 16h do 8h ujutru) i tokom celog vikenda.
Cene su prikazane u dinarima, bez PDV-a.

Svi inicijalni prepaid paketi sadrže:

    *
      Informacije i cenovnik odabranog tarifnog paketa
    *
      Uputstvo za korišæenje prepaid usluga
    *
      Opšte uslove o pretplatnièkom odnosu i korišæenju prepaid usluga GSM mreže javnih mobilnih telekomunikacija Telenor d.o.o
    *
      Registracionu karticu – ova kartica omoguæava korisniku da, unosom svojih liènih podataka i dostavom popunjene kartice lièno u neku od Telenor prodavnica, poštom, fax-om ili mail-om, postane vlasnik kupljenog prepaid paketa.
    *
      Uputstvo za korišæenje GPRS i MMS usluga, podešavanje aparata za korišæenje ovih usluga, pristup wap Portalu kao i predstavljanje potpuno novih inovativnih multimedijalnih mini servisa baziranih na interesantnim sadržajima za mobilne telefone.

Izvor: Telenor


: Odg: Mobilni operateri u Srbiji(ponude,cene,novosti)
: Dacha 18 May, 2007, 07:24:50 PM
Otvorena Telenorova telefonska prodaja

Telenorovi brojevi, tarifni paketi i svi telefoni iz redovne ponude mogu se od skora kupiti i preko kanala direktne telefonske prodaje.

Ovaj naèin kupovine posebno je pogodan za graðane koji u blizini nemaju Telenorovu prodavnicu, kao i za sve one kojima je iz bilo kog razloga ugodnije da kupuju od kuæe.

Pozivanjem broja 063 39 39 39, koji je besplatan iz mreža 062 i 063, graðanima su na raspolaganju operateri za sva obaveštenja i savete o izboru telefona ili tarifnih paketa.

Postupak je brz i jednostavan. Narudžbenica se popunjava veæ tokom telefonskog razgovora, a ugovor se potpisuje u trenutku dostave korisniku. Rok za isporuku je tri radna dana, a troškove isporuke snosi Telenor.

Radno vreme direktne telefonske prodaje je radnim danima od od 8 ujutru do 10 uveèe, i vikendom od 7 ujutru do 7 uveèe.

Za dodatne informacije:

• Tamara Milenkoviæ, Account Supervisor, McCann Erickson Public Relations, Tel: +381 63 39 45 39, e-mail: tamara.milenkovic@mccannpr.co.yu

• Kristina Pavloviæ, Account Manager, McCann Erickson Public Relations, Tel: +381 63 338 624, e-mail: kristina.pavlovic@mccannpr.co.yu

Izvor : Telenor


: Odg: Mobilni operateri u Srbiji(ponude,cene,novosti)
: Dacha 18 May, 2007, 07:25:51 PM
Mobilni Brodbend
Telenor je od 1. marta omoguæio komercijalno korišæenje usluga koje pruža Mobilna brodbend tehnologija. Osim zanimljivosti poput video poziva, najveæa prednost koju našim korisnicima donosi Mobilni brodbend je znatno lakši i brži pristup sadržajima koji se nalaze na internetu, kao što su filmovi, televizijski program ili muzièki spotovi.
 
Svim Telenorovim postpaid i prepaid korisnicima su na raspolaganju usluge Mobilnog brodbenda, ukoliko imaju odgovarajuæi tip mobilnog telefona i nalaze se na teritoriji Beograda ili u užem gradskom jezgru Niša i Novog Sada. Bez dodatnog prijavljivanja, zamene sim kartice ili dodatne pretplate, svi korisnici koji imaju aktiviran GPRS mogu da uživaju u kvalitetnijem prenosu podataka, plaæajuæi samo ostvaren prenos sadržaja po kilobajtima. Neometano automatsko prebacivanje sa 3G na 2G mrežu je omoguæeno.
 
Mobilni brodband (Mobilni brodbend) je tehnologija prenosa podataka kroz UMTS mrežu koja predstavlja treæu generaciju mobilnih komunikacija.
 
Servis Mobilnog brodbenda, omoguæava pretplatnicima Telenorove mreže jednostavan i brz pristup WAP-u i Internetu, pri èemu su ponuðene brzine prenosa podataka znatno veæe od onih koje se mogu postiæi u klasiènoj GSM mreži. Dodatna prednost se ogleda u naèinu naplate servisa, koji nije baziran na vremenu trajanja konekcije, veæ je zamenjen konceptom naplate kolièine prenetih podataka.
 
Tarifiranje
Usluga Mobilnog broadbanda automatski je aktivirana svim postpaid i prepaid korisnicima Telenor mreže. Za ove usluge ne postoji meseèna naknada, plaæa se samo korišæenje. Govorni pozivi imaju istu cenu i kada se koristi GSM mreža, kao i kada se koristi Mobilni broadband opseg.
 
Video pozivi imaju istu cenu kao i govorni pozivi, kako unutar Telenor mreže, tako i ka ostalim nacionalnim mobilnim mrežama, u zavisnosti od tarifnog paketa na koji je korisnik pretplaæen. Video pozivi ulaze u kvotu besplatnih minuta (kod Pro paketa) i minimalnu meseènu potrošnju (kod Više prièe tarifnihpaketa).
 
Tarifiranje se vrši iskljuèivo prema kolièini prenetih podataka, bez obzira na vreme koje korisnik provede na Internetu putem Mobilnog brodbenda. Cena protoka podataka je ista kao za GPRS: postpaid 0,04 din/kB i prepaid 0,05 din/kB, tj. u zavisnosti od tarifnog paketa.
 
Cene SMSa i MMSa se naplaæuju u zavisnosti od cena definisanih tarifnim paketom korisnika. Da bi mogao da koristi Mobilni brodbend, pre-paid korisnik treba da ima najmanje 20 dinara kredita.

Pristup Mobilnoj brodbend mreži
U zavisnosti od svojih potreba ili specifiènosti aplikacije koju želite da koristite, mobilnoj brodbend mreži možete pristupiti na jedan od sledeæih naèina:
Putem Vašeg mobilnog telefona
Kombinacijom laptopa i mobilnog telefona opremljenog IC portom,
Kombinacijom laptopa i mobilnog telefona opremljenog Bluetooth-om ili data kablom
Pomoæu laptopa u koji se umeæe PCMCI kartica
Korišæenjem Pocket PC ili PDA ureðaja u kombinaciji sa compact flash karticom
Dodavanjem eksternog UMTS/HSDPA modema na Vaš Desktop raèunar
Neophodan preduslov jeste da na SIM kartici koja se nalazi u ureðaju (mobilnom telefonu, modemu, PCMCIA,...) koji æete koristiti za pristup brodbend mreži bude aktivirana GPRS usluga, kao i da ureðaj podržava UMTS. Aktivacija GPRS servisa se obavlja pozivanjem Call Centra na broj 063/9863 i podrazumeva dodelu javnog APN: internet datom broju telefona.


Izvor: Telenor


: Odg: Mobilni operateri u Srbiji(ponude,cene,novosti)
: Dacha 18 May, 2007, 07:26:29 PM
Pošalji dopunu

Šaljite dopunu - bilo kad, bilo gde, bilo kome!

Od danas više ne morate da brinete da li æete u „kritiènom“ trenutku ostati bez kredita. Bilo da ste u klubu, na utakmici, poslovnom sastanku ili u inostranstvu, svaki prijatelj koji koristi Telenor mrežu može Vam poslati kredit i pomoæi u nevolji.

Telenor Vam predstavlja novu uslugu koja pruža mnogo više moguænosti za kreditiranje prepaid brojeva.
Od sada je prepaid broj moguæe kreditirati i sa drugog prepaid broja, a iznos više nije vezan za velièinu prepaid dopuna. Drugim reèima, prepaid broj možete kreditirati sa bilo kog drugog broja (postpaid ili prepaid), bilo kojim iznosom u visini od 50 do 5000 dinara, u bilo koje vreme. Osim porukom, kredit je moguæe poslati i pomoæu specijalne JAVA aplikacije.
 
Pošaljite kredit svom detetu bez rizika da novac bude izgubljen i kontrolišite potrošnju. Sami odaberite iznos, vreme i mesto, izbegnite redove i dodatne troškove…
Za detaljnije informacije o usluzi pogledajte uputstvo u nastavku.


Korišæenje usluge putem SMS-a

Ukoliko Vaš telefon ne podržava Java-u (odnosno nije J2ME**) prebacivanje kredita možete ostvariti jednostvnim generisanjem klasiènog SMSa na sledeæi naèin:

1. Za Prepaid korisnike format poruke koju je potrebno poslati na 9860 * je sledeæi:

DBT 062broj iznos ili DBT 063broj iznos

2. Za Postpaid korisnike format poruke koje je potrebno poslati na 9860 * je sledeæi:

KRE 062broj iznos ili KRE 063broj iznos


Primer:

Ukoliko sa svog Telenor prepaid broja želite da pošaljete dopunu od 325 dinara na broj 0631234567, poruka treba da glasi:

DBT 0631234567 325

Ukoliko sa svog Telenor postpaid broja želite da pošaljete dopunu od 2123 dinara na broj 062123456, poruka treba da glasi:

KRE 062123456 2123


: Odg: Mobilni operateri u Srbiji(ponude,cene,novosti)
: Dacha 18 May, 2007, 07:27:09 PM
Svet tarifnih dodataka

Telenor uvodi nove privlaène usluge i tarife koje pružaju veæi izbor, fleksibilnost i moguænost uštede.

Ako vam dobro zvuèi cena SMS poruke od jednog dinara, minut razgovora od 2,5 dinara, neogranièen broj i dužina razgovora s vašim omiljenim sagovornikom za 150 dinara meseèno ili jeftiniji pristup Internetu preko mobilnog telefona svuda u Telenorovoj mreži, istražite ponudu tarifnih dodataka koji vam omoguæavaju da komunicirate po trenutno najnižim cenama na tržištu. Kupovinom jednog tarifnog dodatka ili kombinacijom nekoliko njih možete još finije prilagoditi svojim potrebama i željama tarifni paket koji koristite.

Kupovinom dodatka “Dodaj SMS” imate na raspolaganju odreðen broj SMS poruka koje možete da šaljete ka svim nacionalnim mobilnim mrežama, po do sada najpovoljnijim cenama na našem tržištu.

Tarifni dodatak ”Dodaj omiljeni broj” pruža vam moguænost da po ceni od 150 dinara meseèno izaberete jedan broj u okviru Telenorove mreže koji æete moæi da pozivate i ka kojem æete moæi da šaljete SMS poruke uz popust od 99,99% bez obzira na dužine razgovora i broja poziva. Omiljeni broj uvek možete da promenite, uz doplatu iste sume.

“Dodaj Internet” obezbeðuje vam mobilni pristup Internetu na èitavoj teritoriji Srbije i odreðenu kolièinu megabajta po posebnoj ceni. Sadržaj sa Telenorovog WAP sajta nije ukljuèen u ovu uslugu.

Ako volite veèernje razgovore, za 100 dinara meseèno obezbedite sebi 40 minuta prièe u okviru Telenorove mreže izmeðu 10 sati uveèe i 8 ujutru u okviru usluge “Dodaj veèernje razgovore”.

U toku promotivnog perioda, koji traje do 1. juna, za postpejd korisnike važi popust od 50% na sve tarifne dodatke. Dakle, ako vam dobro zvuèi cena SMS poruke od pola dinara, minut razgovora od 1,25 dinara...

Prikazane cene ne ukljuèuju PDV.

Za sve pojedinosti o ovoj ponudi, posetite stranicu tarifnih dodataka.

Izvor: Telenor


: Odg: Mobilni operateri u Srbiji(ponude,cene,novosti)
: Dacha 18 May, 2007, 07:27:38 PM
Provera pripejd raèuna na wap-u

Telenorovi pripejd korisnici sada imaju moguænost da provere trenutno stanje na svom raèunu preko WAP portala ( http://wap.telenor.co.yu).

Posle povezivanja i dobijanja poèetne stranice, potrebno je uèitati opcije Telenor, zatim Moj Telenor, i nakon toga Proveru pripejd raèuna.

U ovoj usluzi tarifira se samo prenos podataka, i to po standardnom cenovniku


: Odg: Mobilni operateri u Srbiji(ponude,cene,novosti)
: Dacha 18 May, 2007, 07:28:04 PM
„Biraj iznos“ za Telenorove korisnike

Pripejd dopune od sada u bilo kom iznosu od 50 do 5000 dinara
 
Najnovija Telenorova usluga „Biraj iznos“ omoguæava pripejd korisnicima da dopune kredit u bilo kojoj vrednosti u rasponu od samo 50 do èak 5000 dinara, u zavisnosti od trenutne potrebe i moguænosti.
 
Bez ogranièenja koja su postavljali dosadašnji fiksni iznosi, korisnici mogu sami da odluèe koliko novca žele da daju za kredit u odreðenom trenutku. Nakon uplate, tekstualnom porukom korisnik æe biti obavešten o visini dopunjenog kredita.
 
Postupak dopune ostaje nepromenjen, a nova pogodnost dostupna je na više od 6000 trafika i kioska, i u manjim prodavnicama na kojima se nalazi nalepnica
 
„Biraj iznos“. „Biraj iznos“ je nastavak Telenorove najnovije ponude dodatnih usluga koje odlikuju dostupnost, jednostavnost korišæenja, širok izbor, kao i moguænost uštede i finog prilagoðavanja tarifnih paketa liènim potrebama korisnika.


: Odg: Mobilni operateri u Srbiji(ponude,cene,novosti)
: Dacha 18 May, 2007, 07:28:29 PM
Novi Telenorov pripejd paket

Telenorove pripejd usluge sada se nalaze na jednom mestu u TELENOR PREPAID PAKETU, namenjenom novim pripejd korisnicima.

Po ceni od 500 dinara korisnik dobija nov broj, 300 dinara kredita i automatski ulazi u tarifni režim paketa „Više prièe“. Time mu se otvara pristup brojnim tarifnim dodacima, kao i moguænost da besplatno preðe na druge pripejd pakete – „Moje vreme“ i „Jedna cena“ – pozivanjem kol centra. 

Ovim paketom Telenor svojim novim pripejd korisnicima omoguæava veæi izbor, fleksibilnost, moguænost znatne uštede, fino prilagoðavanje liènim potrebama i pogodnosti kao što su veb portal „Moj Telenor“, „5 minuta za 20 dinara“ i opcija „Pozovi me“.

Korisnik može dodatno da prilagoðava paket kupovinom jednog ili nekoliko tarifnih dodataka: „Dodaj SMS“, „Dodaj omiljeni broj“, „Dodaj veèernje razgovore“ i „Dodaj Internet“. 

U promotivnom periodu, svi pripejd korisnici koji aktiviraju broj do 31. maja u paketu dobijaju i 100 besplatnih SMS poruka. Za sve informacije o novom pripejd paketu posetite www.telenor.co.yu.


: Odg: Mobilni operateri u Srbiji(ponude,cene,novosti)
: Dacha 18 May, 2007, 07:29:08 PM
SMS nadimak
Najnovija Telenorova usluga „SMS nadimak“ omoguæava korisnicima da šalju tekstualne poruke potpisane odabranim nadimkom. Primalac SMS poruke ne vidi broj telefona, veæ samo nadimak pošiljaoca.
 
Korisnik registruje svoj nadimak slanjem poruke: n, razmak, odabrani nadimak (npr. n PetarPan) na broj 9777. Kada želi da pošalje poruku, pošiljalac treba da ukuca: broj telefona primaoca, razmak, tekst poruke, i to pošalje na broj 9777 (npr. 063123456 Pogodi ko je?).
 
Ukoliko primalac poruke želi da odgovori na poruku, treba da ukuca: nadimak pošiljaoca, razmak, tekst poruke, i to pošalje na broj 9777 (npr. PetarPan Ne znam). Registracija nadimka i slanje poruka naplaæivaæe se po standardnoj ceni SMS poruke.
 
Detaljan opis usluge možete naæi na stranici SMS Nadimak


: Odg: Mobilni operateri u Srbiji(ponude,cene,novosti)
: *D*E*J*A*N*I*C*A* 19 May, 2007, 03:17:16 PM
Znate shta?Meni se letos u banji deshavalo da nemam mrezu po dan-dva.Imam 064.Sad sam uzela i 062 tako da sad za mene nema frke :)


: Odg: Mobilni operateri u Srbiji(ponude,cene,novosti)
: ilicnm 21 June, 2007, 07:10:51 PM
Ja cu uzmem VIP


: Odg: Mobilni operateri u Srbiji(ponude,cene,novosti)
: flip 21 June, 2007, 08:16:38 PM
nema ovde vip nigde


: Odg: Mobilni operateri u Srbiji(ponude,cene,novosti)
: ilicnm 21 June, 2007, 08:39:18 PM
Ma ima kartica u postu da se kupi.


: Odg: Mobilni operateri u Srbiji(ponude,cene,novosti)
: Dacha 21 June, 2007, 10:16:53 PM
 ;)
O VIP-u vise kada predstave cene i ponudu,mada nezvanicno saznajem da ce biti skoro pa smesne cene razgovora,sms-ova i mms-a...A trebalo bi da bude i ponude telefona za malu kintu...Sto je odlicno,jer ce tada i Telenor i MTS morati da se koriguju po tim pitanjima....


: Regulisanje prenosivosti brojeva u Srbiji
: Sale-X 17 August, 2007, 01:27:45 AM
Sa starim brojem u novu mrežu od naredne godine?

Da li æe i graðani Srbije uskoro osetiti sve blagodeti mobilne telefonije u kojima veæ uveliko uživaju stanovnici razvijenih zemalja? Osim servisa treæe generacije i bogate ponude novih paketa, korisnike mobilnih telefona zanima kada æe moæi da promene operatera ne odrièuæi se pritom broja do kojeg im je, iz poslovnih ili nekih drugih razloga, veoma stalo. U više od 40 zemalja korisnici mogu da promene operatera, a da ne promene nijednu cifru postojeæeg broja. Prevedeno na naš teren to znaèi da možete biti korisnik, recimo, Telenora, a da imate broj koji poèinje sa 064 ili korisnik mreže MTS sa brojem 061. Reè je o usluzi prenosivosti broja koja je u susednoj Hrvatskoj uvedena 1. oktobra prošle godine, a u svetu funkcioniše još od 1997. godine.

- Da bi operateri u Srbiji tu uslugu mogli da ponude potrebno je da se ta oblast reguliše odgovarajuæim pravilnikom. Planom rada Agencije za telekomunikacije za 2007. predviðeno je da izrada pravilnika o prenosivosti brojeva poène tokom jeseni i da se, nakon toga, taj dokument naðe na javnoj raspravi kako bi se èulo i mišljenje relevantnih struènjaka. Za usvajanje konaène verzije pravilnika biæe potrebno verovatno oko šest meseci - kaže za Danas Aleksandra Stefanoviæ, savetnik za odnose s javnošæu Agencije za telekomunikacije i dodaje da je realno oèekivati i primedbe operatera.

Ona podseæa da su na srpskom tržištu uglavnom zastupljeni pripejd korisnici koji nisu mnogo zainteresovani da prate tarife tako da je teško oèekivati da æe pokazati veliko interesovanje za promenu operatera putem prenosivosti broja.

U Mobilnoj telefoniji Srbije potvrðuju da æe ponuditi moguænost prenošenja broja èim se za to budu stekli zakonski uslovi. "Kada regulatorno telo donese odgovarajuæu odluku, tada æe biti propisan rok za primenu te odluke. To znaèi da æe svi operateri, pa i MTS, morati da omoguæe korišæenje te usluge svojim korisnicima", kažu u MTS.

I u Vip mobajlu planiraju uvoðenje nove usluge, koja prema njihovoj oceni može da bude sjajna pogodnost za korisnike. "Mi æemo biti spremni da novu uslugu, uz jednostavnu proceduru, ponudimo svim korisnicima koji posle promene operatera budu želeli da zadrže svoj prethodni broj mobilnog telefona", kažu u Vipu. U toj kompaniji podseæaju da æe uvoðenje ove usluge zahtevati od operatera da ispuni odreðene tehnièke uslove, a koje æe konkretne aktivnosti i oprema biti neophodni, zavisiæe od propisane procedure. U Vipu podseæaju da usluga prenosivosti broja funkcioniše u veæini zemalja u kojima posluje Mobilkom Austrija grupa kao deo standardne ponude.

- Telenor ima pozitivan stav prema pružanju usluge prenosivosti broja, ali treba podsetiti da je prilikom prenošenja broja od operatera A do operatera B neophodno znati identitet korisnika, a na srpskom tržištu više od 80 odsto korisnika mobilne telefonije èine neregistrovani pripejd korisnici. Da bi rešila taj problem Crna Gora je, recimo, od 1. marta poèela da registruje sve nove pripejd korisnike. Zato je logièno pitanje da li treba uvesti uslugu prenosivosti za samo 20 odsto tržišta. Investicije u opremu, sisteme i administraciju prenosivosti brojeva su ogromne. Neophodno je imati jednu bazu podataka koja æe u svakom trenutku imati informaciju koji korisnik je kod kog operatera - naglašavaju u kompaniji Telenor i dodaju da veruju da bi Agencija za telekomunikacije pre donošenja bilo kakve odluke o uvoðenju prenosivosti broja trebalo da razmisli o obaveznoj registraciji novih pripejd korisnika.

Istraživanje kompanije Analisis pokazuje da usluga prenosa brojeva ipak nije dala oèekivane efekte jer su retki primeri da je više od 10 odsto korisnika na nekom tržištu iskoristilo tu uslugu. Glavne prepreke su troškovi prenosa, dug proces, ali i neobaveštenost korisnika o toj moguænosti. Potpredsednik Sibijonda Brent Kob ocenjuje da su operateri delimièno krivi za neuspeh ovog projekta jer su prenosivost brojeva uèinili manje atraktivnim. Oni "vezuju" korisnike dvogodišnjim ugovorima èije bi raskidanje prilièno koštalo. Takoðe, kada korisnik podnese zahtev za prelazak kod drugog operatera, operater mu nametljivo nudi uslove koje ne može da odbije - besplatne ili veoma jeftine telefone, dodatni kredit ili niže tarife. Kob podseæa da prekidanje ugovora može koštati i do 175 dolara, a obièno je potrebno kupiti i novi telefon jer operateri kodiraju svoje telefone tako da ukupni troškovi prenošenja u nekim zemljama dostignu i cifru od 350 dolara.

Pozitivna i negativna iskustva

Rezultati istraživanja kompanije Analisis pokazuju da je, recimo, u SAD moguænost prenošenja brojeva prilikom prelaska kod novog operatera iskoristilo samo pet odsto korisnika, a u Britaniji i Italiji manje od 10 odsto. Šampion je Finska gde je za èetiri godine èak 55 odsto korisnika menjalo operatere. U Hongkongu je najveæi zamah zabeležen u prve tri godine. Japan je prenosivost uveo u oktobru 2006. i veæ u novembru najveæi operater NTT Dokomo izgubio je 17.500 korisnika (najviše zbog usluge prenosivosti), dok je Softbenk stekao 68.700, a KDDI èak 324.900 novih korisnika. U Maðarskoj je, od maja 2004, prednosti nove usluge iskoristilo 155.708 od ukupno oko 10 miliona korisnika. Zahvaljujuæi prenosivosti Tele2, treæi operater u Hrvatskoj, stekao je desetak hiljada novih korisnika nudeæi i 55 kuna kredita i povoljne cene telefona. U Francuskoj je od 2003. prenosivost iskoristilo više od milion korisnika.

Komplikovana procedura

Kao što operater nudi povoljnije uslove za "ostanak", tako nudi i sliène uslove za prelazak kod njih. Najveæi broj operatera prenos broja sprovede u proseku za oko pet dana (u Australiji i SAD to obave za oko dva sata, a u Irskoj za 20 minuta). U veæini država prenos se obavlja tako što korisnik podnese zahtev novom operateru koji ceo posao završi sa starim. Stari operater može da blokira prenos broja ukoliko korisnik ima neispunjenih obaveza ili ako mu je veæ istekao ugovor pa mu je iskljuèen broj. Formira se centralna baza podataka korisnika koji su preneli broj i na osnovu koje operateri usmeravaju pozive i poruke. Pre uspostavljanja poziva onaj ko zove dobija informaciju u kojoj je mreži korisnik kojeg poziva. Ukoliko se posle prenošenja broja predomisli, korisnik mora da saèeka šest meseci da bi se vratio starom operateru.


: Odg: Mobilni operateri u Srbiji(ponude,cene,novosti)
: *D*E*J*A*N*I*C*A* 07 September, 2007, 07:12:29 PM
Ne znam...Meni je na 064 msg 0.90 din a na 064 oko 2.5 din..Mislim ok su cene,neshto me ne privlachi vip jer ja ne pricham puno..ceo kredit mi ode  na poruke za par dana :S


: Odg: Mobilni operateri u Srbiji(ponude,cene,novosti)
: Lightman 23 October, 2007, 12:11:42 AM
VIP predstavio postpejd ponudu

Beograd -- Kompanija Vip mobajl u Srbiji najavila je da æe poèeti da pruža i postpejd usluge mobilne telefonije.

U ponudi æe biti èetiri tarifna paketa, kao i veliki broj telefona

Predsednik Upravnog odbora Vip mobajla Aleksandar Šperl je rekao da æe na raspolaganju biti milion brojeva sa prefiksom 060 i dodao da ta kompanija postpejd usluge poèinje da pruža samo èetiri meseca od poèetka rada u Srbiji, kao i da æe u ponudi biti èetiri tarifna paketa.

On je rekao da æe kupcima na raspolaganju biti veliki broj "izuzetno popularnih telefona" meðu kojima i Nokije serije N, koji æe "oni koji porane" moæi da za nabave za "samo jedan dinar".

Postpejd korisnici, kako je saopšteno, mogu da izaberu da se odluèe za paket 1 sa 60 besplatnih minuta i 60 SMS poruka koji košta 250 dinara meseèno, paket 2 sa 150 besplatnih minuta i 150 SMS poruka koji košta 500 dinara. Paket 3 ima po 325 minuta i SMS poruka za hiljadu dinara meseèno, dok paket 4 košta tri hiljade dinara i sadrži 1.500 minuta za razgovor 1.500 SMS poruka.

Poziv broja u bilo kojoj mreži u Srbiji, kako je istakao Šperl, košta dva dinara po minutu, bez poreza na dodatu vrednost. Korisnicima VIP postpejd tarifnih paketa biæe omoguæena kontrola troškova putem SMS poruka ili govornog automata, kao i usluge govorne pošte.

Prema reèima Šperla, u okviru ponude brojeva, koji poèinju sa 060, kupci æe moæi da besplatno izaberu svoj broj meðu milionima novih brojeva, ukljuèujuæi i "zlatne" brojeve.

On je najavio i da æe svi parovi koji se venèaju 20. oktobra dobiti po jedan "postpejd" paket, bez obaveze plaæanja fiksne meseène naknade dve godine, kao i besplatne mobilne telefone.

Vip mobajl ima nacionalni roming i pokrva celu Srbiju. Deo je austrijskog Mobilkoma koji ima više od deset miliona korisnika u Austriji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji i Lihtenštajnu, Belorusiji. Licencu za mobilnu telefoniju u Srbiji austrijska telekomunikaciona grupa je platila 320 miliona i jedan evro.