TECHNO ZONE => Mobilni telefoni, Palm, OS.s => : Alzex 03 October, 2007, 09:34:55 AM: OPIS MOBILNIH TELEFONA
: Alzex 03 October, 2007, 09:34:55 AM
Ako Vam je tesko za koji model telefona da se odlucite, evo nekog opisa popularnih telefona.


: NOKIA N70
: Alzex 03 October, 2007, 09:44:21 AM
(http://www.mobilnisvet.com/img/obj/mobilephones/000/000/000/722/imgbig.jpg)


Osnovno   
Market      
Status : Aktuelan


Model : N70
U prodaji od : 3/4 2005. godine
Mreže : 900Mhz, 1800Mhz, 1900Mhz, UMTS (W-CDMA),
   
Kuæište      
Dimenzije : 109x56x22 mm
Težina : 126 grama
Oblik : monoblok,
Antena : interna
Tastatura : numerièka,
   
Baterija      
Vrsta : Li-Ion
Kapacitet : 970 mAh
Fabrièka oznaka : BL-5C
   
Ostalo      
Ostalo : vibracija,
   
Ekran   
Glavni      
Tip : TFT
Broj boja : (18-bit) 262.144 boja
Rezolucija : 176x208 piksela
Ostalo : auto-regulacija osvetljenja,
   
Kamera   
Glavna      
Orijentacija soèiva : sa zadnje strane
Broj piksela senzora : 1.92 megapiksela
Rezolucija fotografija : (UXVGA) 1600x1200 piksela,
Rezolucija videa : (QCIF) 176x144 piksela, (CIF) 352x288 piksela,
Ostalo : video zapis, digitalni zoom, blic, poklopac soèiva,
   
Pomoæna      
Orijentacija soèiva : sa prednje strane
Broj piksela senzora : 0.3 megapiksela
Rezolucija fotografija : (VGA) 640x480 piksela,
Ostalo : video zapis,
   
Zvuk   
Reprodukcija      
Zvuènici : mono
Melodije : monofone, polifone, audio zapis,
Format melodija : mid, mp3, aac, wav, amr,
Kanala polifonije : 64
Ostalo : spikerfon, fm radio prijemnik,
   
Memorija   
Interna      
Kapacitet : 30 MB
   
Eksterna      
Podržani formati : RS-MMC,
Uz aparat : 64 MB
Menjanje kartice : bez gašenja aparata
   
Softver   
Operativni
sistem      
Vrsta : Symbian
Verzija : 8.1a, Series 60 2.1
Podržani formati : mid, amr, aac, wav, mp3, ra, rm, 3gp,
   
Java      
Profil : MIDP 2.0
Konfiguracija : CLDC 1.1
   
Funkcije      
Osnovne : kalkulator, kalendar, štoperica, alarm, konverter,
Napredne : photo-callerid, komandovanje glasom, pozivanje glasom, snimanje glasa,
   
Komunikacija   
Lokal      
Kablom na : USB port, USB 2.0 port,
Bežièno : bluetooth,
   
Udaljeno      
Prenos podataka : GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), W-CDMA (384 Kb/s),
WAP pretraživaè : 2.0
Podržane tehnologije : SMS, MMS, Push-to-talk,


Kompletan test Nokia N70

Standardni paket:
Smartphone
USB kabl
RS MMC memorijska kartica kapaciteta 64 MB sa adapterom za standardne MMC kartice
Stereo slušalice
Uputstvo
CD sa programima

(http://www.mobilnisvet.com/img/upl/mreview/000/000/000/207/pic0.jpg)

Nokia N70 je savršenija verzija Nokia 6630 modela, pošto su oba aparata zasnovana na istoj hardverskoj platformi. Interesatno je da je najavljeno da æe Nokia N70 podržavati Bluetooth 2.0, èak je i u specifikacijama to navedeno, ali u praksi se pokazalo da to nije taèno.

Krivine kuæišta su blaže èak nego kod Nokia 6680 modela, ivice i uglovi su oštriji, dok su gornja i donja ivica kose. Dizajn je dobro osmišljen i dopašæe se veæini korisnika; dovoljno je promenjen da bi se aparat razlikovao od Nokia 6680 modela. Kuæište je napravljeno od srebrne glatke plastike. Oko tastature i ekrana se nalazi umetak za koji se stièe utisak kao da je od metala po njegovom ponašanju na suncu i kada ga dodirnete; veoma dobro se uklapa u dizajn aparata. Kako smartphone aparati postaju sve više zastupljeni u proizvodnim linijama njihov dizajn æe biti sve konzistentniji, za šta su dobar primer Nokia 3230, Nokia 6680 i Nokia N70.

(http://www.mobilnisvet.com/img/upl/mreview/000/000/000/207/pic8.jpg)

U odnosu na Nokia 6680 tastatura je promenjena. Tasteri su manji po dimenzijama, pa su samim tim smanjene i velièine oznaka na njima. Tasteri više nisu providni, njihovo pozadinsko osvetljenje je sada plave boje. Programabilni tasteri zauzimaju èetiri puta manju površinu, dok se tasteri za pozivanje i prekidanje razgovora nalaze ispod programabilnih tastera. Tasteri "Meni" i "C" su postavljeni niže, dok se taster sa oznakom olovke sada nalazi sa leve strane tastature. Dodat je novi programabilni taster nazvan "Multimedijalni taster".

Nokia 6630/6680/6681 imaju veoma dobar i ugodna petosmerni navigacioni taster, dok se za džojstik Nokia N70 modela to ne može reæi. Kada smo ga koristili dešavale su se èeste greške; pritisak na džojstik bi najèešæe bio protumaèen od strane aparata kao pomeranje džojstika na neku od strana. Stièe se utisak da je ergonimija tastature smanjena da bi se poboljšao dizajn.

(http://www.mobilnisvet.com/img/upl/mreview/000/000/000/207/pic1.jpg)
(http://www.mobilnisvet.com/img/upl/mreview/000/000/000/207/pic2.jpg)
(http://www.mobilnisvet.com/img/upl/mreview/000/000/000/207/pic3.jpg)
(http://www.mobilnisvet.com/img/upl/mreview/000/000/000/207/pic4.jpg)
Dimenzije su tipiène za Nokia aparate i iznose 108.8 x 53 x 21.8 mm, masa je 126 grama, aparat izgleda manji nego Nokia 6680. Model možete nositi u džepu bez ikakvih problema, ali osetiæete njegovu masu ako ga budete nosili u džepu košulje. Generalno, aparat je napravljen za korisnike muškog pola, mada æe se verovatno dopasti i korisnicima ženskog pola zbog dizajna.
(http://www.mobilnisvet.com/img/upl/mreview/000/000/000/207/pic9.jpg)
Na levoj strani se više ne nalazi taster za pozivanje glasovne kontrole. Taster za ukljuèivanje/iskljuèivanje se nalazi sa gornje strane, pored zvuènika. Na desnom boku se nalazi prorez za RS MMC memorijske kartice, zatvoren poklopcem koji je napravljen od elastiène plastike (nije nam jasno zašto nije upotrebljen metalni poklopac), podržana je izmena kartica "na živo" (kada otvorite poklopac sve otvorene aplikacije æe se ugasiti). Kao i kod Nokia 6630 modela podržane su samo Dual Voltage RS MMC memorijske kartice, pošto interni èitaè podržava samo 1.8V kartice. Na desnom boku se nalazi i taster za ukljuèivanje kamere.

(http://www.mobilnisvet.com/img/upl/mreview/000/000/000/207/pic5.jpg)

Sa donje strane se nalazi standardna POP-port utiènica. Ovaj model ima novu utiènicu za punjaè (manjih dimenzija), kao i svi modeli N serije. Ovo nije bilo neophdono ali æe sa pojavom tanjih aparata svakako biti korisno. U standardnom paketu se nalaze i stereo slušalice. Kvalitet zvuka nije loš èak ni sa tim slušalicama. Mane su što je tada zvuk tiši (èak i kada je pojaèan do maksimuma), pa se muzika slabije èuje. Nažalost, slušalice sa standardnim prikljuèkom nije moguæe koristiti sa ovim aparatom. Dodatni zvuènik se nalazi sa gornje strane i može se koristiti za preslušavanje muzike. Zvuk je prijatan i neæe se deformisati pri maksimalnoj jaèini.


Ekran

Rezolucija ekrana i dimenzije su standardni - 176 x 208 piksela, dijagonala je 2.13 inèa (dimenzije aktivnog dela su 41 x 35 mm). Ekran je u potpunosti isti kao kod Nokia 6680/6681 modela sa moguænošæu prikazivanja 262.144 boje. U praksi neæete primetiti razliku u odnosu na ekran Nokia 3230 modela koji može da prikaže "samo" 65.536 boja. Po kvalitetu prikaza ekran je meðu najboljima kada se poredi sa aparatima koji imaju ekrane koji nisu osetljivi na dodir. Poreðenje sa ekranima standardnih telefona ne bi bilo korektno.

(http://www.mobilnisvet.com/img/upl/mreview/000/000/000/207/pic-n70.jpg)

Pozadinsko osvetljenje možete sami regulisati i podesiti jaèinu na jednu od tridesetak ponuðenih, što se svodi na 15-ak podešavanja pošto su veoma slièna meðusobno. Sistem može automatski podešavati pozadinsko osvetljenje pošto aparat poseduje senzor koji detektuje jaèinu svetla i nalazi se ispod ekrana.

Na ekranu se nalaze datum, trenutno vreme, ime profila, oznaka da li je bilo propuštenih poziva i neproèitanih poruka kada je aparat u mirovanju.


Baterija

Nokia N70 koristi Li-Ion bateriju oznake BL-5C kapaciteta 900 mAh. Kada otvorite poklopac primetiæete da je bilo mesta èak i za veæu bateriju. Po navodima proizvoðaèa aparat sa tom baterijom ima autonomiju do 11 dana kada je u mirovanju i do 3.5 sata ako se koristi za razgovore.
(http://www.mobilnisvet.com/img/upl/mreview/000/000/000/207/pic6.jpg)

U praksi se pokazalo da je aparat radio oko 1.5 dan u toku kojih smo ga za razgovore koristili 30 minuta, slikali smo 25 fotografija sa iskljuèenim blicem, sat vremena smo koristili ostale funkcije sa ukljuèenom podrškom za Bluetooth. Kada smo iskljuèili Bluetooth i minimalno radili sa telefonom (15 minuta smo ga koristili za razgovore, 20 minuta za igre) poveæali smo autonomiju na 2.5 dana. Ako slušate radio 3-4 sata dnevno možete oèekivati da æe autonomija biti oko 1.5 dan.

Korisnici koji pretežno budu koristili aparat za razgovore mogu oèekivati da æe morati da ga stavljaju na punjenje skoro svaki dan. Da bi se baterija u potpunosti napunila potrebno oko 1 sat i 15 minuta.

Pre testiranja mislili smo da æe Nokia N70 imati makar istu autonomiju kao Nokia 6680, ali se pokazalo da nije tako. To je razlog da ponovo testiramo bateriju Nokia N70 modela kada bude bila predstavljena komercijalna verzija modela.

Softver

Kao i svi ureðaji N serije i Nokia N70 je zasnovan na Series 60 platformi, verzija 2 (koristi se Feature Pack 3, puna oznaka je Series 60 verzija 2.6).

Najpre da vidimo koje promene donosi ova platforma. Najveæa promena je podrška za razlièite rezolucije (Scalable UI, skalabilni korisnièki interfejs):
176 x 208 piksela
208 x 208 piksela
240 x 320 piksela
352 x 416 piksela

Treba pomenuti da postoji podrška za QWERTY tastature. Koriste se Symbian verzija 8.1a.

Svi elementi dizajna interfejsa su ponovo nacrtani, promenjene su boje preinstaliranih aplikacija. Pogledate slike da bi ste uporedili promene (na levoj strani su slike intefejsa Nokia N70, dok su na desnoj strani slike interfejsa Nokia 6680 modela)

Kao i Nokia 6680/6681 i ovaj modela ima dodatke pored onih koje je sa sobom doneo Feature Pack 3. To je aktivni slajder èijim otvaranjem aktivirate kameru. Active Standy je kopija Today poèetnog ekrana kod Windows smartphone aparata. Sve je veoma logièno - imate pet ikona za brzo pokretanje aplikacija. Možete koristiti džojstik za kretanje po listi koju možete urediti po svom izboru i prilagoditi poèetni ekran. Ispod se nalazi To-do lista. Ako je aktivna aplikacija za reprodukciju muzike na dnu æe se nalaziti linija u kojoj æe biti prikazano ime pesme koju trenutno slušate.

Treba istaæi još i kompatibilnost sa programima nezavisnih proizvoðaèa za smartphone aparate novije generacije. Po tom pitanju Nokia N70 je u potpunosti slièan N90 modelu pošto ti programi u veæini sluèajeva ne rade. Ne verujem da æe ovaj problem kompatibilnosti biti aktuelan kada budu bile predstavljene komercijalne verzije ovih ureðaja.

Po tradiciji Bluetooth je maksimalno funkcionalan, podržani su svi profili ukljuèujuæi i HID (možete povezati bežiène slušalice bez potrebe za posebnim drajverima). Ranije je bilo navedeno na sajtu proizvoðaèa da aparat podržava Bluetooth 2.0 ali je to sada ispravljeno.

Radio

Specifiènost Nokia N70 modela je što ima integrisan FM radio. Kvalitet prijema signala je veoma dobar ali najviše zavisi od pozicije kabla za slušalice pošto on služi kao antena. Radio podržava stereo zvuk i automatsko traženje stanica.
Produktivnost

Paket za testiranje 3D performasni SPMark04 testa nije mogao biti pokrenut na aparatu, kao i kod Nokia N90 modela. Produktivnost smo mogli da izmerimo samo pomoæu JBenchmark 3 i 3D.

(http://www.mobilnisvet.com/img/upl/mreview/000/000/000/207/jb-n70.gif)

Zakljuèak

Nokia N70 ima odlièan kvalitet prijema signala što je tipièno za Nokia smartphone ureðaje. Zvuk je glasan i teško æete propustiti da èujete zvono èak i kada se nalazite na buènoj ulici. Kao melodiju možete koristiti MIDI (podržane su 64-glasovne polifone melodije), AMR (NB-AMR), True Tones (WB-AMR), WAV, MP3, AAC i eAAC+ fajlove. Vibracija je proseène jaèine.

Možemo slobodno reæi da je Nokia N70 najbolji smartphone ureðaj u klasi aparata bez ekrana osetljivih na dodir. Kao konkurencija se može smatrati samo HTC Typhoon koji je manji, ima manju masu, veæu autonomiju ali slabiju radio komponentu i lošije realizovan Bluetooth. Direktno poreðenje nije korektno pošto su ureðaji bazirani na razlièitim platformama.

Ako veæ imate Nokia 6630 ili Nokia 6680 smartphone aparat nema potrebe menjati ga. Poboljšana je kamera i sada je rezolucija senzora 2 Megapiksela, podržan je FM radio ali je ergonomija lošija. Nokia N70 æe se naæi u prodaji u treæem kvartalu 2005 godine.: Odg: OPIS MOBILNIH TELEFONA
: Milenko 03 October, 2007, 09:07:52 PM
Ili jednostavno posetite http://www.mobilnisvet.com


: Odg: OPIS MOBILNIH TELEFONA
: *D*E*J*A*N*I*C*A* 07 October, 2007, 04:13:31 PM
da :)


: Odg: OPIS MOBILNIH TELEFONA
: Lightman 24 October, 2007, 02:12:50 AM
Mozda bi bolje bilo da ovde opisemo svoja iskustva u koriscenju odredjenih telefona. To ume da pomogne pri izboru...

Ja cu da pocnem ...

Osnovno o telefonu...

Poizvodjac: Sony Ericsson
Model: m600i
Podrzane mreze : 900Mhz, 1800Mhz, 1900Mhz, UMTS (W-CDMA)
Velicina telefona: 107x57x15 mm
Tezina : 112 grama
Oblik : monoblok
Antena : interna
Tastatura : qwerty
Vrsta baterije: Li-Ion
Kapacitet baterije: 900 mAh
Tip ekrana : TFT, osetljiv na dodir
Broj boja : (18-bit) 262.144 boja
Rezolucija : 240x320 piksela
Melodije : monofone, polifone
Format melodija : mid, mmf, mp3, aac
Kapacitet interne memorije: 80 MB   
Podržani formati : Memory Stick Micro (podrzava maksimalno 4 GB)
Uz telefon se dobija kartica : 64 MB
Vrsta operativnog sistema: Symbian
Verzija Symbiana: 9.1, UIQ 3.0
Povezivanje kablom na : USB port 2.0 (jako se lepo i brzo povezuje na racunar)
Bezicno povezivanje: infracrveni port i bluetooth
Prenos podataka : GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), W-CDMA (384 Kb/s)
WAP pretrazivac : 2.0
Email protokoli : POP3, IMAP4, SMTP
Podržane tehnologije : SMS, EMS, MMS, SyncML
Dodatna oprema : USB kabla, Stereo slusalice/hadsfree, punjac, CD sa programima i drajverima


Moje impresije...

Kada sam video ovaj telefon potpuno mi je bilo jasno zasto se pojavljuje u najnovijem James Bondovom filmu. Poslovnog i funkcionalnog izgleda sa crtom elegancije (samo crni model) cini ovaj telefon primamljiv za oko... Iako umesto klasicne numericke tastature ima full qwerty kucanje poruka je mnogo brze i za one koji nisu navikli na ovakav raspored slova. Posebnu pogodnos cinu i veliki ekran osetljiv na dodir sa virtuelnom qwerty tastaurom koja pripomaze onima koji imaju problem sa navikavanjem. Osim virtuelne tastature, po ekranu se mogu ispisivati slova koja Symbian UIQ v 3.0 jako dobro cita. Tu je i sistem prepoznavanja vec upisanih reci, pa se vremenom (kada se baza reci popuni) pisanje svodi na upisavanje pocetnih slova zeljene reci. Ikonice za osnovne funkcije su dovoljno velike da se ne mora koristiti "olovcica" (prstom se moze tipkati po ekranu), ali je za neke slozenije operacije je i vise nego potrebna...
Reprodukcija multimedije je preko celog ekrana cime se dobija potpuni uzitak u gledanju filmova. Zvuk je sasvim solidan i zadovoljava potrebe i zahtevnijih korisnika.
Citanje Office i PDF dokumenata je na nivou slicnih modela - moja iskustva su da Wordove dokumente cita odlicno, a PDF jos nisam probao.
Na zalost nisam probao ni kako se ponasa na internetu, ali mi je u oko zapao citac RSS Feed-ova koji znatno smanjuje troskove koriscenje GPRS usluge.
Povezivanje i sihronizacija sa racunarom je gotovo savrsena (isprobao sam jedino povezivanje preko USB-a), upravljanje fajlovima je potpuno isto kao i  na Windowsu. Prebacivanje fajlova ide na dva nacina: drag and drop ili copy - paste. Prilikom povezivanja kablicom telefon pita da li zelite da bateriju dopunite preko USB (punjenje baterije ne ometa razmenu informacija izmedju telefona i racunara).
Kao i svaki biznis telefon (PDA) ima jako dobar menadzer dogadjaja sa mnostvom jako upotrebljivih opcija koje pomazu (nama) zaboravnima... :) Tu su naravno i kalendar, budilnik, potsetnik, digitron, konverter valuta, mernih jedinica i sl., stoperica, razni brojaci,... Sekretarica u malom :) .
Kvalitet izrade je fantastican, nikada nisam imao telefon sa boljom izradom, plastika ja kvalitetna i dobro iskrojena, tako da nista ne skripi i ne pucka.

Nedostaci...

Mnogi bi rekli da mu je nedostatak kamerica od ko zna koliko megapiksela, ali meni ona zaista nije potrebna (uzimam u obzir da imam 3 digitalna aparata, od kojih je jedan poluprofi Fuju S6500fd). Integrisanu kamericu nisam imao nikada na telefonu (jedino sam na SE T300 imao eksternu, ali ni nju nisam koristio).
Posto je Symbian UIQ v 3.0 relativno nov OS jos nema mnogo aplikacija za njega, ali ce se to vremenom sigurno promeniti.
Zapravo jedino sto mi smeta na ovom telefonu jesu sitni dugmici na dnu telefona pa je tipkanje po njima jednom rukom jako rizicno - postoji velika verovatnoca da ce telefon ispasti iz ruke.

I na kraju cena... Ja sam moj model pronasao u Beograd u prodavnici Orange u Balkanskoj, za samo 155 eura...

(http://www.theindependentonline.co.uk/indyProjects/bond/images/gadget_img1c.jpg) (http://static.flickr.com/80/208486731_74a1b915e1_m.jpg) (http://www.mobilevillage.com/news/2006.02.10/sony_ericsson_m600i.gif)