ZABAVA => - Zanimljivosti iz zemlje i sveta - => : M4K1 30 May, 2009, 11:00:38 PM: Kako su u prošlosti videli buduænost
: M4K1 30 May, 2009, 11:00:38 PM
Kako su u prošlosti videli buduænost - ovu u kojoj mi sada živimo

Kada je èovek srednjeg veka zamišljao buduænost, u kojoj mi živimo, to je bilo uvek smelo, ali je u veèini sluèajeva bilo pogrešno.

Tako, i mi, kada zamišljamo kako æe izgledati 2100. godina, i šta "æemo" raditi, sigurno pravimo greške, ali je makar zabavno.Sajt EnvironmentalGraffiti donosi odlièan èlanak Vizije (http://www.environmentalgraffiti.com/featured/visions-future-2/2675)...

Godina je 2000. Pa, uživajte u onome što je i nama sada bliska prošlost.

(http://saveti.kombib.rs/images/slike/buducnost-proslosti-01.jpg)
Da se muškarac muèi sa svojom letilicom, žena lagano jezdi nebom u sedeæem stavu.

(http://saveti.kombib.rs/images/slike/buducnost-proslosti-02.jpg)
Ako se dogovorimo da pada kiša, ona æe da pada, ali sada smo se dogovorili da bude sunèano.

(http://saveti.kombib.rs/images/slike/buducnost-proslosti-03.jpg)
Ne znamo samo da li je ovo Dubai, ali podvodni svet je i dalje bogat.

(http://saveti.kombib.rs/images/slike/buducnost-proslosti-04.jpg)
Svaka nova vlast rasporedi zgrade po gradu kako to njoj najviše odgovara.

(http://saveti.kombib.rs/images/slike/buducnost-proslosti-05.jpg)
Lepa 2000. godina.

Izvor: Kompjuter Biblioteka
Radovi, slike: http://www.paleofuture.com/ (http://www.paleofuture.com/)