SOKOBANJSKI FORUM => Pravoslavlje => : Vladimir 05 December, 2009, 01:40:46 AM: Mirotoèiva ikona Svetog Vasilija Ostroškog
: Vladimir 05 December, 2009, 01:40:46 AM
Mirotoèiva ikona Svetog Vasilija Ostroškog


http://www.youtube.com/watch?v=jtdl-DMf_qI
"Dan pred Svetog Vasilija Ostroškog, dok sam dosipao ulje u kandilo, primetim da je ikona vlažna, ali sam bio uveren da je to od kandila koje visi baš iznad nje. Istovremeno, prijatan miris koji se širio celom kuæom poterao me da potražim uzrok. Žena i ja smo dugo tražili po kuæi i konstatovali da miris dolazi iz pravca ikone. Zorica je u jednom trenutku dodirnula kap koja se skupila baš na kažiprstu desne ruke Svetog Vasilija. Iznenadila se jer to nije bila voda nego nekakva uljana masa izuzetno prijatnog mirisa, sliènog onome koji mirotoèe mošti svetitelja. Odmah sam pozvao paroha Ivana Radoviæa da oèita molitvu. Dok je èitao, prva kap je kliznula niz ruku sveca." - kaže ðakon Aleksandar Ljubaniæ

Prve veèeri su tri sveštenika èitali molitve, drugo veèe njih devet. Po selu se brzo proèulo šta se dešava, pa je narod poèeo spontano da dolazi. Ðakon Ljubaniæ kaže da je tu prvu noæ sigurno trista duša prošlo kroz njegov dom. Ikona je stalno i obilno mirotoèila.

"Stižu ljudi iz Šapca, Bogatiæa, Mitrovice, Beograda, Valjeva, Novog Sada Pale sveæe, mole se za spas duša, svoje i svojih najbližih, za ozdravljenje. Mnogo je i onih koji ne veruju, pa doðu da se uvere da li je to prevara. Najèešæe tvrde da se drvo na kojem je slikana suši pa iz njega curi nekakva smola.

Pitali smo i struènjake za preradu drveta koji tvrde da je nemoguæe da iz medijapana, na kojem je uraðena, krene bilo kakva teènost. Punih deset dana ona je mirotoèila, a potom prestala. I onda, 12. jula, na Petrovdan, hramovnu slavu noæajske crkve, nastavila i od tad ne prestaje."

- Ove godine (2008.) dan pred Vasilija Ostroškog bio je praznik, to jest dan u kome su po Jevanðelju žene sa mirisnim uljima pošle ka grobu Isusa Hrista da njegovo telo pomažu. Interesantno je da je baš na taj dan ikona i krenula da mirotoèi. Meštani sela u kome je ikona Svetog Vasilija Ostroškog poèela da mirotoèi prièaju da su neki ljudi ozdravili kada su se poklonili ovom svecu. Ðakon Ljubaniæ kaže da ne može ništa reæi o tome jer nije tako nešto video, ali dodaje da je sasvim sigurno jedno:

- Ono što sam na licima ljudi mogao da vidim svih ovih dana je neka mekoæa, kao da su im se vratile davno izgubljene vrednosti - ljubav, praštanje, mir, sloga... A to je u današnje vreme mnogo više znaèajno.

Kako kaže jedan od prvih oèevidaca, veterinar Nebojša Ljeskovac, dešavalo se nešto što je protivno svim zakonima fizike.

- Kako je više ulja išlo, miris je bio slabiji, da bi, kada je išlo malo ulja, miris bio tako jak da se širio dvorištem i celom ulicom.


ÈUDESIMA TVOJIM KAO SVETLOŠÆU NEUGASIVOM PROSVETLjAVA SE CELA OTADžBINA NAŠA

SVETI VASILIJE OSTROŠKI MOLI BOGA ZA NAS!


: Odg: Mirotoèiva ikona Svetog Vasilija Ostroškog
: AlekMar 06 December, 2009, 11:37:31 PM
Taj se miris, ne moze opisati..kao i osecaj koji u dusi ostavlja.Uz tu,zamirotocila je i ikona Bogorodice Mlekopitateljnice.Na kraju,mirotoce samo na Svetoj Liturgiji.Slava Bogu za sve.