SOKOBANJSKI FORUM => X - Files => : misscheaf 14 January, 2010, 09:32:56 PM: KOSMIÈKI PRIRUÈNIK
: misscheaf 14 January, 2010, 09:32:56 PM
KOSMIÈKI PRIRUÈNIKili


PRIRUÈNIK INTERGALAKTIÈKIH SNAGA SVJETLOSTI
O SVJETLOSTI

Koncept svjetlosti je jedan od najneispravnije shvaæenih pojmova. Prava svjetlost izaziva strahopoštovanje. To je nešto daleko izvan onoga kako se to na neki naèin oznaèava, na nekom od balkanskih jezika, kad se pomene neonska ili neka druga lampa, sunce, blic ili na šta se misli kad se kaže; "upali svjetlo, molim te". Možemo slobodno reæi i ovako : "Mi smo žrtve indirekte svjetlosti". Kakvu god romansu smo do sada uspjeli kreirati koristeæi svjetlost na ovaj naèin, ona je sada izgubila svoj šarm. Direktna svjetlost je jedan talas iz buduænosti. Kao èlanovi misije, vi ste sada ovdje sa zadatkom da se prikljuèite na te vodove visokog napona. Moramo postati svjesni istinskog znaèenja te rijeèi, kad je veæ koristimo. Svjetlost je sila obnavljanja, upravljana snagom stvaranja. Svjetlost je ništa manje nego sam život.


O VANZEMALJCIMA

Jedan vanzemaljac nije isto što i jedan svemirski tuðinac. Tuðinac je tuðinac. Pravi vanzemaljac je jedan odgovorni graðanin svemira, a ne neko strano stvorenje koje se mota meðu zvijezdama. Vanzemaljci su predstavnici svjetlosti, zaštitnici života, ljubitelji planeta. Oni se domaæinski ponašaju na svakoj planeti na kojoj se naðu, bez obzira odakle potièu.

Mnogi od vas misle da ni u kom sluèaju ne bi mogli biti vanzemaljci zbog vaše veze sa planetom Zemljom i ljubavi prema njoj. Smijemo li naglasiti da je vaša briga prema ovoj planeti bila upravo toliko velika da ste joj poslali u ovom sluèaju ono najbolje što ste imali na raspolaganju, naravno - sebe same.

Njegova orjentacija, a ne rod ili vrsta definišu pojam jednog "ekstraterestrijalnog entiteta". Iako sav život potjeæe iz istog izvora, to ne znaèi i da se sav život nalazi u jednoj harmoniji sa tim izvorom. Jedno vanzemaljsko biæe je ono biæe koje ima razumjevanje i u skladu je sa suštinom svoje geneze.


O SVEMIRSKIM TUÐINCIMA

Mnogo ljudi na zemlji ispoljava jedan neurotièan strah od moguæe invazije tuðinaca iz svemira. Taj strah je neprestano podstican osjeæajem da bi još negdje, u ovom beskrajnom univerzumu, neki oblik inteligentnog života stvarno bio moguæ. Nije potrebno da neprestano pretražujemo nebo tražeæi znakove koji bi ukazivali na poèetak njihove invazije. Dovoljno je samo okrenuti se oko sebe.

Pogledajte one koji siju strah, trguju smræu i neprestano truju ovu planetu. Pogledajte one koji skrivaju istinu tako da njihova moæ koja je bazirana na lažima ne bi ni u kom momentu bila ugrožena. To je ta invanzija koje se ljudi boje. To je ona invazija kojom smo zahvaæeni i ona invazija za vrijeme koje veæ živimo nekoliko hiljada godina. Nema svrhe uopšte da se bojimo neke invazije tuðinaca iz svemira, jer - ona se veæ odavno dogodila, i ti svemirski tuðinci su ovdje meðu nama.

Ovo naravno još uvijek nije i javno poznato, meðutim zbog oèinskog naèina ponašanja vaše vlade, informacije koje su važne, nikada nisu i javno poznate. U ime nacionalne bezbjednosti, radnje jedne vlade sakrivene su od onih kojima se vlada. Bolje bi bilo da se bojimo toga da se jedna istinska inteligencija nikada ne pojavi na ovoj planeti. U stvari, najbolji savjet bi bio da se nièega ni ne bojimo, jer za takvo nešto stvarno nema razloga. U svakom sluèaju, najbolje bi bilo da zaboravimo i na razliku izmeðu vanzemaljaca i svemirskih tuðinaca. Opasnost definicija leži u tome da one kao mentalni koncepti teže ka podvajanju, odnosno još jednoj separaciji. Mi nismo ovdje radi podvajanja, nego ujedinjavanja. Radi se o svjetlosti, o donošenju više svjetlosti na ovu planetu. Poziv za ulazak u svjetlost upuæen je cijelom èovjeæanstvu, ukljuèujuæi i svemirske tuðince, jer svemirski tuðinci su samo oni vanzemaljci koji su odluèili da stanu na stranu tame, na život u laži i pod maskom.


ŠTA JE VAŠA MISIJA NA ZEMLJI? NE MOŽETE SE SJETITI?

O PADANJU U SAN

Nemojte sebe za to da optužujete, jer veæina nas ima taj isti problem. Pa naše instrukcije su i bile takve, da kad stignemo na podruèje ove planete zapadnemo u san isto kao i ostala lokalna populacija. Složili smo se da kompletno zaboravimo naš pravi identitet i sve što smo znali. Pošto nas je veæina stigla ovamo kao novoroðenèad, to nam nije ni malo bilo teško. Svaka institucija u ovom društvu potpomogla je na svoj naèin taj naš gubitak pamæenja, a to je kasnije bivalo sve lakše i lakše, kako je vrijeme prolazilo. Par sluèajnih "gafova" koji su nam se ponekad znali omaæi u našem djetinjstvu, vrlo brzo su bili odbaèeni kao rezultat naše preaktivne imaginacije.

O DISFUNKCIJI OVOGA SVIJETA

Pošto imaginacija prijeti disfunkciji ovoga svijeta, ona je vrlo brzo izbijena iz nas od strane odraslih stanovnika ove planete. Ono što našim roditeljima nije pošlo za rukom da izbrišu, to su brzo uspjeli škola i medicinski sistem, pošto je to njihova specijalnost. Na ovaj naèin, lokalni stanovnici ove planete nesvjesno su pripomogli u održavanju našeg prisustva tajnim kao i sigurnosti naše misije. Ukratko reèeno, mi moramo biti u stanju da prirodno izgledamo kao da smo odavde a ne da se samo pretvaramo. Jedna totalna nefunkcionalnost mora biti ostvarena prije nego što možemo poèeti.

Kada vanzemaljski inkarnati koji su u misiji na planeti Zemlji na kraju doðu u jednu situaciju kada više nisu u stanju da doðu do prirodno èiste hrane i vode za piæe, kao i kad ne mogu više udisati zrak na ovoj planeti a da se pri tome ne truju, tada je pravo vrijeme da shvatimo da smo prvi dio naše misije uspješno obavili. To znaèi da smo mi kao inkarnirani entiteti postali pravi Zemljani, i sada nam to daje pravo da poduzmemo sljedeæi korak u našoj misiji.

SJEÆANJE NAŠEG PRAVOG IDENTITETA

Kad poènemo da se sjeæamo našeg pravog identiteta, u prvom momentu neæemo biti u stanju da primjetimo neki humor u svemu tome. Kompletna procedura podrazumjeva ne samo buðenje naše istinske liènosti, nego i zaboravljanje svega što smo do sada ovdje nauèili, tako da bi se mogli sjetiti onoga što smo znali prije nego što smo ovamo došli. Drugim rijeèima, moramo da bacimo u kantu za smeæe cijelu ovu liènost na èijoj smo izgradnji radili skoro cijeli ovaj život. Da li vam je sada jasno zašto u svemu ovome na prvi pogled nema nikakvog humora? To je jedna procedura koja se mora razumjeti.

Mi sada moramo da se otkaèimo od našeg starog identiteta i distanciramo se od jedne civilizacije koja srlja u propast. Nakon što smo veoma brzo uspjeli da zaspemo, sada se od nas oèekuje da se isto tako brzo i probudimo. Sada je vrijeme da razmontiramo naš lažni identitet. Sada je vrijeme da zaboravimo ono što smo nauèili i posvetimo pažnju onome što duboko znamo. Sada poèinje proces promjene ljudske istorije koji zaslužuje strahopoštovanje. Sada je vrijeme za sve, i sada je ovdje.

ZAŠTO JE JEDNA OVAKVA TORTURA BILA POTREBNA?

Neki od nas se vjerovatno èude zašto je jedna ovakva tortura bila uopšte potrebna da bi se ostvario željeni cilj? Razlog zašto se tome èudimo je taj što smo na ovoj planeti bili veæ toliko dugo da smo absorbovali djelomièno, ako ne i potpuno i njen naèin nefunkcionalnog razmišljanja. Morate uvijek imati na pameti da ova planeta uopšte nije jedan model za racionalno razmišljanje i da se od onoga što ovdje prolazi kao razumno, ostatku univerzuma diže kosa na glavi . Potreba da se apsorbuje nefunkcionalnost ove planete je bila zbog toga da bi se steklo pravo na izmjenu njene strukture. Svaki drugi metod znaèio bi jednu invaziju, a mi to nikada ne èinimo.

Mi mjenjamo zaslužujuæi pravo da to èinimo. Nikome nije dozvoljeno da uðe u tuði svijet i mjenja njegovu nefunkcionalnu strukturu a da prethodno nije u njemu i živjeo. To je u skladu sa Univerzalnim Zakonom, èiji smo mi predstavnici. Iako je naša Intergalaktièka Konfederacija veæ primila mnogo poziva nekih od nas u smislu: "Dolazite veæ jednom i vadite nas odavdje", njih smo na žalost morali samo da podsjetimo da to ne bi bilo onako kako smo se dogovorili. Izlaskom napolje ne bi se ništa moglo postiæi. Jedini naèin je da se ovdje dovede što više svjetlosti. Sjeæate li se?

O PRE-INKODIRANOJ AKTIVACIJI

Zvjezdana djeca koja su nosioci ove misije pre-inkodirana su da se probude u ovo vrijeme. To znaèi da je njihova DNA struktura genetièki dizajnirana da "eksplodira", kao bomba sa satnim mehanizmom, u jedan odreðeni momenat, da bi bila u stanju da prihvati mnogo više svjetlosti nego što je to u stanju jedan obièan èovjek . Vrijeme za genetièku detonaciju je sada.

DIMENZIONALNI PREMJEŠTAJ

Anomalije u vezi vremena/prostora mogu se veæ u ovo vrijeme primjetiti na našoj planeti. Veæinu ljudi kopka jedan osjeæaj da nemaju više onoliko vremena koliko su ga nekad imali. To se obièno izražava sa; "pa ovo vrijeme kao da leti"?! Razlog za ovaj osjeæaj manje vremena je taj što je stvarno manje vremena. Da bi se jedan dimenzionalni pomak ostvario vrijeme mora da kolabira da bi se stvorio novi dimenzionalni prostor. Isto tako i prostor mora da kolabira da bi se stvorilo novo dimenzionalno vrijeme.

Drugim rijeèima ova veza vremena/prostora je sada na dohvatu ruke. "Sada" je ono stvarno dešavanje. To se ne odnosi samo na življenje u sadašnjosti, mada se to strogo preporuèuje. To uvijanje vremena æe se nastaviti sve dotle dok se "sada" potpuno ne dostigne, tako da se dimenzije mogu potpuno meðusobno da uklope, isto kao pristajanje broda u svemirsku luku u jedan momenat koji je veæ predodreðen. Sada imamo više "sada" nego što smo ih imali prije nekoliko mjeseci a još više "sada" je na putu prema nama. Kad kažemo; "sada je vrijeme", to treba samo da nas podsjeti na naš genetski dogovor.

GENETSKA PROMJENA

Još jedan interesantan aspekt svega ovoga je taj što su genetski kodovi u našoj DNA odreðeni tako da se "otkljuèaju" upravo "sada", prije nego što krenemo. Kako ste veæ primjetili, to se ne dogaða kod našeg roðenja ili u bilo koje drugo vrijeme do "sada". Iako smo veæ prije živjeli kroz mnogo "sada", kroz ovo "sada" još uvijek nismo. Promjena na našem genetskom nivou podstièe se uz pomoæ "sada" da se akomodira još više "sada", tako da je stepen našeg buðenja direktno zavisan od toga koliko "sada" smo u stanju da doživimo, jer "sada" odreðuje proces buðenja.

DEPROGRAMIRANJE

Kako se ova genetska transmutacija odvija na cijeloj planeti, naš pre-inkodirani genetski program se takoðe aktivira. Za neko vrijeme poèeæemo sa deprogramiranjem našeg starog sistema, i pritom æemo se èesto osjeæati kao da smo malo "grogi". Naš istinski identitet æe poèeti da maršira napolje iz treæe dimenzije, dok æe naš ego imati tendenciju da se drži broda koji tone kao pijan plota. Kad se stari programi odumiruæeg svijeta poènu da raspliæu, vjerovatno æemo osjeæati odreðen stepen nelagodnosti, odnosno imati osjeæaj kao da se cijeli naš svijet ruši. Bilo bi veoma korisno da se za vrijeme tranzicije sjetimo da smo jedan interdimenzionalni majstor, odnosno ekspert za transmutaciju realiteta koji se rasipaju. Mi smo to veæ prije radili, i to - mnogo puta .

RAÐANJE ZEMLJE U SVJETLOSTI

Sve ono što smo podnijeli za vrijeme našeg boravka na ovoj planeti od jedne je veoma bitne važnosti. Ono što bi trebalo biti interesantno nisu one informacije koje nam stižu od strane kontrolisanih medija u vezi prirode i posljedica ljudske neodgovornosti, nego je veoma interesantna i bitna èinjenica što smo uspjeli pretrpjeti jednu sveobuhvatnu kampanju poricanja ljudskog biæa i njegove suštine. Zašto? Zato što mjenjajuæi sami sebe, svi oni beskorisni i štetni šabloni koje smo svojom voljom prihvatili na sebe, promjeniæe se zajedno sa nama. Iako se mi sada ne možemo lako sjetiti, kad smo se složili da uèinimo sve ovo da bi pomogli Zemlji u njenom ponovnom uskrsnuæu. Priroda našeg dogovora bila je ta da æemo mi svjesno transformisati ovaj matriks u kojem smo roðeni, kao i sve one laži koje su nam govorili u vezi nas i svega ovoga što se dešava u našoj sadašnjosti. Mi smo se složili da preobratimo upravo taj materijal u jedan ljepši od kojeg æe biti saèinjena nova odora transfigurisanog svijeta. Upravo stoga, podsjeæanje na ono ko smo i zašto smo došli je veoma važno i to je jedan sveti akt.

NJEGOV PONOVNI DOLAZAK

Njegov ponovni dolazak je na domaku, i zbog toga treba što prije da se pripremimo. To je veoma koristan savjet, jer se ovdje u stvari radi - o nama. Mi predstavljamo njegov ponovni dolazak. Iz tog razloga postani odmah sam svoj Mesija - jer nema šta da se èeka.

KOMPLEKS MESIJE

Teret Duhovnog Znaèaja, kao i Kompleks Mesije su jedna od zamki u koju bi bilo najbolje da ne upadnemo. Problem kod Duhovnog Znaèaja je taj što je to jedan sporedni produkt duhovnih ambicija, i u vezi s tim bilo bi najbolje kad bi uspjeli izbjeæi bilo kakve ambicije te prirode. Djela koja su posljedica duhovne ambicije veæinom su po svojoj prirodi bez duha u sebi. Ona nas jedino mogu da odvoje od Duha, pa tako i od naše misije. To naravno ne znaèi da mi ne èinimo ništa što je od duhovne važnosti dok se nalazimo na ovoj planeti. Naš zadatak i jeste da ostvarimo ovdje jedan duhovni uticaj, jer da nije tako onda bi smo ostali kod kuæe. Meðutim, ako nas opsjedne "važnost" naših djela, to bi nas moglo dovesti do jednog identiteta koji je nešto mnogo manje nego što mi to u stvari realno jesmo.

Naša primarna direktiva ovdje je da otjelovimo taj Duh kojem služimo. Ako dozvolimo sebi da nas izbaci iz kolosjeka naš lièni "spiritualni znaèaj" ili se izgubimo u svojoj vlastitoj "velièini", onda æemo istovremeno izgubiti vezu sa svojom istinskom važnošæu i podbaciti u ostvarenju cilja naše misije. Zapamtite da smo mi ovdje da bi postali živi, tjelesni izraz tog duha. Ništa što æemo èiniti ili raditi ne može da bude prihvatljiva zamjena za ono što mi realno jesmo.

RAZBORITOST

U ovo vrijeme tranzicije, moramo biti veoma pažljivi koga i šta slijedimo. U stvari, ako uopšte slijedimo nekoga ili nešto, to je veæ prva indikacija da smo skrenuli s puta. Onima od vas koji još uvijek imaju svoje gurue, preporuèili bismo da poènu da koriste svoju vlastitu razboritost. Vremena velikih duhovnih uèitelja su prošla. Sadašnje vrijeme je vrijeme uzvišenog duha. Taj prelaz iz uèenika u svog vlastitog uèitelja može da prouzrokuje privremeni porast nezaposlenosti u Indiji i drugdje, ali nemojte da vas to uzbuðuje.


O TRANSMUTACIJI

Transmutaciju ne treba mješati sa transformacijom.

Ovaj svijet je morao da proðe hiljade godina transformiranja prije nego što je došao u priliku da transmutira. Ciklus transformacije je veæ zaokružen i sada je poèeo jedan transmutativni ciklus. Transmutacija je genetska promjena na æelijskom nivou, koja se sada odvija u svim živim formama na ovoj planeti. Planeta Zemlja je jedno svjesno živo biæe, takoðe odluèno da poène sa svojim vlastitim dimenzionalnim premještajem.

U skladu sa tim, sav život na ovoj planeti se priprema za taj dogaðaj uz pomoæ procesa transmutacije na æelijskom nivou. Ovdje se radi o procesu raðanja kojim æe se ova naša planeta i sve životne forme na njoj ponovo roditi u jednoj novoj dimenziji. Æelijska transmutacija nije nešto što vi lièno možete odluèiti da uèinite ukoliko bi vas to interesovalo, kao recimo da odigrate jednu partiju golfa. To je nešto što se dogaða i nešto za šta ste se vi veæ odluèili; jer u nekom drugom sluèaju nebiste ni bili ovdje.

Iako u vezi svega ovoga vi nemate neku drugu genetsku opciju, vi još uvijek imate svoju slobodnu volju. Vi možete koristeæi svoju slobodnu volju svjesno da pomažete ovu transmutaciju zemljine kugle, ili da se opirete i postanete nešto kao "miševi mekinjaši", kako neki od pripadnika našeg tima vole da nazivaju takve individue. Zbog toga je najbolje dvaput razmisliti, prije nego što se predomislite.


DUH

Duh je ona pokretaèka sila koja stoji iza ove misije, kao i njen dizajner. To je upravo i razlog zašto su se naše najbolje snage i okupile ovdje. On je takoðe i razlog zašto ste se vi kao èlanovi ove misije inkarnirali na ovoj na prvi pogled neprijateljski raspoloženoj i zaostaloj planeti. Mi smo se svi odazvali na poziv tog Duha. Sve i svako u svakom postojeæem univerzumu prirodno pripada tom Duhu. Duh je ta sila koja udiše život u svako stvorenje. Duh je istinski identitet života. Duh je izvor, ljubav, on je sve.

I, iako je taj Duh ovdje oduvjek boravio, on je sada odluèio da skine veo koji je do sada spreèavao da njegovo prisustvo bude svima vama potpuno vidljivo na ovoj planeti . Upravo je ljubav prema njemu i razlog ove infiltracije ogromnih snaga Svjetlosti na ovoj planeti. Mi smo se skupili ovdje da bi uèestvovali u njenoj transfiguraciji planirajuæi da je pretvorimo u jednu velièanstvenu duhovnu palatu.


INTELIGENCIJA

Mi smo primjetili da vaše shvatanje inteligencije i naše shvatanje inteligencije uopšte nemaju ništa zajednièko jedno s drugim. Na primjer, vi nazivate same sebe jednom inteligentnom vrstom, a istovremeno ste se opasno primakli taèki nakon koje æe vaša planeta biti naseljiva jedino za asfalt. Vi ste takoðe same sebe uspjeli da dovedete na vrh ljestvice ugroženih vrsta. Smijemo li da napomenemo da èak i virusi demonstriraju jedan mudriji pristup prema procjeni svoje situacije kao i prema svojoj životnoj okolini.

Mi smo takoðe primjetili da vi koristite rijeè "mudar" kada govorite i o raznim manipulacijama u vezi biznisa, odnosno kad sklopite neke ugovore koji su nepovoljni za drugu stranu. Kad neko uspješno proda kuæu koja je locirana na živom pijesku, vi za njega kažete kako je napravio pametan posao. Vi takoðe smatrate inteligentnim osobu koja uspije da proda za velike pare polovan auto kojem fali pola motora i koènice. Ovo su samo dva primjera koja ilustruju opakost vaših svakodnevnih aktivnosti. Vaše vlade, korporacije i graðanstvo poèinjavaju zloèine od kojih se vrti u glavi, u ime akvizicije materijalnih dobara, a sva vaša trgovina je bazirana na jednom duhovnom skandalu. Iako ovakvi akti tehnièki mogu i da se smatraju prevarama od strane vašeg zakonodavnog sistema, vi na ove prevare gledate kao na problem samo u sluèaju ako niste imali dovoljno sreæe tj. ako su vas uhvatili. U svim drugim sluèajevima, ovakvi akti se smatraju samo dobrim poslovnim potezima, koji su djelo pametnih umova. Iz ovih oèiglednih razloga mi smo stvarno zbunjeni vašim konceptom inteligencije te bi željeli da ponudimo jednu drugaèiju definiciju.

Glavni razlog nerazumjevanja ovog pojma leži u tome što stanovnici ove planete pod inteligencijom podrazumjevaju mozak. Mozak je samo instrument inteligencije, dok je sama inteligencija jedna sila.


INTELIGENCIJA JE ŽIVOTNA SILA KOJA SE ISPOLJAVA U KREATIVNOJ FORMI

Ona je prisutna u svemu što je živo, bez obzira imalo to mozak ili ne. Zloupotrebom svojih mentalnih procesa vi ste poèeli da smatrate inteligenciju kao lukavost u aktima spiritualnog barbarizma. Vama je nekako pošlo za rukom i da reducirate racionalnost na jednu umnu sposobnost da se dograbi što više i što brže. Dok je istinska inteligencija, s druge strane, u jednoj harmoniji kako sa samom strukturom svijeta, tako i sa njegovim izvorom. Ona je vjerna svjetlosti i u zagrljaju je sa životom, te nema nikakve veze sa vašom vještinom poricanja njegove suštine.

Naš zadatak je na ovoj planeti da vam pomognemo u vašem oslobaðanju od tog "mentalnog slijepila", tako da jednom napokon poènete normalno da razmišljate. Mi takoðe težimo tome i da vam pomognemo da se izdignete iznad vašeg rastrojenog naèina razmišljanja do nivoa jednog istinski inteligentnog živog biæa.


REALNOST

To je jedna rijeè koju je veoma teško definisati zbog toga što tako nešto realno ne postoji. Ono što želimo da kažemo je to da ne postoji jedan realitet, ovdje ili bilo gdje drugo. Na ovoj planeti ima onoliko razlièitih realnosti koliko ima i ljudi koji ih kreiraju. Ono što vi podrazumjevate pod globalnom realnošæu to je samo jedan grupni koncenzus u vezi nekoliko nebitnih taèaka. Stoga, svaki muškarac ili žena, je sam, odnosno, sama za sebe.

Realnost u kojoj vi živite je ništa drugo nego audio-vizualna demonstracija onoga prema èemu ste usmjerili svoju pažnju.

Ovaj univerzum pretpostavlja da je vaša pažnja usmjerena prema onome što vi želite, te vas tako ljubazno snabdjeva sa sve više jednog te istog. Kada bi vi razumjeli ovu dinamiku onda ne biste nikada recimo objavljivali rat protiv droge ukoliko naravno vaš cilj nije da je bude još više. Ne postoji bolji naèin da se poveæa trgovina drogom nego da se svaèija pažnja usmjeri na nju. Isti princip važi za poveæanje svega èemu se suprostavljate, i to je takoðe jedan od razloga zašto se jedan rat ne može da dobije.

Ako ste stvarno ozbiljni u svojoj namjeri da zaustavite drogu, najbolji naèin za to bio bi da prestanete da budete opsjednuti njome uz pomoæ onog što vi smatrate pružanjem otpora. Umjesto toga, fascinirajte sami sebe slobodom, i sve vaše adikcije æe prirodno nestati kako bi se zadovoljila vaša najnovija preokupacija. Samo zato što još uvijek niste razumjeli vašu vlastitu moæ stvaranja, vi kostantno usmjeravate vašu pažnju prema negiranju, umjesto prema afirmaciji. To rezultira u tome što vam univerzum onda obezbjeðuje još više od onoga što ste vi u stvari mislili da ne želite (odnosno, niste željeli). Iako veæ mnogi od vas treniraju tu tehniku afirmacije, odnosno, pozitivnog razmišljanja, kako bi bili u stanju da promjene svoj realitet, vi možete pozitivno razmišljati sve dok vam lice ne poplavi, i opet ništa pozitivno da se ne desi.

Ukoliko vaša pažnja kao i vaš personalitet nisu takoðe adekvatno promjenjeni (prilagoðeni) kako bi akomodirali sve ono što vi afirmirate, univerzum nema drugu opciju nego da ispunjava vaše istinske, mada doduše skrivene težnje vaše pažnje. Dok ne razumijete ulogu koju vaša pažnja i vaš osjeæaj identiteta igraju u vašoj kreativnoj sposobnosti, rezultati vaših afirmativnih napora biæe veoma slabi.

Sada je vrijeme da poènete da koristite vašu moæ mudro i kreirate realitete koji su vrijedni vas samih. Vi to možete uèiniti promjenom onoga što predoèavate univerzumu kao realnost s vaše taèke gledišta, i identiteta koji projicirate kroz naèin ponašanja tog identiteta. Ukoliko ne uèinite jednu fundamentalnu promjenu, vi æete onda samo nastaviti sa slanjem ovom univerzumu istih onih starih zamornih zahtjeva i težnji a on æe vam nepristrasno i s ljubavlju odgovarati istim onim starim i èesto toksiènim odgovorima.


UPUTSTVA ZA PRIZEMLJENJE

Neki od vas su toliko bili šokirani kad su se našli u treæoj dimenziji da su iz protesta odbili da slete. Kontrolni toranj bi želio da vam napomene da je vaše uèešæe u misiji beskorisno ukoliko samo kružite oko planete bez namjere da se uopšte spuštate. Takoðe vas podsjeæamo da je vaše uèešæe u ovoj misiji bilo vaš lièni izbor, a ne naš.

Iz vaših izbezumljenih poruka mi smo mogli zakljuèiti da ste veoma nervozni u vezi hvatanja u koštac sa bilo èim od onoga šta bi "oni" mogli da imaju na raspolaganju na ovoj planeti. Iako nam je vaša nervoza razumljiva, mi bi radije diskutovali sa vama o tome tek nakon što se spustite na zemlju.

Tehnièki reèeno, Kontrolni toranj ne želi da utièe na vašu slobodnu volju meðutim mi vas možemo samo preraspodjeliti na neki drugi zadatak. Vi možete, ukoliko želite, da dobijete prekomandu na neku drugu disfunkcionalnu planetu. Nažalost, ova i ne izgleda toliko loše u poreðenju s drugima koje trenutno imamo na raspolaganju. Treba li samo da vam pomenemo moguænost ponavljanja obuke u regrutnom centru na Planeti X, pa da to bude dovoljno za veæinu od vas da se prizemljite u najkraæem moguæem roku. Meðutim, ako još uvijek oklijevate sa slijetanjem, molimo da kontaktirate Kontrolni toranj. On vam može pomoæi u vezi sa navoðenjem prilikom slijetanja.


KULTURNI ŠOK

Kulturni šok je nešto što se teško može izbjeæi kad vi poènete bivati svjesni našeg prisustva kao i svog vlastitog. Iako ste veæ jedan veteran kad se o meðudimenzionalnim putovanjima radi, vaš istinski identitet æe biti jedna senzacionalna vijest za vašu trodimenzionalnu svijest.

Udarac koji æete doživjeti kad shvatite svoju multidimenzionalnu prirodu poslaæe talase zebnje kroz vaša ogranièena osjeæajna èula, što vas može nagnati da poènete razmišljati o bijegu na neki drugi kontinent. Meðutim, iako samo sigurnost vaše bespomoænosti može biti ugrožena, vaše emocionalno tijelo æe biti veoma teško ubijediti u tako nešto. Emocionalno tijelo bi se radije bacilo sa litice u ambis, nego se ponašalo kao jedna odrasla osoba u ovom dimenzionalnom premještaju koji nastupa.

Kulturni šok je samo privremene prirode, ali vam to napominjemo da bi se pripremili. A kad ste veæ kod toga, moraæete se pripremiti za još jedan dodatni šok tj. da osoblje Kontrolnog tornja mahom èine biæa koja ne pripadaju ljudskoj rasi. Ljudska vrsta je jedna izvorna vrsta koja se proteže kroz mnoge svijetove, ali je ona samo jedna od mnogih. Za ljude koji se još uvijek nisu uspjeli prilagoditi razlikama u okviru svoje vlastite rase, naše prisustvo æe biti jedan alarmantan èin bratimljenja koji æemo vam mi predložiti. Ako vam to može biti od neke utjehe, mnogi od vas koji uèestvujete u ovoj misiji ste takoðe samo prerušeni u ljudska biæa u ime ove planetarne tranzicije.

Mi se nadamo da æe ove informacije pomoæi vašem liènom prilagoðavanju situaciji, iako one možda ne uveseljavaju vaš veæ dobro namuèeni emocionalni sistem. Takoðe, nemojte zaboraviti da taj kulturni šok kod buðenja multidimenzionalnosti nije ni blizu toliko strašan kao onaj šok koji ste doživjeli kad ste prvi put uvidjeli gdje ste se našli.


JO - JO EFEKAT

Jo - jo efekat je samo jedan naziv kojim se koristimo da bi opisali tjelesne i emocionalne promjene koje æete vjerovatno osjeæati kad ovaj transmutativni proces uðe u punu brzinu. Ova æelijska transmutacija je neophodna da bi se akomodirao taj vaš evolutivni korak prema Svjetlosti, meðutim, pošto se ovdje radi o jednom procesu fizièke prirode, sve to ima i neke prateæe efekte na koje æete se morati naviæi.

Biæe momenata kada æete se na neki naèin osjeæati uzvišeno kad osjetite navalu svjetlosti u sisteme vašeg organizma. Meðutim, ovo je èesto praæeno i sa iznenadnim padovima energije koje æete osjetiti kako na vašem tjelesnom, tako i na emotivnom i umnom nivou vašeg organizma, kad se budete ljuljali izmeðu svog starog i novog realiteta. Nemojte ovo zamijeniti za neku manijakalnu depresiju.

To je samo jedan jednostavan sluèaj ekstaze praæene insistiranjem vašeg liènog poricanja i težnje za povratkom na onu staru pjesmu koja vam je veæ odavno dobro poznata. Ti popratni simptomi razlikovaæe se od osobe do osobe, a jedna kombinacije bola i patnje biæe takoðe moguæa, ukljuèujuæi i stanja nervnih poremeæaja i zamora. Kontrolni toranj vam nikako ne bi savjetovao da zbog svega ovoga obilazite doktore u vašem gradu kako bi oni ustanovili o èemu se radi, osim u sluèaju ako imate na raspolaganju bezgranièna novèana sredstva.

Naš savjet je vrlo jednostavan a otprilike i najbolji koji uopšte možete u ovom momentu da dobijete. Budite nježni prema samom sebi. Ovo je jedna ogromna promjena. Ako ste u nevolji, uzmite neko sredstvo sa placebo efektom, lezite u krevet pa ukoliko sutradan ujutro budete još uvijek imali iste probleme, onda nam se možete javiti.


AKO NEGDJE ZAPNE

Kontrolni toranj je svjestan da ovaj proces buðenja može da bude veoma varljive prirode. Iako ste vi genetièki inkodirani za tu svrhu, u momentu kad doðe vrijeme za to, vi æete veæ biti potpuno uvjereni da ste jedan Zemljanin. Vi æete najvjerovatnije veæ uveliko ispoljavati mnoge od njihovih najgorih karakteristika kao i nositi na sebi neke od njihovih maski, koje ulijevaju strah u kosti svakom normalnom vanzemaljskom biæu.

Vi ste se možda trenutno zadesili u srednjoj klasi kao jedan poslovno uspješan èovjek, ili jedna srednjovjeèna i terminalno konfuzna žena, možda ste trenutno i zadovoljni sami sa sobom, možda ste i sljedbenik nekog gurua, èlan neke streljaèke družine, možda se i znojite u pokušaju da otplatite svoje kredite, gledate televiziju, stojite na braniku svoje nacije, ili spadate u imovinu neke od korporacija, njegujete travnjak ispred svoje kuæe, usred ste trke za parama, ili ste žrtva neke od religija, trenutno ruèate, ili džogirate u nekom parku, ili ste neki advokat, itd.

Ovo je naravno samo jedna kratka lista od samo nekoliko zabrinjavajuæih moguænosti. To se može rezimirati tako što se može reæi da su vas uspješno doveli do toga da kleèite na koljenima, ne iz izražavanja poštovanja prema životu, nego zbog jednog neprestanog napora da se koprcate u ropstvu kako bi ste opstali. Strah, u nekom od mnogih njegovih oblika, vas je najvjerovatnije veæ uspio da sruši na jedan ili drugi naèin. Osim toga, mnogi od vas su veæ u svojim èetrdesetim godinama, a i preko.

To znaèi da ste do sada vjerovatno skupili i par medalja, nagrada, trofeja npr. u kuglanju, dodjeljene su vam èak i diplome, u zavisnosti od nivoa ropstva koji ste za sebe uspjeli da osvojite, plus moæ, pozicije kao i kreditne kartice, koje su vam ponuðene kao mamci ne bi li vas još više otkupili.

Ostanite pažljivi, pa da nastavimo;


INTERGAKSIJSKA KOMISIJA ZA UPRAVU NEKRETNINAMA

Stari svjetski sistem je u fazi kolapsa. Oni koji žele da nastave sa starim naèinom ponašanja biæe ljubazno zamoljeni da napuste ove prostore, jer njihovi glavni motivi kao što su strah i pohlepa, trenutno se relociraju na jednu drugu planetu, gdje æe ovakve idividue biti veoma dobrodošle. Intergalaktièka Komisija za Upravu Nekretninama stavila je ovu planetu na jednu Interdimenzionalnu višestruku listu za rekolonizaciju od strane Snaga Svjetlosti.


INTERNACIONALNO BANKARSKO UDRUŽENJE

Èlanovi Internacionalnog Bankarskog Udruženja su ovdje da pomognu u rasklapanju ove nefunkcionalne svjetske ekonomske strukture. Oni su umjetnici kad se radi o korištenju plastiènog novèanog sistema kao što su Master karte i neogranièeni krediti, a pogotovo znaju kako se sve to i naplaæuje. Baza njihovog majstorstva je u tome što su oni svjesni plastiènosti prirode ovog realiteta. Njih forma ne može zbuniti; oni su ti koji ju kreiraju.

Oni znaju kako su njihova pažnja i fascinacija temelj realnosti koju oni grade; stoga oni se specijaliziraju tako što ne poklanjaju pažnju onome što je nefunkcionalno, nego je usmjeravaju prema duhovnim istinama. Taj program zahtijeva prilagoðavanje ove planete s jednim sistemom božanstvene ekonomije kojom se veæina ovog univerzuma trenutno koristi.

Aktivnost ovog Internacionalnog Bankarskog Udruženja æe pomoæi u razumjevanju èinjenice da nijedno živo stvorenje na ovoj planeti nebi trebalo da zaraðuje svoje pravo na život. Ova tvrdnja nije zasnovana ninakakvoj ekonomskoj jeresi; ovo je stav slobode, baziran na istini. Kad se ljudska populacija podvrgne ovom tretmanu, bitka za opstanak æe prestati, a umjesto nje cvjetaæe beskrajno obilje. Odriješene ruke date su cijeloj ljudskoj populaciji od strane Univerzalne Banke, a njeni bankari su sada ovdje da vam odobravaju neogranièene kredite u humanosti.

Kontrolni toranj vam savjetuje da se i vi uskoro prijavite.


Krajizvor (http://www.galaksija.com/)


: Odg: KOSMIÈKI PRIRUÈNIK
: Vla 30 August, 2010, 05:40:30 PM
Draga misscheaf,
Proèitao sam vaše blogove (oduševivši se kolièinom informacija, Vašim saznanjima i nivoom svesti koja je ovo pisala ) i prosledio ih svojim prijateljima koji su probuðena biæa ili se bude. Znanja koja ste izneli uglavnom imam i ja i radim na tome da se što više ljudi upoznam sa ogromnom manipulacijom èoveèanstva koja traje hiljadama godina.
Muzika sajta je odlièna. Šta je to? Lièi mi na nešto što sam èuo na jednom youtube prilogu o Rtnju ( Saša Naæfej ga je postavio ).
Voleo bih da produbimo odnos i da saraðujemo na dizanju svesti...
Vladimir iz Èaèka