SOKOBANJSKI FORUM => Politika => : Finious 26 December, 2011, 07:41:48 AM: Evropa je samo poèetak
: Finious 26 December, 2011, 07:41:48 AM
Evropa je samo poèetak
 
Ko je mislio da æe amerièki studenti, koji su dosad ubeðivani da je socijalizam opasniji od side, iznenada sa parolama protiv “klasnog rata” izaæi na ulice.

:
http://pescanik.net/2011/12/evropa-je-samo-pocetak/

:
http://pescanik.net/2011/12/ratni-huskaci/


: Odg: Evropa je samo poèetak
: Finious 26 December, 2011, 09:47:33 PM
Knjiga:REÈI I NEDELA

Kada su sukobi okonèani, kao da je usledila kampanja tišine. Haški tribu- nal je veæ otpoèeo da procesuira ratne zloèine, a u regionu poèinje obrnut proces opiranje uspostavljanju ponovnog poverenja meðu narodima u novonastalim državama, kao i spreèavanje procesuiranja poèinilaca ratnih zloèina. Sve u poku- šaju da se ti dogaðaji prepuste kolektivnoj amneziji.

:
http://www.uns.org.rs/Storage/Documents/2011/mediji03-final.pdf