SOKOBANJSKI FORUM => Kultura, Umetnost, Muzika, Film ... => : Sale-X 05 March, 2012, 12:33:39 PM: Virtualne ture
: Sale-X 05 March, 2012, 12:33:39 PM
Imao sam slobodnog vremena, pa sam napravio neke virtualne ture (http://www.as-design.net/) koje možete pogledati ovde:

Apartman 144 u Hotelu Moravica u Sokobanji kojem je èesto boravio naš nobelovac Ivo Andriæ
(http://i236.photobucket.com/albums/ff40/sokobanja/app144.jpg) (http://www.soko-banja.org/flash/app144/app144.html)


: Odg: Virtualne ture
: Sale-X 05 March, 2012, 12:35:48 PM
(http://i236.photobucket.com/albums/ff40/sokobanja/cz.jpg)
Stadion Marakana (http://as-design.net/flash/marakana/) - Stadion Crvene Zvezde (http://as-design.net/flash/marakana/)


: Odg: Virtualne ture
: Sale-X 05 March, 2012, 12:37:50 PM
(http://i236.photobucket.com/albums/ff40/sokobanja/mij.jpg)
Muzej istorije Jugoslavije (http://as-design.net/flash/kuca-cveca/), Kuæa Cveæa (http://as-design.net/flash/kuca-cveca/)


: Odg: Virtualne ture
: Sale-X 05 March, 2012, 12:40:17 PM
Avalski toranj i spomenik neznanom junaku

(http://i236.photobucket.com/albums/ff40/sokobanja/avala.jpg)
Avalski toranj (http://as-design.net/flash/avala/avala.html), virtuelna tura (4 fotografija)


: Odg: Virtualne ture
: Sale-X 05 March, 2012, 12:43:04 PM
(http://i236.photobucket.com/albums/ff40/sokobanja/sajsimcc.jpg)
Sajsi MC (http://as-design.net/flash/sajsi-mc/) u SKC Božidarac na Vraèar Rocks!


: Odg: Virtualne ture
: Sale-X 05 March, 2012, 12:46:56 PM
(http://i236.photobucket.com/albums/ff40/sokobanja/sajamt.jpg)
Sajam turizma (http://as-design.net/flash/primeri/sajam%20turizma.html) u Beogradu 2012. - virtualna tura


: Panoramska fotografija Beograda
: Sale-X 09 April, 2012, 01:00:19 PM
Panoramska fotografija Beograda - slikana sa vrha Beograðanke

(http://tiles.360cities.s3.amazonaws.com/pano/sasha-stojanovic/00470865_beograd-equi-equi-equi-equi-jpg/equirect_crop/4.jpg) (http://www.360cities.net/image/beograd-srbija-belgrade-serbia-europe)
Grad Beograd


: virtuelne ture
: Sale-X 19 October, 2014, 11:12:38 PM
360° virtuelna tura je interaktivna reklama koja dopušta prouèavanje prostora u svim pravcima. Sastoji se od 360° interaktivnih panoramskih fotografija koje su uvezane programiranjem. 360° panorama je predstavljanje zona koje se mogu pregledati u svakom pravcu sa jedne taèke gledišta.

U aktuelno informatièko doba, veoma je znaèajno da potencijalnim klijentima pružite kvalitetne objave u što kraæem periodu. 360° virtuelne ture (https://www.facebook.com/virtuelne.ture.virtualne.panorame) poprilièno smanjuju period za donošenje odluka, jer klijentu daju ugodno vizuelno iskustvo, razvijaju kredibilitet i oseæaj uverenosti. Ovu tehnologiju znate upotrebljavati za predstavljanje nekih predmeta, potpunih graðevina ili neposrednog prostora.

Postoji dosta povoda zbog kojih eminentni pansioni, na primer, veoma odgovorno ulažu u kvalitetne 360° virtuelne ture. Za efikasnije snalaženje u prostoru, virtualna tura (http://www.as-design.net/360-virtualne-setnje) može posedovati i mapu podruèja. Ugradnja mape na virtualnu turu se ekstra naplaæuje 45 eura.

Pred turizmom, kao delom uslužnog dela i pokretaèa privrednog razvitka zemlje, stoje brojni izazovi tipièni za poslovanje u 21. veku. Poslovna zapovest je ukljuèivanje mnogostrukih vrsta tehnièkih sprava i brojnih modaliteta informacionih tehnologija u poslovne angažovanosti, kako bi se stekao odgovarajuæi nivo konkurentnosti na turistièkom tržištu. Turistièka odredišta, pored autentiènosti, pogodne infrastrukture i uspešnog menadžmenta mora osigurati da æe direktno ona dobiti „kupèev dinar“ i tako zadobiti distinktivnu preimuæstvo na tržištu koje karakteriše veliki broj konkurenata. Jedan od modusa je kreiranje i ukljuèivanje virtualnih interaktivnih tura u marketinške aktivnosti i prihvatanje polazišta da ovaj vid savremene komunikacije sa potencijalnim posetiocem u velikoj meri ume pridoneti poveæavanju konkurentnosti odredišta na turistièkom tržištu, kao i uèvršæivanju lojalnih veza sa postojeæim kupcima, doduše turistima u destinaciji. Korišæenjem pristupa izuèavanja postojeæe literature, u ovom radu biæe analizirane osnovne teoretske odrednice turistièke namene, ali æe biti dat i kratak osvrt na savremene tendencije u turistièkoj branši i naèinu na koji reèene virtualne ture intervencije uveæavanju konkurentnosti destinacija na turistièkom tržištu.

Fotografski studio AS design specijalizovan je za kreiranje 360 VR panoramskih fotografija - virtuelnih tura i panoramskih fotki visoke rezolucije.


: Virtuelne šetnje
: Sale-X 04 November, 2014, 01:04:20 AM
Virtuelna šetnja Sokobanjom (http://www.360serbia.com/gradovi/virtuelna-setnja-sokobanjom/), kroz Kragujevac, Požarevac, Smederevo, trgovi, parkovi, ulice, i uskoro mnoga druga popularna izletišta na jednom mestu! Pored popularnih i rado gledanih virtuelnih šetnji, poput verskih objekata i turistièkih mesta, virtuelna šetnja Beogradom je još jedna omiljena i rado i više gledana nego virtuelna šetnja Nišom. Skoro postavljena virtuelna šetnja smederevskom tvrðavom (http://www.360serbia.com/gradovi/virtuelna-setnja-smederevskom-tvrdavom/) je za kratko vreme nastala jedna od poseæenijih tura. Obzirom na svoju reputaciju, ubrzo možete nasluæivati nove šetnje Beogradom, kao i dopunu virtuelne šetnje Kalemegdanskom terasom. Takoðe, preko 140 sokobanjskih panorama iz kolekcije as-design.net sajta pušæeno je od strane Google Earth-a, što skupa sa ostalim 360 fotografijama Beograda na ovom svetski poznatom i popularnom programu, koji od svog startovanja do danas ima gomilu preuzimanja.

Virtuelna šetnja Beogradom (http://www.360serbia.com/gradovi/virtuelna-setnja-beogradom/) prezentuje jednu 360 panoramsku agendu. Panorame se sukcesivno inkorporiraju i svake nedelje ekspoze biva širi panoramom. Sve panorame su geo markirane, odnosno na mapi je taèno obeleženo mesto gde su fotografisane. Usklikom na "globus" ikonicu uèitava se skica sa jasno naznaèenom taèkom trenutno uèitane panorame. Klikom na povoljni marker na mapi moguæe je pokrenuti uèitavanje panorame slikane na naznaèenom mestu.


: Virtuelna tura - Ostrvo Tasos -
: Sale-X 20 December, 2015, 03:04:27 PM
Zdravo, ovde se nalaze virtualne panorame Grèkog ostrva Tasos.


(http://i236.photobucket.com/albums/ff40/sokobanja/grcka_zpse5jiixko.jpg)
Tasos, Grèka (virtuelna tura) (http://www.as-design.net/flash/thassos/)


: Villa Maska
: Sale-X 24 December, 2015, 11:28:38 PM
Kad Vam dosadi svakodnevnica i poželite da pojedete nešto dobro u autentiènom i magijskom prostoru, zaputite se u restoran Maska. Stara vraèarska vila izgraðena poèetkom dvadesetog veka je opremljena orijentalnim istoènjaèkim nameštajem, raznim neobiènim detaljima i ukrasima. Ogledala sa izrezbarenim drvenim ramovima, velike stolice, maske, lampe, figure, draperije i mnogi drugi starinski komadi nameštaja su odabrani s ukusom i uklopljeni u prostor.

(http://i236.photobucket.com/albums/ff40/sokobanja/maska_zps2dwhwgxt.jpg)
Vila Maska (http://www.360serbia.com/virtuelne-setnje/maska/)


: TO Veliko Gradište
: Sale-X 21 October, 2016, 01:09:29 PM
Virtualni obilazak Ramske tvrðave, Srebrnog jezera i Velikog Gradišta:

(http://i236.photobucket.com/albums/ff40/sokobanja/srebrno%20jezero_zps5l5z4y8v.jpg)
Virtualna tura (http://www.srebrno-jezero.com/fotogalerija/virtuelni-obilazak/)