SOKOBANJSKI FORUM => Politika => : Finious 15 December, 2013, 12:53:12 AM: NAšA STVARNOST...
: Finious 15 December, 2013, 12:53:12 AM
NAšA STVARNOST

Razgovor sa Bogdanovićem, u njegovom stanu na Vračaru...
I to spada u problem srpske inteligencije. Ona je podstrekivala i podržavala srpski autizam. Srbi su sada kao autistično dete, koje ne kontaktira sa spoljnjim svetom, koje nije u mogućnosti da bilo šta izgovori, koje nije u mogućnosti da čuje šta mu se govori. Srbija nije u stanju da čuje šta se govori, šta se misli, niti je u stanju da ode čak i do Zagreba. Ta srpska stvarnost je luda stvarnost...

Salon lepote (http://www.mysticbeautybg.com)