Skip to content

Sokobanja arrow SOKOBANJSKI FORUMarrow DruŇ°tvoarrow X - Filesarrow NLO(UFO)misterije,chlanci,slike....
25 Septembar, 2022, 09:28:38 pm *
Dobrodosli, Gost. Molim vas prijavite se ili se registrujte.

Prijavite se korisnickim imenom, lozinkom i duzinom sesije
 
   Pocetna   Pomoc Kalendar Prijava Registracija  
Glasanje
Pitanje: Verujete li u postojanje NLO-a?
Da,zivot postoji jos negde sem na planeti Zemlji
Ne,mi smo jedina inteligentna bica u svemiru
Ne znam ni sam(a)

Stranice: « 1 2   Idi dole
  Stampaj  
Autor Tema: NLO(UFO)misterije,chlanci,slike....  (Procitano 22380 puta)
0 clanova i 1 gost pregledaju ovu temu.
Dacha
Too bad you're fucked up
Vodeæi tim
*****

Karma: +29/-4
Van mreze Van mreze

Pol: Muskarac
Poruke: 1069

Dak-mrak!!!


WWW
« Odgovor #3 poslato: 15 April, 2007, 11:37:55 pm »

SLOVENCI su se hvalili da su viŇ°e od suseda znali o NLO, a √®lanovi DruŇ°tva za NLO pri ҆tudentskom odboru za ljudske tehnike od 1973. godine paŇĺljivo na mapi ucrtavaju mesta navodnog pojavljivanja lete√¶ih tanjira. Od stotinak telefonskih poziva, koliko su ih primali godiŇ°nje, tridesetak ih je, kaŇĺu Ljubljan√®ani, zaista bilo ube√įeno da su zaista videli NLO.
Na putu od Panèeva prema Opovu dva uèenika Zoran Ivanoviæ i Konstantin Perinec navodno su fotoaparatom snimili NLO.
- NLO se kupao u nekakvom èudnom sjaju, seæam se da je to bilo u poluvremenu fudbalske utakmice Francuska - Jugoslavija u Parizu - prièao je Perinec.
Ni ovo ‚Äěpojavljivanje‚Äú NLO, kao ni ono u Kremni, koje su navodno posmatrali mnogi meŇ°tani 1980. godine,
nije objaŇ°njeno, ni potvr√įeno.
Astrolozi kaŇĺu da u gravitacionom polju Zemlje kruŇĺi stotine raznih objekata tipa veŇ°ta√®kih satelita. Neki od njih kad-tad dospevaju u atmosferu pri √®emu smo svedoci ‚Äě√®udnih doga√įanja‚Äú. Zapravo prisustvujemo umiranju nekih od tih satelita.

NAD nebom iznad BiH 18. oktobra 1968. godine vi√įen je neobi√®an objekat. Formirana je specijalna komisija u kojoj su bili i stru√®njaci Vazduhoplovno-tehni√®ke akademije iz Rajlovca. Hiljade ljudi iz Sarajeva, Mostara, Konjica, Kalinovika, Jablanice videlo je ‚ÄěneŇ°to neobi√®no‚Äú na nebu. Oko 16.45 √®asova astronom-amater Milan Stupar napravio je dva snimka fotoaparatom. Iako je joŇ° bio dan, letilica se isticala svojim svetlom i svetlila ja√®e od Venere koja se kasnije pojavila na zapadu.
√ąlanovi Astronomskog kluba iz Sarajeva mislili su da je re√® o Veneri, sve dok se ona nije pojavila na drugom mestu. Neobi√®na letilica nalazila se, zabeleŇĺili su, u pravcu azimutnog ugla 200 stepeni i nad horizontom od oko 40 stepeni. Bila je intenzivno plave boje. Kako se pribliŇĺavala no√¶, postajala je belo-Ňĺu√¶kasta, a pred kraj osmatranja crvenkasta. U sredini je imala jarko crveni krug, koji je kasnije potpuno iŇ°√®ezao. Teleskop sa uve√¶anjem od 28,5 puta bio je garancija da se ne radi o opti√®koj varci. Pravo iznena√įenje usledilo je kada su se na nebu po√®ele pojavljivati zvezde. Ve√¶i deo neobi√®ne letilice, izuzev njenog srednjeg dela, bio je providan, jer su se zvezde ispred kojih je prolazila videle kroz nju.
OKO 17.15 √®asova letilica je bila juŇĺno od ospervatorije sa azimutnim uglom od 180 stepeni, a u 18.30 √®asova iŇ°√®ezla je iz vidnog polja teleskopa. Kada su napravljene fotografije koje je snimio Stupar, video se pravi oblik ‚Äěobjekta‚Äú. Imao je kupasti vrh, na koji se nastavljao duŇĺi deo sa rebrastim ispup√®enjima. Neki delovi letilice bili su jarko osvetljeni. Amateri su zaklju√®ili da je letilica verovatno pri svom kretanju rotirala.
Major Mir√®eta Pani√¶ iz Sarajeva ispri√®ao je da je letilica imala ‚Äěsun√®ano-beli sjaj‚Äú, a u√®enik mostarske Gimnazije Boris Hrabar u isto vreme na nebu iznad Mostara video je
neŇ°to ‚Äěsvetlo plave boje‚Äú sa izuzetno jakom reflektuju√¶om svetloŇ°√¶u i u obliku trapeza, ta√®no iznad brda Veliki kuk. Ja√®ina svetla se poja√®avala i smanjivala, rekla su obojica.
I sarajevski inŇĺenjer Alija Idrizbegovi√¶ prijavio je da je kod Ňĺelezni√®ke stanice u OstroŇ°cu video neobi√®nu letilicu konusnog oblika sa bazom okrenutom nadole, a vrhom ka nebu. Bila je prozra√®na i pomalo plavi√®asta. Od baze prema vrhu imala je izduŇĺenu jarku svetlost kao neonska sijalica. Nije menjala ni poloŇĺaj, ni oblik, nego je nepomi√®no stajala i svetlucala. I osmatra√® MeteoroloŇ°ke stanice "Butmir" Miodrag Boj√®i√¶ zapazio je lete√¶i objekat koji ga je podsetio na kapsulu vasionskog broda ‚ÄěApolo‚Äú.


RADARSKE GRE҆KE

KAO naj√®eŇ°√¶a objaŇ°njenja misterioznih pojava na nebu, jugoslovenske komisije za istraŇĺivanje ovih pojava spominjali su radarske greŇ°ke. Nepravilno prelamanje svetlosti, ogromni rojevi insekata, ili viŇ°estruki odrazi stvarnih letilica uticali su na kontrole leta da pogreŇ°no procene pojavu - objaŇ°njavali su √®esto naŇ°i stru√®njaci.
Sacuvana
Dacha
Too bad you're fucked up
Vodeæi tim
*****

Karma: +29/-4
Van mreze Van mreze

Pol: Muskarac
Poruke: 1069

Dak-mrak!!!


WWW
« Odgovor #2 poslato: 15 April, 2007, 11:36:35 pm »

UPRAVNIKU sarajevskog Univerzitetskog astronomskog druŇ°tva Muhamedu Muminovi√¶u bilo je najzanimljivije to Ň°to se ‚Äělete√¶i tanjiri‚Äú pojavljuju uvek u nekim zaba√®enim krajevima i naj√®eŇ°√¶e no√¶u.
- Ako je zaista re√® o nekakvoj supercivilizaciji, zaŇ°to se ne bi jednostavno spustili na neki trg usred belog dana -pitao se Muminovi√¶.
Po√®etkom 1938. godine posada ratnog aviona Kraljevine Jugoslavije primetila je na nebu neobi√®nu svetlost koja ih prati. Oficiri pomorske avijacije pisali su u svojim izveŇ°tajima, posle no√¶nih letova, da ih prati neobi√®na svetlost i verovalo se da su to Hitlerove Ň°pijunske letilice uo√®i Drugog svetskog rata.
Profesor u Srednjoj tehni√®koj Ň°koli u Sarajevu Mileta Doderovi√¶ snimio je 5. novembra 1991. godine video-kamerom na nebu iznad naselja Stup ‚Äěsvetle√¶u kuglu koja ima ja√®i sjaj od bilo koje zvezde‚Äú. Snimak je ustupio tadaŇ°njoj redakciji ‚ÄěJutela‚Äú, zajedni√®kog TV programa za prostore SFRJ. Gledaoci su ostali zapanjeni, a telefoni u redakciji ‚ÄěJutela‚Äú danima su bili usijani.
- NIKADA do toga dana nisam verovao u pri√®u o lete√¶im tanjirima - pri√®ao je Doderovi√¶. - A onda sam ga ugledao. Kretao se u pravcu jugoistoka, imao je jednu kra√¶u vodoravnu i jednu duŇĺu uspravnu osu. Delovao je impresivno. Posmatrao sam ga i dvogledom, a onda zgrabio kameru. Ne tvrdim da taj objekat ima veze sa onim Ň°to se ujutro deŇ°avalo u mojoj Ň°koli, a sugra√įani su mi rekli da je bilo neobi√®nih situacija u gradu. Naime, pet ili Ň°est profesora naŇ°e Ň°kole tog jutra je uzelo pogreŇ°ne dnevnike i otiŇ°lo na √®as. Pri√®ali smo o tome i nisu znali zaŇ°to im se to prvi put u Ňĺivotu desilo.
Stru√®njaci su danima objaŇ°njavali javnosti putem medija da se radi o nekom meteoroloŇ°kom balonu koji je verovatno emitovao jake svetlosne efekte ili o ‚Äěsvetlosti Venere, koja je u to vreme bila izuzetno jaka‚Äú.
MeteoroloŇ°ki baloni zaista su u vreme izme√įu 1968. i 1973. godine √®esto mogli da se vide nad Balkanom. Imali su, kaŇĺu meteorolozi, omota√® od aluminijuma ili plastike naparene aluminijumom i izgledali su neobi√®no.
Gotovo u isto vreme kada je sarajevski profesor kamerom ‚Äěsnimao lete√¶e tanjire‚Äú, Drvar√®ani su primetili neobi√®ne objekte na nebu koji su isijavali plavozelenu svetlost.
NLO nad Drvarom i Sarajevom ponovo je aktuelizovao pri√®u o jednoj devoj√®ici iz okoline Kranja koju su danima ispitivali slovena√®ki lekari i psiholozi da bi utvrdili pravu istinu. Od po√®etka do kraja ispitivanja, devoj√®ica je ostala pri istoj tvrdnji da je najpre osetila straŇ°nu buku i zujanje u uŇ°ima, a onda ju je zabolela glava. Primetila je narandŇĺastu svetlost vrlo blizu mesta na kojem se igrala i onda su iz te svetlosti ‚Äěizvirile √®etiri noge kao na stolu‚Äú.
Lekarima je bilo najzanimljivije to Ň°to nije bilo na√®ina da se utvrdi de√®ja maŇ°ta u nastavku pri√®e. Zbunjuju√¶e, jer, nisu, navodno, reagovali ni detektori laŇĺi.
Jedan slovena√®ki lovac je nekoliko dana kasnije ispri√®ao da je i on video NLO ‚Äěkonusnog oblika, Ň°irine dvadesetak i visine desetak metara, iz √®ijih je prozora ‚Äěkuljala jaka ŇĺutonarandŇĺasta svetlost‚Äú. Oni koji su do tada videli neŇ°to sumnjivo, dobili su hrabrost da ispri√®aju svoj doŇĺivljaj. Javljali su se gra√įani Celja, Kranjske Gore, Maribora, a bra√®ni par Jazvec svedo√®io je pred kamerama o svom doŇĺivljaju u blizini magistralnog puta Slavenka nedaleko od Slovenskih Konjica.
- Bio je 12. mart 1988. godine kada smo na nebu ugledali neobiènu svetlost duginih boja - prièali su Marjan i Marija Jazvec. - Ugledali smo disk koji je 50 sekundi stajao iznad nas i potom odleteo u pravcu Kranja.
Ubrzo su se javili i drugi o√®evici sa sli√®nom pri√®om, a jedan meŇ°tanin Slatkeg Vrha video je, kaŇĺe, ‚Äědva narandŇĺasta svetla, ispod i iznad letilice‚Äú, a onda joŇ° desetak sli√®nih letilica koje su emitovale svetlost duginih boja.
Sacuvana
Dacha
Too bad you're fucked up
Vodeæi tim
*****

Karma: +29/-4
Van mreze Van mreze

Pol: Muskarac
Poruke: 1069

Dak-mrak!!!


WWW
« Odgovor #1 poslato: 15 April, 2007, 11:35:22 pm »

POSTOJE li lete√¶i tanjiri, odakle dolaze, ko njima upravlja, da li su se zaista pojavljivali i nad nebom Balkana?! Ljudi koji se bave "ufologijom" tvrde da lete√¶i tanjiri nisu nikakvo veliko √®udo. Jedan od najpoznatijih svetskih ufologa Francuz ŇĹorŇĺ GaŇĺi tvrdio je da ljudi nisu sami u svemiru.

- Postoje desetine miliona tela u svemiru, a ljudi misle da samo na Zemlji postoji Ňĺivot. To nije normalno - kaŇĺe GaŇĺi.

Vanzemaljci nas pose√¶uju a da mi to ili znamo ili ne znamo. Na pitanje zaŇ°to, ako zaista postoje, izbegavaju kontakt sa ljudima, GaŇĺi odgovara protivpitanjem: - A da li ljudi razgovaraju sa kokoŇ°kama? MoŇĺda su ljudi za vanzemaljce isto Ň°to i kokoŇ°ke za ljude.

Stari rimski zapisi pominjali su "Ň°titove", pa √®ak i armije vi√įene na nebu. Neidentifikovani lete√¶i brodovi prime√¶ivani su 1896. godine u SAD, 1909. u Velikoj Britaniji, a 1912. i 1913. se verovalo da su to nema√®ki cepelini koji Ň°pijuniraju uo√®i invazije. Za vreme Prvog svetskog rata, pojavljivali su se i u JuŇĺnoj Africi i Kanadi. Ve√¶ina tih pojava objaŇ°njavana je kao treperava svetlost zvezda.

TOKOM Drugog svetskog rata takozvane fu-lovce (svetle√¶e lopte koje su pratile avione) opaŇĺali su piloti ratnih aviona. Savremena NLO fenomenologija je po√®ela navodnim opaŇĺanjem ameri√®kog probnog pilota Kenete Arnolda 24. juna 1947. godine u drŇĺavi VaŇ°ington. On je naveo da je video "devet svetle√¶ih objekata na visini od oko deset hiljada stopa" i opisao da su se kretali kao tanjiri koji poskakuju preko vode, pa otuda poti√®e naziv - "lete√¶i tanjiri".

Pisani dokumenti "Znak", "Zavist" i posebno "Plava knjiga", Ň°ifrovana su imena za projekte ameri√®ke vlade u istraŇĺivanju nebeskih fenomena.
Japanac Keiho, √®ovek koji se desetine godina bavio misterijom NLO, tvrdio je da postoje neka superinteligentna bi√¶a sposobna da projektuju i ostvare izvi√įanja na drugim planetama. U prilog tvrdnji da su pose√¶ivali i pose√¶uju Zemlju, Keiho spominje pe√¶inske crteŇĺe "elipsastih objekata sa kupolama", skafandere i kacige.

JAPANSKI nau√®nik tvrdi da su "vanzemaljci" intenzivno po√®eli da ispituju naŇ°u planetu posle 1947. godine, poŇ°to su, kako kaŇĺe, saznali da Zemljani imaju atomsko oruŇĺje. Prostori bivŇ°e Jugoslavije i celog Balkana, tvrde NLO fanovi iz celog sveta, oduvek su bili zanimljivi za misteriozne posetioce iz svemira. Otac moderne "ufologije" Erih fon Deniken u svojim pri√®ama √®esto navodi srednjovekovne freske iz manastira gde "nebom plove poluzvezde, poluletilice, u kojima su ljudske figure". Deniken tvrdi da su ove detalje autori naslikali inspirisani onim Ň°to su videli.

Astronom Milan Veli√®kovi√¶, Srbin iz Njujorka, bio je ube√įen da su se vanzemaljske letilice pojavljivale na naŇ°oj planeti, a da o njima sve znaju CIA i Pentagon. Astrofizi√®ari, hemi√®ari, astronomi, kiberneti√®ari, psiholozi, konstruktori letilica, sociolozi, osporavali su Veli√®kovi√¶a i √®esto govorili da "vanzemaljci", ako za njih znaju CIA i Pentagon, mogu biti jedino njihov proizvod.
MESEC U MORU

PILOTI i √®lanovi posade videli su lik Meseca reflektovanog s morske povrŇ°ine ka oblaku ispod kojeg su leteli. Sam Mesec tada nisu mogli videti, jer su obi√®no leteli ispod oblaka, ali blizu linije gde se obla√®ni pokrov prekidao - bio je odgovor zvani√®ne istrage posle jedne tvrdnje naŇ°ih pilota da su, verovatno, videli NLO.
Sacuvana
Dacha
Too bad you're fucked up
Vodeæi tim
*****

Karma: +29/-4
Van mreze Van mreze

Pol: Muskarac
Poruke: 1069

Dak-mrak!!!


WWW
« poslato: 15 April, 2007, 11:34:36 pm »

Evo mesta za sve Vas koje ova tema zanima...Ukoliko imate neki dobar tekst,sliku,link ka klipu,ovo je ok mesto za to!

‚ÄěGLAS Istre‚Äú u jednom od svojih poslednjih brojeva donosi i fotografije neobi√®nih objekata na nebu iznad Biokova. Neke od fotografija je, piŇ°e list, snimila Makaranka Kate Panteli√¶, u Ňĺelji da ovekove√®i dve duge koje su se pojavile posle kiŇ°e. Beli prozirni predmet nalik √®ipki i joŇ° dva gotovo identi√®na malo dalje, sada su pred hrvatskim stru√®njacima.

- Analiza fotografije pokazuje da se moŇĺda radi o predmetu koji je sfernog oblika sa manjim i ve√¶im ispup√®enjima, a oko tela se stvara neka vrsta svetlosnog polja. Zbunjuje i veli√®ina √®ipkastog objekta, jer u pore√įenju sa ostalim objektima na fotografiji, izgleda veoma veliki - kaŇĺe novinar Josip Portlada, koji godinama prati svaku vest o NLO.

HRVATE je sve ovo podsetilo na pokojnog splitskog knjiŇĺevnika i novinara Miljenka Smojea, koji je pisao da je ribare√¶i sa kolegom Slobodanom Paparelom i bivŇ°im prvotimcem ‚ÄěHajduka‚Äú Ivom Begom, u julu 1978. godine ugledao √®udnu svetlost koja je dolazila prema njihovom brodu iz pravca Kor√®ule.

- Svetle√¶a kugla se primicala brodu ogromnom brzinom i nekakav √®udan predmet je klizio povrŇ°inom mora - zapisao je Smoje. - Bio je udaljen 300-400 metara od nas. Nikakvog zvuka nije bilo. Nemo smo posmatrali, a onda se √®udna plove√¶a svetlost munjevito udaljila i nestala iz naŇ°eg vidokruga.

Miljenko Smoje je, pisale su hrvatske novine, sutradan sa predsednikom opŇ°tine Lastovo Ljubom ҆ari√¶em kod ostrva Kopiste video gotovo isti objekat. Stru√®njaci su rekli da je i ovoga puta bila re√®, verovatno, o kuglastoj munji, jednoj od najneobi√®nijih i najre√įih atmosferskih pojava, koje je prou√®avao i Nikola Tesla, tvrde√¶i da √¶e zbog njihove potencijalne razorne vojne mo√¶i, tajna o njima zavrŇ°iti s njim u grobu.

Proteklih pedeset godina nau√®nici su uloŇĺili ogromne napore da analiziraju radio-signale koji su iz svemira dospevali do Zemlje. Doktor Vladimir Ajda√®i√¶ kaŇĺe da su zahvaljuju√¶i tome ostvarena velika nau√®na otkri√¶a i navodi, primera radi, elektronske zvezde, pulsare i kvazare, ali, kaŇĺe, vanzemaljci nisu prona√įeni.
KAFEDŇĹIJA Dragan Milenkovi√¶ iz rudarskog naselja Rtanj gotovo svakodnevno, kaŇĺe, posmatra lete√¶e tanjire. Dolazili su i meŇ°tani Boljevca i slikali ih, veli Dragan, a upu√¶eniji kaŇĺu da je snalaŇĺljivi kafedŇĺija napravio dobru besplatnu reklamu. Iznad planine Rtanj √®esto su vi√įane vatrene kugle, za koje nau√®nici kaŇĺu da su loptaste munje zbog prisustva gvoŇĺ√įa u stenama i zemlji na planini. Zanimljivu kafedŇĺijinu pri√®u prenele su mnoge novine, kao i pri√®u iz Makedonije, prema kojoj su stanovnici ҆tipa i Ko√®ana iznad planine Pla√®kovice videli √®udan lete√¶i objekat koji je bio jako osvetljen i ispuŇ°tao narandŇĺasti dim. Imao je, tvrde, oblik romboida i posle nekoliko minuta je jednostavno nestao.
     
Bjelovarski profesor likovne umetnosti Franjo Fridl postao je krajem 1988. godine medijska li√®nost kada je, navodno, deŇ°ifrovao poruku "vanzemaljaca". Po√®elo je tako Ň°to je ameri√®ki "Njuz" 25. oktobra 1988. godine objavio vest da je jednom Ň°vajcarskom astronomu "nepoznati posetilac" dostavio srebrnu plo√®u sa tajanstvenom gravurom. UredniŇ°tvo lista zamolilo je √®itaoce da pokuŇ°aju da odgonetnu tu misteriju. Jedan Kana√įanin poreklom iz Bjelovara setio se profesora Fridla i dostavio mu primerak novina. Profesor je "deŇ°ifrovao" poruku iz svemira, a glasila je: "Kuda idete, greŇ°nici?"
     
- Ja sam medij koji moŇĺe da pro√®ita poruke vanzemaljaca - tvrdio je Fridl. - "Kuda idete, greŇ°nici?", re√®i su "lamarabi" koje su navodno √®uli i ameri√®ki kosmonauti prilikom spuŇ°tanja "Apola 15" na Mesec. Oni nas precizno kontroliŇ°u i upozoravaju na naŇ° odnos prema planeti Zemlji.
Sacuvana
Stranice: « 1 2   Idi gore
  Stampaj  
 
Prebaci se na:  

Pokrece MySQL Pokrece PHP Powered by SMF 1.1.9 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
Joomla Bridge by JoomlaHacks.com
Ispravan XHTML 1.0! Ispravan CSS!

Statistika

Na sajtu su trenutno 0 gost/a i 0 clan/a.
mod_vvisit_counterDanas332
mod_vvisit_counterJuce211
mod_vvisit_counterOve nedelje2390
mod_vvisit_counterOvog meseca7551