Skip to content

Rtanj - istraživaĆØki festival 2011,
 
INFO / RTANJ - ISTRAŽIVAƈKI FESTIVAL 2011

rtanj-festival-3.jpg


Rtanj - istraživaĆØki festival 2011, predstavlja nastavak dosadašnjih istraživanja misteriozne planine Rtanj. Ovaj neobiĆØni festival je pokrenut na inicijativu centra za istraživanje i ekologiju „Duh Rtnja“ i saradnju mnogih individua, institucija i kompanija poštovalaca prirode i ekologije Rtnja. I ove godina Ʀe glavna tema biti spoznaja da li je Rtanj drevna piramida ili remek delo prirode. Da li je perfektan geometrijski oblik Rtnja nastao pukim sleganjem tla i uticajima atmoferskih prilika? Koje su indicije da je u našoj prošlosti neka inteligentna sila potrudila da ovaj izdvojeni kreĆØnjaĆØki masiv planski dobije pravilan piramidalni oblik?  Koje su sliĆØnosti planine Rtanj u odnosu na poznate svetske piramide i zašto je nebo ovog podruĆØja Srbije poznato po najveƦem broju viĆ°enja luminiscentnih pojava i neindentifikovanih leteƦih objekata?

Odgovore na ova i mnoga druga pitanja Ʀe tokom deset dana trajanja istraživaĆØkog festivala pokušati dati veliki broj istraživaĆØa i  predavaĆØa.  Oni Ʀe savremenim nauĆØnim multidisciplinarnim pristupom ali i  alternativnim metodama doprineti širem i slikovitijem shvatanju prirode Rtnja.

Suština festivala je da uĆØesnike u izuzetnom ekološkom ambijentu Rtnja, „radno – paradnim” pristupom afirmiše u pravcu novih otkriƦa, saznanja i spoznaja. Iz razloga što dublji smisao istraživanjima piramida daje metafiziĆØki pristup, ovo je jedinstvena prilika za razmenu i sagledavanje diametralno razliĆØitih mišljenja i pogleda usmerenih ka fenomenima Rtnja.

Zainteresovani gosti se aktivno mogu pridružiti istraživanjima Rtnja u okviru festivalskog istraživaĆØkog programa ili kroz sopstvena interesovanja kao nezavisni istraživaĆØi.

Programski koncept dana je osmišljen u 4 celine.

1.    Prepodnevna istraživanja ……………………………………………………..od 09 do 14 h.
2.    Poslepodnevna istraživanja ………………………..………………………. od 16 do 18 h.
3.    PredveĆØernja predavanja ……………………………………………………..od 19 do 21 h.
4.    VeĆØernji kulturno-muziĆØko istraživaĆØki program …………………..od 21 do 24 h.

Tokom trajanja festivala, uĆØesnici i gosti Ʀe u veĆØernjim ĆØasovima nakon završetka dnevnih terenskih aktivnosti  i predavanja moƦi razmeniti utiske dana i uživati u kulturno-muziĆØkom programu.  Parkom “Šuma” i botaniĆØkom baštom „Rosalijum“ prostiraƦe se živi tonovi umetnika izvoĆ°aĆØa, ĆØuƦe se ambijentalni miksevi didžejeva i videti razne izvedbe performans umetnika i njihovih instalacija. VeĆØernje dogaĆ°aje Ʀe ocrtavati apstraktan i eksperimentalno drugaĆØiji umetniĆØki pristup. EmitovaƦe se lekovite zvuĆØne frekfencije kristala  kao  i ĆØuti ali i videti reĆØi transnadrealne poezije koje Ʀe dopirati u okolni prostor putem varnica Teslinih kalemova.


“RTANJ EXPLORING FESTIVAL 2011” se održava u periodu od 29. Jula do 07. Avgusta u naselju  Rtanj a istraživaĆØka baza je locirana u turistiĆØko ugostiteljskom kompleksu “Rtanj”. Sva istraživanja i dešavanja su otvorenog tipa i besplatna su sem predveĆØernjih predavanja koja Ʀe se zbog produkcijskih troškova participirati simboliĆØnim iznosom od sto dinara.  rtanj-festival-1.jpg

ISTRAŽIVAƈKI PROGRAM

Dan 1. (Petak  29. Jul 2011.)


Oblast: snimanje Rtnja polikontrastnom interferentnom fotografijom ( Sever – Jugoistok )
IstraživaĆØ: profesor doktor Ljubo Ristovski – Bemi institut

Oblast: merenja geomagnetnog i elektromagnetnog polja Rtnja
IstraživaĆØ: inženjer elektrotehnike Goran MarjanoviƦ

Oblast: eksperiment sa Teslinim hercijanskim i ne-hercijanskim zavojnicama i PIP tehnologijom
IstraživaĆØ: inženjer elektrotehnike Goran MarjanoviƦ  i prof. dr Ljubo Ristovski


Dan 2. (Subota  30. Jul 2011.)

Oblast: snimanje Rtnja visokodefinisanom foto i video opremom iz lakog helihoptera, zmaja i balona ( Jugoistok – Jug )
IstraživaĆØ: Aerophoto i centar za istraživanje i ekologiju “Duh Rtnja”

Oblast: snimanje Rtnja polikontrastnom interferentnom fotografijom ( Jugoistok - Jug )
IstraživaĆØ: profesor doktor Ljubo Ristovski – Bemi institut

Oblast: merenja geomagnetnog i elektromagnetnog polja Rtnja
IstraživaĆØ: inženjer elektrotehnike Goran MarjanoviƦ

Oblast: istraživanja biopotencijala na raznim lokacijama Rtnja
IstraživaĆØ: Centar za istraživanje i ekologiju Duh Rtnja i Bemi institut
 

Dan 3. (Nedelja  31.Jul 2011.)

Oblast: snimanje Rtnja visokodefinisanom foto i video opremom iz lakog helihoptera, zmaja i balona ( vrh Rtnja )
IstraživaĆØ: profesor doktor Ljubo Ristovski – Bemi institut

Oblast: snimanje Rtnja polikontrastnom interferentnom fotografijom ( vrh Rtnja )
IstraživaĆØ: profesor doktor Ljubo Ristovski – Bemi institut

Oblast: merenja geomagnetnog i elektromagnetnog polja na vrhu Rtnja
IstraživaĆØ: inženjer elektrotehnike Goran MarjanoviƦ  i centar za istraživanje i ekologiju Duh Rtnja


Dan 4. (Ponedeljak  1.Avgust 2011.)

Oblast: geodetska merenja specifiĆØnosti piramidalnog reljefa Rtnja
IstraživaĆØ: Marko PejoviƦ  i Milutin PejoviƦ - GraĆ°evinski fakultet Beograd

Oblast: snimanje lokacija Vidovdanske crkve i energo potentne taĆØke u blizini naselja Rtanj polikontrastnom interferentnom fotografijom
IstraživaĆØ: profesor doktor Ljubo Ristovski – Bemi institut

Oblast: merenja geomagnetnog i elektromagnetnog polja Rtnja na lokacijama Vidovdanske crkve i energo potentne taĆØke u blizini naselja Rtanj
IstraživaĆØ: inženjer elektrotehnike Goran MarjanoviƦ


Dan 5. (Utorak  2.Avgust 2011.)

Oblast: geodetska merenja specifiĆØnosti piramidalnog reljefa Rtnja
IstraživaĆØ: Marko PejoviƦ  i Milutin PejoviƦ - GraĆ°evinski fakultet Beograd

Oblast: merenja geomagnetnog i elektromagnetnog polja Rtnja na lokacijama Vidovdanske crkve i energo potentne taĆØke u blizini naselja Rtanj
IstraživaĆØ: inženjer elektrotehnike Goran MarjanoviƦ


Dan 6. (Sreda 3.Avgust 2011.)

Oblast: merenja geomagnetnog  polja Rtnja
IstraživaĆØ: prof. dr Milenko J MihajloviƦ – Geomagnetni zavod

 Oblast: merenja elektromagnetnog  polja Rtnja
IstraživaĆØ: inž.el. Ivan JuškoviƦ - Ratel

Oblast: geodetska merenja specifiĆØnosti piramidalnog reljefa Rtnja
IstraživaĆØ: Marko PejoviƦ  i Milutin PejoviƦ - GraĆ°evinski fakultet Beograd

Oblast: merenja geomagnetnog i elektromagnetnog polja Rtnja
IstraživaĆØ: inženjer elektrotehnike Goran MarjanoviƦ


Dan 7. (ƈetvrtak  4.Avgust 2011.)

Oblast: merenja geomagnetnog  polja Rtnja
IstraživaĆØ: prof. dr Milenko J MihajloviƦ – Geomagnetni zavod

 Oblast: merenja elektromagnetnog  polja Rtnja
IstraživaĆØ: inž.el. Ivan JuškoviƦ - Ratel

Oblast: merenja geomagnetnog i elektromagnetnog polja Rtnja
IstraživaĆØ: inženjer elektrotehnike Goran MarjanoviƦ

Oblast: eksperimenti sa GurĆ°ijevim ogledalima na Rtnju
IstraživaĆØ: Siniša OgnjenoviƦ – Centar za istraživanje i ekologiju Duh Rtnja

Oblast: speleološka istraživanja objekta “Jama na Šiljku”
IstraživaĆØ: Siniša OgnjenoviƦ  - Centar za istraživanje i ekologiju Duh Rtnja


Dan 8. (Petak  5. Avgust 2011.)

Oblast: merenja geomagnetnog i elektromagnetnog polja Rtnja
IstraživaĆØ: inženjer elektrotehnike Goran MarjanoviƦ

Oblast: istraživanja geopatogenih zraĆØenja Rtnja
IstraživaĆØ: Full Point

Oblast: merenje jonizujuƦih zraĆØenja Rtnja
IstraživaĆØ:

Dan 9. ( Subota  6. Avgust 2011.)

Oblast: merenja geomagnetnog i elektromagnetnog polja Rtnja
IstraživaĆØ: inženjer elektrotehnike Goran MarjanoviƦ

Oblast: speleološka istraživanja objekta “Jelov del”
IstraživaĆØ: Siniša OgnjenoviƦ  - Centar za istraživanje i ekologiju Duh Rtnja

Oblast: merenje jonizujuƦih zraĆØenja Rtnja 
NAPOMENE I BITNE INFORMACIJE ZA GOSTE I UƈESNIKE                             
ISTRAŽIVAƈKOG FESTIVALA

Zbog velikog broja uĆØesnika u istraživaĆØkom, predavaĆØkom i kulturno-muziĆØkom programu, kao i moguƦih uticaja meteoroloških prilika na planirani tok aktivnosti, napominjemo da može doƦi do korekcija i prilagoĆ°avanja programskih dešavanja. Organizator Ʀe o svim izmena blagovremeno informisati  sve uĆØesnike i goste istraživaĆØkog festivala. U sluĆØaju lošeg vremena obezbeĆ°en je alternativni program u vidu projekcija dokumentarnih filmova i interaktivnih virtuelnih istražionica. Svakog jutra u 9 sati izuzev u sluĆØaju planinarskih aktivnosti  Ʀe se u gornjoj sali ”TUK Rtanj” održati Brifing ( kratki informativni skup ) na kojem Ʀe se rezimirati postignuti rezultati u preĆ°ašnjem danu i dogovoriti finalni plan aktivnosti za taj dan. Putem info table Ʀe se takoĆ°e svakodnevno informisati uĆØesnici i gosti o dnevnim aktivnostima.

IstraživaĆØko podruĆØje Rtnja je veliko i do pojedinih istraživaĆØkih lokacija Ʀe se iƦi organizovanim auto konvojem. Gosti koji nemaju sopstveni vozilo, a koji budu želeli pratiti istraživaĆØke aktivnosti, u dogovoru sa organizatorom mogu shodno kapacitetima u tom momentu koristiti minibuseve. Svi uĆØesnici u istraživaĆØkim konvojima bice blagovremeno obavešteni o rutama za koje je potrebno terensko vozilo i opreznija vožnja, pred sam polazak ili tokom jutranjih brifinga.

Za vreme radnih izleta, poseta speleološkim objektima  i drugih aktivnosti u prirodi, napominjemo da je zbog autonomne i ĆØesto nepredvidljive mikro klime Rtnja, važno biti spreman  i na ekstremne meteorološke uslove.Shodno tome budite opremljeni  adekvatnom garderobom i prateƦom opremom predviĆ°enom za ove uslove.  

Posebno napominjemo svim uĆØesnicima  tokom planinarskih akcija i osvajanja vrha “Šiljak”(1565 m), da se u cilju što prijatnijeg  i bezbednijeg boravka  pridržavaju sledeƦih  pravila. Sa sobom na uspon poneti: 2 do 3 litra vode, sendviĆØ, par ĆØokoladica ili apetisana, zaštitnu UV kremu i  kaĆØket. Još prijatnije Ʀe vam biti ukoliko ponesete rezervne ĆØarape i majicu a obuƦa ne bude sa tankim i jako mekanim Ć°onom.  Rtanj je drugi vrh u Srbiji po težini osvajanja . Za uspon utreniranim planinarima je potrebno malo više od 2 sata, dok manje utreniranima od 3 do 4 sata. ProseĆØno vreme povratka do naselja Rtanj je od 1,5 do 3 sata. Piramidalni Rtanj zahteva  trud i strpljenja tokom osvajanja njegovog vrha.  Iako Ʀe osvajanje “Šiljka” biti jedno pustolovno iskusenje,Rtanj Ʀe vam pružiti novo inspirativno iskustvo koje se ne zaboravlja. Izuzetno ekološko okruženje, panorama  koja  dopire u vedrim danima i do ušĆ¦a Save u Dunav, uz pozitivna energetska zraĆØenja ovog piramidalnog giganta, nadoknadiƦe  svaku vašu grašku znoja. U usponu na vrh uĆØestvujete na sopstvenu odgovornost ,a svako i najmanje ne ekološko i drugo društveno neodgovorno ponašanje bice  sankcionisano od daljeg uĆØešĆ¦a u svim festivalskim dešavanjima.
 
 __IstraživaĆØki  i kulturno muziĆØki program, odigrava se u nenarušenom ekološkom ambijentu u kojem  rastu  endemske biljke. Zbog toga  se poseban apel upuƦuje svim gostima i uĆØesnicima istraživaĆØkog festivala na društveno odgovorno  ekolosko ponašanje.  U naselju Rtanj, svo smeƦe odlažite na za to predviĆ°ena mesta. Tokom boravka u prirodi nosite sa sobom i najmanji odpadak i ne bacajte žvake i opuške od cigareta.  

SMEŠTAJ

TuristiĆØko-ugostiteljski kompleks RTANJ, u naselju Rtanj, je baza  istraživaĆØkog festivala u kojem Ʀe se održavati sve predavaĆØke aktivnosti i kulturno-muziĆØki program. Rezervišite smeštaj na vreme.

Telefoni za rezervacije i dodatna pitanja su:  030 63 384; 064 815 740; 064 8615 743
Više informacija možete dobiti i putem veze:  http://www.mileniumrtanj.com/smestaj.html

            

ORGANIZOVAN PREVOZ

Tokom trajanja istraživaĆØkog festivala RTANJ 2011 obezbeĆ°en je organizovan prevoz minibusevima iz Beograda i Novog Sada.                       Više informacija možete dobiti putem sledeƦih kontakt telefona:

BEOGRAD: 065 33 33 051
NOVI SAD: 063 515 457

Dodatne informacije o Rtnju možete dobiti posetom internet stranice:  www.duhrtnja.com


 

rtanj-festival-2.jpg
 

PREDAVAƈKI PROGRAM


Dan 1. (Petak  29. Jul 2011.)

PredavaĆØ: SAŠA NAƐFEJI – nezavisni istraživaĆØ piramidolog i osnivaĆØ centra za istraživanje i ekologiju “Duh Rtnja”
Tema: Rtanj – drevna piramida ili remek delo prirode?! ( Geometrija i energetika Rtnja )

PredavaĆØ: GORAN MARJANOVIƆ – inženjer  elektrotehnike i nosilac teorije o kvantovanoj gustini energija
Tema:  Rtanj u funkciji multidimenzionalnog frekfentnog oscilatora


Dan 2. (Subota  30. Jul 2011.)

PredavaĆØ: SPASOJE VLAJIƆ  -  istraživaĆØ fizike i tehnologije svesti. PronalazaĆØ desetina nauĆØnih otkriƦa i formula  zasnovanih na korišĆ¦enju energije misli ispoljene  preko zraĆØenja moždanih Ʀelija. Njegova najaznaĆØajnija otkriƦa su misaono-sinhroni motor i svetlostna formula.
Teme: Rtanj – moguƦe stanište bestelesnih putnika; Postojanje “jakih mesta na Rtnju” gde su moguƦi susreti  sa biƦima iz susednih svetova i meĆ°uzvezdanih prostranstava; Rtanj - mesto koje snaži skrivene moƦi uma; Tajni susreti svetova na Rtnju; Rtanj - mesto ne shvatljivih prizora i dogaĆ°aja


Dan 3. (Nedelja  31.Jul 2011.)

PredavaĆØ: LJUBO RISTOVSKI – profesor  fizike i istraživaĆØ bionergetskih procesa
Tema: Primena i rezultati polikontrastne interferentne fotografije na Rtnju

PredavaĆØ: DALIBOR PURHMAJER – predsednik Vedske akademije Srbije
Tema: Promatranja Rtnja kroz drevna znanja Veda. Analiza Vastu tehnika prostornog ureĆ°enja na reljefu Rtnja


Dan 4. (Ponedeljak  1.Avgust 2011.)

PredavaĆØ: IVAN JUŠKOVIƆ – inžinjer elektrotehnike - Ratel
Tema: geomagnetizam i geoprovodnost

PredavaĆØ: DALIBOR PURHMAJER – predsednik Vedske akademije Srbije
Tema: Rtanj u susret  2012.


Dan 5. (Utorak  2.Avgust 2011.)

PredavaĆØ: SINIŠA OGNJENOVIƆ – biospeleolog i osnivaĆØ centra za istraživanje i ekologiju “Duh Rtnja”
Tema: Rtanj – moja ljubav; Eksperimenti sa GurĆ°ijevim ogledalima na Rtnju


Dan 6. (Sreda 3.Avgust 2011.)

PredavaĆØ: SPOMENKO J. MIHAJLOVIƆ – profesor doktor - Geomagnetni zavod Srbije
Tema: Geomagnetizam Rtnja


Dan 7. (ƈetvrtak  4.Avgust 2011.)

PredavaĆØ: PEƐA MILOSAVLJEVIƆ – uprostio je Euklidovu konstrukciju zlatnog preseka koja je korišĆ¦ena  dve i po hiljade godina.  Otkrio je geometrijske principe koji su upotrebljavani  u gradnji manastiri Studenica, Manasija, smederevske tvrĆ°ave, kuƦa iz Lepenskog vira i odnosa u proporcijama vinĆØanskog pisma.
Tema: Rtanj u zlatnom preseku; Geometrijski sklad proporcija i odnosa  reljefa Rtnja


Dan 8. (Petak  5. Avgust 2011.)

PredavaĆØ: DUŠAN NINIƆ – književnik i publicista – istraživaĆØ nauke o dogaĆ°ajima i pojavama na granici moguƦeg. Tvorac je tri knjiga “OtkriƦe”, “Saznanje” i “Spoznaja” ĆØija tematika i ambijent se delom vezuju i dešavaju na Rtnju.
Tema: Rtanj i duhovnost

PredavaĆØ: MILOŠ GROZDANOVIƆ – akademik i  profesor instituta za studije Ekoman i autor nekolicine knjiga koje impresiraju svojom matematiĆØkom elegancijom i neoborivom geometrijskom snagom u pogledu logiĆØke epi-semiološke forme  kojom  na konsekventan  i do krajnje mere koherentno dosledan naĆØin objašnjava pojmove o nastanku planete zemlje, dogaĆ°ajima na Balkanu i našim stvarnim korenima.
Tema: Rtanj – energetski zavRTANJ - odvRTANJ planete Zemlje


Dan 9. ( Subota  6. Avgust 2011.)

PredavaĆØ: SEMIR OSMANAGIƆ – pronalazaĆØ bosanskih piramida i osnivaĆØ fondacije “Arheološki park – Bosanska Piramida Sunca”;  doktor ruske akademije prirodnih nauka i inostrani ĆØlan “Aleksandrijskog arheološkog društva”
Tema: Sve piramide sveta
Komentari (1)Add Comment
комментарий на топик
napisao VasilevLuka , 09, December, 2011
креативная реклама на бигбордах, недорого
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy
 

Statistika

Na sajtu su trenutno 0 gost/a i 0 clan/a.
mod_vvisit_counterDanas213
mod_vvisit_counterJuce207
mod_vvisit_counterOve nedelje1052
mod_vvisit_counterOvog meseca4906