SOKOBANJSKI FORUM => Politika => : dzonson 23 February, 2007, 09:18:32 PM



: Sjaj i beda Sportske Mafije
: dzonson 23 February, 2007, 09:18:32 PM
Dajem  uvod u knjigu  "Sjaj i beda Sportske Mafije"
 ,doduše od 20-42 strane,jer sam tu ispravio pravopisne greške koje se javljaju u Wordu,a na predhodnim stranicama nisam još.Imam dosta nekih obaveza i nadam se da æu celu knjigu postaviti za jedno 7 dana.Kad postavim  knjigu ( 485 str. ) imaæu i jedan uvod o autoru, hrabrom novinaru Milovanu Brkiæu.
Toliko      a sad èitajte malo...   (http://www.savefile.com/files/513143)


: Odg: Sjaj i beda Sportske Mafije
: dzonson 25 February, 2007, 02:29:11 PM
ako neko hoæe da mi pomogne u ispravljanju prapisnih grešaka koje se pojavljuju kad skenirani materijal prevedem u Wordu,može to da uèini ovde.
knjiga ima  485 strana koje treba da obradim i ima tu dosta posla.
greške se pojavljuju na sledeæei naèin:

malo"ð" i veliko  "Ð"...prikazuju se ovako  ~
Veliko slovo "Š"....prikazuje se ovako......S
Veliko"Æ","È","Ž"..prikazuju se ovako....C...C...Z
neka slova se i ne vide.
Materijal treba pažljivo da se pregleda

i kažite mi da li ovaj moj novi Hoet funcioniše,pošto se tek uhodavam  ?               



evo tih stranica za ispravku:
http://cp.freehostia.com/members/filemanager/?action=download&file=pravopisna+ispravka+str.101-112.rar


: Odg: Sjaj i beda Sportske Mafije
: Enthony 25 February, 2007, 02:40:15 PM
Pogresio si link

i nemozes ti nas voditi na tvoj Cpanel. Tamo imas pristup samo ti


: Odg: Sjaj i beda Sportske Mafije
: dzonson 25 February, 2007, 02:46:26 PM
Ok....moraæu da se uvežzbam


: Odg: Sjaj i beda Sportske Mafije
: dzonson 28 February, 2007, 12:07:05 AM
Kopiranje je gotovo.
Iskopirao sam skoro 500 strana,to je znaèi završeno,ali ima dosta da se ispravlju pravopisne greške.
Ako je neko voljan da mi pomogne evo paketa,a greške se pojavljaju onako kako sam to
opisao u predhodnom postu...
 pravopisna ispravka str.140-150 (http://fedtm.com/files/522115)
 pravopisna ispravka str. 151-162 (http://fedtm.com/files/522118)
 pravopisna ispravka str.163-173 (http://fedtm.com/files/522125)
 pravopisna ispravka str. 174-184 (http://fedtm.com/files/522131)
Ako neko skine pakete i reši da ispravlja greške,neka to kaže,da ne bi više osoba radilo na istom paketu.
A pakete mi šaljite na moju adresu  orgonster@gmail.com
 



: Odg: Sjaj i beda Sportske Mafije
: dzonson 09 March, 2007, 06:37:48 PM
Preokupiraju me burni dogaðaji u Boru koji se trenutno dogaðaju oko velike pljaèke putem "Privatizacije", pa æu zato celu knjigu završiti za 15-20 dana,a možda i pre  u zavisnosti od toka  dogaðaja.

Upakovao sam prvih 140 strana knjige,to je nešto manje od jedne treæine,tako da æete moæi da se "zagrejavate" èitajuæi to dok bude gotova cela knjiga.

Ovde je u toku priprema za protest graðana i rudara protiv ovog velikog bezakonja,ali skeptik sam!!

Ovde žive najèudniji ljudi,potpuno se autistièki ponašaju prema ovoj najveæoj pljaèki i prevari oko provatizacije Rudarsko Topionoièarskog Basena Bor,a upoznati su sa svin èinjenicama prevare....!!

O tome sam i ja  skoro 4 meseca pisao na Borskim Forumima,argumentovao..i ništa,ljudi æute,niko me na netu nije podržao u tome,osim nekako stidljivo,a naše sudbine su u pitanju i buduænost naših  pokoljenja,jer sudbiuna Bora je iskljuèivo vezana za sudbinu RTB-a...!!
èak šta-više,bilo je mnogo više forumaša koji su me napadali i vreðali,a ja sam samo dokumentovano argumentovao tu pljaèku.

No tako je to,kad nemaju protiv argumente,onda te pljuju,vreðaju, da te oteraju,.... tako medijski "pokrivaju"  tu prevaru,veliku prevaru....!
 
Samo ukrastko æu vas upoznati sa situascijom,jer je sve u kontekstu mafijaških aktivnosti ,znaèi ima konotaciju sa ovom knjigom,jer mafija je mafija,a oblasti poput Sporta,privrede...samo su oblasti njihiovog delovanja ...

                         KRATAK PRIKAZ PREVARE I PLJAÈKE OKO RTB-a

Privatizacioni Savetnik (PS) koga je angažovala Vlada Srbije da izradi struèni dokument za Privatizaciju RTB-a ,napisao je studiju o tome na trièavih 42 satrana,a sve je plaæeno preko milion Evra...!?

naravno sve je to plaæno iz dzepa graðana Srbije.

A da apsurd bude veæi ,...PS se još na samom poèetku te studije, ogradio od odgovornosti za podatke napisane u studiji,i to ovim reèima,citiram:

"Приватизациони саветник је преузео све мере, уобичајене у оваквим пословима, да обезбеди тачност поменутих информација, али није спроводио независну процену њихове поузданости. Сходно томе, приватизациони саветник не гарантује потпуност и тачност информација, нити сноси одговорност за евентуалне штете које би могли имати корисници овог документа.”


Eto...baš "struèno" nema šta,kako æe samo korisnici biti "sreæni"...

Pa i ja sam mogao da napravim sliènu studiju i da se ogradim od odgovornosti i da kažem da ne garantujem za taènost podataka,a tražio bih manje,ja sam skroman èovek,...hiljadu Evra.

Zatim,kažu da RTB nema kapitala,a nisu ga ni procenjivali nekom validnom i priznatom metodom,i tako RTB prodaju kao neko imanje,kao imovinu.

Kažu imamo mnogo dugovanja i zato nemamo kapital,ali su zato u bilansu dugovanja RTB-a, lažno  prikazali meðusobno unutrašnja dugovanja firmi unutar RTB Bor Grupe , kao spoljni dug,prema poveriocima,a radi se o "samo" 126.896.000 Evra!

To možete da vidite   ovde  (http://www.stinsbor.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=10.0;id=88;image) a vodi se u rubrici 'povezana lica'

U pravilniku Tendera po kojem se RTB Bor privatizovao stoji,citiram:

   „За сва питања у вези са јавним позивом заинтересована лица могу контактирати приватизационог саветника”.
A isti taj PS ne garantuje za taènost podataka! u svom dokumentu????

Ima li veæe ludnice????

Zatim privatizacija RTB Bora je suprotna trenutnom zakonu o privatizacioji koji kaže,citram:

(4) Predmet privatizacije ne mogu biti prirodna bogatstva i dobra u op�toj upotrebi, kao dobra od op�teg interesa.

A pogledajte kakav su zakon doneli 2001 godine...doneli su zakon da se tenderska dokumenta mogu uništiti tri godine od sklapanja kupoprodajnog ugovora...!???

To možete videti ovde  èlanovi 26  (http://www.privatizacija.co.yu/New/Zakoni/UredbeOPrivatizaciji/UredbaOTenderu.htm#26) i    44 (http://www.privatizacija.co.yu/New/Zakoni/UredbeOPrivatizaciji/UredbaOAukciji.htm#44)
šta kažete,maherski...nema šta?

A sada skidajte ovo što su napisali hrabri novinari TABLOIDA na èelu sa Milovanom Brkiæem
Prosto je neverovatno kako su se mafijaši institucionalno "umrežili" i rade sve sa takvom lakoæom...

(http://www.tvorac-grada.com/forum/images/smiles/icon_ribar.gif)

Sjaj i beda Sportske mafije-str.1-140 (http://fedtm.com/files/541098)



: Odg: Sjaj i beda Sportske Mafije
: dzonson 29 March, 2007, 07:52:52 PM
Knjiga èi biti publikovana za 5-6 dana,malo se ovo odužio ali šta da se radi....
Do tada...prostudirajte malo ovu šemu organizovanog kriminala i pljaèke.
Skicu je izradio bankar Branko Dragaš predsednik Udruženja Malih Akcionara ( UMA )...

(http://img123.imageshack.us/img123/7803/kakomafijaoperie2sg1.gif)


: Odg: Sjaj i beda Sportske Mafije
: dzonson 04 April, 2007, 10:22:28 PM
Knjiga je gotova i moæiæet da je downlodujete...

Moram da kažem da sam prilikom pripremanja knjige izbacio skoro sve fotografije,jer je knjiga veoma obimna i ima skoro 500 strana,a sa fotografijama bi imala daleko više MB-ajta nego sada što ima za skidanje,a ima 11,4 MB.
Uostalom,... likovi i face iz ove knjige su vam veoma poznati i važno je da sam u knjizi stavio sva dokumenta i grafikone koji potkrepljuju nepobitne èinjenice i dokaze o kriminalnim delima  najbeskrupuloznije mafije na ovim prostorima,a i šre...naše, Srpske mafije!

Svaka zemlja kako-tako kontroliše mafiju protiv koje se bori,ali ova naša mafija, prevazilazi sve...ona kontroliše državu ,politièare ,a institucuije države prilagoðava svojim"potrebama..."

U ovoj se knjizi  uglavnom govori o kriminalnim delima mafijaša u sportu,ali glavni likovi iz ove knjige kontrolišu sve "podzemne" poslove koji zahvataju sve segmente našeg društvenog života i rada...!

Sport je za njih samo jedna od "industrijskih grana..."...

Da ne bi bili uskraæeni da vidite ko su ti glavni mafijaški bosovi i njihovi saradnici, pogledajte ko su najvažnije face u ovom dokumentarnom štivu o sportskoj mafiji...
Ovaj je sam vrh piramide...

(http://img484.imageshack.us/img484/7050/112uw3.gif)

Žarko Zeèeviæ je do njega...

(http://img368.imageshack.us/img368/866/31rj8.gif)

Ovaj je odma tu negde...

(http://img410.imageshack.us/img410/7893/211gd1.gif)

 A ovaj mu doðe kao najalaviji...ušao je u Ginisovu
 knjigu rekorda...sedeo je na 17 fotelja!


(http://img410.imageshack.us/img410/5595/42xk8.gif)

1.Direktor Odbojkaškog kluba Crvena Zvezda
2.Predsednik Odbojkaškog saveza Srbije i Crne Gore
3.Potpredsednik Balkanske odbojkaške federacije
4.Potpredsednik Evropske odbojkaške konfederacije
5.Èlan Komisije za razvoj odbojke FIVB
6Èlan Borda Svetske lige u odbojci
7.Èlan Borda Svetske odbojkaške konfederacije
8.Supervizor Svetske lige u odbojci
9. Èln Organizacionog odbora za Evropsko prvenstvo u odbojci 2005.   u   Beogradu. Predsednik je njegov veliki prijatelj Aleksandar Vlahoviæ
10. Predsednik Sportskog društva Crvena zvezda èija Skupština se
   nije održala pune èetiri godine
11.Predsednik Sportskog saveza Beograda
12.Predsednik Sportske asocijacije Srbije
13.Èlan Olimpijskog komiteta Srbije i Crne Gore.
14. Èlan Upravnog odbora FK Crvena Zvezda doskora. Sada pr¬voimenovani u èetvoroèlanoj grupi za pripremu Izborne skupštine FK C. Zvezda
15.Potpredsednik FK Sopot
16.Osnivaè i vlasnik privatne firme
17. Predsednik filatelista Beograda
...............
Još jednom æu da se zahvalim hrabrom i nepokolebljivom novinaru i glavnom i odgovornom uredniku TABLOIDA,Milovanu Brkiæu na odobrenju da publikujem knjigu na internetu,a treba pozdraviti i sve hrabre novinare TABLOIDA koji su uèestvovali u pisanju ove knjige,kao i kompletnu redakciju...!!!
To su:
novinari:
Nikola Vlahoviæ,Branimir Ðokiæ,Nikša Bulatoviæ,Milica Grabež,Ana
Lešo,Goran Predojeviæ,Aleksa Jovanoviæ,Nenad Živanèeviæ,Jovo Karanoviæ,Mile Ješanov,Natalija Jovanoviæ

dopisnici iz inostranstva:
Viktor Hlistun (Rusija),Duško Lazareviæ (Švedska),Sandra Skoko (London)

zamenik glavnog urednika:
Milan Balinda

kultura:Naða Andrejeviæ

reportaže: Miodrag Milojeviæ

direktor: Ðurðica Grbiæ Gavriloviæ

Milovanu Brkiæu i celoj redakciji TABLOIDA želim još više uspeha u raskrinkavanju mafijaških nedela.!!!

Kada æe bre svemu tome veæ jednom da doðe kraj...!!!
(http://img57.imageshack.us/img57/4037/ljutnjaqw9.jpg)

Download 11.4 MB of
 (http://img478.imageshack.us/img478/1382/p28ob0.jpg) (http://www.savefile.com/files/607224)


: Odg: Sjaj i beda Sportske Mafije
: dzonson 05 April, 2007, 03:12:42 AM
Veliko Hvala na knjizi Džonsone !!!! ;D 
Nema prpblema!
Izgleda da istina jedino može da se širi putem interneta!


: Odg: Sjaj i beda Sportske Mafije
: dzonson 05 April, 2007, 03:32:41 AM
U suštini...našem društvu su potrebni ovakvi ljudi...!
Ovo su neki detalji iz knjige...

(http://img341.imageshack.us/img341/2927/3731ja1.gif)
(http://img90.imageshack.us/img90/1307/3741mc5.gif)


: Odg: Sjaj i beda Sportske Mafije
: dzonson 07 April, 2007, 11:32:47 AM
Evo još jednog hrabrog èoveka koji se borio protiv bande iz Partizana...

(http://img137.imageshack.us/img137/276/3301df9.gif)
(http://img292.imageshack.us/img292/2509/3311yu0.gif)
(http://img292.imageshack.us/img292/1849/3321yg9.gif)


: Odg: Sjaj i beda Sportske Mafije
: dzonson 29 June, 2007, 09:01:45 PM
Knjigu sada možete da èitate i na Googleu u on line/off  pregledu...

                                          SJAJ  I  BEDA  SPORTSKE  MAFIJE
                         -Crna  Knjiga  Srpskog  Sporta

...klikni dole na linkove...


1. AKTUELNA POLITIKA PROTIV INTERESA SPORTA (https://docs.google.com/Doc?docid=dfqtpfzd_23f545qn&hl=en_US)
2. VISOKI KRIMINAL (https://docs.google.com/Doc?docid=dfqtpfzd_29c87k38&hl=en_US)
3. MAFIJA IMA SVOJE ZAKONE (https://docs.google.com/Doc?docid=dfqtpfzd_30f43v9s&hl=en_US)
    - Pozovi Zeku radi ubistva (https://docs.google.com/Doc?docid=dfqtpfzd_32fgrvmx&hl=en_US)
    - PREDRAG SPASIÆ: 2.350.000 DOLARA (https://docs.google.com/Doc?docid=dfqtpfzd_3638ghrk&hl=en_US)
    - MAFIJAŠKI DOSIJEI, KRIMINALNE BIOGRAFIJE I MORALNA BLAMAŽA (https://docs.google.com/Doc?docid=dfqtpfzd_52g4ntng&hl=en_US)
    - Lažno Predstavljanje Ivana Æurkoviæa (https://docs.google.com/Doc?docid=dfqtpfzd_55f3mgvr&hl=en_US)
    - SKICA DOKUMENTA (http://docs.google.com/Doc?docid=dfqtpfzd_57fpqfm6&hl=en_US)
    - Mrtve duše opljaèkale i živog Samarana (https://docs.google.com/Doc?docid=dfqtpfzd_61f4hcf9&hl=en_US)
    - Njima bronza, njemu fotelja, narodu jadac (http://docs.google.com/Doc?docid=dfqtpfzd_67sxtgfm&hl=en_US)
4. PLJAÈKA I BOGAÆENJE NA RAÈUN NARODA, SPORTA I DRŽAVE (http://docs.google.com/Doc?docid=dfqtpfzd_7632mfcn&hl=en_US)
5. MAFIJAŠKO ORGANIZOVANJE I FUNKCIONISANJE (http://docs.google.com/Doc?docid=dfqtpfzd_79dhkc3w&hl=en_US)
    - Trèi Zeka izdaleka, oblio ga znoj (http://docs.google.com/Doc?docid=dfqtpfzd_81hn6dv7&hl=en_US)
    - Panika u Olimpijskoj kuæi na Dedinju (http://docs.google.com/Doc?docid=dfqtpfzd_86c8kcqb&hl=en_US)
    - Mafija i javnost (http://docs.google.com/Doc?docid=dfqtpfzd_90ddbkf2&hl=en_US)
6. SISTEMSKO RAZBIJANJE (http://docs.google.com/Doc?docid=dfqtpfzd_95fqh5jr&hl=en_US)
6.2. Pustošenje (http://docs.google.com/Doc?docid=dfqtpfzd_96cccgbd&hl=en_US)
7. ANALIZA NOVÈANIH TOKOVA u OK SCG...Rušenje organa Olimpijskog komiteta (http://docs.google.com/Doc?docid=dfqtpfzd_106dh5p4q&hl=en_US)


   
     



: Odg: Sjaj i beda Sportske Mafije
: Sale-X 29 June, 2007, 11:17:48 PM
kada kliknem na neki link, Google mi kaze:

We're sorry, but ******@gmail.com does not have access to this document.

You are signed in as ******@gmail.com, but that email account hasn't been granted permission to this document.

Please sign in as a different user or request access to this document.

Find out more about this topic at the Google Docs & Spreadsheets Help Center.

Izgleda da je potrebno da se dozvoli svima pristup dokumentima negde u opcijama.
 


: Odg: Sjaj i beda Sportske Mafije
: dzonson 29 June, 2007, 11:20:17 PM
Ok,videæu da ispravim grešku....


: Odg: Sjaj i beda Sportske Mafije
: dzonson 29 June, 2007, 11:23:29 PM
da,moja greška,poèeo sam da ispravljam i reci mi za desetak minuta,da li se sve vidi,sada sam publikovao link "Mafija ima svoje zakone"...


: Odg: Sjaj i beda Sportske Mafije
: dzonson 30 June, 2007, 12:16:11 AM
Ispravio sam grešku, svi linkovi su pristupni i èitljivi...


: Odg: Sjaj i beda Sportske Mafije
: dzonson 03 February, 2008, 12:54:49 AM
Veliki uspeh Brkiæeve knjige!

Desilo se nešto neverovatno,izvanredno!Brkiæeva knjiga “Sjaj i beda sportske mafije”[/u] doživela je zaista ogroman uspeh!Na dan 31.01.08 daunlodovana je bila taèno 23.145 puta!!![/u] (http://img185.imageshack.us/img185/3324/thmbup5102d4mz8.png)
Evo to možete videti iz screenshot prikaza (http://dzonson.wordpress.com/files/2008/02/01-31-2008_14-37-14.png) sa servera gde sam postavio njegovu knjigu. Kako se to dogodilo? Ne mogu taèno da se setim  koliko je pre ovoga knjiga bila skinuta,ali od kada je 29.01.2008 na blogu B92 objavljena vest da je uhapšen Predsednik FK Vojvodina, i ostala “mafijaška kompanija”…nastala je prava navala na moj blog i na daunload knjige!!!!Izvesni Igor je dao link ka tekstu o toj knjizi na mom blogu sa linkom za daunload,i koristim ovu priliku da mu se zahvalim,jer je i on dao veliki doprinos za daunload knjige!

Od tada je pogotovu sa bloga B92 (preko 2.500 poseta) za naredna 2-3 dana bila prava navala na moj blog i knjigu,a velike posete su bile i sa sajta “Serbian cafe” i drugih lokacija.Meðutim,šta se dešava dalje?Kada sam pogledao statistiku na serveru gde sam postavio knjigu, imao sam šta da vidim,knjiga je na dan 31.01.08 bila skinuta 23.145 puta!Bravo Brkiæu,bravo novinari [/u]Tabloida !!! (http://www.tabloid.co.yu/index.php) I hajde da nazdravimo tom uspehu knjige, i da mafijašima u Srbiji doðe veæ jednom kraj!!![/u]
(http://www.tvorac-grada.com/forum/images/smiles/icon_sampanj.gif)
Najverovatnije je da su ljudi skidali knjigu i direktno sa linka na serveru,a ne samo preko mog bloga,i verovatno su delili link jedni drugima i putem E-maila,a i sa raznih foruma gde sam postavio direktni link ka knjizi.
Skidajte knjigu i dalje,malo je ovo! (http://dzonson.wordpress.com/2007/04/23/sjaj-i-beda-sportske-mafije/)

Zaèinimo ovaj veliki uspeh kultnom pesmom:

Pogledaj dom svoj anðele!]

http://www.youtube.com/v/zijqwUt1ZJ0&rel=1


: Odg: Sjaj i beda Sportske Mafije
: Gabriel 03 February, 2008, 08:46:47 PM
e, dobra knjiga...
svaka chast dzonsone....
ps. iz cistog protesta oglasavam da cu 2008 godinu da navijam za Glazgov Rendzerse, a ne za Partizan!


: Odg: Sjaj i beda Sportske Mafije
: dzonson 03 February, 2008, 10:35:55 PM
hvala.