SOKOBANJSKI FORUM => Politika => : dzonson 19 May, 2008, 05:03:15 PM: Ko je Branko Dragaš ?
: dzonson 19 May, 2008, 05:03:15 PM
Sada æete po prvi put imati priliku da nešto više saznate o Branku Dragašu,od samog Dragaša.
Od režimskih ljudi je osporavan,blaæen,ali niko mu od tih neoliberarrnih "eksperata" nije izašo na TV megdan,i duel oko goruæih problema, i njegove vizije i struènih koncepata oporavka privrde Srbije kroz njegov koncept privatizacije,kao i njegove vizije i konkretne projekte upravljanja ekonomijom Srbije i strateških grana.

Naprotiv,on je zabranjivan i nema pristupa na glavnim elektronskim medijima.

Kod nas Borana je dosta rado viðen i slušan,stao je uz nas,a eto,mi ga i plasiramo na inernetu i kako-tako razbijamo blokadu režima da ljudi èuju Dragaša,i svojom glavom prosude o njemu i njegovim idejama.

Branko Dragaš o sebi
http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=3636242010904519239&hl=en

download (http://vp.video.google.com/videodownload?version=0&secureurl=twAAAG0o43Cszg0ZDJjnSCWgKLLR3Fcr-s4BxicY9AiPA9xelvfkwMiJxE3JsHK-fJwr4CviQ2g33yUfy45oDj1qajCZzJd0rTVluouti6ik09zmOoZMKlUNNf8HwBHyhFat_A9cHPljwgxubTTHZ77FzGPVLn_npvHtD6PN0s0rsCY6iqaYcOJ2ClIUN3-TCvGeLcQyh3VOySbddMKzswdKhLypyhWFS3M_jBKB882CkHYGBs_TJsDqq4unOo06d0HwUA)
: Odg: Ko je Branko Dragaš ?
: dzonson 19 May, 2008, 08:25:42 PM
Na dva TV nastupa Dragaš govori o aktuelnoj politièkoj situaciji,o akcijama,akcionarstvu,pljaèkaškoj privatizaciji,o pucanju hipotekarnih kredita u Americi,o katastrofalnoj ekonomskoj situaciji u Srbij,o moguæim rešenjima za Srpsku Naciju...

Dragašev nastup na TV Bor

http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-1947439978775033693&hl=en
download (http://vp.video.google.com/videodownload?version=0&secureurl=sAAAADouvr1UW-ahn7gCrj232hayTeuAHhhe8Q1pKJYJfW018Rb3tV7wjMBagTuJU9j9rMiTw1KOwY0vfs7UjKGg3X6t96qVYWLqx_qTitc9XzDnMMfAfUctDrXCF6EGng5OgY0wapOdPcoY-mtMThhMQtZWLtrX8BqbTeKsFl8-EIiG36QGG2PHlUwIOdxDGDAnxNQXcnk13x7dNPeUXtSoSZOiRm2gWa3X0YwyVFSqN0A_R6bArG2raW17VNB2TStIog)

Dragašev nastup na Borskoj TV Sezam

http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-763804845742014583&hl=en
download (http://vp.video.google.com/videodownload?version=0&secureurl=twAAANS2td-s6ZOQ1_NCmNTtGEqSAS7sO5Ln5NCJlo4D3r5QD_YwLTVh3ZFbj0sffadOval9ozozn4O9oN7PIW90lATiO_vpKRvsf0GlNTt8Zh7IUISC8m8t73Y97ZTRnd_bAfR4QgnEgWcJiXHzZ9xenL_vDH_gaI7upJPHbiBnxqbGQY8iJTKyKqlcfxet4yyYZ3iDKqWcQxoQa4W_9r11GyKipOlFF3MH5V7EstpP0plWsHrB2s4yYRViC_V7wNDi-Q): Odg: Ko je Branko Dragaš ?
: dzonson 20 May, 2008, 08:33:10 AM
Petooktobarci ne samo što su nesposobni,nego po nekim potezima se vidi da namerno skraæuju budžet Srbije zarad stranih firmi i provizije za sebe.
Recimo,vidi apsurda...
Dinkiæ je privatizovao firmu koja je samo donosila profit državnoj kasi, nikako gubitke,odnosno prodao bivši Mobtel 063 nikom drugom nego državnoj telekomunikacionoj firmi Norveške "Telenoru" sa  53,8% državnog akcijskog kapitala.
Stvarno,apsurd,em si lišio državu zdravog profita,em si ga prodao "drugom privatniku" državi Norveškoj...!???

To je Dragaš isticao u svojim nekim intervjuima.

Kada ja to pišem po nekim našim forumima,gde preovlaðuje neoibelalno prozapadno shvatanje demokratije i suštine života,oni mi u nedostatku zdravorazumskih i logièko-ekonomskih argumenata repliciraju,otprilike ovo : "Pa da,ali on je to prodao,jer veæ imamo jednu takvu državnu firmu "Telekom" i ako imamo još jednu takvu u Mobtelu o63 to je državni monopol"

Ja im onda jednostavno kažem,otprilike ovo:"ok,'sekirate se' za monoipol.Pa zašto se onda kroz privatizaciju i rasprodaju naših drzavnih firmi uspostavlja monopol kapitalistièkih firmi koje dogovorom drža visoke cene?Uostalom,šta ako imamo dve državne telekomuinikacione firme.Neka se dozvoli na tržištu još njima desetak privatnih firmi da rade u tome,i u èemu je onda problem.Recimo u Hrvatskoj ima dvadeset privatnih operatera za mobilnu telefoniju i jedan državni...

A taj Dinkiæ je nekada èekao u red da doðe do Dragaša.Ali tada je bio "opozicionar" koji je vukao šerpe po ulicama... (http://www.dragas.biz/content/view/1404/69/)


: Odg: Ko je Branko Dragaš ?
: sbanjac 20 May, 2008, 09:40:50 AM
Svi oni jedno prièaju dok su u opoziciji a èim zasednu na vlast ponašaju se isto, a neki i gore od svojih prethodnika( sjaši Kurta da uzjaši Murta). Svi oni znaju u èemu je problem i svojski se trude da ga ne reše jer im to jednostavno ne odgovara. Ko j..e državu i narod,ljudi kod nas ulaze u politiku iskljuèivo i samo zbog liènih interesa.To se odnosi i na ,,leve,, i na ,,desne,, i na ,,patriote,, i na ,,europejce,, apsolutno na sve.
To isto važi i za g-dina Dragaša. Koja je garancija da on neæe biti 10 puta gori od Dinkiæa i sliènih. Iz našeg dosadašnjeg iskustva vidimo da nema garancije.
Uostalom u tome je ,,èar,, demokratije, ubedi što više budala da glasaju za tebe a posle im j...i mater naivnu.


: Odg: Ko je Branko Dragaš ?
: dzonson 20 May, 2008, 10:46:26 AM
Da,slažem se sa vama,tako je.Nemam ni ja slepo poverenje u Dragaša.

No,da bi to videli,da bi videli da li æe Dragaš zaista raditi ono što prièa,treba ga videti u vlasti na nekoj funkciji.

U protivnom,mi smo unapred i doživotno osuðeni na propast.

Tako to ide,bez obzira na naša  iskustva sa onim koji prièaju slièno Dragašu,pa kad doðu na vlast sve zaseru...

Ako se vidi da je i Dragaš manipulator,smeniæemo i njega,pa tako i sa drugima,i valjda æe jednom majkumu... da doðu pravi ljudi...


: Odg: Ko je Branko Dragaš ?
: dzonson 20 May, 2008, 11:07:07 AM
ahh,da...

Ono po èemu ja preferiram na Dragaša je èinjenica, de je bio u vlasti,ali se povuko brzo.

O èemu se radi...?

Odmah posle tzv petooktobarskih promena,Ðinðiæ je izabrao Dragaša za savetnika,za ekonomska pitanja.
Ovaj je to prihvatio,ali kada je video da je ovaj krenuo sa pogubnim neoliberarnim reformama,napustio je to mesto i dao otkaz Ðinðiæu.

Upozoravao ga je,rekao mu da je okupio sve neznalice oko sebe,èekao da ovaj reaguje,ali kada je vido da ga ovaj ne je*e ni pet posto,da ne reaguje,posle tri meseca ga je napustio...

E,sad,ko zna,...videæemo,treba mu omoguæiti da bude na vlasti da bi videli ko je i šta je...

Jbg.,šta da se radi... i oni koji su dobri i oni koji su manipulatori moraju da imaju istu "prièu", da æe uraditi sve dobro kad doðu na vlast,neznam da li je iko došao na vlasta a da je govorio "upropastiæu sve"...
Bitno je prepoznati lažljivca što pre,i uzeti "metlu" i poèistiti dvorište...


: Odg: Ko je Branko Dragaš ?
: sbanjac 20 May, 2008, 02:50:02 PM
Ma èak i da sa najpoštenijim namerama uðe u politiku(u šta èisto sumnjam ), vrlo brzo æe ..leæi na rudu,,.Dobiæe od ,,Kumova,, ponudu koju neæe moæi da odbije( nešto a la Vito Corleone). Uostalom kao i nebrojeni pre njega.
I šta misliš šta æe da uradi kad na jednoj strani ima moguænost da se brzo i lako obogati a u suprotnom rizikuje karijeru(a verovatno i život)?


: Odg: Ko je Branko Dragaš ?
: dzonson 20 May, 2008, 03:16:46 PM
Pa gledaj ovako...
Razumem te,posle svih prevara,ali poenta je,da je Dragaš imao jednu takvu ponudu kuma,rekao sam veæ da mu je Ðinðiæ dao lepu ponudu, lepo mesto,bio je savetnk za ekonomska pitanja,a znamo da su baš ti savetnici najgori prevaranti,poput ovih koji su uradili privatizaciju RTB Bora na tipièan kriminalni naèin,i dobili za to èak preko milion dolara.
Reko sam i to da je otišo posle tri meseca kad je video šta se sprema Srbiji,a mogao je da ostane i da æuti,i da se bogati naravno,zar nije mogao?

To ipaK ukazuje nešto na Dragaša, da on ipak nije neki prevarant,mada u suštini to ne mora ništa da znaèi.
A stoji i èinenica da Dragaš nikada nije bio èlan ni jedne partije.

Sve u svemu,šta god mi prièali, jedino merilo i sud o njemu je da ipak bude na nekoj funkciji,recimo premijer,pošto je od mnogih DOS-ovaca tata-mata za ekonomiju,pa da vidimo.
U protivnom,ako imamo apriori stav da æe svako biti kupljen od raznih kumova,i da æe raditi isto što i ostali,samo se bogatiti na raèun države i naroda,onda ne treba da se borimo za bolji život,nego da kažemo: " ok,je*ite nas,imate odrešene ruke..".. i da se i mi obièni graðani prepustimo stihiji kriminalizacije društva,pa onda da radimo ko i politicari: "pošteno...pa ko koga zajebe"...


: Odg: Ko je Branko Dragaš ?
: Sale-X 20 May, 2008, 06:27:57 PM
ja sam za to da se ljudi stalno smenjuju na vlasti...

mada iz mogucih potencijalnih koalicija vidimo da se pojednici slepaju iako nemaju nikakvu podrsku.

Najocigledniji primer mi je Vuk Draskovic / njegovo vreme je proslo / on je politicki mrtvac / ali kada prikaci svoju lokomotivu na tudji voz opet ide dalje ...

...a ko zna koliko takvih loosera ide u paketu uz odredjene koalicione partije ... gomila slepaca po upravnim odborima, na kljucnim mestima, sve po politickoj liniji ...

mtf....


: Odg: Ko je Branko Dragaš ?
: dzonson 20 May, 2008, 07:32:05 PM
Vuk Draškoviæ je totalno potonuo,bez ikakvog je dostojanstva,i sve pada u vodu što je radio ranije,da je navodno predvodnik demokratije,jer gazi samoga sebe.Nema nikakvog dostojanstva...

Zna da je politièki mrtvac,zna da i svi ostali politicari to znaju,zna da i graðani Srbije to znaju,i umesto da se povuèe,on pristaje da kao "zakrpa"  popunjava broj,da ko zadnji politièki klošar popunjava prostor, da stoji u pozadini Tadiæevih govora ko avetinjski klošar,i da æuti ko mutav,za razliku od ranije kada je samo on govorio...

Makar je i politièki klošar,ali možda ponovo ugrabi neku fotelju,poziciju,neku vlast.
Nema se više ikakvog stida,srama,samo vlasta...vlast...gola vlast...

On je tipièni odvratni "profesionalni" Srbin...


: Odg: Ko je Branko Dragaš ?
: Dacha 21 May, 2008, 12:01:25 AM
Glasajte za mene!Imam genijalan plan kako da ozivimo Srpsku ekonomiju i moc drzave!
Objavimo rat Amerikancima,pa ako ih skenjamo,cele SAD ce biti Srpske,zajedno sa ekonomijom,nuklearnom moci,kapitalom....Jedino cemo da promenimo nazive gradova i monetarnu jedinicu,sve ostalo ostaje...
A ako oni nas skenjaju,oni dolaze ovde,njihov kapital,ekonomija,vojska....Jedino ce da promene monetarnu jedinicu i nazive gradova....
U svakom slucaju,sta god da se desi od ove dve varijante,Srbija ce biti ekonomski jaca!!! :happy:

Salu na stranu,plasim se da ovde jednostavno ne postoje lideri koji su dovoljno mudri da Srbiju naprave boljom zemljom,70 % njih su dupeljupci zapadnih "demokratija",a 30 % njih zive u mitovima i legendama...


: Odg: Ko je Branko Dragaš ?
: sbanjac 21 May, 2008, 02:12:43 PM
Glasajte za mene!Imam genijalan plan kako da ozivimo Srpsku ekonomiju i moc drzave!
Objavimo rat Amerikancima,pa ako ih skenjamo,cele SAD ce biti Srpske,zajedno sa ekonomijom,nuklearnom moci,kapitalom....Jedino cemo da promenimo nazive gradova i monetarnu jedinicu,sve ostalo ostaje...
A ako oni nas skenjaju,oni dolaze ovde,njihov kapital,ekonomija,vojska....Jedino ce da promene monetarnu jedinicu i nazive gradova....
U svakom slucaju,sta god da se desi od ove dve varijante,Srbija ce biti ekonomski jaca!!! :happy:

Salu na stranu,plasim se da ovde jednostavno ne postoje lideri koji su dovoljno mudri da Srbiju naprave boljom zemljom,70 % njih su dupeljupci zapadnih "demokratija",a 30 % njih zive u mitovima i legendama...


Obzirom na to ko se sve u Srbiji bavi politikom, mislim da je jedina šansa za brzi izlazak iz ove agonije neka vrsta protektorata, a ako mora i okupacija. Mislim da bi i najgori okupator bio obzirniji i pažljiviji prema ovoj zemlji nego domaæi vlastodršci. Jednostavno domaæoj vlasteli(i levima,i desnima,i crnima i crvenima) ne odgovaraju nikave promene. Šatro se zalažu za ulazak u EU a mole boga da nikad ne uðemo jer tamo ipak vladaju kakva takva pravila što njima znatno smanjuje prostor za manipulacije svih vrsta.
 Svi su u nekavim dilovima, jedni drugima štite leða,svi imaju iste interese(da poput hijena otkinu što veæi komad za sebe), sve stranke u suštini imaju isti program koji u najkraæem glasi:,,Doði na vlast, pozapošljavaj familiju i partijske kolege, i obogati se što više i što brže,,. Pred kamerama se kobajagi kao nešto svaðaju a posle u èetri oka( uz iæe i piæe) oèas posla se dogovore šta je èije.
Jedini ko može da prekine ovo ,,vrzino kolo,, je neko sa strane, neka vrsta prinudnog upravnika( po moguætvu da bude Nemac), koji bi ove naše kabadahije doveo u red po kratkom postupku.
A i to da nas okupiraju Ameri uopšte nije loša ideja, pogletajte samo Japance i Nemce i oni su bili pod okupacijom USA i kolko mogu da vidim uopšte im nije loše :wink: 


: Odg: Ko je Branko Dragaš ?
: Gabriel 21 May, 2008, 03:45:36 PM
braco i sestre srbi, nema nam spasa; sudjeno nam je da nestanemo; iz dva razloga: prvo, nismo imperijalisticki nastrojeni, znaci ne uvecavamo se nigde i nikako; drugo, naljutili smo one najjace. doduse mozemo malo da se koprcamo, cisto iz zezanja, da nam ne bude dosadno...