SOKOBANJSKI FORUM => Politika => : dzonson 18 June, 2008, 01:39:32 PM: Nekreditni novac - spas za Srbiju !
: dzonson 18 June, 2008, 01:39:32 PM
Pomognimo vrednom pregaocu,stvaraocu i inovatoru
gospodinu Stojanu Nenadoviæu,

(http://dzonson.wordpress.com/files/2008/06/slika-stojana.jpg)

Stojan  Nenadoviæ

da se njegova ideja i projekat realizuje.Nekreditni novac je spas za Srbiju od finansijske propasti i katastrofe u koju nas gura ovaj okupacioni neoliberarni DOS režim.Posetite blog gospodina Stojana: http://sedlar.smirkingwhale.com/ (http://sedlar.smirkingwhale.com/) (uskoro æe url adresa bloga da se zameni,i biæete blagovremeno obavešteni o tome) i proèitajte njegove tekstove o nekreditnom novcu i ideji tog projekta.Proèitajte sve to pažljivo i ako vam nešto nije jasno postavite pitanje gospodinu Stojanu i on æe vam objasnitri sve…

Njegovu ideju i projekat može shvatiti svako ko barata logikom,zdravim razumom i ko ima naviku i obièaj da razmišlja svojim glavom,da razmišlja van svih “utabanih” dogmi,pa i ekonomskih u ovom sluèaju,ne treba biti neki ekonomski ekspert da bi se shvatila ideja nekreditnog novca.

Gospodin Stojan se obratio mnogim politièarima u nameri da im izloži svoju ideju koja bi spasila Srbiju.Naravno,niko ni ne oèekuje od ovih neoliberaraca poput Dinkiæa,Ðeliæa,Tadiæa… da to prihvate i realizuju,ne zato što “nekreditni novac” nema proðu,veæ zato što njima i nije Srbija i dobrobit nacije i graðana primarni cilj,veæ samo njihovi sebièni interesi vlasti,bogaæenja,i interesi Svetskih moænika,koji su ih i doveli na vlast svojim špekulativnim novcem ,šaljuæi im ga u džakovima.

Meðutim,ni opozicioni visoki pliitièari kojima su usta puna Srbije i dobrobiti Srpskog naroda i graðana ,poput Vuèiæa iz Radikalne stranke, nemaju sluha za projekat nekreditnog novca gospodinan Stojana Nenadoviæa…
Prvo se oduševe kad saznaju za ideju i projekat,ali kada se gospodin Stojan uporno obraæao Vuèiæu da ga primi i porazgovara o realizaciji ideje i plasiranju u javnosti putem medija,naišao je na zid æutnje…!

A o Koštunici da i ne prièam,on uvek kasni,jer je tradicionalno “neobavešten”…

Istinske patriote, rodoljubi,struèni ljudi i intelektualci koji imate pristupa medijima,sada se pokažite!

Pozovite gospodina Stojana i pomognite mu da se njegova ideja i projekat makar pojavi na veæim elektronskim medijima, da se natereaju ljudi koji su na vlasti da to KONAÈNO SHVATE i realizuju.

Uporedo,neka se nudi taj projekat opoziciji,pa da vidimo ko su zaista oni…?

Pozivam ovom prilikom gospodina Branka Dragaša ekonomistu i bankara koji se zalaže za te nove “male” tihe i poštene kreativne ljude, da pozove gospodina Stojana i razgovara sa njim, i èiji bi “Klub Ekonomskog Pokreta” (http://kepdragas.googlepages.com/home) koji okuplja baš takve iskrene i poštene ljude sa novim idejama,mogao da mu pomogne da se izvrši pritisak na javnost,da bi se realizovala ideja nekreditnog novca.Konaèno,na kraju krajeva,treba sa reèi preæi na delo.

Na kraju dajem ceo projekat Stojana Nenadoviæa aotora teorije “Nekreditni novac” opisan tako da je sve prilagoðeno zdravom i logièkom umu da shvati njenu suštinu i primenu.

šta su to ekonomske zakonitosti ? (http://www.scribd.com/full/3453200?access_key=key-1zge9cfmebwob5h340pq)
Teorijska priroda nekreditnog novca (http://www.scribd.com/full/3452360?access_key=key-1p8oa0ykciylr4wbw9pt)
Misterija novca (http://www.scribd.com/full/3452010?access_key=key-26fe4ryl1pcgimqg61uf)
Tajna novca (http://www.scribd.com/full/3451673?access_key=key-2o051y1o5hs52oliswuw)
Višak korisnosti i nekreditni novac (http://www.scribd.com/full/3451490?access_key=key-23px9tg666uw4lnzocj2)
Pokret za nekreditni novac (http://www.scribd.com/full/3451289?access_key=key-1kz870ic30vjzbfr6mj7)
Svetski poredak nekreditnog novca (http://www.scribd.com/full/3451060?access_key=key-23g8x1a4o7lpqqv3jsl1)

Stojanov blog (http://sedlar.smirkingwhale.com/)


: Odg: Nekreditni novac - spas za Srbiju !
: dzonson 04 July, 2008, 11:27:17 AM
Promenjena je URL adresa Stojanovog bloga,od danas stara adresa bloga ne važi ,a njegov blog možete pratiti na ovoj adresi:

http://nekreditni-novac.smirkingwhale.com/ (http://nekreditni-novac.smirkingwhale.com/): Odg: Nekreditni novac - spas za Srbiju !
: dzonson 22 April, 2009, 04:00:07 PM
Od nedavno gospodin Stojan ima novi dvojezièni srpsko-engleski blog na novom domenu:

http://noncredit-money.org/ (http://noncredit-money.org/)