TECHNO ZONE => PC Klinika / Servisiranje raèunara => : Dacha 15 April, 2007, 01:48:24 AM: Bit torrent
: Dacha 15 April, 2007, 01:48:24 AM
BitTorrent

   BitTorrent je protokol koji omoguæava brzo preuzimanje velikih datoteka koristeæi minimum Internet propusnog opsega. BitTorrent je besplatan i pouzdano ne sadrži špijunske programe (spyware) niti bilo kakve reklame.
   Za razliku od drugih metoda za preuzimanje datoteka, BitTorrent maksimizuje brzinu kojom preuzima skupljajuæi deliæe datoteke koju želite skidajuæi je simultano od svih ljudi koji je imaju. Ovaj proces je najpopularniji pri preuzimanju video i tv materijala jer pruža veæu brzinu od drugih protokola. Ovde æemo razmotriti naèin na koji on radi kao i poreðenjem sa drugim distributivnim metodama. Dodatno, pokazaæemo vam kako se BitTorrent koristi i kakva buduænost èeka ovaj inovativni pristup.

BitTorrent jezik

   Kao i kod veæine Internet pojava i fenomena, BitTorrent poseduje sopstveni žargon. Neke reèi koje se najèešæe pojavljuju kada govorimo o BitTorrent-u su:

Leeches-  Ljudi koji preuzimaju datoteku ali je i ne dele sa svog raèunara.
Seed ili Seeder- Ljudi ili raèunari kod kojih se nalazi kompletna kopija datoteke (BitTorrent datoteke) koju drugi preuzimaju. Najmanje jedan seed je potreban kako bi BitTorrent uopšte radio.
Swarm- Grupa raèunara koja simultano šalje ili prima istu datoteku.
.torrent- ekstenzija same datoteke koju preuzimate koristeæi BitTorrent.
Tracker- Server koji uslužuje same procese BitTorrent transfera.


Tradicionalno Klijent-Server preuzimanje

   Kako biste razumeli naèin na koji BitTorrent radi i po èemu se razlikuje od drugih metoda, pogledajmo šta se dogaða kada preuzimamo datoteku sa neke Web strane.
   Prvo otvarate Web stranu i klikom na odreðeni link zapoèinjete preuzimanje datoteke na vaš raèunar.
Web pretraživaè na vašem raèunaru, u ovom sluèaju klijent, govori serveru da zapoène transfer kopije datoteke koju ste odabrali.
Taj transfer se prenosi odreðenim protokolom kao što su na primer FTP (File Transfer Protocol) ili HTTP (HyperText Transfer Protocol).
 
Proces Klijent-Server preuzimanja
   Brzina prenosa je sada u milosti ili nemilosti raznih drugih efekata, kao što su vrsta samog protokola, gužvom na samom serveru izazvanom drugim korisnicima koji žele ili veæ preuzimaju istu datoteku. Ukoliko je datoteka i velika i popularna, zahtevi na serveru su veliki i samo preuzimanje æe biti sporo.
P2P (Peer-To-Peer) deljenje datoteka
   Još jedna od metoda prenosa datoteka za koju ste možda èuli je poznato P2P deljenje (žargonski šerovanje) datoteka.
U ovom procesu, koristi se softver-program (ne vaš Web pretraživaè) kako biste pronašli raèunare koji imaju datoteku koju potražujete.   
Sa obzirom na to da su ovo obièni raèunar, kao i vaš, a ne serveri nazivaju se na engleskom peers. Sam proces ide ovako:
   Prvo pokreæete P2P program (na primer Gnutella) na vašem raèunaru i šaljete zahtev za datotekom koju želite. Kako biste pronašli datoteku, program šalje upit drugim raèunarima koji su trenutno na Internetu i koji koriste neki od sliènih P2P programa.
Kada program pronaðe raèunar koji na svom hard disku ima datoteku koju želite, preuzimanje poèinje.
Drugi korisnici, na isti naèin kroz neki od P2P programa preuzimaju datoteke koje oni žele sa vašeg raèunara.


Gnutellin P2P proces preuzimanja
   Raspodela saobraæaja pri korišæenju ovakvog metoda vrši se izmeðu raèunara koji razmenjuju datoteke, meðutim pretraga i ti isti transferi izmeðu raèunara èesto prave gužve i usporavaju samo preuzimanje. Neki ljudi preuzimaju željene datoteke i po završetku odmah gase svoje P2P programe kako bi spreèili druge da preuzimaju od njih, iako ste možda baš vi stigli na pola neèega što ste pronašli upravo kod takve jedne osobe. Ovakvi ljudi imaju popularan naziv pijavice a sam metod ovakvog preuzimanja se na engleskom zove leeching. Ovakav metod dovodi do znatno manjeg broja raèunara na kojima se vrši pretraga datoteka.
Šta BitTorrent radi?
Za razliku od drugih P2P metoda preuzimanja datoteka, BitTorrent je protokol koji prebacuje onaj deo posla koji se bavi samom pretragom za datotekama na centralizovani server koji se zove tracker. Još jedna od razlika je što koristi princip "Ja tebi Ti meni". Ovo znaèi da biste preuzimali datoteku morate je i deliti.
Ovakav princip eliminiše problem pijavica, a to je upravo jedan od glavnih ciljeva koje je BitTorrent nastojao da sprovede u delo. Sa BitTorrent-om što više datoteka delite sa drugima, brže æete preuzimati datoteke koje su vama potrebne. Konaèno, kako biste što bolje iskoristili propusni opseg Interneta BitTorrent preuzima razlièite delove datoteke koju želite sa razlièitih raèunara.
Evo kako radi:
   Prvo otvarate Web stranu i klikom odabirate datoteku koju želite.
BitTorrent klijent program komunicira sa serverom tj. tracker-om kako bi našao druge raèunare na kojima je pokrenut BitTorrent i koji imaju kompletnu kopiju te datoteke (seeders) i ujedno traži i raèunare koji su u samom procesu preuzimanja te iste datoteke.
Server prepoznaje te raèunare kao grupu (swarm) povezanih raèunara koji šalju ili preuzimaju tu datoteku.
Tracker pomaže klijent programu da deli delove datoteke koju želite sa drugima u grupi tada vaš raèunar simultano dobija delove iste datoteke.

BitTorrent-ov P2P proces preuzimanja

Ukoliko ostavite svoj program i nakon završetka preuzimanja datoteke, drugi mogu da preuzimaju .torrent datoteku od vas i time postajete seeder.
U odreðenim sistemima koji koriste ovaj metod: biti seeder i deliti što više datoteka vam može doneti i poseban status i rejting kojim posle vi brže preuzimate datoteke od drugih.
Preuzimanje delova datoteke istovremeno rešava standardni problem koji drugi P2P metodi imaju, problem sporog slanja datoteka ka drugim raèunarima. Preuzimanjem više delova u isto vreme, ukupna brzina je drastièno poveæana. Što je više raèunara ukljuèena u grupu (swarm), brže se sam transfer odvija jer postoji veliki broj izvora na kojima se taj deo datoteke nalazi. Iz ovog razloga, BitTorrent je veoma koristan za velike i popularne datoteke.

Preuzimanje datoteka pomoæu BitTorrent-a
Kako biste koristili BitTorrent za preuzimanje datoteka, potrebno je da instalirate BitTorrent klijent program. Možda æe biti neophodno i da podesite mrežni ruter i zaštitni zid (firewall) tako da prihvate BitTorrent datoteke.
Evo spiska potrebnih postupaka:
1.    Preuzmite i instalirajte BitTorrent klijentski program.
2.    Proverite i podesite firewall i \ ili ruter za BitTorrent (samo ako je to neophodno).
3.   Pronaðite datoteke za preuzimanje.
4.   Preuzmite i otvorite .torrent fajl
5.   BitTorrent šalje i prima deliæe datoteke.
6.   Ostanite na vezi kada se preuzimanje završi da podelite vašu .torrent datoteku sa drugima.

Deljenje BitTorrent datoteka sa Vašeg raèunaraAko imate veliku datoteku koju želite da ponudite drugim korisnicima, BitTorrent æe vam pomoæi da na najbolji naèin iskoristite raspoloživi propusni opseg. Kako biste datoteku pripremili kao .torrent fajl, potreban vam je pristup tracker-u i Web serveru. Pored toga, potrebno je da sa adrese www.bittorrent.com preuzmete i instalirate program koji pravi .torrent fajlove.Detaljne instrukcije pronaæi æete na zvaniènom BitTorrent sajtu.Razmotrimo detaljnije sve spomenute korake:
Preuzmite i instalirajte BitTorrent klijentski program
BitTorrent je softver otvorenog koda, pa je besplatan i za korisnike i za druge programere. Tako su pojavile brojne verzije BitTorrent klijenata koje možete koristiti ali u daljem tekstu uputstva æe se odnositi na zvanièan BitTorrentklijent.
Idite na adresu BitTorrent.com i kliknite na link koji vodi do klijentskog programa koji odgovara Vašem operativnom sistemu. Kada završite preuzimanje, dvokliknite na njega i instalirajte ga. Proces je kratak i posle njegovog završetka pojaviæe se ovaj prozor:

 

Da li je korišæenje BitTorrent-a u skladu sa zakonomSam BitTorrent je potpuno legalan! Ipak prekršiæete zakon ako preuzmete datoteke nad kojima postoje autorska pravaBitTorrent transferi nisu anonimni, vaša IP adresa je poznata pa se može saznati koje ste datoteke preuzeli.

Proverite i podesite firewall
Ako je na vašem raèunaru aktivan firewall , postiæi æete brži transfer datoteka ako ga podesite da propušta BitTorrent saobraæaj. Firewall štiti vaš sistem od napadaèa tako što zabranjuje neovlašæeni pristup portovima vašeg raèunara. Portovi su ulazi preko kojih mrežni saobraæaj stiže i odlazi sa raèunara. Svaki port ima jedinstveni broj a svaki komunikacioni protokol koristi specifièni port.
BitTorrent standardno koristi portove od broja 6881 do 6889. Kako firewall-i onemoguæavaju pristup tim portovima, potrebno je da ih podesite tako da prihvate dolazeæi saobraæaj na njima. Takoðe, trebalo bi da omoguæite slanje IP adrese vašeg raèunara preko portova 6881 do 6889 kako bi Vas ostali korisnici BitTorrent mreže pronašli.
Svaki firewall je jedinstven, tako da instrukcije o podešavanju potražite u njegovoj ugraðenoj pomoæi.
Pronaðite, preuzmite i otvorite .torrent datoteke
Pronaðite .torrent datoteke
Posle podešavanja vašeg raèunara, spremni ste za preuzimanje .torrent datoteke. Na nekom Internet pretraživaèu unesite termin ".torrent" i naèi æete sajtove koji nude BitTorrent datoteke. Brojni su i sajtovi posveæeni traženju BitTorrent datoteka, izmeðu ostalih www.isohunt.com i www.torrentspz.com .Na sajtu bt.etree.org naæi æete muziku, www.legaltorrents.com nudi muziku filmove i knjige a www.btefnet.net nedavne televizijske emisije.
Preuzmite i otvorite .torrent datoteke
Kada pronaðete željenu datoteku, kliknite desnim dugmetom miša na .torrent link, izaberite "save target as" i saèuvajte ga gde vam odgovara. Datoteku sa ekstenzijom .torrent preuzeæete veoma brzo jer je ona samo putokaz ka željenom fajlu. Dvokliknite .torrent datoteku koju ste maloèas saèuvali. BitTorrent klijentski program otpoèeæe sa preuzimanjem:

Kao što smo veæ rekli, što više raèunara šalje i prima istu datoteku (nalazi se u swarm-u) preuzimanje æe iæi brže. Ako je svega par raèunara u swarm-u preuzimanje æe biti relativno sporo.
Ostanite na vezi!
Kada završite transfer nemojte zatvarati BitTorrent klijentski program kako bi drugi korisnici mogli da preuzmu .torrent datoteke od Vas.
Od Vas se oèekuje solidarnost sa ostalim korisnicima ali ako Internet vezu plaæate po kolièini ostvarenog saobraæaja bolje da zatvorite program nego da težite višem BitTorrent statusu!


: Odg: Bit torrent
: Dacha 15 April, 2007, 01:49:43 AM
Bittorrent Client or App

Azureus - http://azureus.sourceforge.net/
BitTornado - http://bittornado.com/
G3 Torrent - http://g3torrent.sourceforge.net/
ABC - http://pingpong-abc.sourceforge.net/
BitComet - http://www.bitcomet.com/
BitLord - http://www.bitlord.com/
Experimental Client - http://ei.kefro.st/projects/btclient/
TorrentTopia - http://www.torrentopia.org/
TurboTorrent - http://www.turbotorrent.com/
XBT - http://xbtt.sourceforge.net/client/
BtQueue - http://btqueue.sourceforge.net/
UPNP - http://btnews.net/upnpclient.html
BitBuddy - http://www.softpedia.com/get/Internet/File-Sharing/BitBuddy.shtml
Arctic Torrent - http://www.int64.org/arctic.html
Anatomic P2P - http://anatomic.berlios.de/drupal/
Bitconjurer.org/BitTorrent - http://www.bittorrent.com/
Tomato Torrent - http://www.sarwat.net/bittorrent/
Bits On Wheels - http://bitsonwheels.com/
Shareaza - http://shareaza.sourceforge.net/?id=
MLdonkey - http://mldonkey.org/
TrustyFiles - http://trustyfiles.com/
Iswipe - http://www.hillmanminx.net/iswipe/index.html


: Odg: Bit torrent
: Gabriel 18 December, 2007, 06:36:42 PM
imam na kompu uTorent, i prilicno mrljavo radi...
kao mogucnost za ubrzavanje se pominje neki 'port forwarding', sta je ta boranija i kako se to radi....
na ovoj slicici je nesto o tome....


: Odg: Bit torrent
: Gabriel 18 December, 2007, 07:51:57 PM
radi, fala..
ali sutra...
kako da podesim ovo u windowsovom firewall-u.....?


: Odg: Bit torrent
: Vassa 15 March, 2008, 10:35:23 AM
Ja koristim LIME WIRE i prilicno je spor .. Da li je Bit torrent bolji od Lime wire-a ??


: Odg: Bit torrent
: Gabriel 15 March, 2008, 03:34:54 PM
mislim da nema nista gore od BitTorenta - ali je sve ostalo mnogo losije; ako me razumes...
trudim se da se drzim rapidshare-a, sto tamo nema i ne trazim dalje....


: Odg: Bit torrent
: Vassa 15 March, 2008, 06:01:53 PM
WOW :) mozda je tako i bolje , bar si bezbedan da neces navuci neki virus... ili ipak nisi??


: Odg: Bit torrent
: Vassa 25 March, 2008, 10:20:29 PM
Imam jedno pitanje .... DA li brzina downloada zavisi od brzine uploada korisnika od kojih se fajlovi preuzimaju ???


: Odg: Bit torrent
: misscheaf 27 April, 2008, 05:03:53 PM
www.crnaberza.com link za domaci torrent sajt