SOKOBANJSKI FORUM => Politika => : Dacha 30 April, 2007, 01:02:43 AM: Sekte
: Dacha 30 April, 2007, 01:02:43 AM
Evo teme koja je zanimljiva,aktuelna i zbog koje bi trebalo da budemo zabrinuti...A nije na odmet znati sto-sta o sektama...
Podjimo od pojma sekte – definicija sekte kaze da je rech o malim grupama istomishljenika koje su se odvojile od matice religije u neku drugu , samostalnu religijsku grupu.

SEKTE-sequi(pratiti,slediti...)

To su grupe koje se mogu prepoznati po svojoj manipulaciji usmerenoj na psiholoshku destabilizaciju svojih sledbenika , s ciljem da se od njih izvuche potpuna potchinjenost,smanjenje kritichkog duha, prekid sa opshteusvojenim porukama i koje sa sobom povlache opasnost
za individualne slobode , zdravlje,obrazovanje,demokratske institucije .

Kriterijumi odredjivanja destruktivnosti sekti-

1.Moc-u chijim se rukama nalazi
2.Vodja-autokratski,ili sklon poshtovanju svachije lichnosti
3.Unutrashnja struktura-pitanje ogranichenja sloboda,pravila obrazovanja,odnos prema brachnoj zajednici,porodici,okruzenju...
4.Finansije-poreklo prihoda,kontrola rashoda...
5.Zivot vernika-postupci vrbovanja novih chlanova,nachin obrazovanja...
6.Frekventnost-slobodno stupanje i napushtanje grupe..

Metode koje se koriste radi kontrole i stvaranja osecaja poslushnosti kod pripadnika sekte-

1.konfuzna doktrina
2.bombardovanje ljubavlju
3.metakomunikacija
4.stalni grupni pritisak
5.odbacivanje vrednosti
6.izolacija
7.osecaj posebnosti
8.zamena odnosa
9.lishavanje korishcenja normalnih nagonskih funkcija
10.deprivacija sna i hronichni zamor
11.beskompromisnost pravila
12.mantranje i pevanje
13.korishcenje droga i opijata
14.profil vodje osnivacha

Dele se na Totalitarne i Destruktivne.

Takodje postoji i podela na:

-satanistichke
-pseudohrishcanske
-sinkretistichke
-pseudohinduistichke

Na teritoriji Srbije deluju sledece verske organizacije:
- Evolucija (udruženje devojèica starosti od 12 do 17 godina)
- Rozenkrojceri (Internacionalna škola zlatnog ružinog krsta)
- Zlatna zora
- Bela gnostièka crkva
- Unifikaciona crkva
- Satanina crkva
- Crna ruža (Crna škorpija)
- Satanina braæa
- Meðunarodno udruženje veštica (WICCA)
- Vrata pakla
- Mistièna ruža
- Veèiti oganj
- Ordo templi orientis
- Družba božje reèi
- Verska zajednica Indusi
- Slobodna braæa
- Metodistièka crkva
- Novoverska pentakostna zajednica Pokajnici
- Ostea domniliu
- Dom molitve za sve narode
- Pemska crkva
- Udruženje za razvoj tumaèenja Biblije i hrišæanske misli ''novi život''
- Ošo Bagvan Radžniš
- Džoðken
- Tibetanska škola joge
- Šri Æimnoj
- Vaišnavska vesrka zajednica ''Veda'' (Hare Krišna)
- Transcedentalna meditacija
- Sanatan
- Sai Baba (Sai centri za univerzalni duhovni razvoj i obrazovanje)
- Biharska škola joge
- Udurženje za izuèavanje i primenu puta potpune duhovne
samorealizacije sistemom ''Praksa istrajne molitve''
- Hrišæanska adventistièka crkva
- Unija reformskog pokreta adventista sedmog dana
- Hrišæanska baptistièka crkva
- Božija deca (familija ljubavi)
- Crkva božija
- Zapadnopravoslavna crkva
- Jehovini svedoci
- Hrisotva pentakostalna crkva
- Novoapostolska crkva
- Univerzalni život,
- Univerzitetski krstaški rat za Hrista
- Hristova crkva malokrštenja
- Hristova crkva
- Mormoni (Crkva Isusa Hritsta poslednjih dana)
- Kreacionisti
- Hrišæanska nazarenska zajednica
- Reè života
- Slobodna crkva
- Hristova crkva jevanðalske braæe
- Hrišæanska zajendica Goldota
- Udruženje hrišæanja Gideonita
- Evanðeoska crkva
- Duhovni centar Evanðeoske crkve ''Svetlo''
- Duhovni centar Evanðeoske pentakostne crkve ''Radosna vest''
- Crkva evanðeoskih hrišæana baptista
- Hrišæansko udruženje punog evanðela
- Pokret Hristove ljubavi
- Hristova duhovna zajednica
- Zajednica male sestre
- Zajednica sestara bezgrešnog zaèeæa
- Zajednica Marijino delo

Neka samo svaka od ovih sekti ima po 500 sledbenika (neke ih imaju i po nekoliko hiljada), sami zakljucite koliko su one opasne.


: Odg: Sekte
: Sale-X 30 April, 2007, 08:38:59 AM
Šri Æimnoj

Šri Æimnoj must die !!!


: Odg: Sekte
: i 30 April, 2007, 09:29:33 AM
Šri Æimnoj must die !!!

A ko su oni/on/ona? Prvi put èujem...


: Odg: Sekte
: *D*E*J*A*N*I*C*A* 30 April, 2007, 12:40:11 PM
Šri Æimnoj must die !!!

A ko su oni/on/ona? Prvi put èujem...

Nikad chula!


: Odg: Sekte
: Dacha 30 April, 2007, 04:39:22 PM
Samozvani duhovni ucitelj"koji tezi da inspirise i duhovno sluzi covecanstvu svojim molitvama,meditacijom,spisima,muzikom i umetnoscu."
Klasicna sekta!Evo i slike lika------->
Naravno,ukolko mislimo na isto sto i admin...

Biografija


Roðen kao Èinmoj Kumar Goš 1931. godine u seocetu Šakpura u Istoènom Bengalu (danas Bangladeš), Šri Èinmoj je bio najmladje od sedmoro dece. Posle smrti oba roditelja, 12-o godišnji Èinmoj je 1944.godine stupio u Šri Aurobindov Ašram, duhovnu zajednicu u blizini Pondièerija u Istoènoj Indiji. Tu je proveo iduæih 20 godina obavljajuæi duhovnu praksu u koju je spadala svakodnevna višeèasovna meditacija, atletika, pisanje poezije, eseja i duhovnih pesama.

Još kao mladi tinejdžer, Èinmoj je doživeo niz dubokih unutrasnjih iskustava i u godinama koje su sledile dostigao veoma visoke nivoe meditacije. 1964. godine se preselio u Njujork da bi svoje unutrašnje blago podelio sa iskrenim duhovnim tragaocima na Zapadu.

Šri Èinmoj smarta težnju - neprestanu žudnju srca za stalno višom i dubljom stvarnošæu – duhovnom silom koja stoji u osnovi svih velikih pomaka u religiji, kulturi, sportovima i nauci. Ako živi u srcu i neprekidno teži da prevaziðe sebe, èovek može da na površinu iznese ono najbolje iz sebe i da naðe put ka istinskoj zadovoljnosti. Po njegovim reèima::
"Naš cilj ja da idemo od svetlog preko svetlijeg do najsvetlijeg, od visokog preko višljeg do najvišljeg. Pa èak i u najvišljem, našem napretku nema kraja, jer je sam Bog unutar svakog od nas, a Bog u svakom trenutku prevazilazi svoju sopstvenu Stvarnost."

Danas, Šri Èinmoj služi kao duhovni vodiè svojim uèenicima u preko 60 zemalja širom sveta i ohrabruje uravnotežen naèin životna koji spaja unutrašnju disciplinu molitve i meditacije zajedno sa dinamizmom savremenog života.

Život ri Èinmoja je izraz bezgraniène kreativnosti. On je neverovatno plodan stvaralac u oblasti muzike, poezije, slikarstva, književnosti i sporta. U svim tim oblastima njegovi doprinosi su izuzetni i dalekosežni.

On redovno putuje po svetu da bi držao besplatne koncerte, predavanja i meditacije za javnost, da bi se susreo sa svojim uèenicima, a takoðe i da bi se susretao i razgovarao o duhovnosti sa državnicima i istaknutim ljudima širom sveta. Šri Èinmoj ne naplaæuje svoje duhovno voðstvo, koncerte, predavanja i meditacije.


: ŠRI ÈINMOJ – TRKA MIRA ILI ...
: Sale-X 30 April, 2007, 05:08:10 PM
Èinmojv pokret stalno pokušava da prikrije svoje stvarne ciljeve. Uporno se porièe veza izmeðu Èinmojevog uèenja i hinduizma. U pokretu se praktikuje kultno pokloništvo Šri Èinmoju, kao i obaveza na bespogovornu poslušnost.

OSNIVAÈ: Èinmoj Kumar Gaš (Šri Èinmoj, sanskr. Šri = njegova svetost) roðen je 27.08.1931. u Šakpuri, jednom malom selu u Bengalu (u Indiji). U 12. godini dostigao je, navodno, “nirvikalpa samadi” (visok nivo svesti). Godinu dana kasnije, posle smrti oba roditelja, izgleda da je sa svojom braæom i svojim sestrama primljen u ašram Šri Aurobindoa, u južnoindijskom Pondièeriju. Tamo ostaje narednih 20 godina, i iz Aurobindoovog uèenja preuzima osnovu svog kasnijeg uèenja. Sledeæi “unutrašnji zov”, putuje potom 1964. za SAD i potom radi u indijskoj ambasadi u Njujorku. U godinama koje slede više puta putuje po svetu da bi širio svoju tehniku meditacije. Izvesno je da Èinmoj nikada nije uzeo “sanjasi” (sanskr. = neko ko se u svom okruženju, a ne u ašramu, ponaša kao monah). Takoðe nije poznato da je on nastavljaè bilo koje legitimne tradicije nekog gurua.

NASTANAK I ISTORIJAT: Polazeæi iz Amerike, pokret je od sredine 70-ih godina misionarski aktivan i u Evropi. Težišta reklame i vrbovanja jesu: predavanja, uvodi u meditaciju, koncerti za mir i sportske priredbe. Uz to se moraju dodati i takozvana“divine enterprises” (engl. = božanska preduzeæa). To su privredne ustanove (restorani, prodavnice cveæa i sl.), koje Èinmojeve pristalice koriste za reklamiranje i vrbovanje. Tako je na naslovne strane novina 1982. dospela kafeterija, koju je pod zakup izdao Rajnski zemaljski muzej, jer su u njoj radile pristalice Šri Èinmoja. Pogrešno je ono što se navodi u reklamnim brošurama, da je Èinmoj pozvan u Njujork od strane visokih zvaniènika OUN. Kao i mnogi drugi, Èinmoj je samo jedan od onih koji su u kapeli zgrade OUN držali meditacije. On ni u kom sluèaju nije neka zvanièna institucija OUN! Nadalje, izgleda da on sport smatra jednom vrstom joge, te se sport èesto i sa uspehom koristi u reklamne svrhe, a izmeðu ostalog, pominju se takozvani “Èinmojevi maratoni” (“Trka za mir”, koja prolazi i kroz našu zemlju), zatim trke izdržljivosti, trke na duže staze. Osim toga, reklamne brošure tvrde da je Èinmoj “blagoslovljeni umetnik sa jedinstvenom kreativnošæu”. Izmeðu ostalog, Èinmoj pokušava da to dokaže na takozvanim “koncertima za mir”. Pokušava da svira na oko 70 instrumenata. Ako se ima u vidu njegov umetnièki talenat, onda zaèuðuje izdržljivost onih koji ga slušaju i gledaju.

UÈENJE I PRAKSA: Prema hinduistièkom uzoru, uèenik mora da bude apsolutno poslušan “avataru” Èinmoju (sanskr. Avatar = onaj koji pozdravlja Zemlju, pojava Apsoluta u telu). Cilj je “sjedinjavanje sa bogom”, “unutrašnja savršenost”, tako što Èinmoj, navodno, može da oslobaða od tereta karme. Meðutim, prema vedskom uèenju nije moguæno ukidanje karme. Ona oznaèava uzroèno – poslediènu vezu u duhovnom životu, koja poèiva na formalno – logièkom principu “ako – onda”. Naime, ako neko poèini neki greh, onda ga kazna za taj greh sigurno èeka, bilo u životu na Zemlji, bilo u životu posle smrti. Karma se ne može prekinuti. Postoje duhovni procesi koji mogu da neutrališu karmu. To je oslobaðanje od karmiènog ciklusa (sanskr. = mukti).
 
Šri Èinmoj
Nasuprot svemu ovome, Èinmoj kaže: “Treba živeti tako da se nit karme otanjuje sve dok se ne prekine”.
Šri Èinmoj propoveda meditaciju na ljubav, na boga, na bele oblake. Bog, po Èinmoju, nije ništa drugo do prosvetljena suština èoveka. Pošto Èinmoj, navodno, vlada najvišim stepenima svesti, iz toga proizilaze njegove božanske osobine.
Kakva je samo Èinmojeva religija u odnosu na vedsku religiju uopšte? Vedska religija može se ispoljavati trojako:
1.   U vrlini, kada askeza (strogost trpljenja, sanskrt. tapasja) nalaže:
•        pesmu i igru (bogosluženje “aroti”) samo do ekstaze, koja se, za razliku od Èinmoja, postiže vrlo brzo. Takav obred izvodi se dva puta dnevno;
•        odgovarajuæi naèin ishrane – vegetarijanstvo;
•        èistotu (sanskr. bramaèari), koja se sastoji u odricanju od liènog uživanja, novca, jela i piæa, kocke, žena, unosnih delatnosti.
Svi ovi pobrojani nalozi izvršavaju se radi boga Krišne.
2.   U plodonoštvu, u sluèaju TM i ostalih joga tela i uma.
3.   U askezi i duhovnoj tami (sanskr. tamas), koja ide preko svih granica ljudskog trpljenja. To se oèituje u delatnostima pristalica Šri Èinmoja: dizanju velikih tereta, podizanju praga rezultata u sportu, 5-odnevnim trèanjima, maratonima, te u laserskom koncentrisanju oseæajnosti preko pesme i meditacije.
Što se tièe pesme – muzike - , takoðe je prisutno preterivanje. On, navodno, ima 1.300 svojih “baðana” (sanskr. baðana = bajanje). Zapravo su to pesme koje su prepisane iz vedskih spisa, a ti spisi sadrže tumaèenja, objašnjenja, uputstva, propise i zakone iz oblasti duhovnog života i razvoja u vedanti.
Indijski napev prilagoðen je evropskom naèinu pevanja. Izbaèen je ritam zemljanog bubnja (mrdange), a umesto toga potencira se zvuènost pevanja. To znanje – ta umetnost – zove se na sanskritu gandarva. Na svakom mestu gde je potrebno davanje ritma bubnjem, umesto bubnja imamo tišinu. Šri Èinmoj se veoma trudi da na svojim koncertima ostavi jak utisak na publiku.
Ovde æemo kratko napomenuti da pristalice Šri Èinmoja treba da se meditaciji posveæuju izmeðu 02.00 i 05.00 sati ujutru. Kao medijum treba da se koriste slika ili muzika majstorova. Uz njegovo ime, preporuèuju se i mantre, što treba ponavljati svakog dana od 500 do 1.200 puta. Osim toga, preporuèuje se puno sporta i uzdržavanje od seksa.

OCENA: Obimna reklama u mnogobrojnim knjižarama o Èinmoju, kao i u èasopisima, nameæe èitaocu utisak o Èinmoju, koji bi se, posle jedne dobre i temeljne provere, mogao lako osporiti. Èinmojev pokret stalno pokušava da prikrije svoje stvarne ciljeve. Tako se, recimo, porièe veza izmeðu Èinmojevog uèenja i hinduizma. Sam Èinmoj veoma specifièno predstavlja odnos “guru – uèenici”: on sebe nazia “duhovnim roditeljem” svojih pristalica, ali istovremeno i “duhovnim ocem cele Nemaèke i njenih vojnika”, na primer. Postoji opasnost od otuðivanja Èinmojevih pristalica od njihove stalne socijalne okoline, i to zbog sledeæeg: zahteva da se satima izvode vežbe meditacije i koncentracije, besplatan rad u “božanskim preduzeæima”, seksualna apstinencija i stalna putovanja za Cirih i Njujork, gde se nalaze centri pokreta. Još veæa je opasnost od otuðenja zbog kultnog obožavanja Šri Èinmoja, koje se praktikuje u pokretu, kao i zbog obaveza na bespogovornu poslušnost. Èinmojevo uèenje o meditaciji, karmi, kastinskom sistemu, obožavanju gurua i sl., pokazuju da pokret ima hinduistièku pozadinu. Èinmojev pokret nije spojiv sa hrišæanskom verom.


: Odg: Sekte
: i 30 April, 2007, 05:10:15 PM
On redovno putuje po svetu da bi držao besplatne koncerte, predavanja i meditacije za javnost, da bi se susreo sa svojim uèenicima, a takoðe i da bi se susretao i razgovarao o duhovnosti sa državnicima i istaknutim ljudima širom sveta. Šri Èinmoj ne naplaæuje svoje duhovno voðstvo, koncerte, predavanja i meditacije.

Hmmm, baš primaljivo. Kako mogu da pristupim njegovoj sekti?

Šalim se, naravno.  ;)

Ne znam šta ostali misle, ali za mene su svi oni koji se do te mere zagreju za religiju i u njoj pronalaze smisao svog života, bez obzira da li se radi o priznatim, zvaniènim crkvama ili sektama, kompletni ludaci. Uuuuu, a još kad neko poène da mi se izbacuje sa "istinitim" prièicama tipa "vidovita Zorka mi je sve prorekla", "bacili mi vradžbine pa sam pala/pao na ispitu" itd. doðe mi da ga tresnem èekiæem u glavu. I to onim velikim.  ;D

poz.


: Odg: Sekte
: Dacha 30 April, 2007, 05:19:22 PM
Da,brate....Ja imam na tu temu "vidovitosti"samo jedan komentar:Ako su zaista vidoviti,neka odigraju neku lutriju,uzmu svakog meseca par miliona evrica i uzivaju!


: Odg: Sekte
: Sale-X 30 April, 2007, 05:21:33 PM
Ne znam šta ostali misle, ali za mene su svi oni koji se do te mere zagreju za religiju i u njoj pronalaze smisao svog života, bez obzira da li se radi o priznatim, zvaniènim crkvama ili sektama

A šta da radiš kada si ludo zaljubjen u devojku koja je u sekti ?

Šta da radiš ako iz svog srca želiš odatle da je izbaviš ,a neznaš kako ?

Šta da radiš ako znaš da su njihove tehnike "ispiranja mozga" jaèe od tvoje dobrote, iskrenosti i ljubavi ?

Šta onda ?


Potrudiæu se da pomognem drugu kome se taj sluèaj dogodio i uèiniæu sve da raskrinkamo tu bandu koja nesmetano i dalje vrbuje ljude u Nišu i Srbiji uopšte pretvarajuæi se da su neka navodna religijska grupa. Možda oni veruju da su sakralna skupina, ali za mene su oni "Rak na koži nacije" kojeg treba odstraniti !!! Uskoro æu vam dostaviti dokumentaciju, fotografije, mesta okupljanja i ostale informacije o toj organizaciji, kako bi na vreme upoznali pre svega mlaðu generaciju od opasnosti koja im preti od ove i sliènih "miroljubivih organizacija".


: Odg: Sekte
: *D*E*J*A*N*I*C*A* 01 May, 2007, 01:03:24 PM


Potrudiæu se da pomognem drugu kome se taj sluèaj dogodio

Jaooo jadan!I jadna :(


: Odg: Sekte
: i 01 May, 2007, 01:46:11 PM
Ne znam šta ostali misle, ali za mene su svi oni koji se do te mere zagreju za religiju i u njoj pronalaze smisao svog života, bez obzira da li se radi o priznatim, zvaniènim crkvama ili sektama

A šta da radiš kada si ludo zaljubjen u devojku koja je u sekti ?

Šta da radiš ako iz svog srca želiš odatle da je izbaviš ,a neznaš kako ?

Šta da radiš ako znaš da su njihove tehnike "ispiranja mozga" jaèe od tvoje dobrote, iskrenosti i ljubavi ?

Šta onda ?

Znam o èemu prièaš...

Moje mišljenje: daš sve od sebe da je odatle izvuèeš... A ako ne pomogne, jbg...

Lièno ne verujem u prièu da to svakome može da se desi. Oni koji su podložni toj vrsti manipulacije pokazuju i neke druge simptome koje treba uoèiti na vreme, a ne da se biješ u glavu kad je kasno...

Isto tako i od MUP-a oèekujem agresivniju kampanju protiv sekti.

 :D  :D  :D Baš si me lepo nasmejao...


: Odg: Sekte
: Sasa 01 May, 2007, 02:49:53 PM
Sve je to delo nechastivog, nije njima do para nego do nashih dusha...


: Odg: Sekte
: Dacha 01 May, 2007, 02:55:22 PM
Nema sale sa sektama!Ovo govorim kao neko ko ima iskustvo i kao obican gradjanin i kao neko ko je imao prilike da se susretne sa tom pojavom u vojsci,tacnije,za vreme sluzenja vojnog roka(Vojna policija,radio sam kao obezbedjenje VMA)...Taj slucaj koji sam video u vojsci je zaista potresan,radi se o tome da su na psihijatriju VMA doveli devojku koja je zavrsila kao totalna zrtva neke od sekti,znaci unistili su je materijalno,emotivno i psihicki.Na VMA je dovedena za vreme 3 ili 4 nervnog sloma koji je dozivela za svega 2 meseca,a tada sam imao priliku da vidim kako se trese od straha,totalno izgubljena...Ljudi iz sekte su cak pokusavali da dodju do nje i na samoj klinici,par puta smo ih izbacivali,hapsili i predavali MUP-u,ali su se uvek vracali >:(
Dok nam pukovnik jednog dana nije dao odobrenje da primenimo i neko drugo sredstvo iz ovlascenja,sem pretresanja i privodjenja. :anjdjeo:
I tada smo imali prakticnu nastavu iz pravilne upotrebe tonfu palice ;D ;D ;D
To nije resilo problem koji je ona imala sa njima,ali vise nisu pokusavali da dodju do nje na VMA...
A sto se tice drugog slucaja,desio mi se u Sokobanji,uoci prethodnog Svetskog prvenstva u fudbalu.U sred centra m je zaustavila neka polu-simpaticna tetkica i kao pita me da li verujem u Boga...Pa da li znam kako je ime Gospodnje,pa zasto je Hrist umro,cije je grehe iskupio i tako to...Na kraju mi je uvalila neku svesku sa rasporedom utakmica,ali ujedno i propagandnim materijalom njene sekte,a mislim da su u pitanju Jehovini svedoci.Moju ljubaznost i kulturu je zamenila za naivnost i podvodljivost,te sam na kraju morao bas tako i da joj kazem.Znaci,jedini razlog zasto je nisam oterao u pi**u materinu je taj sto nisam nekulturan,a ne taj sto me zanima to sto mi ona prica.E,kada sam joj tako rekao,otisla je...A meni ostade raspored igranja utakmica :anjdjeo: ;D ;)


: Odg: Sekte
: *D*E*J*A*N*I*C*A* 04 May, 2007, 05:37:20 PM
Majke mi sa sektama se ne da shaliti...Znam primer jednog uglednog choveka kojeg su unishtili do te mere da je nocu spavao kao obichan pas!...


: Odg: Sekte
: i 04 May, 2007, 08:45:28 PM
Majke mi sa sektama se ne da shaliti...Znam primer jednog uglednog choveka kojeg su unishtili do te mere da je nocu spavao kao obichan pas!...

Ma jesu one opasne, ali meni nije jasno kako neko može da dozvoli sebi da ga uvuku u sve to. Nijedna sekta ne kidnapuje ljude... Valjda?

I dalje sam ubeðen da su tome podložni samo oni koji su negde u glavi veæ "naprsli"...

Doduše, deo problema leži i u tome što kao država nemamo jasnu strategiju za borbu protiv verskih sekti. A i granice su nam kao rešeto, tako da svako može da doðe u Srbiju i da radi šta hoæe. Èini mi se da bilmezi po našim institicijama puštaju sve one koji se predstave kao dobrotvori ili NVO da deluju na našoj teritoriji, bez provere o kome se stvarno radi...

Stvarno bre ljudi, o èemu god poènemo da prièamo, sve se svodi na to da u ovoj zemlji neko ne radi svoj posao i da ne postoji iskrena volja da se suzbiju opasne društvene bolesti, kao što su verske sekte, ili narkomanija, na primer... Opšta kriza svih institucija. Kao da se više nikome ne *ebe ni 2% za ovu jadnu Srbiju... *urèimo se da smo neke patriote, a u stvari imam utisak da nam je svima postalo sve jedno na šta nam lièi država i šta æe sa njom biti u buduænosti.

Pitam se da li æemo ikad da se probudimo i shvatimo koliko smo duboko zaglibili?


: Odg: Sekte
: *D*E*J*A*N*I*C*A* 04 May, 2007, 09:02:04 PM

I dalje sam ubeðen da su tome podložni samo oni koji su negde u glavi veæ "naprsli"...


Ili prsli...?


: Odg: Sekte
: *D*E*J*A*N*I*C*A* 04 May, 2007, 09:06:01 PM
Pitam se da li æemo ikad da se probudimo i shvatimo koliko smo duboko zaglibili?
NEEEEEEEE!Osim ako...ma nema shanse!


: Odg: Sekte
: Kochica 04 May, 2007, 11:32:22 PM
Po mom misljenju sve relirije su sekte  ;) ;) ;)Ja sam ateista i bas me briga za sve..........


: Odg: Sekte
: Dacha 05 May, 2007, 03:22:34 AM
Pa I,potpuno si u pravu!Na zalost,mislim da smo zaglibili preduboko i da cemo se tesko izvaditi iz blata(citaj umesto blata govana!)...Po ovoj jadnoj Srbiji moze da vrslja ko kako hoce i kada mu se hoce!Sa jedne strane imamo NVO u razlicitim formama,ali im je jedno isto-pljuju po Srbiji sto vise mogu,kao,to je za nase dobro,jer smo nesvesni nase nesvesti ;D
Razne Zene u crnom putuju po okolnim drzavama i izvinjavaju se u ime svih nas za sve sto jesmo i nismo uradili,a ni na pamet im nije palo da kazu da su ljudi ovde ginuli od NATO bombi,da je iz Hrvatske proterano oko pola miliona Srba,da je iz Bosne proterano oko 100.000. Srba,da je sa Kosova proterano oko 250.000. Srba,da je ubijeno u Hrvatskoj i Bosni oko 10.000 Srba...Pa nisu se valjda svi ti ljudi sami ubili i proterali?A o tome cute i razne Kandicke i slicne spodobe,ali kada treba spomenuti nesto sto su Srbi ucinili,onda su najglasniji!!!
A na drugoj strani imamo ove nase politicare,koji sami sebe nazvase politickom elitom,uzimaju silne plate,putne troskove,dnevnice...A kada treba stisnuti m*da i uraditi nesto za ovu drzavu,izvaditi nas iz blata,onda prvo napomenu da je to zateceno stanje,nije njihova krivica sto je tako...Sedam godina od cuvenog 5.Oktobra je proslo,a njima izgleda nije dovoljno da se neke osnovne stvari srede!Evo,danas na vestima cujem da su se Kostunica i Tadic slozili da je najbolje da se odrze novi izbori,jer se gospodi ne ustaje iz fotelja ni zarad najviseg drzavnog interesa...Bolje novi izbori(koji kooooooostaju!!!),nego da neko odustane od jednog ili dva ministarska mesta!Ili zbog toga sto niko od njih ne zeli da bude taj ko ce preuzeti odgovornost pred narodom za gubljenje Kosova?!?Pa onda ajd' na nove izbore,a do tada ce se valjda i to samo od sebe resiti! :-X >:( >:( >:(
A sekte su im verovatno zadnja rupa na svirali...
E,zato sam sam sebi obecao jednu stvar-Bojkot svih narednih izbora dok god sam ziv!Pa u 'apsu-u 'apsu!!!Necu ni ja na sebe da preuzimam odgovornost da eventualno dovedem skotove na vlast...Jer,kako kazu-jedan glas menja puno toga...E,moj glas nemaju!!!


: Odg: Sekte
: *D*E*J*A*N*I*C*A* 05 May, 2007, 10:43:29 AM
...E,moj glas nemaju!!!
Nece imati ni moj kad budem bila punoletna :)


: Odg: Sekte
: BeerBaron88 05 May, 2007, 03:57:37 PM
Bojkot svih narednih izbora dok god sam ziv!

Bravo MAJSTORE!!!!

Ja sam evo veæ dva izbora bojkotovao, a sigurno æu i naredne. I tako sve dok JA ne doðem na vlast  8), ili barem neko ko æe da nas (mene) razume :)

P.S. Evo još jedne sekte koja je izuzeta :( iz spiska: SUPA ( Sokobanjsko Udruzenje Pivopija i Alkoholièara ) :) :)


: Odg: Sekte
: Dacha 05 May, 2007, 05:05:56 PM
 ;)He-he,dobra ti ta sekta!
Evo jos jednog neformalnog udruzenja,ali necu da napisem skraceni naziv(mogao bi da dobije epitet samo za 18+ ;D)
Partija Iskrenih Cestitih Korisnika Alkohola
Pa sad,ko razume-shvatice! ;D ;D ;D


: Odg: Sekte
: Kochica 05 May, 2007, 09:29:24 PM
Bravo svaka cast treba nam jos ovakvih ljudi ,a vidim sve nas je vise
FANTASTICAN SOU


: Odg: Sekte
: *D*E*J*A*N*I*C*A* 06 May, 2007, 10:52:51 AM
Partija Iskrenih Cestitih Korisnika Alkohola..Odakle izvuche ovo :)Haha.. :D


: Odg: Sekte
: Dacha 06 May, 2007, 02:18:50 PM
Uh,pa to je stara fora...Mislim da je provalio Bora Chorba jos pocetkom 90-tih,kada je tek postajao aktuelan sistem sa vishe stranaka... :)


: Odg: Sekte
: *D*E*J*A*N*I*C*A* 07 May, 2007, 09:04:32 PM
haha ko god da je izmislio...car je!


: Odg: Sekte
: Gabriel 17 June, 2007, 11:46:17 PM
mogu da se pohvalim da su me u mojoj ne tako davnoj mladosti vise puta /bez dokaza i razloga/ optuzivali da sam clan raznih satanistickih sekti te cak i vodja jedne... a ja nikad nisam bio ni clan biblioteke...


: Odg: Sekte
: Gabriel 17 June, 2007, 11:49:56 PM
P.S. Evo još jedne sekte koja je izuzeta :( iz spiska: SUPA ( Sokobanjsko Udruzenje Pivopija i Alkoholièara ) :) :)
[/quote]

vidis nisam znao da sam ipak bio clan jedne organizacije/sekte....


: Odg: Sekte
: Dacha 18 June, 2007, 12:59:28 AM
P.S. Evo još jedne sekte koja je izuzeta :( iz spiska: SUPA ( Sokobanjsko Udruzenje Pivopija i Alkoholièara ) :) :)

vidis nisam znao da sam ipak bio clan jedne organizacije/sekte....
[/quote]
Eto,izgleda da smo bili u istoj organizaciji,a onda sam presao na koka kolu i...Izbacise me iz organizacije...


: Odg: Sekte
: *D*E*J*A*N*I*C*A* 19 June, 2007, 11:51:02 PM
P.S. Evo još jedne sekte koja je izuzeta :( iz spiska: SUPA ( Sokobanjsko Udruzenje Pivopija i Alkoholièara ) :) :)

vidis nisam znao da sam ipak bio clan jedne organizacije/sekte....
Eto,izgleda da smo bili u istoj organizaciji,a onda sam presao na koka kolu i...Izbacise me iz organizacije...
[/quote]
E sad sa kole predji na vodu :)Kola goji :)
Mada ja sam danas morala da nazdravim...Imam chetrdeset poena na prijemnom,nosim max iz shkole i imam vukovu diplomu :)Mogu i na mars da se upishem :)
Jesam ja josh najmladjii chlan ?


: Odg: Sekte
: Gabriel 20 June, 2007, 12:04:12 AM
pa kad dachu izbacise posle skoro 15 god iskrenog unistavanja alkohola, mislim da ce tebe primiti i posle jedne chasice; onako usput i ja sam prestao, ne pijem citavih 18 dana.......


: Odg: Sekte
: *D*E*J*A*N*I*C*A* 20 June, 2007, 12:11:07 AM
Wow...Bravo :)
Choveche mrzim pijane frajere!
Supa..Dobra fora :D


: Odg: Sekte
: HIDRANT 06 January, 2008, 08:38:08 PM
Evo malko konktrenih dokaza da u SB. ima sekti ili bar onih koji to pokusavaju da budu.
U naselju Cuka tacnije iza zgrada gde je trebalo da se napravi bazen zaklano je kuce (kucence) roditelja moje supruge. Sad samo za one sa jacim stomakom i 18+..
Kuce je ubijeno tako sto mu je odsecena glava i rasporen trbuh u obliku obrnutog ksta. Glava nije nadjena ali su telo kuceta nasla nesrecna deca koja se igraju tu na toj livadici. Deca kad su videla pocela su da vriste i beze a jedna mala devojcica je dosla kod moje taste da joj kaze onako izbezumljena i uplakana ; bako mislim da su vam ubili Bobija :
Naravno policija je bila ali nisu nista NASLI. Kao po obicaju!


: Odg: Sekte
: Gabriel 08 January, 2008, 08:12:48 AM
Evo malko konktrenih dokaza da u SB. ima sekti ili bar onih koji to pokusavaju da budu.
U naselju Cuka tacnije iza zgrada gde je trebalo da se napravi bazen zaklano je kuce (kucence) roditelja moje supruge. Sad samo za one sa jacim stomakom i 18+..
Kuce je ubijeno tako sto mu je odsecena glava i rasporen trbuh u obliku obrnutog ksta. Glava nije nadjena ali su telo kuceta nasla nesrecna deca koja se igraju tu na toj livadici. Deca kad su videla pocela su da vriste i beze a jedna mala devojcica je dosla kod moje taste da joj kaze onako izbezumljena i uplakana ; bako mislim da su vam ubili Bobija :
Naravno policija je bila ali nisu nista NASLI. Kao po obicaju!

to si citao negde ili si sam provalio....?
mislim da je to ipak bila neka komsika, dokona penzionerka, koja je svoje sadisticke porive ispoljila na neduznom kucencetu, koje je opet sasvim slucajno pripadalo roditeljima tvoje zene...
ps. da li si svoja zapazanja o mogucem obrednom delovanju sekte izneo pandurima....?, a sto nisi slucaj prijavio onima iz ORKE, oni vole da gube vreme na takve stvari...


: Odg: Sekte
: Sasa 20 January, 2008, 09:44:32 AM
2000-te godine sam drzao kafic kod Gere, u vreme politickog prevrata u nasoj zemlji. Jednog dana zove me moj otac sav zabrinut, i pita me kakve su to sekte u mom kaficu. Navodno cak su i plakate, na kojima se reklamira ta sekta, izlepljene po kaficu i u wc-u. Ja naravno nemam pojma o cemu se radi, pitam ga odakle mu ta ideja, ko mu je to rekao, posto inace nije dolazio gore. Nakon nekoliko dana, olaksavajuci se u wc-u ugledam nalepnicu otpora na kazancetu i setim se onoga sto me pitao otac. Sutradan kazem ocu da ipak ima plakata u kaficu ali da nisu sektaski. On mi tada rece da mu je to ispricao nas poznati policajac Vuca. Eto koliko nasa policija zna o sektama i kako nas stiti.....


: Odg: Sekte
: Gabriel 22 January, 2008, 12:08:08 AM
2000-te godine sam drzao kafic kod Gere, u vreme politickog prevrata u nasoj zemlji. Jednog dana zove me moj otac sav zabrinut, i pita me kakve su to sekte u mom kaficu. Navodno cak su i plakate, na kojima se reklamira ta sekta, izlepljene po kaficu i u wc-u. Ja naravno nemam pojma o cemu se radi, pitam ga odakle mu ta ideja, ko mu je to rekao, posto inace nije dolazio gore. Nakon nekoliko dana, olaksavajuci se u wc-u ugledam nalepnicu otpora na kazancetu i setim se onoga sto me pitao otac. Sutradan kazem ocu da ipak ima plakata u kaficu ali da nisu sektaski. On mi tada rece da mu je to ispricao nas poznati policajac Vuca. Eto koliko nasa policija zna o sektama i kako nas stiti.....
sto lepo ne skupe neku lovu i plate Lapro, mene i jos ponekog, da im to za 10-12 casa sazvacemo i damo da progutaju....
sto panduri nemaju neke kurseve i o drogama i o prostituciji, da malo pricaju sa nekim o tome, da uce...


: Odg: Sekte
: Gabriel 22 January, 2008, 11:50:01 AM
tu se slazem sa tobom, toj deci je od 7-8 razreda dop deo okoline u kojoj odrastaju; ako se dobro secam mi smo u to vreme pusili cigarete iza skole; taj nagli skok drustvo i drzava nisu ispratili i tu su nas sve zaj****.....