SOKOBANJSKI FORUM => Aktuelnosti => : Sale-X 31 August, 2008, 09:38:16 PM: Koncert Riblje èorbe u Sokobanji
: Sale-X 31 August, 2008, 09:38:16 PM

http://www.youtube.com/watch?v=2x--6h8ZBeU

http://www.youtube.com/watch?v=jOh08SnE2PA: Odg: Koncert Riblje èorbe u Sokobanji
: Sale-X 31 August, 2008, 09:42:52 PM
isto vreme, samo u Viminaciumu:

http://www.youtube.com/watch?v=yaPL1O1lq-o

Emma Shapplen