SOKOBANJSKI FORUM => Politika => : dzonson 06 September, 2008, 07:26:29 PM: Satanizam i novi svetski poredak
: dzonson 06 September, 2008, 07:26:29 PM
Ovo je samo deliæ jednog dužeg intervjua kojeg  je pukovnik Svetozar Radišiæ dao radiju Svetigora (http://www.svetigora.com/) na temi elektronskih liènih karata.To je bilo 15.12.2006.
Poslušajte,...više nema skrivanja...

Satanizam i novi svetski poredak

http://www.youtube.com/v/_vT_-6vL9gc&hl=en&fs=1
Da,pojasnim,pukovnik Radišiæ pominje pravilo "KoV-a",to je za kopnenu vojsku. "KoV"
Kada je pravilo "KoV FM 100-5" izašlo,naša vojska ga je odmah prevela.


: Odg: Satanizam i novi svetski poredak
: Finious 11 February, 2011, 03:20:52 PM
JEDINI ZADATAK ZADUŽITI ZEMLJE U KRIZI

Glavne odlike procesa globalizacije su prevladavanje granica medju državama nacijama, opadanje suvereniteta država te nastanak globalnih i nadnacionalnih udruženja koje preuzimaju regulativne i druge funkcije u društvu i svetskoj privredi. No, on u sebi ima i mnoge zamke.

Primjerice globalizacija je poveæala medjusobnu ovisnost stanovništva i potrebu za kolektivnim delovanjem, ali zbog toga milionima nije dala nikakvu korist, veæ samo štetu. Liberalizacija, privatizacija i tranzicija mnoge je zemlje odvela u siromašvo. Stoga nikoga ne treba èuditi što je sve više onih koji osporavaju pravila igre u današnjoj svetskoj privredi.

:
http://www.secretsocietycentral.com/tajnadrustva/illuminati-i-novi-svjetski-poredak/


http://misterij.blogspot.com/2008/10/ko-stvarno-vlada-planeta-zemljom.html

http://www.youtube.com/watch?v=aN0ETn87JNw (http://www.youtube.com/watch?v=aN0ETn87JNw)