SOKOBANJSKI FORUM => Društvo => : dzonson 29 July, 2007, 03:57:47 PM: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: dzonson 29 July, 2007, 03:57:47 PM
 (http://img259.imageshack.us/img259/8973/ljubodragfg5.gif)(http://img113.imageshack.us/img113/5876/ducisv6.jpg)

Imao sam sreæu i èast da upoznam jednog divnog i plemenitog èoveka,našeg legendarnog košarkaša Ljubodraga Simonoviæa -Ducija!O njegovoj sportskoj biografiji ne bi mnogo prièao,jer se sve zna,ali mora da se kaže da je u igri "jedan-na jedan" bio nenadmašan! Meðutim Duci je vrlo brzo shvatio da sport nije ono što se prièalo i verovalo,sportsko nadmetanje i oslobaðnje èoveka kroz igru,veæ gladijatorska borba "robova" ...Poèeo ja da iznosi istinu o svemu tome i postao nepokolebljivi borac za istinu! To je èovek koga ni jedan režim nije mogao da uæutka i kupi nekom "foteljom", položajem u društvu i slièno,bio je na udaru i "bivših" i "sadšnjih"...Taj èovek trideset i nešto godina nije mogao,i ne može, da naðe posao u svojim "zemljama",jer je "mnogo prièao"...

Inaèe, Duci je magistar pravnih nauka i doktor filozofije.
Napisao je i znaèajne knige, neke od njih su:
"Pobuna Robota","Filozofski aspekti modernog Olimpizma","Sport Kapitalizam Destrukcija","Olimpijska Podvala","Novi Svet je Moguæ"
Interesantna je stvar,  da su mu posle Oktobarskih promena  odbili jednu doktorsku disertaciju,nisu mu dozvolili rad na doktorskoj tezi na Fakultetu za sport i telesno vaspitanje, koja je imala naslov "Sport u svetlu filozofije igre" – jer je javno kritikovao Ðinðiæa i sport...!?
Baš imamo strašno "jako  struène" institucije...
No,da ne prièam ja mnogo...daæu vam na uvid jedan deo Ducijevog intervjua sa Radovanom Nastiæem negde 2001.2002-e godine...

#######################################################

...SPORT JE POTPUNO IRACIONALAN.Uzmimo nekog sprintera na 100 metara.I obori svetski rekord,pomeri rezultat za koju stotinku.I ceo svet mu se divi,svuda je to udarna vest,ceo stadion mu se klanja.Ali kakve to koristi ima za napredak èoveèanstva??? šta je planeta Zemlja dobila time??? Da li su prestali ratovi,gladi,suše??? Na svakih 3,6 sekundi neko,na oovoj našoj planeti Zemlji,umre od gladi. Pa dok je "heroj" istrèao tih 9 sekundi,dvoje ljudi je umrlo,a treæi æe umreti dok "heroja"budu fotografisali za naslovne strane i udarne vesti.Ali živimo u takvom svetu,gde se ceni materijalno,a ne duhovno.I to je tragedija cele prièe...

######################################################

Mislim da je sport stranputica u borbi žene za emancipaciju,jer je nametnut taj model muskularizma i kvantiteta,znaèi brže-dalje-snažnije,i estetika,ne individualnost veæ taj model ko je jaèi,ko je jaèi taj pobeðuje.To je taj Kubertenov princip u sportu,tako da žena,da bi se dokazala kao vrednosno biæe u sportu,ona mora da prihvati model muškog sporta,da se ponaša kao muškarac,da glumi muškarca,tako da je ona degradirana na dva naèina-kao žena i u fizièkom smislu,jer mora da upotrebljava doping.Ja smatram da treba stvoriti takve oblike igre koji daju moguænost svakom èoveku da uèestvuje i da se tu adaptira,dakle duh tolerancije,solidarnosti i poštovanja,a ne muskularnog agresivnog borilaèkog mentaliteta,koji eliminiše one koji su slabiji.Žena je u sportu degradirana na biæe nižeg reda.Žena je simbol slabosti,i muškarac mora da se dokazuje u suprotnom smislu.I Kuberten i svi ti glavni ideolozi sporta su degradirali ženu,govorili su da žena koja nastoji da bude razumna,nije samo nenormalna veæ i monstruozna,èak i ženu kao razumno biæe su  eliminisali.Sport je u svojoj suštini iracionalan.

#######################################################

Igrali smo protiv Portorika,na Olimpijadi u Minhenu,i oni su bili dopingovani,to se utvrdilo posle utakmice.Vodili smo sa dosta razlike,a u drugom poluvremenu oni su kao ludaci uleteli na teren,to prosto nije bilo normalno šta su radili.U svakom sluèaju afera je bila zataškana,mi smo protestvovali-igraèi,ali ja sam ostao usamljen,nisam hteo da se povinujem pretnjama rukovodstva,na èelu sa Nebojšom Popoviæem i Radomirom � aperom,i onda sam odluèio da se vratim u
Jugoslaviju.Posle toga sam bio suspendovan prvo na 6 meseci,u stvari sam bio suspendovan zauvek.Doping je bio prisutan još 1972 na Olimpijadi u Minhenu,to je i kod nas bilo kod ljudi koji su se bavili individualnim sportovima,noæu su urlali,jer nisu mogli da kontrolišu kontrakciju ruku,mokrenje...U Americi se zvanièno dopinguje 3,5 miliona sportista.Monstruozna je ta doping trudnoæa-to je bio jedan kongres u Salcburgu 1988 godine-žena se veštaèki oplodi i posle 4 meseca se ubije plod,a krv se u meðuvremenu uzima koja je 50 posto jaèa ,pošto se hrani dete... Prosto su neverovatne stvari koje se dešavaju. Nemaèki golman Harold � umaher je 1988 objavio knjigu "POÈETNI UDARAC" u kojoj je objavio da su oni svi bili dopingovani i da su osvojili prvenstvo sveta,jer im je doktor ubrizgao oko 3000 inekcija u noge u roku od 7 dana,a da ne govorim o doping supstancama koje su pili...Inaèe,1954-e,na Svetskom prvenstvu u fudbalu,kada je u finalu Nemaèka pobedila èuvenu Puškaševu Maðarsku ekipu.-verovatno najbolja ekipa koja je igrala fudbal,-posle 7 dana svi Nemaèki igraèi dobili su žuticu,jer su bili dopingovani strihininom.To je jedna od najveæih èuvanih tajni Zapadne Nemaèke bila...U sportovima snage,brzine,izdržljivosti,nema više èoveka koji ne uzima doping.U Americi još 1983 godine 75 % je uzimalo kokain,a 10% fri bejs. Sada uzimaju hormone rasta,onda eritropojetin koji stvara crvena krvna zrnca. TUR D FRANS i  NJUJORŠKI MARATON su 2 najveæa doping takmièenja u svetu.

#######################################################

Ja sam zato da se na primeru Volt Diznijevih stripova i njegovih filmova,kao i stripova poput MANDRAKA,koji ima pored sebe fizikalca Lotara koji je Crnac,ili FANTOM-DUH KOJI HODA.Sedište mu je u Africi,i èuvaju ga Pigmeji.To je isto sa TARZANOM.To su rasistièki stripovi.Belac u džunglama gospodari Crncima.To je rasistièka varijanta kojom vaspitavaju svoju decu i ona je i dalje na snazi.Volt Dizni je stvorio sliku bolesnog sveta,svi žive sami.Na primer,Buldozi su MIKI MAUSU predstavljeni kao Hispanjolci,odnosno Crnci.I oni su uvek robijaši i lopovi.Kao što sam prièao o bajkama IVICA I MARICA ,ili CRVENKAPA:CRVENKAPA JE JEDNA OD NAJMONSRTUOZNIJIH PRIÈA IKADA ISPRIÈANA!Samo poèetak prièe-bolesna baka leži u sred šume,i majka šalje æerku da joj nosi kolaèiæe!? Pa svaki normalan èovek bi tu ženu doveo kod sebe da je leèi,pa kako može bolesna starica da se brine o sebi!?
Sam poèetak prièe je monstruozan.I onda neke budaletine kažu-pa deca to ne shvataju na taj naèin.Pa o tome se i radi,oni podsvesno upijaju te bolesne principe,zato se starica pojavljuje kao neka veštica,kao ispali joj zubi,znaèi,ako èovek gubi telesnu snagu,više ne vredi,ne ceni se duhovnost,ne ceni se ljudskost,ne ceni se životno iskustvo,veæ se ceni ta fizikalija,...i zato je veštica uvek stara i odvratna.Tako je odvratan odnos prema starim ljudima.ALAN FORD je izvannredan strip.To je jedan od najboljih stripova koji je ikada napravljen.To je strip koji ima kritièku dimenziju i koji u karikaturalnom smislu,daje sliku kapitalistièkog života.Na primer Superhik,koji otima siromasima i daje bogatašima,simbolika je neverovatna,nije ni èudo što su Magnusa i Bunkera proglašavali komunistima...

######################################################

Ja sam bio sa Amerièkim igraèima koji nisu smeli ovde da izðu  da igraju utakmicu,jer je naša zemlja bila Komunistièka,a Komunisti jedu Crnce.Prosto je neverovatan taj tip ideologije.Ja nisam mogao da verujem dok nisam došao u kontakt sa Amerièkim igraèima,posebno sa Crncima,šta je njima utisnuto u glavu i kakve predrasude imaju.Naša vlast je imala kritièki odnos prema Kapitalizmu,ali je prosto bilo blesavo da neko od nas govori o njima kao kapitalistima...najbolji primer je Amerièki košarkaš Briver,primer koji se nalazi u knjizi D BRIK OF D GEJM, sa Olimpijade 1972-e,gde Briver kaže ,igramo
protiv Japanaca,i trener-belac naravno-kaže SREDITE KOSOOKE, a vodimo sa 30 i više koševa razlike...Onda igramo protiv Sovjetskog Saveza,a on vièe-SREDITE KOMUNJARE.I ja poènem da razmišljam,da li æe poèeti da vièe i SREDITE CRNÈUGE. Neverovatne stvari.Ja sam bio dobar drug sa Edeškom,Belovim,nikad u svlaèionici ni jedan od Ruskih trenera,nije tako motivisao igraèe-SREDITE KAPITALISTE,BURŽUJE ili takve gluposti.Oni su ZA RODNAJA kao i mi,borimo se za svoju zemlju,ali nikada,ni Žeravica,niti bilo ko me je trenirao,nije imao takve idiotske poglede na svet. A da ne govorim da su igraèi uvek Crnci,a treneri Belci.Belci koji su u NBA,igraju samo zato da bi popunili tu RASNU KVOTU,jer je 98% publike belaèko. Pa igraju 3-4 Belca,da zadovolje masu.Taj rasizam je strašan u Americi.12.500 Crnaèke dece propadne,da bi jedan prošao.I zato MARTIN LUTER KING govori sa su Crnci sportisti CRNI GLADIJATORI 20-OG VEKA I DA SU SRAMOTA ZA CRNU RASU,jer beli rasisti koriste Crnce,da bi prikrili pravi položaj Crnaèke populacije u Americiu! To su reèi Martina Lutera Kinga,kojeg je ubio FBI po nareðenju Huvera.

#######################################################

� to se tièe buduænosti,...mislim da treba ulagati u telesnu kulturu.Treba razviti pokret povratka prirodi.Novi oblik Rusoovog koncepta,koji se zasniva na principu, èovek je èoveku èovek! Odnositi se prema prirodi kao ekološkom prostoru,kao istorijskom,estetskom prostoru.Stvarati ekološke mape,da
se deca zbliže sa prirodom,usmere ka prirodi.Da priroda postane deo njihovog ljudskog biæa.Odnos èoveka prema telu je odnos prema prirodi,jer je telo deo prirode.Deca moraju da shvate,da svet ne može više da se razvija po logici kvantiteta,nego mora da se ide na kvalitet. I NE VI� E MATERIJALNO,VEÆ DUHOVNO TREBA DA POSTANE MERA LJUDSKOG BOGATSTVA.TO JE SU� TINA PRIÈE U IZVORNOM HRI� ÆANSTVU I U IZVORNOM MARKSIZMU. Telesni pokret kao izvor duhovnog pokreta,duhovno bogatstvo,kao mera ljudskog bogatstva.Razvoj meðuljudskih odnosa,briga o deci,briga o starim ljudima.Razvoj igraèke prirode èoveka-STVARALAÈKO SLOBODARSKE PRIRODE..


######################################################

Ducijev sajt:
http://www.simonovic.info/ (http://www.simonovic.info/)
Ducijeva E-mail adresa :
simonovic@simonovic.info

P.S.
Iz štampe je izašla Ducijeva knjiga "Olimpijska podvala".
Ukoliko ima zainteresovanih da kupe knjigu,cena knjige je (kod njega) 500 dinara,
a Ducijevi E-mail adresu imate gore...
: Odg: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: dzonson 30 July, 2007, 10:07:08 AM
...a ovde možete proèitati uvod u knjigu Ljubodraga Simonoviæa
 i njegove æerke Dunje: Noivi Svet je Moguæ (http://www.scribd.com/doc/217035/uvod-u-knjigu-Ljubodraga-SimonoviaDucija-i-njegove-erke-Dunje-Novi-Svet-je-Moguc): Odg: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: dzonson 01 August, 2007, 05:05:36 PM
Evo kako izgleda ilustracija naslovne strane Simonoviæeve knjige...

Olimpijska Podvala

(http://img59.imageshack.us/img59/2517/naslovnastranaks1.jpg)


: Odg: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: dzonson 02 August, 2007, 11:35:56 PM
...Ostali Ducijevi posteri i ilustracije u vidu slajd šoa (http://www.skyalbum.com/album/dzonson/46b17599383/duci_flesh.swf)...


: Odg: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: dzonson 06 August, 2007, 07:46:03 PM
Od veèeras je zaživeo Ducijev blog...
http://ljubodragsimonovic.wordpress.com/
blog æe se koinstantno i peremanentno dupunjavati tekstovima,ali i sa video i audio fajlovima sa Ducijevih nastupa...


: Odg: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: dzonson 23 September, 2007, 09:00:18 AM
Ducijev javni nastup na radio Fokusu u emisiji "Dosije".

Ducijev nastup na radio Fokusu u emisiji “Dosije” (http://ljubodragsimonovic.wordpress.com/category/articles-in-turkish/)


: Odg: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: dzonson 12 November, 2007, 12:15:12 AM

Novi link za Ducijev nastup na radio Fokusu.]

Malo sam nešto petljao oko konverzije i kompresije audio fajlova,tako da sada Ducijev govor možete skidati u “mp3″ audio formatu koji ima samo 22MB ,znaèi još manje megabajta za skidanje nego prethodni u “swf” formatu.

Možete i online slušati Ducijev govor i kontrolisati ga preko plejera koji je na serveru.
Takoðe,ovaj format možete kopirati na vaše mobilne telefone koji imaju eksternu memoriju i da ga slušate,a preko bluetooth konekcije to možete da prebacujete na telefone vaših prijatelja,što se kaže…”od usta do usta”…

Ja sam kopirao mp3 fajl na moj LG mobilni i govor se savršeno dobro èuje.

Ovde dole možete skinuti taj najnoviju fajl od 22MB.

(http://img220.imageshack.us/img220/2742/downloadwb4.gif) (http://www.zshare.net/audio/4837820b311069/)

A ovde dole imate prikaze u koje sve formate za mobilne telefone možete konvertovati ovaj mp3 fajl sa Total video konvertorom,a posebno ima dosta formata za Nokiu i nešto malo za Sony-Erikson,tako da æe kod nekih formata za te telefone fajl imati verovatno još manje megabajta nego ovaj u mp3 formatu.

(http://ljubodragsimonovic.files.wordpress.com/2007/11/konverzija.thumbnail.png) (http://ljubodragsimonovic.files.wordpress.com/2007/11/konverzija.png)(http://ljubodragsimonovic.files.wordpress.com/2007/11/sony-erikson.thumbnail.jpg)  (http://ljubodragsimonovic.files.wordpress.com/2007/11/sony-erikson.jpg)(http://ljubodragsimonovic.files.wordpress.com/2007/11/nokia.thumbnail.jpg) (http://ljubodragsimonovic.files.wordpress.com/2007/11/nokia.jpg)


: Odg: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: dzonson 12 November, 2007, 06:51:12 PM
Ovo sada što objavljujem je Ducijev govor u radio emisiji drugog programa radio Beograda "Atlantis", koju ureðuje i vodi gospoða Biljana Ðoroviæ..
Snimio sam  to na kompjuteru,a to je bilo otprilike pre godinu ipo dana.
Snimak je prvobitni bio dosta loš,jer imam loš signal radio Beograda tako da je bilo dosta krèenja i šumova.
Jednim programom uspeo sam da ublažim šumove i krèenja i da pojaèam ton Ducijevog i voditeljevog glasa.
Ovo je veoma interesantan intervju sa Ducijem,a na poèetki ovog fajla je uvodna reè voditeljice...

Ducijev nastup u radio emisiji Atlantis (http://www.zshare.net/audio/4854401ea99d68/)


: Odg: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: dzonson 15 December, 2007, 08:39:51 AM
Ovo što æete sada gledati je Ducijev intervju televiziji "Jesenjin" u emisiji "Kontranapad".

http://ljubodragsimonovic.wordpress.com/category/video/ (http://ljubodragsimonovic.wordpress.com/category/video/)

: Odg: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: dzonson 25 December, 2007, 02:19:20 PM
Danas je na redu Ducijev film "Olimpijski plamen".
http://ljubodragsimonovic.wordpress.com/category/video/


: Odg: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: dzonson 29 December, 2007, 01:46:45 PM

Postavljam ovde i "Olimpijski plamen" u verziji na Engleskom jeziku iz razloga da možda ne bi bilo loše da linkujete film ako je neko od vas èlan nekog inostranog foruma.

http://ljubodragsimonovic.wordpress.com/category/video-in-english/ (http://ljubodragsimonovic.wordpress.com/category/video-in-english/): Odg: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: dzonson 12 January, 2008, 01:36:43 PM
Ovo je najnoviju Ducijev èlanak...
Manifest egzistencijalnog humanizma (http://www.scribd.com/doc/991779/Manifest-egzistencijalnog-humanizma)


: Odg: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: dzonson 27 January, 2008, 11:35:36 AM
U Maju 2006-te Duci je bio gost na televiziji "Palma Plus" i dao je intervju Oliveri Miletoviæ u njenoj emisiji "Pitanja i odgovori".
Ovo je, po meni, nešto najtemeljnije što se moglo èuti na ovim prostorima u smislu duhovnog i kulturnog oporavka našeg naroda i graðana.
Pogledajte...
http://ljubodragsimonovic.wordpress.com/2008/01/19/ducijev-nastup-na-tv-palma-plus/ (http://ljubodragsimonovic.wordpress.com/2008/01/19/ducijev-nastup-na-tv-palma-plus/)


: Odg: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: dzonson 14 February, 2008, 01:37:03 AM
http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=4982970774641564193&hl=en


: Odg: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: dzonson 20 February, 2008, 07:46:27 PM
Ovo je Ducijeva verzija intervjua titlovana na Engleskom jeziku.
Zamolio bih sve koji su možda èlanovi nekog inostranog politièkog foruma,da ako mogu postave u okviru adekvatne teme ovaj video.

http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=8058076280074432701&hl

download (http://vp.video.google.com/videodownload?version=0&secureurl=twAAACHMyxjnc28ynpPZ9Xol5kwO5e595MyXMab52OxFtZE2q4dwmnzA6zUsfsdErdVhyeAzpOwTUr3bxIkd-5HcgqLM5sqmh4HHOK1Qbr44TJO48AEY_OCR_H-jU3wxPUTVUQ3WnJSSkWOlkyxrsRpbSw6lz4oFc1PWsE9Bosm56h1C7LbFLaN2byQpFsJaliGmgb1Lxf1rDyaTIC1YOUIpT67l7u4MFShBsAqtJ_rWNu8mgo_Q5qCeV6Z9MkjZeMzMtg): Odg: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: dzonson 22 April, 2008, 09:47:31 PM
Duci Simonoviæ ponovo gost na TV Jesenjin

U veæem delu emisije Duci je pièao o prljavoj politièkoj kampanji Zapadnih svetskih moænika protiv sve snažnije Kine i korišæenju predstojeæih Olimpijskih igara u Kini,za svoju prljavu i orkestriranu politièku kampanju protiv Kine u pokušaju da je razbije iznutra,kad veæ ne može u ekonomskom i vojnom smislu,i tako pokuša da omete nabujali ekonomski napredak i razvoj Kine.
Kao i obièno,predvodnik te prljave i dirigovane kampanje je Amerika,koja se odjednom “zabrinula” za ljudska prava Tibetanaca i njihovih duhovnih vrednosti,osuðuje,baš sada,nekadašnje Kineske zloèine na Tjenanmenu,dok ona sama èini svakodnevne zloèine ubijajuæi hiljade Arapa u Iraku,a da ne prièamo o koncentracionim logorima koje drže po Evropi i otetom delu Kube Guantanamo,i to je sve upavo u toku…!

Amerika i kapitalizam sigurno tonu,sve dublje i dublje,recesija,pad berze i naduvanog finansijskog balona,na sve to Duci ukazuje…

Osvræe se i na domaæu scenu,izdvaja sportistu Èaviæa kao primer hrabrog mladog èoveka koji brani naš slobodarski princip,za razliku od ovog DOS-ovog neviðenog slugerajskog režima kapitalistièkim moænicima, i tako do krajnjih granica ponižavaju naš narod,što pada teže od samog siromaštva,ubijaju te u pojam…

Ovim intervjuom,Duci još više otvara oèi našem narodu,da povrati svoje samopoštovanje i dostojanstvo i da se 11-og Maja reši zauvek slugerajskog DOS režima,da naðemo svoj put,uz pomoæ svojih prijatelja i u sklopu obostrano zajednièkih interesa…

Ljubodrag Duci Simonoviæ ponovo gost na TV Jesenjin

http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=6623295435807797722&hl=en
download (http://vp.video.google.com/videodownload?version=0&secureurl=twAAAOIOTmG1hkqgU3GOoA5eHV56dieUcB6rRfpvN4_EzpcpAtl-Zh6iJhMM16fgOV3_zEeRfazC8UBX210n4jtvrp8RTxb4hfIeBchDblbOAJiUmIrRT5WHP51M2HeeP5C4mf77vfoNlixuRn9knOIQuluno4IrEdELp6m2jEruVPj7zODUnJ_olr4Uo_NUbLxKwP717Vsf2RjrGw_Hv8-4uD8thgusFXPhq3qkAG-XBqgbWNu3mFXJQBYZxHwXqX0RZQ)


: Odg: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: dzonson 19 October, 2008, 10:35:22 PM
Ducijeva tribina u domu uèenika "Petar Drapšin"

Tribina je prvo poèela prikazivanjem Ducijevog filma:”Olimpijski plamen”,a posle toga Duci je ovim mladim ljudima govorio da se okrenu prema bitnim stvarima koje život èine žiivotom,a ne prema idiotskim stvarima koje im se neprstalno nameæu putem raznih medija,jer tako æe imati šanse da postanu istinska ljudska biæa.

Govoreno je i o globalizmu kao destruktivnoj tehnièkoj civilizaciju u kojoj više nema mesta za emocije,poeziju,filozofiju, da bi se èovek razvio kao umno i oseæajno biæe,veæ samo za robotizovane nakaze popt Ramba i raznih terminatora koje nam nudi Holivudska filmska industrija,sa ciljem da se stvori masovni idiotizam.

Svoje bogato iskustvo iz sporta i života na zapadu Duci je iskoristio da tim mladim ljudima kaže golu i suštu istinu,bez uvijanja,da znaju šta ih èeka,u zavisnosti od opredeljenja.Što se tièe sporta, svi mladi ljudi se mame putem pojedinih uspešnih vrhunskih sportista,koji su pokupili veliku lovu,ali to su samo minorni pojedinci,a ne prièa se koliko je masa njih uništena kroz sport,njihovo zdravlje,i kasnije postaju izgubljeni socijalni sluèajevi,jer su sve bili podredili sportu,i nisu izuèili nikakve škole,zanate!

Duci je prièao pravu istinu o sportu,o dopingu i drogi u sportu,i navodio je razne primere sportista koji su umrli mladi od dopinga i raznih medikamenata kojima su svesno i planski bili kljukani od strane ljudi koji vode sport.

Naveo je sluèaj Rusa,košarkaša Aleksandra Belova, koji je u 27-oj godini umro od upotrebe doping sredstava,a kao najmonstruozniji primir naveo je smrt mlade Zapadno Nemaèke sportistkinje Birgit Dresel,koja je umrla u 27-oj godini od toksiènog raspada krvi,a uzimala je 101 doping medikament,od koji su 40 bili kancerogeni!Te sve otrovne materije koristila je pod nadzorom lekara,za to je sve znao i odoboravao, jedan od glavnih tadašnjih lekara u Zapadnoj Nemaèkoj.

“Ko neæe danas da uzima doping,nema šta da traži u sportu,u vrhunskom sportu”…kaže Duci.

Lekari su najveæi strvoderi na svetu,navodi Duci,dajuæi primer da se u Americi preko 75% operacija radi samo zbog novca,gde je glavno pravilo hirurga Majkla Debejkija,njihovog èuvenog hirurga:”što je veæi rez,veæe su i pare!”

Duci je otkrio i jednu frapantnu èinjenicu,da je u Americi pre 3 godine, Amerièka lekarska komora obznanila da uopšte neæe da radi preventivu,zato što su profiti manji!??

Znaèi…što više bolesnih ljudi,to više i para.

I da ne bih više dužio,da bi vas prepustio Ducijevom inspirativnom i nadahnutom govoru,navešæu nešto što je rekao,a radi se o tome da danas svi sportski radnici i politièari prièaju kako sport navodno nema veze sa politikom,a ako je to tako,zašto onda niko živi sa tih velikih televizija ne pusti Ducija da prièa o sportu kao društvenoj pojavi…?

Recimo,prošle godine je Ducija posetila Portorikanska televizija da prièa o Olimpijadi iz 1972-ge, kada ju je demonstrativno napustio zbog afere sa dopingovanjem Portorikanskih košarkaša,a ovde u roðenoj zermlji, ne daje mu se ni jedan jedini sekund prostora na glavnim televiziskim stanicama,godinama…!

A politièarima su puna usta demokrartije i protoka ideja….

http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=7328531121186937023&hl=en

Preuzmi video prezentaciju (145 MB. 62 minuta) (http://vp.video.google.com/videodownload?version=0&secureurl=twAAAD1R0bqueKtM3Bs9aaeb0ngUOKpbatOLmfrD7Nmm8av2GzKB_YhX5kuEX5PgTx8LZLhSyxxUEyCcEMYnS5cqGtA43OC3hmoGFwthj5fM1kSTL-M8BCuxTbcuElgEPnZpoHR6bATyfK7bjisGcDgU7aFl5ZkIlxA6scdnT-U-DlAnzY1BgHEXM0lGyGUeMTcStmKkORXE8Ki1vBNNZ4-fDaDxh9pzenQD61m3dcBczTJwUQlZw20yYQ5bZtRGDZLiOw)


: Odg: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: dzonson 12 November, 2008, 10:35:11 PM
Ducijev nastup na TV Most,Maj 2007

Duci je ovom prilikom,na TV Mostu, jasno izložio sliku moguæe bolje buduænosti za èoveka i da je danas glavni èovekov problem u egzistencijalnoj ravni,te da je zbog toga glavna stvar uništiti kapitalizam koji u krajnjoj instanci ima planetarno-ekocidni karakter,dakle uništava sve:prirodu,reke… i samim tim èoveka, koga samo instrumentalizuje u svom završnom destruktivnom sveuništavajuæem pohodu radi vladajuæeg “božanstva” novca i profita,stvarajuæi od èoveka,putem industrije zabave i masovne kulture, idiotizovanu pokretnu nakazu,ekonomsku životinju, duhovnog roba, koji æe poslušno i nemoæno u gubitnièkom maniru èoveka “osuðenog na propast”,prihvatiti nemoæno postojeæe stanje stvari i nakaradnih nemoralnih vredenosti,te da kao takav,a za svoje nezadovoljstvo, neæe tražiti rešenja kako da postane slobodan èovek,stvaralaèko i misleæe biæe koje æe postavljati prava i jedina pitanja za svoj spas i život u slobodnom i humanom društvu,veæ æe tražiti utehu i kompenzaciju u industriji zabave,za svoj sve krvaviji i sve teži život “dobrovoljnog gubitnika”.
Na glavnim elektronskim medjima nema ni jedne ozbiljnije i temeljnije diskusije o problemima èoveka,zato i postoje sve te televizije u kojima je 99% emisija zabavnog karaktera,kojima je glavni cilj da zaglupe i idiotizuju èoveka,a s’druge strane život na planeti u svim državama polako nestaje,priroda se nemilice zagaðuje,èovek stalno ratuje, i sa sobom, i sa drugima,svuda…on nestaje,mutira…tako da je glavna poenta svih tih televizija ta,da u momemtu kada èovek oseti nezadovoljstvo sve gorim i gorim životom,ne ukljuèi um da razluèi šta je šta i da tako pokuša da naðe rešenje za svoje probleme,veæ da po “munjevitoj” robotizovanoj refleksnoj navici, pritisne taster na daljinski,i tako uðe u virtuelni svet raznih televizija gde æe samo naæi utehu i kompenzaciju za svoj veæ unapred prihvaæen život gubitnika.
To je tako,jer je to postala strahovita zavisnost na nivou narkomana: “TV narkomanija”.
Ova slika bolje budoænosti koju nam izlaže Duci posebno je izraženija,jer je u ovoj TV diskusiji imao svog oponenta sa svojim desnièarsko-konzervativnim pogledom na svet,što u stvari i pospešuje da se lakše vidi Ducijev projekat bolje buduænosti koju on nudi.
U ovakvim kriznim situacijama,kao što je danas, i kod nas i svuda u svetu,ovakve emisije bi potpuno otvorile uspavane oèi èoveka da konaèno progleda, a kada bi se poput reklama prikazivale non-stop,za buðene ne bi bilo potrebno više od mesec dana.
P.S.
Moj drug koji je snimao ovu emisiju imao je nešto slabiji signal sa TV Mosta,ali je slika potpuno zadovoljavajuæa.

http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-4530569690124099508&hl=en
Preuzmi video klip ( 183.5 MB. 1h. 18min. 12 sec. (http://vp.video.google.com/videodownload?version=0&secureurl=tgAAAEXZ3Wy4sJFm--VcTjq_HNgBlKa1fN913T5Qh6FnKituFWQd7glrGAv-dx1QKS3OciZM3JD81D04DPwCigirqokc05U3fLy1bEsAfMQjo9pKFt2NAKVhwYmOwbMDkNzFn36yoqnZx0K4baFHf2ae0DcCDn3mpWWxTwtOMIMG7I2ZJwv0zN4Lr6NVRbERMcLj1RokvpLuOOYHqo5Y2aB63VJMiFclLeKKoTdw1UTfVOXVDlXsAtPB2QMaSzPjiik0kw): Odg: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: Gabriel 13 November, 2008, 01:49:53 AM
@Ducijeva tribina u domu uèenika "Petar Drapšin"

uplasio sam se...


: Odg: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: Sale-X 13 November, 2008, 10:00:47 AM
@Ducijeva tribina u domu uèenika "Petar Drapšin"

uplasio sam se...

pogotovo kad prica da krv trudnica ubacuju u sportiste jer ih cini jacim ?!?! wtf?!?!


: Odg: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: dzonson 13 November, 2008, 10:04:25 AM
A sve se to radi godinama i to sa krvlju sve je dovedeno do uvrnutog "nauènog nivoa"...


: Odg: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: Gabriel 13 November, 2008, 01:48:38 PM
ne znam, ali u mojoj knjizi pise da ko ubije dete-nesme glavu dugo nositi...
punoletan bre moze oci da si vadi, ali do 18....


: Odg: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: dzonson 18 December, 2008, 11:55:33 PM
Ducijeva tribina u Paraæinu 1996

http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=3637179072676857247&hl=en

Link ka video klipu na:
:
http://video.google.com/videoplay?docid=3637179072676857247&q=source:016823778780366742052&hl=en

Video klip ima 346 mb.,a tribina traje 2h. i 27 minuta.Instrukcije za skidanje video klipa možete naæi ovde (http://dzonson.wordpress.com/2008/11/18/jos-jedan-nacin-za-preuzimanje-video-klipova/) i ovde. (http://ljubodragsimonovic.wordpress.com/category/video-download-instrukcije/)

U Maju 1996-te Duci je u Paraæinu imao tribinu.
Tema tribine je bila:”Olimpizam i novi svetski poredak”.
Jedino Duci prièa da èitav Olimpijski pokret poèiva na laži,a to je da je osnivaè Olimpijskog pokreta i “veliki humanista” Pjer De Kuberten rekao :”Važno je uèestvovati,a ne pobediti” što je notorna laž,jer je to pre njega još 1908-me povodom Olimpijade u Londonu, rekao jedan Pensilvanijski biskup,a par godina kasnije, Kuberten je te reèi prisvojio za sebe.
Kad je reè o Kubertenu, Fransuskom aristokrati,važno je znati sledeæe zapanjujuæe èinjenice o njemu:

  • Kuberten je sva svoja dela na oko 60.000 stranica zaveštao Hitleru i tražio je od nacista da budu èuvari njegove Olimpijske ideje…!??
  • Po svojim stavovima prema ženama,vidi se da je Kuberten bio psihopata koji je mrzeo žene,jer je za njih govorio:”…žena koja prvo razmišlja,pa onda oseæa,ona nije samo nenormalna,ona je monstruozna…!??”

Eto,to je taj “veliki humanista” Olimpijskog pokreta i “ikona” dvadesetog veka kako ga lažno svet predstavlja,i o tome svet æuti,a sve se to može saznati kada se èitaju Kubertenovi spisi,koje niko živ nije javno objavio,osim Hitlera!
Zatim, niko ne govori da su voðe Meðunarodnog Olimpijskog Komiteta:Pierre de Couberten,Henri de Bailet-Latour,Sigfrid Edstrom,Avery Brundage,Huan Antonio Samaran, bili nacisti!
Godine 1965-te organizovan je sastanak Meðunarodnog Olimpijskog Komiteta (MOK) kome je predsedavao fašistièki diktator Franko.Franko je održao govor,èlanovi MOK-a su ga saslušali i aplaudirali mu posle održanog govora!

Naravno,sama tema Ducijeve besede bila je samo inicijalna kapisla da Duci u izvanrednom nastupu iznese mnogu dublju i radikalniju kritiku o razarajuæem duhu kapitalizma koji je glavna pretnja èoveèanstvu i opstanku kako prirode tako i èoveka,jer sve se sada odvija u psihološkoj ravni,sport je tu samo opijum i duhovna droga za potèinjene idiotizovane mase,da bi se promovisala glavna sveuništavajuæa Socijal-Darvinistièka ideologija kapitalizma i “smisla” života,gde samo jaèi opstaje,gde se vodi borba svih protiv svih,a jedinio što je važno,važan je rekord,uspeh,profit ,progres…tu je èovek samo robotizovana životinja bez mozga i duše…

Vredi pogledati ovaj Ducijev zaista briljantan temperamentan i spontan nastup,jer sam siguram da æe to mnogima otvoriti oèi!


: Odg: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: dzonson 31 December, 2008, 10:42:38 AM
Duci na SOS kanalu,Decembar 2000-te

Ovo je uvodna emisija u serijalu emisija na SOS TV kanalu koje je Duci imao.Na samom poèetku gledaocima je predstavljen Ducijev dokumentarni film “Olimpijski plamen” posle èega se razvila kratka diskusija povodom tog filma,a kasnije je Duci govorio o sportu kao istorijskoj i društvenoj pojavi koja i te kako ima veze sa politikom,a ne onako kako se ljudima nameæe,da sport kao nema veze sa politikom.
Pre nego što kažem još koju reè,ne bi bilo loše da još jednom pogledate

Olimpijski Plamen:

http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-5918358042957853542&hl=en
Link ka video klipu na Google:
:
http://video.google.com/videoplay?docid=-5918358042957853542&hl=en


Osnovna stvar je da je sport samo sredstvo za zaštitu strateških interesa kapitalizma,a glavno polazište toga je to da se radnièka klasa putem sporta depolitizuje tako što im se sport servira kao duhovna droga kojom se radnièke mase opijaju u svoje slobodno vreme,kako se ne bi borili protiv sistema koji ih izrabljuje, i da ne postavljaju prava i egzistencijalno suštinska pitanja koja se tièu njih samih.

Na kraju emisije Duci je govorio i nešto o sebi,pogledajte…

Duci na SOS kanalu,Decembar 2000-te

http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=4329505884087025677&hl=en
Link ka video klipu na Google:
:
http://video.google.com/videoplay?docid=4329505884087025677&hl=en
: Odg: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: dzonson 26 January, 2009, 12:10:31 PM
Sutra 27.01.2009 u 21h. na TV "SOS" kanalu gostuje Duci.Emisija æe iæi uživo.
Moæi æe da se postavljaju i pitanja.Ali postavljajte Duciju  suštinska pitanja,a ne o tome zašto je Duci napustio Olimpijadu 1972.To je milion puta objašnjeno...


: Odg: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: dzonson 07 April, 2009, 09:12:11 AM
Duci na TV Jesenjin, Mart, 2009

Duci je ponovo bio gost na TV Jesenjin, u sportskoj emisiji:”Kontranapad”, gde je preko sporta kritikovao kapitalizam kao jedan monstruozni fašistièki poredak koji u trci za nezaježljivim profitom uništava sve pred sobom: ljude, život, prirodu… i zato ima ekocidni karakter. Sport je kapitalistièkom poretku samo instrument u vidu duhovne droge koja služi da se masa ljudi, naroèito mladih, drži u pokornosti, kao u nekom neprekidnom egzaltiranom transu, kome je za cilj da ih spreèi da uvide prave uzroke njihovog nezadovoljstva.

Sport je kao ideologija kapitalizma “instaliran” u svim zemljama, kao takav prihvaæen je i na istoku i na zapadu, nema razlike.
U toj ideologiji èovek (sportista) je sveden na nivo robotizovanog protivnika, neprijatelja koga treba savladati, a u boksu ga možeš i “legalno” ubiti.
Dominirajuæi kapitalizam danas generiše socijalne razlike u državama, u društvima, a u sportu se samo vešto i perfidno tako nastalo nezadovoljstvo radnièkih masa i mladih ljudi “preusmerava” , gde ga oni u spektakularnim predstavama na stadionima u egzaltiranom zanosu prazne, kao i preko TV ekrana.

Ove bitne stvaru Duci uvek pominje…

Pored ostalog, Duci je govorio i o trenutnoj situaciji u našem društvu i gde je izlaz.
Prièao je nešto i o sebi, o besmislu organizovanja tzv “Univerzijade” u funkciji pljaèkanja ovog naroda, a u istom smislu govorio je i o zakonu o sportu koji treba da se donese, gde æe to isto da se radi putem “privatizacije” nad imovinom koju su stvorili radni ljudi, generacije!

Puno toga je reèeno.

Sve u svemu Ducijev nastup je pun njegovog prepoznatljivog naboja i energije koja jedino kao takva može da razbudi ovaj narod i sve graðane! Sve je ogoljeno, kristalno jasno i prepoznatljivo, jer nema magle retorièkog zaglupljivanja koja se širi ko zaraza na glavnim elektronskim medijima.

Uživajte…!

http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=7864844310693132819&hl=sr

Skini video klip (1h. 23min. 44 sec 196.5 MB.) (http://www.savids.com/#/http://video.google.com/videoplay?docid=7864844310693132819)


: Odg: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: dzonson 12 April, 2009, 02:47:24 PM
Ducijev nastup na TV Palma Plus, Mart, 2009

Ovo je integralni Ducijev nastup na TV Palma Plus, dakle bez cenzure poput onog materijala koji je posle snimanja emisije dat na TV Palma Plus. Emisija je snimana povodom desetogodišnjice NATO bombardovanja, ali prièa se proširila i na druge aktuelne stvari i goruæe probleme našeg naroda i graðana. Duci je kritikovao kompletan DOS, a naroèito glavnog DOS ideologa Zorana Ðinðiæa sa svojom maksimom da moral treba izbaciti iz politike, a sve u službi “slobodnog tržišta” što u prevodu znaèi, teror kapitala nad graðanima , i time se briše sve ono što je ljudsko u nama i našem društvu. DOS je uništio sve što je karakteristièno i prepoznatljivo u nama, našu kulturnu i nacionalnu samosvest, slobodarsku svest i duh, i od Srbije stvara jedan èist eksploatatorski prostor gde smo mi tretirani samo kao obièna radna snaga za Zapad i njegov kapital.

Duci je kritikovao i Tadiæa, govorio je o medijskom naduvavanju pitanja homoseksualaca, kao da je to najvažnija stvar, a ne naši egzistencijalni problemi.
Govorio je o Kosovu i Metohiji, govorio je i o slikanju naših teniserki Ane Ivanoviæ i Jelene Jankoviæ sa bitangom Klintonom koji je rukovodio bambardovanjem naše zemlje i ubijanju naših ljudi, a s druge strane posle neke pobede nose zastave Srbije i vièu:”živela Srbija” što sve deluje sramno.

Ovo je samo deo onoga što je Duci govorio, pogledajte i ostalo…

http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=4548490242347554246&hl=en&fs=true
Preuzmi video klip (104 mb.) (http://www.savids.com/#/http://video.google.com/videoplay?docid=4548490242347554246): Odg: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: Sale-X 12 April, 2009, 04:19:42 PM
evo te sporne fotografije sa "bitangom" :

(http://i176.photobucket.com/albums/w170/jesi3781/tennis/2po74sl.jpg)


: Odg: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: dzonson 12 April, 2009, 06:10:42 PM
Da, vido sam tu sliku. Duci kaže da je ta slika i na njihovom sajtu, a mene je mrzelo da to tražim.
Ok, što kaže Duci, mlade su, imaju pravo na grešku, ali dovoljno su zrele da su mogle shvatiti šta èine.
No, tako je uglavnom danas, sve je na prodaju, jer "biznis je biznis"...
Nema morala, etike...sve je marketing.: Odg: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: Gabriel 12 April, 2009, 08:31:20 PM
oj, dzonsone, daj da nekako dovedemo Ducija u Banju...?


: Odg: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: Sale-X 12 April, 2009, 08:37:12 PM
oj, dzonsone, daj da nekako dovedemo Ducija u Banju...?

ili na RTS, B92, Fox, Avali, Kosavi, Studiju B, na radio Indexu, B202... + SokoTV


: Odg: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: dzonson 12 April, 2009, 08:48:01 PM
Ok, ako postoji raspoloženje, i ako to neko može da organizuje kako treba, može da se organizuje da Duci doðe u Sokobanju, taman bi mu prijao svež vazduh, jer je iovako rovitog zdravlja, ali na sreæu jakog duha koji sve to kompenzira.

Ako se to pripremi, obavestite me, onda ja javljam Duciju i kad se sve to izkoordinira, neko iz Sokobanje ko to bude organizovao i stojao iza svega, treba zvanièno da pozove Ducija, dovoljno je telefonom i da se dogovori sa Ducijem.

Moj mejl je: orgonster@gmail.com

Pozdrav Sokobanjci.... :ojha:


: Odg: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: Gabriel 12 April, 2009, 08:53:52 PM
oj, Uriele...
kako da izmozgamo ovo da ga cuju i Banjci....?


: Odg: Ljubodrag Simonoviæ-Duci
: Sale-X 12 April, 2009, 09:43:31 PM

prosledio sam Vladanu - uredniku SokoTV tekst i ove video zapise, pa ako odluce, kontaktirace Dzonsona na onaj gore naveden email.