SOKOBANJSKI FORUM => Nauka => : dzonson 09 October, 2008, 08:21:23 PM: Tesli u slavu,njegova Era tek dolazi...!
: dzonson 09 October, 2008, 08:21:23 PM
Tesli u slavu,njegova Era tek dolazi...!

http://www.youtube.com/v/u90NtCuSN-E&hl=en&fs=1

Slušam ovih dana jednu emisiju o Tesli koju æu da objavim na svom blogu,jer saraðujem sa voditeljem.
O Tesli su govorili prof. Abramoviæ i inžinjer Goran Marjanoviæ (http://users.beotel.net/~gmarjanovic/srindex.html) koji je krenuo Teslinim tragom,tragom nekonvencijalne fizike.

Tesla je uporno prièao da u svom radu na pronalascima nije koristio Maksvelove hercijanske talase,koje zvanièna nauka jedino poznaje,veæ nehercijanske talase (Goran predlaže da se zovu "Teslini talasi"),ali mnogi nauènici i autoriteti uporno pokušavaju da objasne Teslina dela i patente putem hercijanskih talasa,mada je on govorio da ih ne koristi,pa su èak išli dotle da  su govorili da je Tesla u stvari mislio na hercijanske talase,da je to u stvari to ,a ne ono što Tesla prièa,da je radio sa nehercijanskim talasima...!??

Inžinjer Goran Marjanoviæ krenuvši Teslinim tragom,došao je do spoznaje tih talasa i uspeo je da ih eksperimentalno proizvede,i kaže da su potpunu drugaèije frekvencije nego hercijanski.

Recimo,naš mozak vibrira na nivou tih nehercijanskih talasa,a Goran predlaže da se oni nazovu "Teslini talasi",e,sad...da li æe to i kada prihvatiti konvencionalna nauka...videæemo.

Nego,ima jedan veoma interesantan detalj o kojem su prièali Goran i Abramoviæ,a radi se o tome da je Tesla imao barem tri patenta za ureðaj za masovnu prozvodnju ozona,i da bi se on napravio ne treba više od 200 €...!!

Poznato je da svet ima veoma težak problem sa ozonskim rupama kroz koje prodire štetno ultraljubièasto zraèenje,a sa ovim Teslinim izmom rešio bi se problem u potpunosti!

I uopšte nije jasno zasto to niko u svetu nije poèeo da proizvodi i da rešimo problem ozonskih rupa,za samo 200 € po ureðaju!

A meni nije jasno,zašto to mi nismo poèeli da proizvodimo,a Goran kaže da to svako može da napravi.

Gledaæu da preko voditeljke emisije, koju poznajem, stupim u kontaktu sa inžinjerom Goranom i da na mom blogu prokomentariše sve to,kao i da da neku skicu i objašnjenje kako se pravi taj ureðaj za proizvodnju ozona,pa æu  to da prenesem i ovde.

Biæe to zaista interesantno,jer eto,problemi se nekada mogu veoma lako i jeftino rešiti,ali ovaj svet neprstalno srlja u propast...


: Odg: Tesli u slavu,njegova Era tek dolazi...!
: dzonson 13 October, 2008, 12:03:10 PM
Genijev patent za ureðaj za masovnu proizvodnju ozona, patentiran 22.09.1896.
Eto,problem sa ozonskim rupama je vrlo lako,i vrlo jeftino rešiv (200 €)…“ali”,uvek ima jedno ali koje sve pokvari…
Preuzmi dokument o Teslinom patentu:
N.TESLA > Aparat za proizvodnju ozona (pdf. 145 KB.) (http://dzonson.files.wordpress.com/2008/10/patent-za-uredaj-za-ozon.pdf)


: Odg: Tesli u slavu,njegova Era tek dolazi...!
: Zaza123 24 April, 2009, 01:47:02 PM
WOW, to nisam uopste znala.  :undecided:


: Odg: Tesli u slavu,njegova Era tek dolazi...!
: dzonson 24 April, 2009, 03:45:16 PM
Da, tako je kod tebe, ali ima onih sa visokih mesta koji znaju za ovo, ali æute.
Ne znam zašto  :undecided: