TECHNO ZONE => Raèunari i Internet => : Sale-X 20 November, 2008, 12:43:49 AM: Raspevani prevrtljivko
: Sale-X 20 November, 2008, 12:43:49 AM
(http://www.napauzi.com/mod/magazin_photo/img.php?id=579&constraint1=w&size1=400)

Kada bi vam neko postavio zagonetku: "Šta je to: svira, a nije instrument, peva, a nije pevaè, igra, a nije igraèica, svetli, a nije lampa, vrti se, a nije toèak?" Postojao bi samo jedan taèan odgovor, a u prodavnice Japana je stiže u septembru 2008-e godine. Kada æe doæi u Evropu, to ne znamo...

Dakle, da vas ne bi smo držali u daljoj neizvesnosti, taèan odgovor na ovo pitanje je Rolly, a reè je o ultra futuristièkom proizvodu genijalnih inžinjera firme Sony. Rolly je zapravo mp3 plejer koji za razliku od svojih drugih i malo starijih "kolega" ima i neke funkcije koje ostali plejeri nemaju. Jajastog je oblika, a krajevi mu se otvaraju, ponekad se ponašajuæi kao ruke malog robota. Može da se vrti oko svih svojih osa, a prošaran je svetlima koja prate ritam muzike ili vibriranje zvukova koje sa njega puštate. Ako pak puštate na primer glasove slonova, njegovi kapci æe zaista oponašati slonove uši. Kako najkraæe opisati Rolly? To je istovremeno muzièki ureðaj, mali robot, lajt šou, zanimacija za polusatnu pauzu na poslu ili time killer tokom uèenja. Za sada ima 1G memorije, u koji možete da smestiti svoje omiljene pesme ili zvukove iz prirode, preko bluetooth-a ili USB kabla, kako vam je volja.  Ono što je sigurno, Rolly mnogo bolje kapira ritam od Michaela Jacksona ili Jamesa Browna, a ako ne verujete samo skoknite na YouTube i potražite ROLLY.

(http://www.napauzi.com/news/files/1/887/Raspevani_prvertljivko_01.jpg)http://www.youtube.com/watch?v=HTxdKi77G20 (http://www.youtube.com/watch?v=HTxdKi77G20)