TECHNO ZONE => IT Vesti => : Sale-X 20 November, 2008, 02:19:38 AM: GOOGLE EARTH - novosti
: Sale-X 20 November, 2008, 02:19:38 AM
Popularni program Google Earth napravio je korak dalje u 3D prikazivanju gradove te sada svojim brojnim korisnicima nudi priliku da se upute u virtuelnu posjetu antièkom Rimu.

(http://www.sarajevo-x.com/media/images/vijesti/081113004.1_mn.jpg)

Google je tako rekonstruisao grad koji se proteže na sedam brežuljaka u kojem je još 320. godine nove ere živjelo više od milion stanovnika. Koristeæi opciju zoom možete posjetiti Cezarov forum, centar Koloseuma ili proæi do Bazilike.

"Ovo je novi korak u kreiranju virtuelne vremenske mašine", istièe Bernard Frischer sa Virginia univerziteta koji je radio na ovom projektu.

"Projekat predstavlja dostignuæa do kojih se stiglo istraživanjem uèenjaka, arhitekata i umjetnika još od perioda renesanse, a koji su pokušavali opisati ruševine antièkog grada rijeèima, mapama i slikama", kaže Frischer.

Kompanija Past Perfect Productions rekonstruisala je historijske lokacije i predstavila ih virtuelno, javio je BBC.

(http://www.sarajevo-x.com/media/images/vijesti/081113004.2_mn.jpg)

"Naša je dužnost da osiguramo oèuvanje i dostupnost uz promociju globalnog razumijevanja. Antièki Rim u 3D varijanti veliki je korak prema ovom golu", istakli su.

Ovo je prvi antièki grad dodan Google Earthu, a model sadrži više od 6.700 graðevina sa preko 250 oznaèenih mjesta koje upuæuju na stranice sa objašnjenjem na razlièitim svjetskim jezicima.

"Bilo da ste student koji pohaða èasove historije ili pak historièar koji provodi cijeli život istražujuæi antièku civilizaciju, pristup 3D modelu na Google Earthu pomoæi æe vam da nauèite više", objašnjava menadžer produkcije Bruce Polderman.

3D model antièkog Rima baziran je na maketi Plastico di Roma Antica koji su kreirali arheolozi u periodu izmeðu 1933. i 1974. godine i nalazi se u posebnoj galeriji muzeja u Rimu.

Više od 400 miliona korisnika skinulo je Google Earth na svoje raèunare otkako je ovaj program lansiran u junu 2005. godine.

(http://www.sarajevo-x.com/media/images/vijesti/081113004.3_mn.jpg)


: Odg: Google Earth oživio antièki Rim
: Vladimir 20 November, 2008, 10:52:52 AM
Stvarno su ga uradili ko zmajevi ... svaka im ...

Na proleæe i ja postavljam neke svoje radove.


: Odg: Novi Google Earth
: Sale-X 25 February, 2009, 11:56:49 PM
(http://i236.photobucket.com/albums/ff40/sokobanja/25022009214_resize.jpg)

http://earth.google.com/ (http://earth.google.com/)


: Odg: GOOGLE EARTH - novosti
: M4K1 04 August, 2009, 02:17:48 PM

inficirali su ga!

(http://img195.imageshack.us/img195/804/getk.jpg)