SOKOBANJSKI FORUM => Aktuelnosti => : Sale-X 05 March, 2009, 10:15:31 PM: Turizam Sokobanje
: Sale-X 05 March, 2009, 10:15:31 PM
Zimska škola za talente Fudbalskog saveza Beograda
 

Zimska škola fudbala fudbalskog Saveza Beograda održava se ove godine u Sokobanji. Polaznici su smešteni u hotelu "Banjica", a treniraju na stadionu "Bata Nole". Školu pohaða oko 50 najtalentovanijih mladih fudbalera iz dvadesetak klubova sa teritorije Beograda. Treneri i polaznici, koji u Sokobanji borave od 8. januara, veoma su zadovoljni smeštajem i terenima tako da æe se po svemu sudeæi i naredna Zimska škola fudbala održati u Sokobanji. Ovogodišnja, osma Zimska škola fudbala prestaje sa radom 15 januara.


: Odg: Turizam Sokobanje
: Sale-X 05 March, 2009, 10:15:50 PM
Ministarstvo finansira sanaciju deponije sa 40%
 

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja odobrilo je sredstva za sanaciju deponije kod Trgovišta u iznosu od oko 7 miliona dinara, odnosno 40% od projektom predviðenih sredstava. Sledi potpisivanje ugovora izmeðu JKP Napredak kome je opštinskom odlukom povereno upravljanje ovim projektom i fonda Ministarstva, a zatim i raspisivanje tendera za izbor izvoðaèa radova. Poslednja faza predviðena projektom biæe zatvaranje i konzerviranje deponije.

Na konkurs fonda javilo se 56 opština, a odobreno je ukupno 27 projekata.


: Odg: Turizam Sokobanje
: Sale-X 05 March, 2009, 10:16:06 PM


Sastanak na temu poveæanja konkurentnosti turistièkih destinacija Istoène Srbije održan je juèe u Organizaciji za turizam, kulturu i sport sa predstavnicima Regionalne Agencije za Razvoj Istoène Srbije. Radi se o nastavku projekta koji se finansira sredstvima Ministarstva za ekonomski i regionalni razvoj. Projekat se odnosi na formiranje regionalne turistièke ponude. Tokom prošle godine formirana su 24 turistièka paketa, baza svih preduzetnika iz oblasti turizma i realizovan je veb sajt TravelEastSerbia.org. Ove godine predviða se unapreðenje svih ovih aktivnosti, a cilj je i poveæanje broja agencija koje æe u svojoj ponudi imati ove projekte, a koji predstavljaju i dopunu turistièke ponude same Sokobanje.


: Odg: Turizam Sokobanje
: Sale-X 05 March, 2009, 10:16:35 PM
Udruženje preduzetnika na Sajmu turizma
 
 (http://www.rtvsb.net//images/stories/turizam/sajam_beograd07_01.jpg)

Opšte udruženje preduzetnika dobilo je poziv od Organizacije za turizam, kulturu i sport da uèestvuje na Sajmu turizma, koji æe biti održan u Beogradu od 26. februara do 1. marta. Prema reèima sekretara Aleksandra Jankoviæa, Udruženje æe uèestvovati na zajednièkom štandu Organizacije za turizam i sokobanjskih hotela, a svakog dana sajma jedan od preduzetnika biæe domaæin štanda. Na taj naèin preduzetnici æe promovisati svoju, ali i kompletnu ponudu Sokobanje na turistièkom tržištu Srbije.


: Odg: Turizam Sokobanje
: Sale-X 05 March, 2009, 10:17:08 PM
Ribolovaèka zajednica se bori protiv zabarivanja jezera

(http://www.rtvsb.net/images/stories/turizam/b_jezero_ribolovci_01.jpg)

U poslednih 15 do 20 godina kvalitet vode Bovanskog jezera se pogoršao, odnosno dolazi do zabarivanja i tzv. cvetanja vode. Glavni uzroènici su otpadne vode iz Sokobanje i nelegalno izgraðenih objekata na obalama jezera. Ribolovaèka zajednica èini ono što je u njenoj moæi da se situacija popravi: regulacijom brojnosti pojedinih ribljih vrsta utièe na smanjenje kolièine fitoplanktona koji doprinosi zabarivanju. Pored toga, na godišnjoj skupštini koja se održava krajem februara Udruženje ribolovaca ''Moravica'' æe pokrenuti inicijativu da se ukloni veliki broj kampova i priruèno napravljenih kuæica i skloništa.


: Odg: Turizam Sokobanje
: Sale-X 05 March, 2009, 10:17:36 PM
Primena mera energetske efikasnosti
 

Na sednici opštinskog veæa koja se održava sutra, Razmatraæe se usvajanje Protokola o saradnji u oblasti napajanja obnovljivim izvorima energije i primene mera energetske efikasnosti u opštini Sokobanja.

Na dnevnom redu sednice ukupno se nalazi 18 taèaka, a veænici æe razmatrati i predloge odluka o komunalnom ureðenju na teritoriji opštine, o pristupanju izradi Generalnog plana Sokobanje, Programa rada u oblasti puteva i komunalne infrastrukture, Plana racionalizacije i uštede u budžetu Opštine Sokobanja...


: Odg: Turizam Sokobanje
: Sale-X 05 March, 2009, 10:18:04 PM
Cene privatnog smeštaja na prošlogodišnjem nivou

(http://www.rtvsb.net/images/stories/turizam/cenovnik_privatnog_smestaja.jpg)

Na sastanku koji je organizovala Organizacija za turizam kulturu i sport, predstavnici turistièkih agencija utvrdili su okvirne cene smeštaja u privatnim kuæama i vilama za predstojeæu turistièku sezonu.

Cene æe ostati na prošlogodišnjem nivou: od 350 dinara po krevetu u smeštaju III kategorije - do 800 dinara u I kategoriji, u jednokrevetnoj sobi. Najam apartmana kretaæe se od 1.600 do 3.000 dinara dnevno, u zavisnosti od broja ležaja.

 Cene smeštaja u hotelima su nešto veæe u odnosu na prošlu godinu. Nove cene biæe predstavljene široj javnosti na predstojeæem Meðunarodnom sajmu turizma u Beogradu koji se održava od 26. februara do 1. marta.


: Odg: Turizam Sokobanje
: Sale-X 05 March, 2009, 10:18:54 PM
Hoteli prodali veæinu ponuðenih aranžmana

(http://www.rtvsb.net/images/stories/turizam/cene8mart09.jpg)

Meðunarodni dan žena, 8. mart, i ove godine u Sokobanji proslaviæe žene iz raznih krajeva Srbije i Makedonije.

Sokobanjski hoteli, pored sveèane veèere, koja se organizuje uglavnom u subotu 7. marta, nude i jednodnevne i dvodnevne aranžmane. Kako saznajemo u hotelu Moravica, svi vikend aranžmani koje imaju u ponudi su rasprodati. U ovom hotelu jednodnevni aranžmani koštaju 2.900, a dvodnevni na bazi dva puna pansiona 4.500 dinara, takozvani prolazni ruèkovi u zavisnosti od menija koštaju 900 i 950 dinara. Pored oko sto žena iz Zemuna i Pirota u subotu sedmog marta, Meðunarodni dan žena u ovom sokobanjskom hotelu, proslaviæe i oko sto žena iz Sokobanje. Hotel ''Zdravljak'' u ponudi ima polupansion sa sveèanom veèerom èija je cena 2.500 dinara, jednodnevni aranžman koji košta 2.700 dinara i dvodnevni sa sveèanom veèerom za koji je potrebno izdvojiti 4.400 dinara. Kako saznajemo u ovom hotelu pregovori oko aranžmana su još uvek u toku ali su svoj dolazak najavile grupe iz južne Srbije i Makedonije. U hotelu „Banjica“ jednodnevni aranžmani èija je cena 2.165 dinara i dvodnevi koji staju 3.730 dinara, uglavnom su rasprodati. Meðunarodni dan žena u ovom hotelu æe proslaviti oko 300 pripadnica lepšeg pola iz Srbije i Makedonije. Sveèana veèera koja se i u ovom hotelu organizuje 7. marta koštaæe 850 dinara. Hotel „Sunce“ sa radom æe poèeti od sredine marta, tako da za ovaj praznik , nema u ponudi nikakve aranžmane.


: Odg: Turizam Sokobanje
: Sale-X 31 March, 2009, 01:06:53 PM
(http://photos-a.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2736/185/94/1199034867/n1199034867_30147360_3174204.jpg)


Na slici wc solja.Mesto Sokobanja ,izletiste Lepterija mesto 50.metra od parkinga kafane vidikovac objekat wc.solja i kazance pored nje .Pitanje sta radi komunalno otvara javne wc.na otvorenom a reka HAOS, DJUBRE NA SVE STRANE ovo je nasa BRUKA a trazimo goste!!!!!!!!!

Nebojsa Markovic Papa: Odg: Turizam Sokobanje
: M4K1 01 April, 2009, 05:22:04 PM
to bre poljski WC, savremen ima šolju i kazanèe :)