SOKOBANJSKI FORUM => Politika => : r.troter 24 October, 2007, 03:21:16 PM: IZBORI - Kurta&Murta rides again
: r.troter 24 October, 2007, 03:21:16 PM
Uskoro æe novi lokalni izbori.Kakav je vaš komentar na rad lokalne vlasti?Koji su najveæi uspesi i najveæi promašaji aktuelne garniture?Može li nakon sledeæih izbora doæi do promene( na bolje) ili æe biti(ponovo) sjaši Kurta da uzjaše Murta. Imamo li upšte kog da biramo, odnosno vredi li uopšte izlaziti na (ovakve) izbore?


: Odg: IZBORI - Kurta&Murta rides again
: Sale-X 24 October, 2007, 04:30:11 PM

moj + lokalnim vlastima je zbog sledeæih stvari:

- najposeæenije mesto u Srbiji u sezoni leto 2007.
- najhumaniji grad u akciji dobrovoljnog sakupljanja krvi (mada ovo ima više veze sa gostima SB nego sa vlastima, ali ajde...)
- izrada Master plana Sokobanje (doduše sa netaènim podacima, ali ajde...)
- predlozi projekata za NIP (izgradnja obilaznice, prikljuèka na auto-put, sanacija deponije...)
- obeležavanje i sreðivanje izletišta (txnx. to Dragan Kneževiæ)
- auto-moto trke i sanacija Ozrenskog puta
- adaptacija opštinskog uslužnog centra
- saniranje puta ka Vrmdžanskom jezeru
- saniranje puta do Sesalaèke peæine
- saniranje puta do Poružnice (1/2) i Mužinca (ceo put)
- rekonstrukcija trotoara


moj - lokalnim vlastima je zbog sledeæih stvari:

- uzaludno putovanje u Rumuniju i Moskvu s obzirom na neznatan broj stranih posetioca ove godine.
- problem deponije nije saniran još uvek
- dvostruko zagaðenje i pomor riba u Moravici ovog leta
- loša putna infrastruktura u gradu, a naroèito od Gradašnice ka Resniku
- zapošljavanje nestruènih osoba na funkcijama i radnim mestima za koja nisu kvalifikovana
- neorganizovanje proslave Nove godine
- nesprovoðenje LEAP projekta
- uzaludno trošenje 3.600 eura za izradu zvaniène internet prezentacije grada
- spor izmešu opštine i Spec.bolnice oko gradskog parka
- loš program lokalne televizije
- odustvo ozbiljnih greenfield i privrednih investicija
- veliki broj nezaposlenih u opštini
- zatvorenost oligarhije o interesnim krugovima


To je ukratko moj stav, koji ionako nije bitan s obzirom da nisam graðanin Sokobanje, a samim tim i ne uèestvujem na izborima.