SOKOBANJSKI FORUM => Zdravlje, wellness, ishrana => : M4K1 27 July, 2009, 05:06:11 PM: Spreèite grip
: M4K1 27 July, 2009, 05:06:11 PM
Dva miliona obolelih na jesen

Oèekuje da æe od novog gripa na jesen oboleti od dva do dva i po miliona graðana Srbije, kaže epidemiolog Predrag Kon.

 Epidemiološka situacija u Srbiji, kada se radi o novom gripu, nesigurna je, sa tendencijom pogoršanja, a na jesen se oèekuje da æe od njega oboleti od dva do dva i po miliona graðana, Srbije upozoravaju nadležni. U Srbiji je do sada registrovano ukupno 109 sluèajeva obolelih od virusa gripa A H1N1.

U toku velikog pandemijskog talasa u Srbiji na jesen, u periodu od dva do tri meseca, drastièno æe porasti broj obolelih, rekao je predsednik Radne grupe za praæenje pandemije gripa Predrag Kon.

“Oèekuje se obolevanje od dva do dva i po miliona ljudi u periodu od dva do tri meseca. Klinièka slika æe po svim pokazateljima biti blaga, meðutim, ipak izmeðu 100 i 200 hiljada imaæe umereno teško oboljenje i tražiæe hospitalizaciju”, rekao je Kon.

“S druge strane, biæe 20 do 25 hiljada osoba kojima æe biti apsolutno neophodna hospitalizacija po procenama koje sada postoje i koje su potpuno adekvatne sadašnjoj situaciji sa sadašnjim karakteristikama virusa”, naveo je on.

Ministar zdravlja Tomica Milosavljeviæ navodi da nema razloga za paniku i da Srbija raspolaže sa dovoljno kapaciteta za smeštaj obolelih, te da se vode pregovori oko kupovine vakcine za prvu prioritetnu grupu u kojoj æe biti deca i mladi.

“Mi smo, u razgovoru sa svim proizvoðaèima, a sa jednim od njih imamo preliminarni dogovor da kad poène proizvodnja vakcine za koju se dokaže da je ispravna i pouzdana i koja bude klinièki proverena, da bismo onda kao zemlja kupili, za prvu prioritetnu grupu od milion i po ljudi koliko se predviða analizama, tri miliona doza, pošto æe verovatno trebati dve doze vakcine za jednog èoveka”, kaže ministar.

Milosavljeviæ je rekao da u ovom trenutku u Srbiji ima 109 ljudi kod kojih je registrovan virus novog gripa, od èega je najviše njih zaraženo na muzièkom festivalu Egzit.

On je, meðutim, rekao da je dobro to što je njihova klinièka slika blaga i što još nema mnogo zabeleženih sluèajeva obolelih koji nisu putovali u inostranstvo ili bili u kontaktu sa zaraženim.

Ministar je rekao da se novi grip širi tri puta brže nego obièni grip, a da dogaðaji i skupovi na kojima se okuplja veliki broj ljudi, poput Sabora u Guèi, pogoduju širenju virusa.

Epidemiolog Predrag Kon je rekao da leto ne pogoduje širenju virusa ali da se ne može oèekivati da æe stvari u tom pogledu iæi nabolje na jesen i zimu.

Prema njegovim reèima, oèekuje se da se u narednom periodu utvrdi jasna pojava prenošenja virusa u Srbiji a kriterijum æe biti pet virusološki potvrðenih sluèajeva u roku od sedam dana kod graðana koji se ne mogu povezati sa putovanjem ili kontaktom sa obolelom osobom, što æe biti ocenjeno kao nepovoljna situacija.

"Procena nepovoljne epidemiološke situacije biæe trenutak kada æe Posebna radna grupa za primenu Plana aktivnosti pre i u toku pandemije gripa predložiti ministru zdravlja da proglasi epidemiju od posebnog znaèaja u Vladi Srbije i saopštiti mere koje æe se sprovoditi, kao i neophodna sredstva za sprovoðenje", rekao je Kon.

Kon je rekao da, u sluèaju potrebe, predviðene mere mogu da budu èak i zatvaranje obrazovnih ustanova, bioskopa i pozorišta, kao i zabrana javnih okupljanja.Markoviæ: Ministar plaši narod

Gradonaèelnik Jagodine Dragan Markoviæ Palma pozvao je danas ministra zdravlja Tomicu Milosavljeviæa, "da prestane da plaši narod gripom" i cenio da od toga "korist imaju samo velike farmaceutske kompanije".

"Imali smo obièan, pa ptièiji i sada svinjski grip, sutra æemo imati konjski i ne znam još koji æe nam izmisliti proizvoðaèi lekova", rekao je Markoviæ, na konferenciji za novinare, održane povodom potpisivanja ugovora o izgradnju Fabrike i distributivnog centra lekova u Jagodini firme "Dominvest".


izvor (http://www.b92.net/info/komentari.php?yyyy=2009&mm=07&dd=24&nav_id=372995)


: Odg: Dva miliona obolelih Srba na jesen
: M4K1 27 July, 2009, 05:15:43 PM
Prema poslednjim podacima Evropskog centra za zarazne bolestni, u Evropi ima oko 19.404 potvrðena sluèaja novog gripa, a kod 35 osoba bolest se završava smrtim ishodom - tako piše u dnevne novine "Press"


: Odg: Dva miliona obolelih Srba na jesen
: Vladimir 28 July, 2009, 07:52:53 AM


ja alkoholom ne dam šansu ni jednom virusu ...   :ziveli:


: Odg: Dva miliona obolelih Srba na jesen
: Vladimir 20 September, 2009, 08:06:32 AM
Izgleda je Palma bio u pravu ... evo je jesen ..

gde su tih 2 milona bolesnih od tog gripa, gospodine "I sold my ass" Kon i gospodine veèni ministre zdravlja?  


: Odg: Dva miliona obolelih Srba na jesen
: M4K1 20 September, 2009, 12:36:29 PM
pre neki dan na vestima sam èuo, ali nemogu da pronaðem na netu, kažu:

Svinjski Grip
Release Date: Feb, 2010


: Odg: Dva miliona obolelih Srba na jesen
: gBUDA 20 September, 2009, 11:10:09 PM
Izgleda je Palma bio u pravu ... evo je jesen ..

gde su tih 2 milona bolesnih od tog gripa, gospodine "I sold my ass" Kon i gospodine veèni ministre zdravlja?  
Mora negde da se potroše 3 miliona vakcina koje je država kupila za zaštitu od tog gripa a papir trpi sve.
Da ,da komšo kombinacija - globalizacija:(


: Odg: Dva miliona obolelih Srba na jesen
: Vladimir 22 September, 2009, 12:17:42 AM
kombinacija - globalizacija :(

baš to ...


: Odg: Dva miliona obolelih Srba na jesen
: M4K1 29 October, 2009, 05:50:28 PM
Mapa bolesti na zemlji

http://healthmap.org/en (http://healthmap.org/en)


: Odg: Dva miliona obolelih Srba na jesen
: Gabriel 29 October, 2009, 08:16:48 PM
 :undecided: :undecided: :undecided:


: Odg: Dva miliona obolelih Srba na jesen
: M4K1 30 October, 2009, 12:27:43 AM
ovo je smak sveta :(


: Odg: Dva miliona obolelih Srba na jesen
: M4K1 30 October, 2009, 12:39:39 AM
i te vakcine mi nešto smrde... sve imam ustisak da æe jednog dana neko da odvali na tv ili u novine, da od tih vakcina protiv praseæeg gripa postoji moguænost da se oboli od ---- neèeg :P , a možda veæ negde piše... :/


: Spreèite grip
: Sale-X 03 November, 2009, 11:14:48 AM

Dr. Vinay Goyal, svetski autoritet na podruèju nuklearne medicine s više od 20 godina iskustva podielio je nekoliko efikasnih uputstava o kojima se nedovoljno govori.


Saveti dr. Vinaya izuzetno su korisni s obzirom na prirodu globalne epidemije u kojoj je jednostavno nemoguæe sprieèiti kontakt s virusom H1N1. Koje god mere opreza poduzmete, verojatno ce te ipak doæi u kontakt s virusom. Sam kontakt nije toliki problem - veæi je problem sprieèiti ga da oživi u tielu i uèini nas bolesnima.

Vrata na koja virus ulazi u naše tielo su nosnice i usta. Dok ste još uvijek zdravi i nemate nikakvih simptoma infekcije H1N1 virusom, kako biste sprijeèili njegovu aktivnost i pojavu simptoma i razvoj sekundarnih infekcija, možete poduzeti neke izuzetno jednostavne korake o kojima se ne govori dovoljno u službenim uputama. Korisnost preventive naglašava se, nažalost, puno manje od "korisnosti" pravovremenog lijeèenja Tamifluom.

Dakle,

1. Èesto perite ruke (o tome se dovoljno govori, ali nije na odmet ponoviti).

2. Hands-free pristup. To jest, suzdržite se napasti da dirate bilo koji dio lica. Pokušajte što manje ruke prinositi licu (naravno osim kad jedete, perete se ili spavate).

3. Promuækajte u ustima i grgljajte dva puta dnevno toplu vodu u koju ste stavili malo soli. Naime, virusu H1N1 treba dva do tri dana od prvotne infekcije grla ili nosa da zaživi u tijelu i poène pokazivati karakteristiène simptome. Obièno grgljanje stvarno može sprijeèiti razvoj bolesti. Taj postupak sa slanom vodom imat æe jednak uèinak na zdravog pojedinca kao što æe Tamiflu imati na bolesnoga. Nemojte podcjenjivati ovaj jednostavan, jeftin i moæan naèin prevencije bolesti.

4. Slièno kao što to treba èiniti s ustima, èistite barem jednom svakoga dana nosnice s otopinom tople slane vode. Ne morate biti vješti kao praktikanti Yoge kojima je ovaj postupak rutina, ali snažno ispuhavanje nosa i brisanje (tj. struganje) obje nosnice smotuljcima vate koje ste umoèili u slanu vodu lako je uèiniti i vrlo je uèinkovito.

5. Dajte poticaj prirodnom imunitetu hranom koja je bogata C vitaminom. Prvenstveno se to odnosi na citrièno voæe. Ako uzimate C vitamin u tabletama, pazite da uzimate onaj pripravak koji ima cinka kako bi poboljšali apsorpciju.

6. Pijte što veæe kolièine toplih napitaka (èajeva, kave, kakaa). Pijenje toplih napitaka ima jednak uèinak kao i grgljanje, samo u suprotnom smjeru. Ono ispire živuæe viruse iz grla u želudac gdje ne mogu preživjeti i uèiniti nas bolesnima.
 
Osim vrlo korisnih savjeta koje preporuèa dr. Goyal, potrebno je ojaèati imuno sustav.
Najbolji naèin je AFA alga, pojaèajte dnevnu dozu i nema straha.
 
Pozdrav!


: Odg: Spreèite grip
: M4K1 03 November, 2009, 03:07:51 PM
Osim vrlo korisnih savjeta koje preporuèa dr. Goyal, potrebno je ojaèati imuno sustav.
...

(http://www.dodyshop.co.yu/akciona_ponuda/protektin.jpg)  ILI  (http://www.erboristeriabio.com/images/prod_erbor_integratori/immunilflor%20caps.jpg) 1× dnevno


: Odg: Spreèite grip
: M4K1 03 November, 2009, 05:20:46 PM
hehe ja ozbiljno on se zelebava ^_^


: Odg: Spreèite grip
: M4K1 16 November, 2009, 01:39:52 PM
bez obzira dal pijo rakuju ili vitamine, izgleda da æe svako morati da preleži ovaj grip ko boginje, samo je pitanje koliko æe ljudi to da preživi... :(


: Odg: Spreèite grip
: M4K1 18 November, 2009, 12:17:02 AM
i zdravstvene radnike da zakaèi u Februar i Mart kada se oèekuje da svaka druga ili treæa osoba bude zaražena kod nas i u svetu, ko æe da nas leèi... bog?! xP xP xP

sad ono malo te zaboli grlo, prosliniš i ti se iscimaš da je to svinjski grip a ono samo mala prehlada i kad odeš kod doktori na pregled ono tamo si navuèeš taj smrtonosni praseæi grip jer masa ljudi dolazi na pregled a nekoliko njih je bilo zaraženo... Ma sedi kuæi, pa kad osetiš glavobolju izmeriš temperaturu kad bude preko normalne ili kašlješ, povraæaš itd, pali kod doktora i ako mora u bolnicu nemaš kud... jbg -.-