SOKOBANJSKI FORUM => Nauka => : dzonson 14 November, 2007, 11:18:34 AM: Velimir Abramoviæ - najbolji poznavaoc Tesle !
: dzonson 14 November, 2007, 11:18:34 AM
(http://img258.imageshack.us/img258/5447/velja662366cr2.jpg)

Velimir Abramoviæ koga vam danas predstavljam je pravi biser i dragulj našeg društva!On je preteèa jedne nove epohe,jedne nove civilizacije na potpuno novim osnovama nego što je ova sadašnja,komercijalna , koja èoveka malo-po-malu,”gura u ambis”.

Velimir je multidimenzionalna liènost,filozof,esteta, savremeni metafizièar koji nalazi rešenja za probleme èoveèanstva u spoju nauke i metafizike,spiritualno - nauènog i prirodnog,za korist i dobrobit èoveka i planete Zemlje,jer to je jedini izlaz za posrnulo èoveèanstvo...!

Sve se ovo našlo u neshvaæenom geniju kakav je bio naš Nikola Tesla,ali izgleda da je “prerano” došao,jer stepen zrelosti èovoèanstva nije bio na odreðenom nivou,ali, bez takvih ljudi nema buduænosti!
Èovek æe samo biti eksploatisan,a veæ se bogami dosta napatio na svakoj taèki naše planete,i sad bi to trebalo jasno da se vidi,- kakav nam to novi èovek treba,ako neæe sada, onda kada æe…?

Po meni,Velimir - Velja Abramoviæ je najbolji suštinski poznavalac tajne našeg genija Nikole Tesle , njegovog genijalnog dela i nauènih ideja ,koje tek treba da se razviju…!
U jednoj našoj instituciji zaduženoj za èuvanje arhive Nikole Tesle u kojoj se nalazi njegovih 60.000 nauènih spisa,drži se kompletna fizika 21-og veka i buduæih milenijuma,a oni koji tamo rade još nisu stredili arhivu sa tim dokumentima (!??) tako da to bude dostupno onima koji žele da prouèavaju Teslina dela.
Velimira su interesovali Teslini spisi o etru i gravitaciji,ali kada je to zatražio,rekli su mu da još nije sreðena arhiva,a to tako prièaju još od 56-te kada je i prikupljena sva Teslina nauèna dokumentacija iz Amerike.Bilo ko da je radio tu;od 56-te pa do danas,ako zatražite neki Teslin nauèni dokument,oni vam kažu…nije sreðena arhiva…!??

Nisu to èista posla, 50godina oni ne mogu da srede Teslinu arhivu…!??

Ovde (http://www.scribd.com/doc/490499/Velimir-Abramovi) imate biografiju Velimira Abramoviæa i ukratko na èemu on radi.

Audio linkovi:

Ovde Velimir govori o Nikoli Tesli u radio emisiji “Tesla i paralelni svetovi”,a razgovor je vodio Goran Cvetkoviæ.
Tesla i paralelni svetovi (http://www.zshare.net/audio/48732184715909/)

Ovde je njegov veoma interesantan govor o Tesli u radio emisiji “Atlantis”.Tu sam propustio da snimim prvih desetak minuta,a fajl sam morao da preraðujem koliko se moglo,jer je prvobitno bio slabog kvaliteta,jer imam slab prijem radio Beograda.Sada se i pored odreðenih šumova dobro èuje.
Abramoviæ o Tesli u Atlantisu (http://www.zshare.net/audio/4875209a7f2546/)

Ovde Velimir govori o slavnom matematièaru Pitagori,Pitagorejskom bratstvu i mistiènoj matematici Pitagore.Ovo je takoðe bilo u radio emisiji “Atlantis”.
Abramoviæ o Pitagori i njegovoj mistiènoj matematici (http://www.zshare.net/audio/48755499e7e6f2/)


Za sve mlade l ostale ljude za koje je Tesla neiscrpna inspiracija u njihovom nauènom tragalaštvu,ova dva gornja audio fajla biæe od izuzetne koristi i podstreka…!
Takoðe,Velimir je ukazao na netaèna i pogrešna tumaèenja iz Teslinog života,o njegovom radu i saradnji sa Morganom i obelodanio je razlog zašto je Tesla odustao od projekta sa kulom Wardenclyffe (http://dzonson.files.wordpress.com/2007/11/tower1.jpg)   , a nisu bile u pitanje pare…i razne druge stvari…: Odg: Velimir Abramoviæ - najbolji poznavaoc Tesle !
: dzonson 14 November, 2007, 02:00:44 PM
Evo i jedne kraæe Velimitove studije o Tesli:
Velimir o Tesli (http://dzonson.wordpress.com/files/2007/11/velimir-o-tesli.doc)


: Odg: Velimir Abramoviæ - najbolji poznavaoc Tesle !
: *D*E*J*A*N*I*C*A* 16 November, 2007, 09:53:14 PM
Meni je neshto poznat ovaj Velimir...


: Odg: Velimir Abramoviæ - najbolji poznavaoc Tesle !
: iizuzetan 06 May, 2011, 03:29:54 PM
Svaka cast coveku. E da ima vise takvih