SOKOBANJSKI FORUM => Aktuelnosti => : Sale-X 15 November, 2010, 07:25:45 PM: Apartman koji se posreæio nobelovcu
: Sale-X 15 November, 2010, 07:25:45 PM
U sokobanjskom hotelu „Moravica” biæe obeležena 50. godišnjica Andriæeve Nobelove nagrade

(http://static.politika.co.rs/uploads/rubrike/156082/i/1/Andricev-apartman.jpg)

Apartman nobelovca Ive Andriæa (broj 144) u sokobanjskom hotelu „Moravica“ obeležiæe uskoro, u novom ruhu, 50. godišnjicu jedine naše Nobelove nagrade. One koja je proslavljenom književniku, i najpoznatijem i najèešæem gostu Sokobanje, dodeljena 1961. godine. U taj hotel, jedini u to vreme u Sokobanji, Ivo Andriæ stigao je prvi put 1971. godine i u njega dolazio neprekidno, najmanje dva puta godišnje, sve do smrti.

(http://static.politika.co.rs/uploads/rubrike/156082/i/2/Andric-u-Sokobanji.jpg)
Dolazio je i da se oduži Sokobanjèanima koji su ga ovde prvi put ugostili još 1942. godine, kada je ilegalno utekao iz Beograda, bežeæi od potere nemaèkog Gestapoa. I upravo je tu, po sopstvenom kazivanju, u ilegalnom utoèištu, poèeo da piše roman „Na Drini æuprija“, za koji je, 19 godina kasnije, dobio najviše svetsko priznanje.

O novom ruhu i novoj nameni pomenutog apartmana sokobanjskog hotela, koji posluje u sastavu Kazneno-popravnog doma u Sremskoj Mitrovici, „Politiku“ su obavestili inicijatori iz Uprave za izvršenje kriviènih sankcija. Oni su veæ dobili podršku od predsednika sokobanjske opštine Dimitrija Lukiæa i ljudi iz sokobanjske Turistièke organizacije, a oèekuje se da æe se obeležavanju jubileja pridružiti i Ministarstvo kulture. Zorana Vuèiæeviæ, iz Uprave za izvršenje kriviènih sankcija, kaže da apartman ubuduæe neæe moæi da se izdaje na korišæenje drugim gostima, kao do sada.

– Zajedno sa holom ispred njega apartman æe èiniti jedinstven kompleks i sa drugim adekvatnim prostorima u gradu koristiæe se za razne kulturne manifestacije, posebno u spomen i èast Andriæu – kaže Zorana Vuèiæeviæ. – Apartman æe biti opremljen potpuno autentièno u duhu onog vremena. U tom duhu biæe i sva oprema i stvari kojima se Andriæ tada služio. Biæe zgodno mesto za održavanje književnih veèeri i drugih kulturnih manifestacija, koje æe moæi da obogate sokobanjsko kulturno leto. Planirano je da sve bude završeno u toku 2011. godine i da sveèano otvaranje preureðenog apartmana bude na sam dan kada je Ivi Andriæu dodeljena Nobelova nagrada.

A svima koji u taj apartman budu došli da proslave Andriæevu Nobelovu nagradu, i onima koji ovde budu svraæali i kasnije, kao najiscrpniji vodiè o Andriæevom vremenu u Sokobanji služiæe knjiga „Sokobanjski spomenar“. Nastala je 1998. godine na anegdotskim kazivanjima ondašnjih savremenika o svim velikanima srpske kulture koji su u 19. i 20. veku dolazili u Sokobanju. A najiscrpnije je kazivanje Sokobanjèana upravo o Andriæu.

Prvi put ga je u pomenuti apartman 1971. godine doveo tadašnji pomoænik republièkog sekretara za kulturu Gvozden Jovaniæ i predao u ruke tadašnjem dugogodišnjem direktoru hotela „Moravica“ Vasi Duèiæu. Izmeðu domaæina i gosta razvilo se ubrzo veliko prijateljstvo o kome je Duèiæ veoma iscrpno i zanimljivo besedio u „Politikinom“ feljtonu „Banjske prièe“, 1985. godine. I o tome kako je Duèiæ Andriæu bio vodiè po Ozrenu i svim onim mestima koja je Andriæ poseæivao kao „ilegalac“ 1942. godine.

Komentarisao je tada Andriæ (poverljivo) Duèiæu i ondašnje kulturne prilike u Srbiji i ispovedao mu se o susretima u Sokobanji sa Aleksandrom Vuèom, Mešom Selimoviæem, Rodoljubom Èolakoviæem, Vasom Èubriloviæem, Dobricom Æosiæem... Prièao je Duèiæ i kako je Andriæ, radoznao a oprezan, tek posle velike fešte, putovao tajno u Kruševac da vidi novootkriveni spomenik Slobodište. I kako se nobelovac muèio dok je sastavljao telegram da poželi uspešan rad Skupštini Udruženja književnika Srbije, oèekujuæi da neæe biti uspešan.

A koliko je emotivno bio vezan za apartman u „Moravici“ svedoèi i Andriæev telegram Duèiæu iz 1972. godine. U njemu piše: „Molim Vas, druže Vaso, rezervišite mi onu sobu gde sam prošle godine boravio i gde sam se lepo odmorio i vrlo dobro i dosta radio. To je ona soba koja ima terasu prema Sokobanji i pogled prema kanjonu Moravice“.

Veliki prijatelj Ive Andriæa Vaso Duèiæ umro je, kakve li sluèajnosti, upravo onog jutra kada je u „Politici“ izašao poslednji nastavak feljtona o Sokobanji. Dragoceni sagovornik pisca feljtona proèitao je novine i – umro. Deset godina nakon smrti svog prijatelja nobelovca. A „Politikin“ feljton je 14 godina kasnije preštampan u „Sokobanjskom spomenaru“.

Stojan Todoroviæ

-----------------------------------------------------------

Sokobanjski spomenar

U „Sokobanjskom spomenaru“ zapisano je na prvim stranicama Andriæevo ushiæenje Sokobanjom.

„Ja ne znam èega stvarno ima ovde, ali znam da 15 do 20 dana boravka u Sokobanji radim celu godinu u Beogradu kao preporoðen. Nemam nikakvih tegoba. Šta li je: vazduh ili ljudi ovi, ili osoblje ’Moravice’, kiselo mleko iz sela Jezera, ili ovi moji lekari... Ne umem da objasnim.

Sokobanja sa Ozrenom bila je i ostala za mene predeo u koji sam èesto dolazio i nalazio mira i osveženja, nailazio na dobar prijem kod ljudi raznih zanimanja, od seljaka do ugostitelja, lekara i umetnika.

Dani provedeni u ovim krajevima spadaju u bolja i lepša seæanja moga života.”

objavljeno: 14/11/2010, Izvor: Politika a.d.