Skip to content

Sokobanja arrow TECHNO ZONEarrow PC Klinika / Servisiranje raèunaraarrow Instalacija Windows Sistema !!!
10 Decembar, 2022, 09:20:35 am *
Dobrodosli, Gost. Molim vas prijavite se ili se registrujte.

Prijavite se korisnickim imenom, lozinkom i duzinom sesije
 
   Pocetna   Pomoc Kalendar Prijava Registracija  
Stranice: « 1 2 3 4 »   Idi dole
  Stampaj  
Autor Tema: Instalacija Windows Sistema !!!  (Procitano 41437 puta)
0 clanova i 1 gost pregledaju ovu temu.
Dacha
Too bad you're fucked up
Vodeæi tim
*****

Karma: +29/-4
Van mreze Van mreze

Pol: Muskarac
Poruke: 1069

Dak-mrak!!!


WWW
« Odgovor #8 poslato: 15 April, 2007, 05:56:43 pm »

Alternativa komercijalnim softverima za windows:

3D Grafika:
Anim8or - http://www.anim8or.com/
Blender - http://www.blender3d.org/
gmax - http://www.discreet.com/products/gmax/
Maya Personal Learning Ed. - http://www.alias.com/eng/products-services...ple/index.shtml
Now3D - http://digilander.libero.it/giulios/Eng/homepage.htm
SOFTIMAGE|XSI EXP - http://www.softimage.com/products/exp/v3/

Anti-Virus:
AntiVir - http://www.free-av.com/
Avast - http://www.avast.com/i_idt_1018.html
AVG - http://www.grisoft.com/

Anti Spyware:
Ad-aware - http://www.lavasoft.de/software/adaware/
Diet K - http://www.dietk.com/
SpyBot Search & Destroy - http://spybot.safer-networking.de/
SpywareBlaster - http://www.javacoolsoftware.com/spywareblaster.html
SpywareGuard - http://www.wilderssecurity.net/spywareguard.html
Sacuvana
Dacha
Too bad you're fucked up
Vodeæi tim
*****

Karma: +29/-4
Van mreze Van mreze

Pol: Muskarac
Poruke: 1069

Dak-mrak!!!


WWW
« Odgovor #7 poslato: 15 April, 2007, 05:53:53 pm »

Higijena rachunara ;)
Pod ‚Äěhigijenom‚ÄĚ ovde se ne misli samo na ono zbog √®ega biste pohitali u supermarket po ‚Äěmagi√®nu‚ÄĚ krpu ili najnovije sredstvo za uklanjanje fleka, ve√¶ na pravovremeno prepoznavanje simptoma ‚Äězamora‚ÄĚ koje √¶e silicijumski mezimac po√®eti da pokazuje posle nekog vremena eksploatacije. O kakvim simptomima je rec? To su, recimo, besmislene poruke o greŇ°kama koje ne moŇĺe da protuma√®i ni Microsoftov programer, plavi ekrani sa ‚Äěsorry, ali neŇ°to je crklo‚ÄĚ porukama, restartovanje maŇ°ine usred poslednje misije u omiljenoj igri, beskrajno dugo podizanje sistema, neprijatni zvuci ‚Äěoranja‚ÄĚ po hard disku, gomila √įubreta u Inboxu e-mail klijenta, prozori s opscenim sadrŇĺajima koji iska√®u kao pajac iz kutije, laŇĺni kvarovi modema i drugih hardverskih komponenti... Spisak se nastavlja u nedogled, a nije redak slu√®aj da se na jednom ra√®unaru udruŇĺi po nekoliko ‚Äěbubica‚ÄĚ koje rad pretvaraju u istinsko mu√®enje.

Ima li leka? Naravno da ima, ali pre nego Ň°to vam ‚Äěiskusni‚ÄĚ komŇ°ija predloŇĺi kompletnu reinstalaciju sistema (univerzalno reŇ°enje za sve probleme iz ‚Äězone sumraka‚ÄĚ koje zvu√®i isto kao da vam lekar, kada mu se poŇĺalite na probleme s disanjem, predloŇĺi transplantaciju srca i plu√¶a) ‚Äď probistrite slede√¶e redove jer moŇĺete na√¶i upravo ono Ň°to vam je potrebno da nastavite da radite kao ranije.

Higijena... bukvalno

Hardverske komponente ra√®unara ni izbliza nisu tako ranjive kao operativni sistem i drugi softverski elementi, ali postoje odre√įena pravila kojih se treba pridrŇĺavati. Komponente koje su najpodloŇĺnije kvarovima su centralni procesor, hard disk i monitor. Dok su procesori u poslednje vreme izloŇĺeni izuzetno visokim temperaturama zbog popularnog overklokovanja ‚Äď retko ko pri tome pomisli da se overklokovanjem njihov radni vek skra√¶uje i do 50 procenata , a hard diskovi se okre√¶u sve ve√¶im i ve√¶im brojem obrtaja u minutu, pa samo zamislite kakvom su habanju izloŇĺeni delovi u njemu kada je ta brojka odavno stigla do 120 obrtaja u sekundi (7200 u minutu). Dodajmo na sve ovo i poviŇ°enu temperaturu unutar samog ku√¶iŇ°ta (naro√®ito ako ste posluŇ°ali mamu i ku√¶iŇ°te posadili kraj radijatora, ‚Äěda mu ne bude hladno‚ÄĚ), dolazimo do zaklju√®ka da su komponente u naŇ°im ra√®unarima izloŇĺene velikim naprezanjima pa se moraju redovno odrŇĺavati kako bi se o√®uvali stabilnost sistema i integritet naŇ°eg nervnog sistema. Me√įutim, poŇ°to je ve√¶ina nas nepopravljiva kada je overklokovanje u pitanju , postoje odre√įena nepisana pravila kojih bi se trebalo pridrŇĺavati u cilju izbegavanja problema ili potpunog otkazivanja ra√®unara. NajvaŇĺnije je obezbediti odgovaraju√¶e hla√įenje, i to ne samo neposredno na procesoru nego i na drugim komponentama unutar ku√¶iŇ°ta, naro√®ito hard diskovima i grafi√®kim karticama koje proizvode toplotu kao male termocentrale. Dalje, vaŇĺno je redovno √®istiti pokretne delove sistema za hla√įenje, a kada je potrebno, treba ih i zameniti, preporu√®ljivo nekim od skupljih i kvalitetnijih modela. Ovde nikako ne treba zaboraviti ni monitor, jednu od perifernih komponenti koja je izloŇĺena stalnom habanju; ekran moŇĺete zaŇ°tititi skrin-sejverima (pravim, nikako onim sa bogatom grafikom) i uklju√®ivanjem power saving reŇĺima ‚Äď √®ak nije loŇ°e isklju√®iti ga, ako ne sedite kraj ra√®unara nekoliko √®asova.

Softverska higijena

Problemi koji nam vrlo √®esto zagor√®avaju svakodnevni rad, a √®ije se posledice ne mogu lako otkriti i otkloniti (kao prosta zamena komponente koja je ‚Äěvrisnula‚ÄĚ), posledica su raznolikih brljotina u samom operativnom sistemu. Ovim problemima bave se mnogi stru√®njaci koji savetuju da se njihova pojava predupredi krajnje racionalnom upotrebom resursa ra√®unara. Problemi mogu nastati iz nekoliko razloga. Najpre, to moŇĺe biti nestabilnost samog OS-a, kao posledica aljkavosti programera i loŇ°e prilago√įenosti razli√®itim konfiguracijama koje su sastavljene od raznoraznih komponenti koje nisu uvek me√įusobno kompatibilne. Drugo, problem pravi i nemarnost korisnika koji bez razmiŇ°ljanja instaliraju svaki program koji im dopadne Ň°aka, ne razmiŇ°ljaju√¶i o tome kakve su posledice gomilanja nepotrebnih datoteka; opasno je i neselektivno brisanje aplikacija koje ostavljaju ‚Äěrepove‚ÄĚ koji naruŇ°avaju stabilnost sistema. Tre√¶e, bezbednost umnogome remete razni virusi, trojanci i programi koji ne Ňĺele da vam budu ‚Äěprijatelji‚ÄĚ, a √®esto ugroŇĺavaju i hardver. √ąetvrto, kvarovi i neispravnost komponenti mogu dovesti do nepravilnosti u radu, √®estog blokiranja i pojave greŇ°aka. Pod ta√®kom pet svrsta√¶emo sve ono na Ň°ta korisnik ne moŇĺe da uti√®e, a potpada pod pravila tzv. Marfijevog zakona ‚Äď u tim slu√®ajevima nikakvo znanje, intuicija niti veŇ°t astrolog ne mogu da vam pomognu. Uprkos svemu, veliki broj korisnika prakti√®no se ne obazire na nabrojane probleme i prema operativnom sistemu se ponaŇ°a kao prema kontejneru bez dna.


Za dobro odrŇĺavanje operativnog sistema neophodno je redovno preuzimati sigurnosne zakrpe koje proizvo√įa√® povremeno objavljuje. MuŇ°i√®avost Windowsa je u velikoj meri ispravljena pojavom drugog Servica Packa, ali i pored toga mnogi korisnici savetuju prelazak na bezbednija reŇ°enja kao Ň°to je neka od Linux distribucija. Osim zakrpa za operativni sistem, bar jedanput mese√®no treba osveŇĺavati drajvere za periferne ure√įaje kao Ň°to su grafi√®ke kartice, Ň°tampa√®i, modemi... Ako koristite neki od AMD procesora, ne zaboravite da redovno instalirate nove VIA zakrpe za mati√®nu plo√®u (takozvani 4in1 ili Hyperion drajveri) koje √¶e reŇ°iti problem softverske kompatibilnosti i pove√¶ati sveukupnu stabilnost sistema. Pomenu√¶emo i osveŇĺavanje BIOS-a mati√®ne plo√®e, Ň°to nije procedura kojom se treba baviti √®esto, ali u nekim slu√®ajevima popravlja performanse ra√®unara (pre osveŇĺavanja ‚Äěoperativnog sistema‚ÄĚ mati√®ne plo√®e informiŇ°ite se o unapre√įenjima koja nova verzija donosi i instalirajte samo ukoliko zaista imate koristi). Budu√¶i vlasnici ra√®unara bi trebalo dobro da razmisle o komponentama koje √¶e uvrstiti u novu konfiguraciju ili mogu da se odlu√®e za unapred sklopljenu konfiguraciju koju su testirala stru√®na lica. Treba voditi ra√®una i o dostupnosti drajvera i korisni√®kih programa koji √¶e obezbediti udobniji rad jer nije svejedno da li za neko par√®e hardvera dobijate snaŇĺnu podrŇ°ku, dok za drugo, koje je neznatno jeftinije, ne znate ni kako se zove.

Operativni sistem je veoma teŇ°ko odrŇĺavati, √®ak i u slu√®ajevima kada mislite da znate sve o njemu i posedujete dobro uskla√įene i kvalitetne komponente. Zato √¶emo se pozabaviti pitanjem sistema zapisa fajlova na disku, koji je √®est uzro√®nik problema i nestabilnosti. Ono Ň°to karakteriŇ°e sva izdanja Windowsa od verzije za 1997. godinu (Windows 95 OSR 2) jeste podrŇ°ka za diskove ve√¶e od 2 GB, uobli√®ena novim fajl sistemom koji je logi√®no nazvan FAT 32 (File Allocation Table). FAT 32 je omogu√¶io da se postoje√¶i kapacitet diska iskoristi na znatno efikasniji na√®in, zbog √®injenice da koristi manje klastere nego FAT 16 √®ime se moŇĺe uŇ°tedeti do pet procenata prostora. Pored ovoga upotrebom FAT 32 dobija se i ve√¶a brzina pristupa tako da se aplikacije pod njim izvrŇ°avaju do pet odsto brŇĺe. Kao Ň°to ve√¶ina zna, svaki hard disk je podeljen na milione klastera u kojima se smeŇ°taju podaci. Postupak beleŇĺenja podataka je u neku ruku jednosmeran jer se jednom upisan podatak u klasteru ne moŇĺe nadopunjavati sadrŇĺajem sve dok ne bude obrisan. To prakti√®no zna√®i da ako imate veli√®inu klastera od 16 KB i desi se da se upisuje podatak od 10 KB, ostatak od 6 KB ostaje neiskoriŇ°√¶en, ali se u isto vreme prijavljuje kao zauzet i propada sve do brisanja sadrŇĺaja iz klastera. Zbog ovoga se teŇĺi da veli√®ina klastera bude Ň°to manja kako bi procenat iskoriŇ°√¶enosti diska bio Ň°to ve√¶i. Hard diskovi koji se danas mogu na√¶i na trŇĺiŇ°tu su sve ve√¶i i ve√¶i (sve su √®eŇ°√¶i oni kapaciteta 300 i viŇ°e gigabajta) pa ponovo dolazimo u situaciju da nam je veli√®ina klastera na njima kao i kod starog FAT-a ‚Äď 32 KB. Zbog ovoga je preporu√®ljivo deliti disk na viŇ°e particija, a ako ste vi√®ni matematici, lako moŇĺete izra√®unati koliki bi bio gubitak prostora sa diskom od, recimo, 120 GB i klasterima od 32 KB odnosno koliko bi se uŇ°tedelo ako bi se disk podelio, na primer, na tri particije od 40 GB. Nije za zanemarivanje.


Tokom svakodnevnog rada, hard disk se pretvara u pravu dŇĺunglu razbacanih podataka koju je vrlo teŇ°ko odrŇĺavati. U takvom haosu √®esto dolazi do gubljenja fajlova, njihovog loŇ°eg imenovanja, promene lokacija, gubitka brzine i, Ň°to je najvaŇĺnije, Ňĺivaca. Da bi se ti problemi sveli na najmanju mogu√¶u meru, treba primeniti niz akcija i postupaka koji se svode na koriŇ°√¶enje alata za odrŇĺavanje strukture fajl sistema. Ovi alati se u principu mogu podeliti na dve vrste: na one koji dolaze implementirani u samom Windowsu i one koje moŇĺete naknadno instalirati. Ako se pravilno koriste, alati koje nudi Windows mogu da budu sasvim dovoljni, ali vrlo √®esto bolje rezultate daju specijalizovani programi za odrŇĺavanje operativnog sistema kao Ň°to su programi za optimizaciju i dijagnostiku kvarova,zatim programi za defragmentaciju hard diska,odrŇĺavanje fajl sistema,optimizaciju Windowsovog registry-ja...
Ako se vratimo na Windows alatke, osnovni program za odrŇĺavanje je ScanDisk (CheckDisk) na koji ne bismo troŇ°ili viŇ°e re√®i jer ve√¶ i vrapci znaju sve o njemu, samo √¶emo preporu√®iti redovno pokretanje bar jedanput nedeljno za Standard sistem skeniranja i jedanput mese√®no za fizi√®ko, Thorough, skeniranje. Pored toga, preporu√®ljivo je skenirati disk svaki put kada do√įe do nepravilnog gaŇ°enja ili nepredvi√įenog resetovanja ra√®unara. Defragmentacija diska upotrebom Microsoftovog Disk Defragmentera (ili nekog sli√®nog alternativnog reŇ°enja) tako√įe je obavezni deo odrŇĺavanja integriteta hard diska i preporu√®ljivo je sprovoditi je jedanput ili dvaput mese√®no, u zavisnosti od toga koliko programa instalirate i deinstalirate. ҆ta je zapravo defragmentacija? Rekli smo ranije da se podaci upisuju u klastere, √®ime se stvara niz podataka koji ne moraju biti povezani da bi pripadali jednom zapisu odnosno odre√įenom fajlu. Uzmimo, na primer, jedan standardan Word dokument od stotinak kilobajta. Ovaj dokument √¶e biti zapisan u nekoliko klastera koji mogu biti fizi√®ki razbacani po √®itavoj povrŇ°ini diska, Ň°to usporava pretraŇĺivanje i rad operativnog sistema jer √®itaju√¶a glava diska mora da prelazi ve√¶e udaljenosti. Kada je jedan fajl ‚Äěrazbijen‚ÄĚ na viŇ°e delova koji su fizi√®ki udaljeni, kaŇĺe se da je fragmentiran. Sada samo zamislite koliko puta dnevno neŇ°to obriŇ°ete ili snimite na hard disk, koliko igara instalirate ili deinstalirate i koliko ra√®unar koristi prostor na disku kao virtuelnu memoriju, pa √¶ete dobiti sliku o tome kako to sve izgleda na fragmentisanom disku. Zato se pribegava procesu koji se zove defragmentacija, tokom kojeg se razbacani delovi fajlova skupljaju na jednom mestu kako bi obrazovali fizi√®ki niz. Zavisno od toga u kakvom je stanju disk, defragmentacija moŇĺe prili√®no da potraje (a ne bi trebalo da se prekida) tako da je preporu√®ljivo raditi je no√¶u ili kada vam ra√®unar nije u upotrebi nekoliko sati.

Tre√¶i alat iz Windowsove palete je Disk Cleanup, program koji osloba√įa dodatni prostor na disku tako Ň°to briŇ°e nepotrebne podatke iz Temp i Download direktorijuma, Recycle Bina, a moŇĺe i da deinstalira odre√įene komponente Windowsa. Naravno, sve ovo se moŇĺe odraditi i ‚Äěru√®no‚ÄĚ, ali tada treba znati ta√®no u kojim se direktorijumima nalaze nepotrebni podaci i privremene datoteke. Disk Cleanup √¶e biti posebno od koristi pri uklanjanju nepotrebnih fajlova koji zaostaju na hard disku nakon deinstalacije aplikacija, kao i za uklanjanje Internet sadrŇĺaja koji sluŇĺi za offline pregled. JoŇ° jedna korisna opcija u Windowsu XP jeste Desktop Cleanup ‚Äě√®arobnjak‚ÄĚ koji uklanja suviŇ°ne pre√®ice s radne povrŇ°ine i tako poboljŇ°ava preglednost (program moŇĺe da se pokre√¶e automatski, u zadatom vremenskom intervalu).


Ukoliko dosta vremena provodite na Internetu, a naro√®ito ako koristite browsere koji nisu bezbedni (Internet Explorer, u prvom redu), izloŇĺeni ste velikom riziku da ‚Äězaka√®ite‚ÄĚ neki od programa iz tzv. malware kategorije. U pitanju su virusi, trojanci, reklamne poruke, Ň°pijunski programi i druge poŇ°asti koje znatno naruŇ°avaju ne samo bezbednost i privatnost podataka ve√¶ i integritet operativnog sistema, pa i nekih komponenti hardvera. Preporu√®ljivo je simultano koristiti dve aplikacije za uklanjanje Ň°pijunskih i reklamnih programa i trojanaca , ali samo jedan antivirusni paket  Dodatni nivo sigurnosti obezbe√įuju firewall programi koji omogu√¶avaju pristup mreŇĺnim resursima odnosno lokalnom disku samo onim programima koje korisnik ‚Äěaminuje‚ÄĚ.

I pored svih mera opreza, greŇ°ke u radu koje uzrokuju gubitak podataka mogu da se pojave u svakom trenutku i ne moraju biti izazvane softverskim nedostacima. Jednostavan nestanak elektri√®ne energije ili strujni udar u nepovoljnom trenutku ‚Äď i eto glavobolje. Zato, pored ure√įaja za kontinuirano napajanje (popularni UPS), preporu√®ljivo je  redovno pravljenje rezervnih kopija (bekapovanje), bilo ‚Äěru√®no‚ÄĚ bilo pomo√¶u specijalizovanih alata kao Ň°to su Second Copy, Backup 2005, Image for Windows i sli√®ni (izbor je uglavnom stvar ukusa).
Sacuvana
Dacha
Too bad you're fucked up
Vodeæi tim
*****

Karma: +29/-4
Van mreze Van mreze

Pol: Muskarac
Poruke: 1069

Dak-mrak!!!


WWW
« Odgovor #6 poslato: 15 April, 2007, 05:50:10 pm »

Sigurnost u win XP OS:

Pristupite saèuvanim korisnièkim imenima i lozinkama


XP posjeduje mali program koji vam omogu√¶ava da sa√®uvate svoja korisni√®ka imena i lozinke,kako bi ih mogli brzo primeniti na mesta gdje su vam potrebni. Normalnim na√®inom je malo teŇĺe do√¶i do tog programa,ali evo na√®ina kako da napravite desktop shortcut i brzo pristupte svim svojim lozinkama koriste√¶i rundll32.exe program:
 
Kliknite na START-RUN i upiŇ°ite slede√¶e : rundll32.exe keymgr.dll,KRShowKeyMgr ,zatim pritisnite enter, i dobili ste program za spremanje lozinki i korisni√®kih imena.

Blokirajte napade na raèunar


Ograni√®ite izloŇĺenost ra√®unara spoljnom svetu blokiranjem dolaze√¶ih veza.
 
Start > Settings > Control Panel > Network Connections, desni klik na "Local Area Network" zatim idite u "Properties",kliknite na "Internet Protocol (IP/TCP)" i ponovo na "Properties". U novom prozoru kliknite na "Advanced",u slede√¶em prozoru idite na "Options" kliknite na "TCP/IP Filtering" i zatim "Properties". Maknite kva√®icu sa "Enable TCP/IP filtering (All adapters)" i slede√¶e uz "TCP Ports" ozna√®ite dugme pored "Permit Only". Ovde moŇĺete ozna√®iti portove za koje Ňĺelite da ipak imaju vezu sa spoljnim svetom npr: ako imate ra√®unar kao web server, dodajte port 80, za FTP server 21...itd. Zatim kliknite na OK ,zatvorite sve ostale prozore i restartujte ra√®unar kada √¶e od vas to traŇĺiti.
 
Na ovaj na√®in moŇĺete zatvoriti portove koji nisu potrebni za komunikaciju sa spoljnim svetom,ali ako niste sigurni koji su to portovi,onda ipak instalirajte Firewall ili pokrenite ve√¶ postoje√¶i u windowsu.

Promenite user password bez znanja postojeæeg


Promenite bilo koji user password bez potrebe da znate veæ postojeæi:
 
Da bi videli sve korisnièke raèune:
 
1) Dok ste logovani na raèunar,kliknite na Start-Run i utipkajte CMD.
 
2) U command prompt prozoru upiŇ°ite  net users . Ovo √¶e vam pokazati sve korisni√®ke ra√®une(account) na ra√®unaru pa i one skrivene.
 
Da bi promenili password na korisnièkom raèunu:
 
1) Dok ste logovani na raèunar sa administratorskom lozinkom kliknite na Start-Run i utipkajte CMD
 
2) U command prompt prozoru upiŇ°ite  net users,ime korisni√®kog ra√®una i zatim * i pritisnite Enter
   Primer: net user administrator * ili net user "Joe Smith" * stavite ime pod navodnike ako sadrŇĺi razmak.
 
3) Ovde bi vam trebao traŇĺiti novi password. UpiŇ°ite novi password i joŇ° jedanput da biste ga potvrdili, ako vam se pojavi poruka "command succeeded successfully" zna√®i da ste uspeŇ°no promenili password.

Zakljuèajte raèunar u XP-u


Da bi zaklju√®ali ra√®unar u XP-u,dovoljno je pritisnuti taster "L" i pri tome drŇĺati pritisnut taster "Windows logo".
 
Ali ako Ňĺelite zaklju√®ati ra√®unar u mreŇĺi ako ste administrator, tada napravite "shorcut" na udaljenom ra√®unaru koji glasi ovako:
 
Target %windir%\System32\rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation
 
Start In %windir%

Korisnièki raèun za gosta (Guest Account)


MoŇĺete napraviti korisni√®ki ra√®un za gosta (Guest account) bez petljanja po CMD.exe na slede√¶i na√®in:
 
1. Budite sigurni da ste logovani kao administrator
2. Idite u Start > Control Panel > Administrative Tools > Computer Management.
3. Odaberite "Users" folder pod "Local Users and Groups".
4. Desni klik na "Guest" account i kliknite "Set Password".
Kada vam iskoèi prozor sa upozorenjima samo kliknite "Proceed".Tada æete dobiti moguænost da postavite lozinku za Guest account.

Daljinsko upravljanje Registry bazom


Windows XP dopuŇ°ta daljinsko editovanje Registry baze pokretanjem servisa za tu namenu.
Na ovaj na√®in moŇĺete isklju√®iti taj sigurnosni propust:
 
1. Idite u Control Panel
2. Odaberite "Administrative tools"-services
3. Na desnoj strani na√įite servis koji se zove "remote registry"
4. Desni klik na njega i odaberite properties
5. U opcijama odaberite "Disable"
6. Restartujte raèunar

Zakljuèavanje pomoæu sys.key


Zakljuèavanje pomoæu sys.key-a je jedan zanimljivi naèin da zakljuèate svoj raèunar.
 
1. Idite na Start-Run i upiŇ°te SYSKEY i kliknite na OK.
2. U prvom prozoru koji se otvori kliknite na UPDATE
3. U sledeæem prozoru budite sugurni da je oznaèen System generated password
4. Stavite praznu floppy disketu i kliknite na OK
5. Iza√įite iz programa, izvadite disketu i restartujte ra√®unar
 
҆to smo dobili? Dobili smo na neki na√®in hardverski klju√® za otklju√®avanje ra√®unara.
Slede√¶i put kada upalite ra√®unar,traŇĺi√¶e od vas ovu disketu kako bi mogli pristupiti svom login prozoru.

Ako nemate ovu disketu,Ň°teta za vas ili onoga koji bi moŇĺda Ňĺeleo zaviriti u vaŇ° ra√®unar!

Postavite password na Guest Account


Postavite password na Guest Account na jednostavan naèin bez petljanja po CMD.exe
 
1. Budite sigurni da ste logovani kao Administrator
2. Idite u Start > Control Panel > Administrative Tools > Computer Management.
3. Odaberite "Users" folder pod "Local Users and Groups".
4. Desni klik na "Guest" account i kliknite na "Set Password". Kada vam se pojavi prozor sa upozorenjima kliknite na "Proceed"

    I tada √¶ete dobiti mogu√¶nost da upiŇ°ete novi password (lozinku).
Sacuvana
Dacha
Too bad you're fucked up
Vodeæi tim
*****

Karma: +29/-4
Van mreze Van mreze

Pol: Muskarac
Poruke: 1069

Dak-mrak!!!


WWW
« Odgovor #5 poslato: 15 April, 2007, 05:47:41 pm »

     Besplatna generalka


Svedoci ste hrpe softvera na Internetu koji vam nude razne na√®ine da o√®istite, podesite i ubrzate ra√®unar do besvesti i izvu√®ete i zadnji atom snage iz svog procesora‚Ķ naravno za odre√įeni iznos dolara, ali postoje na√®ini da to sve u√®inite besplatno.
 
Kao Ň°to smo ve√¶ rekli postoji mnoŇ°tvo softvera koji vam nude odrŇĺavanje ra√®unara u top formi. Zna√®i razne optimizacije, √®iŇ°√¶enja i ubrzanja, kako ra√®unara tako i internet veze, bez obzira radilo se o obi√®noj modemskoj vezi, ISDN, ADSL‚Ķ
Medjutim, velika ve√¶ina takvih programa zahteva i odre√įenu naknadu za svoj posao, odnosno odre√įeni iznos dolara koji ponekad i nije prihvatljiv svima. Da li ste se ikada upitali Ň°ta u stvari rade takvi programi?

Kako uspevaju o√®istiti "sme√¶e"  koje se nakupljalo mesecima i sada vaŇ° ra√®unar viŇ°e ne radi onako glatko!  Odjednom po√®inju i problemi sa internetom, veza je prespora i stranice se u√®itavaju predugo.  I uz sve to sada se viŇ°e ne Ňĺeli niti ugasiti onako brzo, nego √®u√®ite uz monitor i razmiŇ°ljate da li √¶e se uop√¶e "ve√¶ jednom ugasiti?"
No dobro, ako ste iskusili neke od ovih ili sli√®nih problema, zna√®i da je doŇ°lo vreme da napravite "generalnu √®istku", a mi √¶emo vam pokazati kako da to u√®inite besplatno u 10 jednostavnih koraka.

1. Uklonite nepotrebne stvari


     Prvo pa generalno


Prvi potez je uklanjanje svih nepotrebnih programa, igara i dokumenata koji vam nisu potrebni ili ih uopŇ°te ne koristite.
U kontrol panelu nalazi se ikona pod nazivom "Add or Remove" gde moŇĺete videti koji su programi instalirani na vaŇ° ra√®unar i odlu√®iti koje Ňĺelite ukloniti. Manje - viŇ°e svi to znamo, ali ve√¶ina korisnika i ne primeti ikonu pod nazivom "Add/Remove Windows Components" gde moŇĺete ukloniti komponente koje dolaze sa Windowsima.
Dovoljno je maknuti kva√®icu ispred programa koje ne Ňĺelite viŇ°e koristiti i kliknuti na Next. Ako poŇĺelite ponovno vratiti te programe, ozna√®itite prazni kvadrati√¶ i kliknite na Next.
 
Neki Windows programi nisu vidljivi u "Add/Remove Windows Components" npr. Windows Messenger, ali moŇĺete ih u√®initi vidljivim na slede√¶i na√®in:
Oti√įite u vaŇ° Windows direktorijum i onda u poddirektorijum INF. na√įite datoteku koja se zove sysoc.ini .                 
Otvorite je u Notepadu, na√įite red msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7 i izbacite re√® hide, tako da izgleda ovako msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,7 . Sa√®uvajte promene i sada √¶e Messenger biti vidljiv za deinstaliranje.

2. Start-up programi i efekti


     Kako isklju√®iti ?


Instaliranje puno programa moŇĺe napuniti vaŇ°u registry bazu nepotrebnim programima koji se startuju sa pokretanjem ra√®unara, Ň°to moŇĺe dovesti do usporavanja ra√®unara i zauzimanja dela memorije.
 
1. Pokrenite Regedit, "Start - Run  i upiŇ°ite regedit ,  zatim kliknite na "ok"
2. Do√įite do klju√®a HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Run
3. Kada ste doŇ°li do klju√®a,na desnoj strani moŇĺete identifikovati programe koje ne Ňĺelite pokrenuti pri startu ra√®unara.
4. Desni klik na program koji ne Ňĺelite da se pokrene pri startu ra√®unara i odaberite "Delete".
Na ovaj naèin programi neæe biti uèitani u memoriju sve dok ne bude potrebe za njima.
 
Uklanjanje vizualnih efekata tako√įe √¶e osloboditi deo raspoloŇĺive memorije.
Idite u Settings - Control Panel - System - Advanced i pod stavkom Performance kliknite na dugme Settings i u prozoru Visual Effects ostavite kva√®ice samo na "Use drop shadows‚Ķ i Use visual styles‚Ķ" ,sad kliknite na Advanced i pod opcijom Memory usage ozna√®ite Programs, zatim kliknite Apply i sve je ostalo isto, a vaŇ° ra√®unar radi brŇĺe.

3. Oslobodite joŇ° memorije


     Nepotrebni DLL - ovi i servisi


Ako koristite puno programa u vreme rada, svi dll-ovi (dynamic linked library) se uèitavaju u memoriju od strane Windows Explorera.
To uti√®e na koli√®inu raspoloŇĺive memorije, kao i na brzinu rada samog ra√®unara. Evo kako naterati Windows XP da izbaci iz memorije sve nepotrebne dll-ove:
 
PotraŇĺimo u registry-u  HKEY_LOCAL_MACHINE - Software - Microsoft -  Windows-CurrentVersion-  Explorer. U ovom klju√®u kreirajte novi Dword unos imena AlwaysUnloadDLL i postavite mu vrednost na 1.
 
Servisi su programi koji se pokreæu sa Windowsom i oni nepotrebni utièu na performanse raèunara.
Idite u Start - Run i upiŇ°ite services.msc i sada ste dobili listu servisa koje moŇĺete isklju√®ivati i uklju√®ivati desnim klikom,odaberete Properties i zatim Disable. Sada je servis isklju√®en.

Ako ne pretraŇĺujete √®esto datoteke na ra√®unaru isklju√®ivanjem servisa indexing moŇĺete malo poboljŇ°ati performanse.

4. √ąiŇ°√¶enje Registry baze


     Dubinsko √®iŇ°√¶enje


Recimo da √®esto dodajete i uklanjate programe i da vodite ra√®una o deinstalaciji programa. Ali i pored svega ovog vaŇ°e "registry" datoteke li√®e na monstrume i zbog njihove veli√®ine je rad na vaŇ°em ra√®unaru oteŇĺan.
U ovom slu√®aju upotrebi√¶emo izvrstan program RegSeeker koji √¶e ponuditi i viŇ°e od √®iŇ°√¶enja.
 
Na samom po√®etku nudi pregled instaliranih i pokrenutih, odnosno Start up programa, koje po Ňĺelji moŇĺete spre√®iti da se pokre√¶u sa Windowsom, pa brisanje Histories datoteka i Cookiea koje vaŇ° internet browser sakuplja prilikom surfovanja.
Uz sve to, RegSeeker vam u meniju "Tweaks" nudi i nekoliko vrlo korisnih trikova i opcija.
 
I dolazimo do glavnog dela koji se zove Clean the Registry. Sve Ň°to trebate u√®initi je, kliknuti na dugme "ok" i pri√®ekati da se zavrŇ°i skeniranje, zatim kliknite na Select all i desnim klikom miŇ°a odaberite opciju Delet selected items. Sada je vaŇ° Registry o√®iŇ°√¶en od nakupljenog sme√¶a.
 
U slu√®aju da nakon √®iŇ°√¶enja ra√®unar ne radi kako treba, RegSeeker je napravio Back up svih obrisanih datoteka koje moŇĺete vratiti pritiskom na dugme Backups.

5. XP na krilima


     Brzi i Ňĺestoki


Ovu promenu mogu izvesti svi korisnici Windows XP operativnog sistema, ali zbog izuzetne potrebe za memorijom njen u√®inak ne√¶e biti vidljiv kao ubrzanje, raspolaŇĺete li sa manje od 256 MB radne memorije.
 
DisablePagingExecutive - uklju√®ivanjem ove opcije spre√®avate √®uvanje odre√įenih aplikacija na tvrdi disk vaŇ°eg ra√®unara. Sa tim √¶ete znatno ubrzati sve procese, jer poznato je da radna memorija i hiljadu puta brŇĺa od virtualne na tvrdom disku. Vrednost ove opcije je 0, da bi je uklju√®ili postavite je na 1.
 
Ovu postavku nalazite na sede√¶em mestu u registry editoru: HKEY_LOCAL_MACHINE  - System -CurrentControlSet -  Control -  SessionManager -  Memory Management.
 
Sljedeæa opcija koju nalazite odmah do pre spomenute je: LargeSystemCache. Kada ukljuèite ovu opciju, "prisiljavate" uèitavanje operativnog sistema i njegovih procesa u memoriju.
 
S ovom promenom Windows XP u√®itava jezgro operativnog sistema i drŇĺi ga u memoriji, √®ine√¶i celokupni sistem mnogo brŇĺim i Ňĺivljim za rad.

6. Ubrzajte prenos podataka


     DMA - mode


Win XP ne postavlja ispravno DMA mode na IDE kanale. Ve√¶ina CD-ROM-ova podrŇĺava ovaj na√®in rada,ali XP ih gotovo uvek stavlja u PIO (sporiji) na√®in rada. DMA ne√¶e ubrzati vaŇ° CD-ROM,ali √¶e koristiti manje procesorske snage i time ubrzati prenos podataka.
Evo kako:
1. Otvorite Device Manager (My Computer-Hardware-Device Manager)
2. Kliknite na znak plus pored "IDE ATA/ATAPI Controllers" i dva puta kliknite na "Primary IDE Channel"
3. Pod "Advanced Settings" proverite Device 1 postavke. Verojatno je postavljeno na PIO transfer mode.
4. Postavite ga na "DMA if available".
Isto ponovite i za "Secondary IDE Channel" ako je u PIO modu.
 
Ukoliko ovo ne pomogne, u ve√¶ini slu√®ajeva pomaŇĺe reinstaliranje IDE kanala koji ne Ňĺeli prihvatiti DMA mode, na slede√¶i na√®in:
 
Desni klik na IDE kanal, zatim uninstall i pritisnite ok.
Restartujte raèunar i pogledajte sada da li je IDE kanal prihvatio DMA mode.
 
U nekim slu√®ajevima najviŇ°e Ň°to √¶ete dobiti je MultiWord, ali i to je u svakom slu√®aju puno bolje od PIO moda.

7. JoŇ° malo ubrzanja


     Kona√®ni obra√®un


a) Nemojte zaboraviti koristiti alat za defragmentaciju diska. Na√¶i √¶ete ga pod "Start/ Programs/ Accessories/ System Tools/ Disk defragmenter". OdrŇĺavanjem diska na ovaj na√®in, odnosno defragmentacijom moŇĺete pove√¶ati performanse ra√®unara do 10 % i produŇĺiti vek trajanja HD-a.
 
b) Ako imate malo viŇ°e "RAM-a", a to se odnosi na korisnike koji imaju 256 MB i viŇ°e, moŇĺete podesiti Windows da je koristi maksimalno.. Otvorite "SYSTEM.INI" datoteku iz "Windows" "direktorijuma" i u "[386Enh]" delu dodajte liniju "ConservativeSwapfileUsage=1". Na ovaj na√®in ste ustvari nazna√®ili Windowsu da zna√®ajno smanji koriŇ°√¶enje virtualne memorije.
 
c) Kada ve√¶ imate otvoren SYSTEM.INI, za efikasnije koriŇ°tenje DMA mogu√¶nosti dodajte i liniju "DMABufferSize=64". Snimite promene i napravite restart ra√®unara!

8. Ubrzajte surfovanje


     Internet na steroidima


Na Internetu moŇĺete na√¶i hrpu programa koji vam nude brŇĺe spajanje i u√®itavanje programa te web stranica i po pravilu gotovo nikada nisu besplatni. Svi obe√¶avaju veliko ubrzanje bez obzira koji tip veze koristili; obi√®an modem, ISDN vezu ili neki novi, joŇ° brŇĺi na√®in spajanja na Internet.
 
Osjetno ubrzanje moŇĺete posti√¶i malom ispravkom registry klju√®a. Pokrenite Regedit i potraŇĺite klju√® koji se nalazi na slede√¶em mjestu: HKEY_LOCAL_MACHINE - Software - Microsoft - Windows - Current Version -  Explorer - RemoteComputer -  NameSpace.

Na ovom mestu postoje dva prisutna klju√®a; jedan od njih je [D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0O60F5BF]. ObriŇ°ite ga. Nije potrebno ponovno pokretati ra√®unar kako bi primetili ubrzanje koje nastaje ovom jednostavnom izmenom u Registry editoru.
 
Ovim ste ustvari ispravili jedan od bugova u XP Windowsima.

9. Podesite modem


     Modem na maksimum


Spojili ste se na Internet i zadovoljni ste prikazanom brzinom, ali ipak vam se èini da je protok podataka katastrofalan.
 
Upotrebili ste sve mogu√¶e trikove, "Tweak" programe i "Dial up" ubrziva√®e, a √®ini vam se da sve to negde drugde radi mnogo lepŇ°e. I pitate se da nije moŇĺda greŇ°ka u modemu ili loŇ°oj telefonskoj liniji.
 
Vjerojatno nije, nego je greŇ°ka u premaloj brzini "port-a" na kojem modem radi. "COM port-ovima" je po defaultu brzina podeŇ°ena na "9600 bps".
 
Otvorite Device manager ( Start - Settings - Control Panel - System - Hardware - Device Manager) kliknete na zatim na Ports, i odaberete "port" na kojem se nalazi modem. Kliknete zatim na Properties, Port settings, i promenite Bits per second na najve√¶u vrednost i kliknete na "OK". Sada je brzina na kojoj "port" vrŇ°i komunikaciju puno ve√¶a i nije ograni√®avaju√¶i faktor.

10. ZavrŇ°ni radovi


     UŇ°timavanje


Iako Windowsi imaju joŇ° puno opcija za podeŇ°avanje, mogu√¶nosti za tweak-ovanje i primenu ponekog trika, ne√¶emo ih sada opisivati jer bi to preraslo u jedan ogroman √®lanak koji ne bi mogao nositi naslov "PodeŇ°avanje u 10 koraka" jer bi smo morali dodati joŇ° jednu nulu na ovu brojku.
 
No, ostavili smo vam mogu√¶nost da se sami poigrate alatom koji dolazi sa Windowsom i ima puno opcija za podeŇ°avanje, a zove se Group Policy Editor.
 
Do ovog alata dolazite na slede√¶i na√¶in: Start - Run i upiŇ°ite gpedit.msc , kliknite na "ok" i otvorile su vam se mogu√¶nosti za detaljno podeŇ°avanje Windowsa, bez kopanja po registry bazi ili zavirivanja u Control Panel.
 
UŇĺivajte!
Sacuvana
Dacha
Too bad you're fucked up
Vodeæi tim
*****

Karma: +29/-4
Van mreze Van mreze

Pol: Muskarac
Poruke: 1069

Dak-mrak!!!


WWW
« Odgovor #4 poslato: 15 April, 2007, 05:45:30 pm »

Izrada hibridnog Win xp cd-a sa integrisanim service pack-om 2
(cisto da ubrzate proces instaliranja windowsa) 8)

Ve√¶ina se korisnika snalazi u instaliranju ogromne Windows XP SP2 nadogradnje, naravno uz potrebnu dozu opreza (napravljen puni backup ili image, √®itanje svih Microsoftovih predinstalacijskih saveta). Da biste izbegli svu tu nepotrebnu komplikaciju krpanja i nadogradnje nakon instaliranja Windowsa, da√¶emo vam savet kako nadograditi XP-ov CD tako da viŇ°e nikada ne morate naknadno instalirati SP2.

Uklju√®ivanjem Service Packa 2 u Windows XP moŇĺete drasti√®no smanjiti vreme instalacije.

Proces nadogradnje uzima prili√®no vremena, ne ra√®unaju√¶i vreme skidanja datoteke s Interneta ili instaliranja s CD-a. Proces instalacije Windowsa XP obi√®no traje od 20 do 40 minuta na brŇĺim ra√®unarima, a na sporijim zna biti duŇĺi od sat vremena.
 
UŇ°teda se moŇĺe posti√¶i integrisanjem SP2 datoteka na originalni XP Setup CD. Hibridni instalacioni CD radi√¶e isto Ň°to i originalni, ali √¶e biti kompletno nadogra√įen sa svim zakrpama i imat √¶e SP2. Ra√®unar na koje se instalira taj XP bi√¶e u potpunosti nadogra√įen, a korisnik √¶e izbe√¶i sate i sate skidanja zakrpa i nadogradnji.
 
Kreiranje novog hibridnog instalacionog CD-a vrlo je jednostavno. Ova metoda nadogradnje instalacijskog CD-a isti je proces koji koriste proizvo√įa√®i softvera prilikom nadogradnje svojih instalacionih programa.

Ň ta je potrebno za izradu hibridnog Win XP CD-a s integrisanim Service Packom 2:

1) Originalan XP Setup CD (u obzir dolaze Pro ili Home, OEM itd.)
 
2) CD snima√®, prazan CD i softver koji moŇĺe napraviti bootabilan CD (npr. Nero, Roxio itd.)
 
3) Oko 1 GB slobodnog prostora na tvrdom disku zbog smeŇ°tanja privremenih datoteka.
 
Nakon toga moŇĺemo pristupiti pravljenju novog instalacionog CD-a.

Prvi korak:
Pomo√¶u Windows Explorera do√įite na lokaciju gde Ňĺelite smestiti podatke.

Drugi korak:
Kreirajte novi folder. Taj folder √¶emo koristiti za smeŇ°tanje podataka CD projekta. MoŇĺete mu dati bilo koje ime, a zbog jednostavnosti mi √¶emo mu dati ime XPSP2. Disk na kojem √¶e biti smeŇ°teni podaci od projekta trebao bi imati najmanje 1 GB slobodnog prostora.

Treæi korak:
Otvorite novostvoreni XPSP2 folder. Unutar njega kreirajte tri nova foldera i nazovite ih Root, Boot i SP2. Ti √¶e folderi √®uvati razne komponente koje √¶e se kasnije upotrebiti za novi nadogra√įeni CD.

√ąetvrti korak:
Stavite originalni, nenadogra√įeni XP instalacioni CD u CD pogon. Kopirajte sve datoteke i foldere u novi folder Root napravljen u tre√¶em koraku (npr. C:\XPSP2\ROOT). Kopiranje √¶e na starijim ra√®unarima potrajati, a na novijim √¶e biti brzo gotovo.

Peti korak:
Otvorite folder Root, unutar njega bi trebale biti datoteke kopirane s instalacionog CD-a. Zatim otvorite folder Support i unutar njega folder Tools. ObriŇ°ite datoteku deploy.cab u Tools folderu. (Drugim re√®ima, obriŇ°ite: C:\XPSP2\ROOT\SUPPORT\TOOLS\DEPLOY.CAB).

Ň esti korak:
Skinite s Interneta, s Microsoftovih stranica (besplatno), Windows XP Service Pack 2 Deployment Tools i instalirajte ga.

Sedmi korak:
Datoteka koju ste skinuli u Ň°estom koraku zva√¶e se neŇ°to poput WindowsXP-KB838080-SP2-DeployTools-ENU.cab. Preimenujte tu datoteku u deploy.cab i kopirajte u C:\XPSP2\ROOT\SUPPORT\TOOLS\ folder, tako da folder Tools dobije svoju deploy.cab datoteku koju smo ranije obrisali.
 
Osmi korak:
Skinite s Interneta, s Microsoftovih stranica (besplatno), Windows XP Service Pack 2 Network Installation Package for IT Professionals and Developers. Datoteku snimite u C:\XPSP2 folder ili ako ste je skinuli negde drugde, kopirajte je u C:\XPSP2 folder.

Tu datoteku, koja se zove neŇ°to poput WindowsXP-KB835935-SP2-ENU.exe, preimenujte u SP2.EXE.
 
Deveti korak:
Otpakujte Service Pack datoteke u SP2 folder: kliknite Start/Run i ispiŇ°ite komandu u Run : C:\XPSP2\SP2.EXE /U /X:C:\XPSP2\SP2, zatim kliknite OK i SP2.exe √¶e otpakovati svoj sadrŇĺaj u SP2 folder.
 
Deseti korak:
Iskoristite XP-ov ugra√įeni alat Update da primenite SP2 zakrpe na originalne XP Setup datoteke. Kliknite Start/Run i ukucajte sljede√¶u komadu u Run :
 
C:\XPSP2\SP2\I386\UPDATE\UPDATE.EXE /S:C:\XPSP2\ROOT
 
Windows √¶e otvoriti Updating Your Windows Share prozor na kojemu √¶e se mo√¶i videti napredak . Kada to zavrŇ°i, SP2 zakrpe bi√¶e integrisane u originalne XP Setup datoteke.
 
Kako od svega toga sada na√®initi instalacijski CD? Uz malo sre√¶e i hrabrosti i paŇĺljivo pra√¶enje ovih uputa.
 
Razlièiti alati za snimanje CD-a imaju razlièite postavke za pravljenje bootabilnog CD-a. Mi æemo vam pokazati kako se to radi na Roxiovom CD Creatoru.
 
Jedanaesti korak:
Prvo Ň°to vam treba je pravi boot kod. Besplatne CD boot kod datoteke moŇĺete skinuti na stranicama http://www.tacktech.com/pub/microsoft/bootfiles/bootfiles.zip. To je standardna zip datoteka u kojoj se nalazi komprimirana datoteka boot.ima. Tu datoteku otpakirajte na C:\XPSP2\BOOT folder.
 
Dvanaesti korak:
Pokretanje programa za snimanje CD-a, u ovom primjeru CD Creator.
 
Trinaesti korak:
Izaberite File/New Project/Bootable Disc. Kada se otvori prozor, postavite u njemu Bootable Disc Type na No Emulation. Kliknite na >>Advanced i postavite Load Segment na 0x000, a Sector Count na 4. Sada kliknite na Browse gde √¶e vas program upitati da locirate image datoteku koja sadrŇĺi bootabilni image - locate the image file that contains the bootable image. Datoteka se nalazi u C:\XPSP2\BOOT folderu. Kliknite na boot.ima, zatim kliknite na Open i nakon toga na OK.
 
√ąetrnaesti korak:
Kliknite na File/Project Properties. Otvori√¶e se prozor s nekoliko opcija i podopcija. Ukratko, vi treba da postavite novi CD da odgovara karakteristikama originalnog XP Setup CD-a. Na primer, ako originalni XP Setup ima ime WXPFPP_EN, to ime ukucajte u Volume Label opciju. Originalno ime CD-a moŇĺete pogledati u Windows Exploreru. Sli√®no tome postavite druge opcije tako da budu jednake originalnom CD-u:
 
File System = Joliet
Physical format of CD = Mode 1: CDROM
 
Kliknite Advanced i unesite sledeæe podatke:
 
Publisher Name = MICROSOFT_CORPORATION
Prepared By = MICROSOFT_CORPORATION
 
Sledeæe opcije su verojatno u redu, ali za svaki sluèaj proverite:
 
Izaberite Use original file date.
Izaberite All Files pod File Filter opcijom.
Maknite kvaèicu s Do not add Hidden files i Do not add System files.
Kada zavrŇ°ite s tim, kliknite OK.
 
Petnaesti korak:
U trinaestom koraku dodali smo boot image datoteke, sada samo treba izabrati i dodati sve datoteke i foldere u C:\XPSP2\ROOT folderu i zatim kliknuti na Burn to disc.
 
Ň esnaesti korak:
Otvara se poslednji prozor i nudi nekoliko zadnjih opcija. Ako nisu izabrane, izaberite Record CD pod Record Options i Disc-at-Once pod Record Methods, kliknite OK - i gotovi ste!
 
Softver bi se mogao buniti na folder depth, jer instalacija ide dosta foldera u dubinu. To se upozorenje moŇĺe slobodno ignorisati jer ne√¶e imati nikakvog efekta na upotrebljivost CD-a.
 
Mada proces izrade novog Win XP SP2 CD-a izgleda prili√®no komplikovano, svaki slede√¶i put kad ponovo instalirate operativni sistem bi√¶e vam posebno drago Ň°to ga imate. Naime, ovakva instalacija Windowsa ne samo da drasti√®no smanjuje vreme instalacije, ve√¶ i eliminiŇ°e mnoge probleme koji se znaju pojavljivati kod postepenog nadogra√įivanja.
Sacuvana
Dacha
Too bad you're fucked up
Vodeæi tim
*****

Karma: +29/-4
Van mreze Van mreze

Pol: Muskarac
Poruke: 1069

Dak-mrak!!!


WWW
« Odgovor #3 poslato: 15 April, 2007, 05:39:13 pm »

Za dobar dan nakon instaliranja windows-a

Windows posle instaliranja ima gomilu mogu√¶nosti koje vam nikada ne√¶e zatrebati, od famoznog Messengera preko narezivanja diskova iz Explorera pa sve do nadasve "korisne" opcije Automatic Update (prosto mogu da zamislim jadnika koji √®u√®i uz ra√®unar na kome je Windows baŇ° tog trenutka poŇĺeleo da skine najnoviji Microsoft security patch verzija win-13x5236cnid12935gs od brat bratu 10-ak megabajta). Ima reŇ°enja.Idite na Start->Run i otkucajte gpedit.msc. Pokrenu√¶e se slabo poznat sistem za upravljanja polisama. To vam do√įu nekakvi ugovori/polise koje sklapate sa sistemom (Gospode BoŇĺe) u vezi raznoraznih sitnica (ne√¶u Messanger - sklopi ugovor, ne√¶u splash ekran u Outlooku - sklopi ugovor). Elem, tu postoje dve grane User Configuration i Computer Configuration, promene u prvoj grani poga√įaju samo trenutnog korisnika (ukoliko imate sistem sa viŇ°e korisni√®kih naloga) dok druga grana, pretpostavljate, poga√įa sve korisnike. U principu je svako podeŇ°avanje detaljno objaŇ°njeno a mogu√¶a su tri podeŇ°avanja za svaku polisu Not
Configured, Enabled i Disabled. Dajem primer za neka, po mom miŇ°ljenju, interesantna i korisna podeŇ°avanja:


Trajno iskljuèite System RestoreComputer Configuration\Administrative Templates\System\System Restore
(obe polise stavite na Enabled)
Isklju√®i narezivanje iz Windows Explorera (podeŇ°avanja ne√¶e pogoditi Nero ili sli√®an program za narezivanje koji koristite ve√® isklju√®ivo onemogu√¶ava isto iz Windows Explorera)User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Windows Explorer\"Remove CD Burning Features"

(Enabled)Uklonite Shared Documents Folder iz My ComputeraUser Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Windows Explorer\"Remove Shared Documents from My Computer"

(Enabled)Uklonite Shutdown/Logoff/Restart porukeComputer Configuration\Administrative Templates\System\"Remove boot /Shutdown /Logon / Logoff messages"

(Enabled)Isklju√®ite pra√¶enje korisnika (onemogu√¶i√¶e personalizovane menije, po meni, kojeŇ°tarija)User Configuration\Administrative Templates\Start Menu and Taskbar\"Turn off user tracking"

(Enabled)Iskljuèite CD/DVD AutoplayComputer Configuration\Administrative Templates\System\"Turn off Autoplay"

(Enabled)Iskljuèite Internet Explorer splashscreenComputer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Internet Explorer\"Disable Showing the Splash Screen"

(Enabled)Iskljuèite Windows MessengerComputer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Windows Messenger\

(obe polise na Enabled)MoŇĺete i dalje istraŇĺivati i igrati se sa polisama ali upamtite Ň°ta ste menjali - nikada ne znaŇ° kad √¶e ti zatrebati uvodni ekran (splashscreen) u IE-u.
Sacuvana
Dacha
Too bad you're fucked up
Vodeæi tim
*****

Karma: +29/-4
Van mreze Van mreze

Pol: Muskarac
Poruke: 1069

Dak-mrak!!!


WWW
« Odgovor #2 poslato: 15 April, 2007, 05:36:44 pm »

Drajveri:

   Mati√®na Plo√®a ‚Äď Motherboard (Chipset)

     Epox: http://www.epox.nl/english/support/drivers.htm#driverdownload

     Asus: http://www.asus.com.tw/support/download/download.aspx

     Abit: http://www.abit-usa.com/downloads/

     Chaintech: http://www.chaintechusa.com/tw/eng/Download/

     MSI: http://www.msi.com.tw/program/support/spt_index.php


   Grafi√®ka Karta ‚Äď Video Card

     Ati: http://www.ati.com/support/driver.html

     nVidia:  http://www.nzone.com/object/nzone_downloads_winxp_2k_67.03.h
Sacuvana
Dacha
Too bad you're fucked up
Vodeæi tim
*****

Karma: +29/-4
Van mreze Van mreze

Pol: Muskarac
Poruke: 1069

Dak-mrak!!!


WWW
« Odgovor #1 poslato: 15 April, 2007, 05:35:09 pm »

~INSTALACIJA OPERATIVNOG SISTEMA~
(Windows XP Professional)


I Ň ta prvo uraditi


    Pre same instalacije OS-a potrebno je uraditi nekoliko stvari:

1) Obezbediti odgovarajuæi materijal

     - Windows XP Professional instalacioni disk
     - Windows XP Service Pack 2 instalacioni disk
     - Drajvere za hardware (mati√®na plo√®a, grafi√®ka karta, zvu√®na karta, modem, Ň°tampa√®, miŇ°, tastatura, monitor)
     - Software (moja preporuka software-a je u IV delu)
     - Alkohol(medicinski 70%) u rasprŇ°iva√®u i 1 krpa ‚Äď povremeno prsnuti alkohol na ekran monitora i obrisati krpom da se sija
     - Omiljeno pi√¶e, grickalice i neŇ°to slatko (moja preporuka je Koka Kola, slani Ň°tapi√¶i i Jaffa keks)

2) Obavezno uraditi backup podataka pre sledeæeg koraka!
   
Ovaj postupak moŇĺete uraditi uz pomo√¶ odgovaraju√¶eg sofware-a ili manualno (kopiranje na drugu particiju, hard disk, CD, DVD).


II JoŇ° uvek nije po√®elo (format C: )


    Formatiranje hard diska. Opasna stvar. Pre ovog postupka obavezno popiti tri dobra gutljaja hladne Koka Kole.

1) Ubaciti instalacioni disk Windows XP Professional u CD/DVD drive

2) Ulazak u BIOS

    Nakon restarta ra√®unara drŇĺite taster ‚Äúdelete‚Äú dok sistem ne udje u BIOS.

3) PodeŇ°avanje parametara u BIOS-u

    U√¶i u Advanced BIOS Features. Za First Boot Device namestiti CD/DVD drive. Nakon toga, vratiti se na po√®etni ekran i kliknuti na Save & Exit Setup i sa√®uvati izmene (odabrati ‚ÄôY‚Äô na upit).
Nakon restarta traŇĺi√¶e da pritisnete bilo koje dugme (Press Any Key to Boot from CD) Ň°to i treba da uradite.

4) Konaèno, formatiranje

    Nakon kra√¶e pauze ima√¶ete tri opcije: 1. pokretanje instalacije Win-a, 2. pokretanje Recovery Console i 3. izlazak iz programa. VaŇ° izbor treba da bude pod 2, tj pritisnite taster ‚ÄôR‚Äô.
Kada se konzola startuje izaberite C: drive i izdajte komandu format C:! Nakon formatiranja, obavezan je restart raèunara.

5) Pokretanje instalacije

    Nakon restarta traŇĺi√¶e da pritisnete bilo koje dugme (Press Any Key to Boot from CD) Ň°to i treba da uradite.
Nakon kraæe pauze, ovaj put izaberite opciju 1, tj pritisnite taster ’Enter’.
Na sledeæi upit izaberite Leave The Current File System Intact (No Changes).


III Instalacija OS-a


    Ovo je u principu strogo automatizovan proces gde √¶ete  uglavnom odgovarati na trivijalna pitanja. Trajanje tog procesa uglavnom nije uslovljeno snagom konfiguracije, i traje oko dvadesetak minuta.

Posle prvog restarta uæi u BIOS, Advanced BIOS Features, i First Boot Device opet podesiti na glavni hard disk (C: ). Izaæi na poèetni ekran BIOS-a i selektovati Save & Exit Setup.

Ovim je zavrŇ°ena osnovna instalacija Windows-a.

Sada je trenutak za joŇ° jednu obaveznu √®aŇ°u Koka Kole.


1) Instalacija Windows XP Service Pack 2

Instalacija SP2 je automatizovan proces i od vas √¶e zahtevati jedino par Next/Yes/OK klikova miŇ°em.

Service Pack 2 CD moŇĺete besplatno naru√®iti sa zvani√®nog sajta Microsoft-a: http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/sp2/cdorder/en_us/default.mspx

Kada ra√®unar zatraŇĺi restart, obavezno to u√®inite!!


2) Instalacija drajvera (Drivers)

    Prilikom instalacije drajvera, veoma je bitan redosled:

-   Mati√®na plo√®a (motherboard), tj. chipset

-   Grafi√®ka karta

-   Zvu√®na karta

-   Modem

-   Ň tampa√®

-   MiŇ°

-   Tastatura


Nakon instalacije svakog drajvera obavezno restartujte PC!!

Ovim je instalacija Operativnog Sistema zavrŇ°ena.

Najzad. Uf. Dakle: √®aŇ°a Koka Kole.
Sacuvana
Stranice: « 1 2 3 4 »   Idi gore
  Stampaj  
 
Prebaci se na:  

Pokrece MySQL Pokrece PHP Powered by SMF 1.1.9 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
Joomla Bridge by JoomlaHacks.com
Ispravan XHTML 1.0! Ispravan CSS!

Statistika

Na sajtu su trenutno 0 gost/a i 0 clan/a.
mod_vvisit_counterDanas103
mod_vvisit_counterJuce247
mod_vvisit_counterOve nedelje1494
mod_vvisit_counterOvog meseca2716