Skip to content

Sokobanja arrow SOKOBANJSKI FORUMarrow Aktuelnostiarrow Chemitrails - teorija zavere
25 Septembar, 2022, 09:03:11 am *
Dobrodosli, Gost. Molim vas prijavite se ili se registrujte.

Prijavite se korisnickim imenom, lozinkom i duzinom sesije
 
   Pocetna   Pomoc Kalendar Prijava Registracija  

Stranice: 1   Idi dole
  Stampaj  
Autor Tema: Chemitrails - teorija zavere  (Procitano 9835 puta)
0 clanova i 1 gost pregledaju ovu temu.
Sale-X
Administrator
Vodeæi tim
*****

Karma: +82/-9
Van mreze Van mreze

Pol: Muskarac
Poruke: 7768


WWW
« Odgovor #2 poslato: 05 Novembar, 2013, 03:58:34 pm »

<a href="http://www.youtube.com/v/BKSK5LSxfus&amp;rel=0&amp;fs=1" target="_blank">http://www.youtube.com/v/BKSK5LSxfus&amp;rel=0&amp;fs=1</a>
Sacuvana
« Odgovor #2 poslato: 05 Novembar, 2013, 03:58:34 pm »

 Sacuvana
Sale-X
Administrator
Vodeæi tim
*****

Karma: +82/-9
Van mreze Van mreze

Pol: Muskarac
Poruke: 7768


WWW
« Odgovor #1 poslato: 05 Novembar, 2013, 03:39:07 pm »

Crometeo.hr: DemontaŇĺa teorije zavere
Chemtrails u glavama
Svesni rizika da bi zbog objavljivanja ovog teksta najeminentniji teoreti√®ar zavera Nikola Aleksi√¶ mogao pasti u depresiju koja kulminira tuŇĺbom protiv e-novina, to √®inimo sa zadovoljstvom, dovode√¶i novosadisti√®kog ekologa u bezizlaznu situaciju, suo√®avaju√¶i ga sa iskonskim neprijateljem - zdravim razumom
Borac protiv èinjenica: Nikola Aleksiæ
Photo: mc.rs

Pravo i duŇĺnost zrakoplovnih profesionalaca je da na svakom mjestu i uvijek brane dignitet struke. Pri√®a o otrovnim chemtrailsima, bogatim zavjerenicima i neduŇĺnom, a napa√¶enom narodu, sve je samo ne zdravorazumska pri√®a. Ali krenimo redom‚Ķ

MeteoroloŇ°ku pozadinu pri√®e ve√¶ su obradili daleko stru√®niji ljudi od nas, a SKIP konsalting √¶e u ovom tekstu obraditi problem, tj. nemogu√¶nost postojanja zavjere, sa zrakoplovno ‚Äď ekonomskog stajaliŇ°ta.

Suvremeno civilno zrakoplovstvo je, uz telekomunikacije, najo√®itiji primjer napretka druŇ°tva u posljednje dvije industrijske revolucije. Sama √®injenica da je proŇ°lo manje od sto godina od prvog leta, do preko 100.000 komercijalnih letova dnevno, govori sve. Moderan Ňĺivot je bez toga nezamisliv, a najve√¶a zasluga za takvu poziciju se nalazi upravo u ljudima koji su, rade√¶i sigurno i ekonomi√®no, u√®inili zrakoplovni transport smislenim. Gledalo se, i joŇ° se uvijek gleda, na svaki kilogram tereta, kako korisnog, tako i nuŇĺnog, u procesu prijevoza, a s joŇ° ve√¶om sigurnoŇ°√¶u se moŇĺe re√¶i da √¶e tako biti i u budu√¶nosti. To ima i svoje polaziŇ°te u zdravom razumu.

Svaki kilogram je bitan

Ako bi letenje bilo nesigurno i ekonomski neefikasno, tko bi onda letjeo na komercijalnoj osnovi? Par entuzijasta, a oni, u svakom slu√®aju, ne bi napravili stotine tisu√¶a letova dnevno. √ąak i da dodamo sve zavjerenike, teŇ°ko da bi bilo i sto letova dnevno, a da nemaju zdravorazumsko pokri√¶e za izvrŇ°enje.

Kao dokaz tezi da je svaki kilogram u zraku bitan, navest æemo dva nedavna primjera.

Ljeta Gospodnjeg 2013, iznad madridskog aerodroma se naglo pogorŇ°a vrijeme i siguran prilaz aerodromu biva trenutno onemogu√¶en. Posade koje su prilazile aerodromu na slijetanje donosile su razne odluke u tom kontekstu, a tri posade Ryanair-ovih aviona donose istu odluku ‚Äď da produŇĺe za Valensiju, koja im je predstavljala alternativni aerodrom. Zbog silnih komplikacija u letu, i guŇĺve koja se stvara nastaje, blago re√®eno, kaos, ali ta tri aviona ipak slije√¶u, uz deklariranu opasnost od ostanka bez goriva. U takvim slu√®ajevima, zrakoplovna vlast izlazi na teren i mjeri koli√®inu goriva koja je preostala u avionu nakon slijetanja.

Postoji pojam koji se zove ‚Äúminimalna rezerva‚ÄĚ. On ozna√®ava koli√®inu goriva koja se ni u kom slu√®aju ne smije potroŇ°iti, uklju√®uju√¶i i ovakve sloŇĺene meteoroloŇ°ke i prometne situacije. Inspekcijom je utvr√įeno da su prva dva Ryanair-ova aviona imala izme√įu 10 i 20 kg goriva preko minimalne rezerve, dok je tre√¶i imao 5 kg manje od te iste rezerve (nije bitno za tok osnovne ideje, ali su postojali objektivi razlozi zbog kojih se dogodio taj propust posade). Iako su svi posko√®ili na Ryanair, osobito na CEO, koji je poznata medijska li√®nost, govore√¶i kako je sve to nesigurno, ipak zdravim razumom i ostalim podacima dolazimo do surove istine da su piloti Ryanair-a sistematski nau√®eni da nose to√®no onoliko goriva koliko im treba i da odluke donose u skladu sa tom koli√®inom goriva, a da iste nikad ne ugroze sigurnost zra√®ne plovidbe.

Ako se ima u vidu da B 737 -800 troŇ°i izme√įu 4 i 5 tona goriva po satu leta, jasno je kao dan da su posade donijele odluke u sekundi u kojoj su trebale biti donesene, Ň°to se treba smatrati dobrim signalom, tj. da se u toj kompaniji dobro radi. Da je bila samo jedna posada, i samo jedan doga√įaj, moglo bi se govoriti o slu√®ajnosti. Tri za redom, to je ve√¶ sistem. Sve ovo dobiva na kontekstu ako se uzme u obzir da je Ryanair kompanija koja je za dvadeset i pet godina preŇ°la put od jednog avion√®i√¶a, koji je letio lokalne britanske rute, sa par stotina putnika godiŇ°nje, do kompanije koja danas ima preko 300 (tri stotine ) aviona B 737 -800 i preveze preko 80 miliona putnika godiŇ°nje. Bi li nam pristaŇ°e teorije zavjere mogle objasniti kako je mogu√¶e napraviti tako impresivan ekonomski rast ako se ne radi najbolje na trŇĺiŇ°tu?

Idu√¶i dalje tom logikom, sredinom 2000-tih, je postojao podatak da je usporedljiva cijena, usporedljivog prodanog napla√¶enog sjedala, kod Ryanair-a bila 71 euro, a kod Lufthanse (sa svim njenim k√¶erkama- firmama) 74 eura. Tri eura razlike su se, u stvari, odnosili na cijenu koŇ°tanja sigurnosti zra√®ne plovidbe. Lufthansa i njeni sateliti su imali ta tri eura troŇ°ka, jer su u proŇ°losti imali neke udese i incidente koje Ryanair nije imao, te se to i reflektiralo kroz cijenu karte (uzro√®no posljedi√®no i na profit i ekonomsku snagu firmi). Iz ovoga direktno dolazimo do √®injenice da su operativni troŇ°kovi, tj. cijena prebacivanja putnika s jedne na drugu to√®ku, isti ili sli√®ni, Ň°to zna√®i da i u Lufthanzi neko misli o svakom kilogramu. Ako se ovome doda i konkurencija na trŇĺiŇ°tu, osobito veliki igra√®i okupljeni u alijanse British-One world, Air France-Sky team, koji imaju sli√®ne operativne rezultate, dolazimo do zaklju√®ka da je svima koji komercijalno lete svaki kilogram bitan.

To nas dovodi do sljede√¶eg zaklju√®ka: ili svi komercijalni avioprijevoznici nose po nekoliko tona kojekakvih chemtrailskih otrova, pa su im zato rezultati sli√®ni, ili nijedan komercijalni avioprijevoznik ne bazira uspjeŇ°nost svog biznis plana na zaradi od prosipanja chemtrailskih otrova u gornjim slojevima troposfere. Neka javnost presudi sama.Air Berlin, njema√®ki avioprijevoznik, trenutno u efektivnim upravlja√®kim rukama Etihada, nedavno je vrŇ°io test na temu teŇĺine zrakoplova. Jedan A 330 je izvu√®en s redovnog letenja, parkiran u hangar, a onda je pet razli√®itih stru√®njaka za sigurnost zra√®ne plovidbe povadilo iz aviona sve Ň°to nije bilo u njemu kada je kupljen. Izvadili su ukupno 600 kg raznih predmeta, a onda su, s joŇ° nizom stru√®njaka drugih specijalnosti, preispitali stvari koje su pronaŇ°li u avionu i doŇ°li do zaklju√®ka da se vremenom u avionu nakupilo nekih tristotinjak kilograma potpuno nepotrebnog materijala i opreme. Kada su to pomnoŇĺili s brojem letova tog aviona, pa sa brojem letova ostalih aviona u floti, pa tome pridodali flote ostalih √®lanica Etihadove porodice, pa puta milje i sati naleta, Arape je glava zaboljela od ra√®unice. Govorimo o 300 kg na avionu koju moŇĺe na polijetanju teŇĺiti i do 242 tone!!!

Vrsta i kolièina otrova

Faza dva ove teze predstavlja pri√®u o otrovu. Je li je itko rekao koji to√®no otrov zavjerenici koriste i koju koli√®inu istog? To je ono Ň°to prvo pada u o√®i. Koliko treba tog otrova da bi se bilo Ň°to postiglo?

Radi lakŇ°eg pojaŇ°njenja teze, uzet √¶emo sljede√¶e elemente kao konstantu:

Brzina aviona ‚Äď 850 km/h (236 m/s)

Brzina istjecanja chemtrails otrova ‚Äď 1l u sekundi (pet puta brŇĺe od brzine istjecanja vode iz slavine ) puta dva, jer sa obje strane krila istje√®e otrov, a gusto√¶a otrova je bliska gusto√¶i vode (1000kg/l), tako da svaku sekundu izbacuje 2 kg otrova u atmosferu.

Tako avion leti iz zapadne Erope na Bliski Istok, a namjera teoreti√®ara zavjere je potrovati stanovnike bivŇ°e Jugoslavije, tzv. Jugoslavenskom dijagonalom, tipa Bovec u Sloveniji- Dojran u Makedoniji, otprilike 850 km.

Zna√®i, zavjereni√®ki avion leti sat vremena i za to vrijeme prosipa chemtrailske otrove po neduŇĺnom i napa√¶enom narodu. NiŇ°ta lakŇ°e! 3600 sekundi puta 2kg, i eto tri√®avih 7,2 tona otrova.

Ali, ni to nije sve. Potrebno je imati pumpe koje mogu izbaciti litru u sekundi, a prema dostupnim podacima proizvo√įa√®a, takve pumpe imaju snagu oko 1 kw, i teŇĺinu oko 15 kg.

√ąak i da zaŇĺmirimo na ostala tehni√®ka pitanja i potpitanja (Ň°to se doga√įa sa otrovom kada izleti odjednom na minus 56, u √®emu se √®uva otrov, stabilnost i balansiranje istog tokom svih faza leta, teŇĺina pumpi, pripadaju√¶ih cijevi i rezervoara), meni odmah upada u o√®i snaga od dva kilovata (monofazna), nuŇĺna za pokretanje takvih pumpi. Tu mi se javlja baŇ° glupo pitanje za zavjerenike. Gdje vam se nalazi taj izvor kilovat (dva) monofazne snage na 10 000 metara visine? Skinut √¶ete s turbine motora, zar ne? I ne√¶e se ni osjetiti. I tako sat vremena. I Ň°to ako vam otkaŇĺe jedna pumpa, jel‚Äô imate rezervni sistem rasprŇ°ivanja chemtrailsa? U zrakoplovstvu je sve duplo. Pa i chemtrails pumpe.

Ali dobro, uspjeli ste izbaciti tu litru otrova. Za to vrijeme avion je preletio 236 metara, Ň°to √¶e re√¶i zavjereni√®ka litra otrova je rasprŇ°ena u sljede√¶em valjku zra√®nog prostora: 236m x 5m polumjera. Zapremina valjka je r2xPix h, u ovom slu√®aju 18.526 m3. To zna√®i litra otrova, tj. 1 dm3 u 18.526 kubika. Mora da je neki opasan otrov u pitanju.

Iz ovoga proistje√®e da je potrebna mnogo ve√¶a koli√®ina otrova da se baci da bi imalo u√®inka, a pove√¶anje od 100 posto, s litre u sekundi na 2 litre u sekundi, zna√®i pove√¶anje teŇĺine tako√įer za 100 posto, a idu√¶i tim putem vrlo brzo bismo doŇ°li do maksimalne korisne teŇĺine koje suvremeni zrakoplovi mogu podnijeti (oko 70 /80 tona tereta), a ni sa sedam litara u sekundi, tj. 7 dm3 na 18 526 m3, ne bi se napravilo niŇ°ta.

Vjetar i zraèna strujanja

Tu dolazimo i do sljede√¶eg problema ‚Äď zrakoplovno-meteoroloŇ°kog. Jesu li su zavjerenici ikad √®uli za vjetar i zra√®na strujanja? O√®ito je da nisu, jer da jesu, znali bi da na visinama uvijek puŇ°e vjetar i/ili ima zra√®nih strujanja, i to ne zanemarivog intenziteta, od 20 pa do 300 i viŇ°e metara u sekundi, razli√®itih pravaca i smjerova puhanja. Tko moŇĺe predvidjeti gdje √¶e kapljica otrova, ba√®ena u atmosferu na 10 000 m visine, pasti ? Ekstremno su komplicirani navigacijski i meteoroloŇ°ki prora√®uni, gdje govorimo o frontalnim sistemima ili avionima od 200 tona, a sad treba staviti jednu kapljicu u perspektivu tih vjetrova. Ako postoji zavjerenik sa takvim znanjem, dajte mu Nobelovu nagradu za fiziku i /ili matematiku.

Kroz Ň°to se izbacuju otrovi?

Ne manje bitno, a √®isto zrakoplovno, glediŇ°te ‚Äď kako uop√¶e izbacuju te otrove? To je neŇ°to Ň°to se tako√įer name√¶e kao zanimljiva tema. Kroz motor, kaŇĺu zavjerenici. I budala sa zemlje vidi odakle poti√®u chemtrailsi. Neko gurne neki kilogram otrova kroz mlazni motor i onda taj otrov, na izlasku iz motora, formira chemtrailse i ostalo Ň°to slijedi? Pa da.

Pravo pitanje je, gdje ga ubaci? Je l‚Äô u kompresor? Bilo bi jako zanimljivo vidjeti matemati√®ku formulu koja opisuje promjenu u zra√®noj struji unutar kompresora koja nastaje kada uleti kilogram otrova izme√įu tre√¶eg i √®etvrtog stupnja kompresora!


Photo: Stock

Dobro, nije u kompresor. Pa, gdje je? U komori za sagorijevanje? Da‚Ķ Prije ili poslije lulice koja uvodi gorivo? Prije. Poremetit √¶ete maseni odnos plinova, a tako i aerodinami√®ki profil strujanja neposredno pred paljenje? Ne. Onda poslije lulice? Da. Imate otrov koji, bez ikakvih problema, trpi izlaganje temperaturi od 1200 stupnjeva celzijusa? Pa dobro, ne baŇ° tu gdje je toliko vru√¶e. Zna√®i kod turbine, tu je malo manja temperatura, oko 1000¬įC? Ne, ni tu. Pa gdje onda? U ispuŇ°noj cijevi? E, tu ga ubacuju. Osim Ň°to je temperatura i dalje visoka (700 stupnjeva), naruŇ°avate strujanje i skidate potisak aviona?

Pa mora negdje! Pa to i ja pitam, gdje? Oko motora? Molim? Pa izme√įu oplate motora i samog motora? Tu ubacujete cijev adekvatnog promjera, kroz koju prolazi otrov na putu od rezervoara do chemtrailsa? Da!

Kona√®no smo otkrili da je izvodljivo. Na posebno sre√įenim avionima, umjesto putnika i tereta, imamo rezervoare sa super-otrovima. Ti otrovi se izbacuju pomo√¶u pumpi, koje se napajaju adekvatnom snagom sa turbine mlaznog motora, a kroz cijevi koje oduzimaju snagu motora i naruŇ°avaju aerodinami√®ko opstrujavanje aviona. NiŇ°ta lakŇ°e! Od 5 oduzmemo dva, zatim joŇ° tri, te podijelimo sa osam, a ostatak zaokruŇĺimo na manji broj. I ostane nam 7. ViŇ°e nego kad smo po√®eli.

O pitanjima tipa tko i gdje proizvodi te enormne koli√®ine otrova (ve√¶ smo vidjeli da 10 tona istog ne predstavlja niŇ°ta), tko ga prevozi od tvornice do aerodroma, tko ga utovara u avione, tko na kraju krajeva leti tim avionima, ne bih dalje Ň°irio tematiku van zrakoplovnih okvira. ZadrŇĺavaju√¶i se unutar istih, da li bi neko od teoreti√®ara zavjere uspio pokazati na web stranici airfleets.net koji to√®no, od ovih aviona, lete za potrebe teoreti√®ara zavjere, kao i da nam na stranici flightradar24.com pokaŇĺu te avione kada lete iznad nas.

Facebook grupa: Reci NE chemtrails zaglupljivanju


________
Izvor: E-novine
Sacuvana
Sale-X
Administrator
Vodeæi tim
*****

Karma: +82/-9
Van mreze Van mreze

Pol: Muskarac
Poruke: 7768


WWW
« poslato: 05 Novembar, 2013, 03:34:26 pm »

Kad ‚ÄúNovosti‚ÄĚ Ň°ire paniku: Chemtrails advokati, novinari i ostale psihopate
Autor: Petar Vojinoviæ on 09/11/2012

BEOGRAD ‚Äď ‚ÄúNovosti‚ÄĚ danas na √®etvrtoj strani objavljuju tekst naslovljen ‚ÄúUbica vreba sa neba‚ÄĚ. Ovim se nastavlja pokrivanje teme Chemtrailsa od strane uglednog dnevnog lista koje je po√®elo u sredu, dizanjem pri√®e √®ak na parlamentarni nivo.

ŇĹeleo bih odmah da se ogradim. Ne Ňĺelim ni na koji na√®in da pokre√¶em debatu, da se uklju√®ujem u razmenu ‚Äúargumenata‚ÄĚ i odgovaram na kontra-miŇ°ljenja ljudi koji misle da greŇ°im u ispod napisanom. Tako√įe, ne uklju√®ujem se u aktuelnost radi klikova ili sherova, ne Ňĺelim da objaŇ°njavam publikumu Ň°ta je Contrail i ne Ňĺelim da poŇ°tujem senzibilitet veruju√¶e javnosti. To, kao nezavisni i misle√¶i autor, nikada ne√¶u raditi. Svoje tekstove ne komentariŇ°em, ne izvinjavam se zbog svog stava i u skladu s tim re√¶i√¶u da ‚Äď svako ko veruje da postoji globalna ili drŇĺavna zavera oli√®ena u Chemtrails fenomenu je idiot.

Posle isticanja ovog nedvosmislenog disclaimera Ňĺeleo bih da skrenem paŇĺnju na ozbiljne stvari protiv kojih ose√¶am da moram di√¶i glas.

Novosti

Od novina koje sluŇĺe kao sedativ javnom mnjenju razvodnjavaju√¶i teme i slave√¶i neko nepostoje√¶e ‚Äúsrpsko bi√¶e‚ÄĚ kroz konzervatizam koji je niŇ°ta drugo do retardacija procesa balansiranosti odavno ne o√®ekujem novinarstvo.

Tako da mi zaista nije cilj da kritikujem kolege. Cilj mi je da koleginicu kojoj pripadaju inicijali V.C.S (autorka danaŇ°njeg teksta) istaknem kao izvrsnog novinara i to uradim malo detaljnije. Sarkazam √¶e biti ja√®i u nastavku teksta, ne brinite.

Izrvsnost broj jedan: Literarne vratolomije tabloidnog varijeteta namenje silovanju nepostoje√¶e teme sa posledicom o√®iglednog Ň°irenja panike:

‚ÄúZato se i ne zna pouzdano Ň°ta nam sve stiŇĺe s neba. Ali, √®ak i podaci o tome Ň°ta na nas vreba neposredno iznad naŇ°ih glava, zvu√®e viŇ°e nego alarmantno!‚ÄĚ

Alarm nisam èuo, ali sada kada ste lansirali ove kataklizmiène sintagme on dakako poèinje da postoji.

‚ÄúIz izveŇ°taja Agencije za proŇ°lu godinu (ima 40 mernih stanica Ň°irom zemlje) vidi se da je zaga√įenje vazduha toliko da smo i bez hemijskih zapraŇ°ivanja o kojima se sve viŇ°e pri√®a ‚Äď Ňĺivotno ugroŇĺeni.‚ÄĚ

‚ÄúO kojima se sve viŇ°e pri√®a‚ÄĚ. Da, zbog ‚Äúnovinara‚ÄĚ kao Ň°to ste vi koji kao alat svog posla koriste Google koji u prime searchu izbacuje Chemtrails kao teoriju zavere umesto kao objaŇ°njiv fenomen nastao‚Ķ.rekao sam da ne√¶u.

Naravno, draga V.C.S, da tekstovi tipa ‚ÄúLunatic journalist mistakes a simple Contrail for a Chemtrail‚ÄĚ ne√¶e biti na prvoj strani. Ali, ono, ‚Äėajmo malo ‚Äúdeseta stranica Google searcha‚ÄĚ novinarstva?

‚ÄúOcena Agencije, u najkra√¶em, glasi: u celoj Srbiji vazduh je prekomerno zaga√įen! Najve√¶e je zaga√įenje smeŇ°om PM10 (meŇ°avina dima, √®a√įi, praŇ°ine, soli, kiselina i metala). U pojedinim gradovima ima i azot-dioksida i sumpor-dioksida. Najzaga√įeniji su Beograd, Bor, Novi Sad, NiŇ°, Kosjeri√¶, Smederevo, Pan√®evo‚Ķ‚ÄĚ

ZaŇ°to je ovo svedo√®anstvo Agencije tek u tre√¶em pasusu? ZaŇ°to se kredibilna briga o atmosferskom zaga√įenju meŇ°a sa Chemtrails paranojom naslova ‚ÄúUbica vreba sa neba‚ÄĚ?

‚ÄúNa Hemijskom fakultetu u Beogradu podse√¶aju da je PM10 toliko opasan da su procene da je u EU zbog aerozaga√įenja Ňĺivot izgubilo najmanje 3,6 miliona ljudi. Re√® je o sasvim malim √®esticama koje, ako dospeju u plu√¶a, usporavaju razmenu kiseonika i ugljen-dioksida. To dovodi do poreme√¶aja rada srca, teŇ°kih oboljenja disajnih organa, bubrega, jetre‚Ķ Naro√®ito mogu oŇ°tetiti zdravlje dece, trudnica, starih.‚ÄĚ

Da. Aerosoli. Zaga√įenja kao posledica industrije. Ne kao posledica ‚Äúanonimnih aviona koji isporu√®uju svoj smrtonosni tovar bez naŇ°e kontrole i znanja‚ÄĚ. ‚ÄúZdravlje dece, trudnica i starih‚ÄĚ stavlja se sada u kontekst Chemtrailsa i Ň°iri se panika.

A sad, draga V.C.S, deo zbog kojeg ste idiot. Izvrsnost broj dva.

Fotografija objavljena u tekstu:‚ÄúUMESTO SEDI҆TA U AVIONU SKLADI҆TA NOVOSADSKI ekolozi su preko kolega iz sveta doŇ°li do fotografija unutraŇ°njosti aviona sa ugra√įenim metalnim rezervoarima umesto putni√®kih sediŇ°ta, koji sadrŇĺe hemijska sredstva koja se rasprŇ°uju Ň°irom sveta, pa i iznad Balkana. Na pojedinim sajtovima √®ak se reklamiraju avio-kompanije koje nude usluge montiranja mlaznica rasprŇ°iva√®a.‚ÄĚ

<a href="http://www.youtube.com/v/UhjCiXDTrDA&amp;rel=0&amp;fs=1" target="_blank">http://www.youtube.com/v/UhjCiXDTrDA&amp;rel=0&amp;fs=1</a>
.

Objavljivanjem ove fotografije doprineli ste Ň°irenju panike kod neobrazovanog, i Ň°to je joŇ° bitnije,  ve√¶eg dela populacije koji vam kao novini veruje. Jasno ste doveli u zabludu ve√¶inu vaŇ°e √®itala√®ke publike jer po ure√įiva√®koj politici niste tabloid.

Na ovoj fotografiji se ne nalaze nikakvi ‚Äúmetalni rezervoari koji sadrŇĺe hemijska sredstva koja se rasprŇ°uju Ň°irom sveta, pa i iznad Balkana‚ÄĚ.

Na fotografiji je najobi√®niji, sertifikovani sistem balast tankova (rezervoara) koji u sebi imaju vodu. Ovim tankovima i pretakanjem vode izme√įu njih simulira se, prilikom inicijalne letne sertifikacije od strane proizvo√įa√®a putni√®kih vazduhoplova, promena centra teŇĺiŇ°ta radi utvr√įivanja letnih karakteristika aviona u razli√®itim reŇĺimima leta.

Toliko o vaŇ°oj novinarskoj veŇ°tini. Citiranje Nikole Aleksi√¶a i pominjanje HAARP-a u tekstu u kojem citirate i profesora fakulteta ostavljam na duŇ°u gospodinu Vukoti√¶u koji Vam daje platu. Mene je zanimao deo oko Ň°irenja panike.

Vojska Srbije

Ukoliko se Odbor za zaŇ°titu Ňĺivotne sredine Narodne SkupŇ°tine Republike Srbije umeŇ°a u celu ‚Äúpri√®u‚ÄĚ kako V.C.S najavljuje u predhodnom tekstu, onda stvar postaje ozbiljna bar za Vojsku Srbije.

Chemtrails debata moŇĺe biti gotova jednom za svagda. Evo kako:

Odgovornost za kontrolu i zaŇ°titu neba iznad Srbije pripada Vojsci Srbije, preciznije njenom Vazduhoplovstvu i protivvazduhoplovnoj odbrani. Integrisani PVO sistem naŇ°ih oruŇĺanih snaga sastoji se od tri komponente. Radarske sluŇĺbe, naoruŇĺanih borbenih aviona (koji su uprkos svemu ispravni) na 24/7/365 deŇĺurstvu i raketne brigade sa protivavionskim raketama √®ije brzine dostiŇĺu do 3 Maha kojima je pokrivena celokupna teritorija Republike Srbije.

Pomenuti odbor treba pod hitno da formira SkupŇ°tinski anketni odbor i da na njega pozove na√®elnika generalŇ°taba i komandanta ViPVO i pita ih pod zakletvom da li je bilo neprijavljenih, nekontrolisanih i nepresretnutih letelica u vazduŇ°nom prostoru Republike Srbije?

Odgovor ovih ljudi staviæe taèku na ovu temu.

Zbog √®ega Vojska Srbije ne reaguje na Ň°irenje panike kod gra√įanja, zbog √®ega Uprava za odnose s javnoŇ°√¶u Ministarstva odbrane ne izdaje saopŇ°tenje povodom jasnih ataka na ugled vojske? Ne znam.

Znam da je javnost Srbije gomila veverica i znam da je vojska nekada bila institucija. Vevericama opet treba jasno √®injeni√®no i autoritativno vo√įstvo.

AŇĹURIRANO:

Evo i kona√®nog eksera u kov√®egu kredibilnosti dnevnog lista Novosti i njene novinarke V.C.S. Upravo pristigao komentar, hvala √®itaocu sa nickom ‚ÄúZakrpa‚ÄĚ:

‚ÄúSlika unutrasnjosti aviona, koja se cesto pojavljuje kao dokaz za ‚Äėnesto‚Äô je interesantna iz jednog sasvim drugog razloga‚ĶNa ovoj fotki se ne vidi, ali se na fotografijama vece rezolucije vidi da pored flourescentnog prsluka postoji natpis ‚ÄúHAZMAT‚ÄĚ (Hazardous Materijals) i nesto sto lici na Sprayer OS. Zasto je interesantno? Zato sto je neko od ‚Äúljubitelja istine‚ÄĚ DODAO ovo na fotografiju i pustio na net. Original fotka 777, koja je izmanipulisana, moze se videti ovde‚ÄĚ:


Origilnalna lokacija fotografije
Sacuvana
   

 Sacuvana
Stranice: 1   Idi gore
  Stampaj  
 
Prebaci se na:  

Pokrece MySQL Pokrece PHP Powered by SMF 1.1.9 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
Joomla Bridge by JoomlaHacks.com
Ispravan XHTML 1.0! Ispravan CSS!

Statistika

Na sajtu su trenutno 1 gost/a i 0 clan/a.
mod_vvisit_counterDanas142
mod_vvisit_counterJuce211
mod_vvisit_counterOve nedelje2200
mod_vvisit_counterOvog meseca7361